Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Інтелектуальний прилад контролю спожитої електроенергії

Автор: Ковбич Антон Олександрович

Група: РІ-21

Керівник: Ляшок Аліна Вікторівна

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Дипломний проект на тему «Інтелектуальний прилад контролю спожитої електроенергії» виконано на 90 сторінках, що включають 29 ілюстрацій, 4 таблиць, 4 додатків та 33 бібліографічних посилань. Метою даного проекту є знаходження шляху для визначення значення змінної сили струму та напруги при мінімальному розмірі та зчитуванні цього значення мікроконтролером для подальшої обробки, а саме для передачі по бездротовому каналу задля обробки, збереження та виведенню в зручній для користувача формі. Для вирішення поставленої мети було оглянуто існуючі методи визначення потрібних величин, переваги та недоліки кожного з них, зручність використання та інші фактори, які дуже суттєво впливають на вибір кінцевого шляху.

Ключові слова: мікроконтролер, avr, arduino, atmega328, давач сили струму, давач значення напруги, ефект холла, безтрансформаторне джерело живлення

Атестаційна робота складається з 71 стор. пояснювальної записки, 4 дод. та 6 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Готовий пристрій

Система моніторингу вимірювань сигналів давачів

Автор: Спільчук О.В.

Група: РІ-21

Керівник: Новосад А.А.

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Дипломний проект викладено на 80 сторінках, які містять 37 ілюстрацій, 15 таблиць, 4 додатків і 20 літературних джерел. Метою проекту є розробка централізованої системи моніторингу вимірювань сигналів давачів, що призначена для моніторингу, зберігання та аналізу результатів вимірювань з усіх пристроїв, зареєстрованих в даній системі. Система складається з пристрою зчитування даних з давачів та програмного забезпечення (веб-інтерфейсу), що дає можливість аналізу та візуалізації вимірювань для кожного зареєстрованого пристрою в системі. В проекті проведено розрахунки, що підтверджують працездатність приладу та відповідність усім нормативним документам та стандартам.

Ключові слова: система моніторингу, облік вимірювань

Атестаційна робота складається з 80 стор. пояснювальної записки, 4 дод. та 7 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Аналіз програмних та апаратних інструментів вводу/виводу для середовища LABVIEW

Автор: Ворончак Анатолій Петрович

Група: РІ-21

Керівник: Кандидат технічних наук, старший викладач кафедри КіВРА, Туровський Анатолій Олександрович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Дипломний проект викладено на 79 сторінках та містить 35 рисунків, 2 таблиці, 31 посилання на джерела. Метою роботи є аналіз можливостей введення/виведення даних з сере-довища LabVIEW та практичне застосування проведеного аналізу у процесі розробки універсального лабораторного макету для дослідження радіаторів радіоелектронних компонентів. Робота складається з п'яти розділів. Проаналізовано доступні на сьогодні модулі середовища LabVIEW, за допомогою яких можна реалізувати функції введення-виведення даних. Проведено аналіз можливостей сучасних апаратних засобів, керування якими можна виконувати за допомогою середовища LabVIEW. Обрано програмні та апаратні інструменти, за допомогою яких виконано розробку лабораторного макету. Виконано розрахунок елементів схеми. Створено програму для дослідження ефективності радіаторів. Розглянуто проблеми охорони праці та безпеки під час розробки макету.

Ключові слова: середовище labview, апаратний засіб, лабораторний макет

Атестаційна робота складається: з 79 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Фото з захисту:

Модуль взаємодії віртуальних приладів із зовнішніми пристроями

Автор: Шеленгівський Олександр Ігорович

Група: РІ-21

Керівник: Туровський Анатолій Олександрович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: В даній дипломній роботі було розроблено модуль керування мікроконтролерами з середовища віртальних приладів LabVIEW, що включає в себе протокол обміну даними та систему команд для обміну даними та керування периферійним пристроем. Робота складається з п’яти розділів. Проведено аналіз периферійних пристроїв та їх можливостей, а також швидкодію існуючих рішень. Було створено систему команд та організовано зручне використання в середовищі LabVIEW. Розглянуто проблеми охорони праці та безпеки під час користування комп’ютером. Дипломну роботу виконано на 64 сторінках, що містять 29 ілюстрацій, 11 таблиць, 1 додаток та 16 посилань на джерела.

