Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Програми вступного фахового випробування, 5 курс

Шановні вступники!

Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури оголошує набір на 5 курс навчання за спеціалізацією "Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки" на здобуття вищої освіти за ступенем "Магістр". Вступ відбувається на основі здобутого раніше першого ступеня вищої освіти "Бакалавр" за спеціальністю 172 "Телекомунікації та радіотехніка".

Для вступу на 5 курс необхідно здати вступне комплексне фахове випробування та випробування з іноземної мови.

З правилами прийому на 5 курс можна ознайомитися на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Етапи вступної кампанії та розклад роботи відбіркової комісії можна переглянути на сайті Приймальної комісії!

Програма вступного комплексного фахового випробування, методика оцінювання та приклад екзаменаційного білету.

До складу програми входять такі дисципліни: Електронна компонентна база, Електронні прилади, Інтелектуальна радіоелектронна апаратура, Мікропроцесори в РЕА, Проектування РЕА, Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл, Системи автоматизованого проектування (САПР) РЕА, Фізико-теоретичні основи конструювання РЕА.

Комплексне фахове випробування проводиться у вигляді екзамену. Загальна кількість екзаменаційних білетів 50. Кожний білет складається з двох теоретичних питань та двох задач, які стосуються різних дисциплін. Завдання є рівноваговими і оцінюються однакого. Час, відведений на виконання всіх завдань – 2 години.

Якщо вступник має ступінь вищої освіти "Бакалавр" за спеціальністю, відмінною від 172  "Телекомунікації та радіотехніка", то він повинен скласти крім фахового випробування ще й додаткове вступне випробування.

Програма додаткового вступного випробування