Ключові слова: мікроконтролер, avr, arduino, atmega328, labview, national instruments.

Атестаційна робота складається: з 64 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Пристрій моніторингу параметрів мотоцикла

Автор: Ганношин Едуард Володимирович

Група: РІ-21

Керівник: Туровський Анатолій Олександрович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: У дипломному проекті розроблено мотокомп’ютер, який передбачає можливість встановлення даного пристрою на будь-яку мототехніку, попередньо налаштувавши його. У проекті проведено аналіз відомих конструкцій, враховуючи всі переваги та недоліки розглянутих рішень було спроектовано пристрій моніторингу параметрів мотоцикла, а саме виконано: розроблення структурної схеми, розроблення схеми електричної принципової, вибір елементної бази, вибір компонентної бази, розроблення друкованої плати, аналіз конструкції. Пристрій рекомендований до встановлення на будь-яку мототехніку, попередньо узгодивши параметри техніки на яку передбачається встановлення з вихідними даними, що зазначені в технічному завданні. Дипломний проект складається з пояснювальної записки обсягом 98 сторінок, включає 46 рисунків, 7 таблиць, 4 креслення, 23 посилання, 2 додатки.

Ключові слова: мотокомп’ютер, мікроконтролер, друкована плата, електронний блок керування

Атестаційна робота складається з 97 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Дослідження компенсаторів дисперсії за допомогою волоконних світловодів з від’ємною дисперсією

Автор: Дяченко Радомир Анатолійович

Група: РІ-21

Керівник: Дем’яненко Петро Опанасович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Пояснювальна записка займає 73 сторінки машинописного тексту. В ній використано 8 таблиць, 13 рисунків і 38 формул, 3 демонстраційних листів, 11 джерел науково технічної літератури, 3 додатки. Метою роботи є — дослідження методики для пошуку волоконних світловодів з від’ємною дисперсією, що використовуються в якості компенсаторів дисперсії. Мета розробки — відбір волоконних світловодів з від’ємною дисперсією для використання в компенсаторах дисперсії, розрахунок основних характеристик компенсаторів при використанні вибраних волокон. Область застосування — модернізації ліній зв’язку побудованих на стандартному одномодовому волокні (рекомендації G.652), при проектуванні ліній зв’язку.

Ключові слова: дисперсія, волоконний світловод, компенсація диспер-сії, компенсатори дисперсії, волокна з від’ємною дисперсією, волоконні брегговські ґратки.

Атестаційна робота складається: з 74 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Модуль автоматичного керування освітленням виробничих та побутових приміщень

Автор: Шарай Алла Василівна

Група: РІ-21

Керівник: к.т.н. доцент Дюжаєв Леонід Петрович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Дипломний проект складається із пояснювальної записки обсягом 89 сторінок, включає 26 ілюстрацій, 23 таблиці, 3 креслення, 19 посилань, 3 додатки. Метою дипломного проекту є розробка модуля автоматизованого керування освітленням побутових та виробничих приміщень для зменшення витрат електроенергії та збереження природних ресурсів. У проекті приведено аналіз вимог до сучасних засобів економії електроенергії. Досліджено аналоги, підібрано оптимальну елементну базу та обрано найефективніші технічні рішення. На основі досліджених даних спроектовано друковану плату модуля автоматизовано керування освітленням, обрано необхідні складові частини. Проведено розрахунки, що підтверджують працездатність приладу та відповідність усім нормативним документам та стандартам. Розроблений модуль автоматизованого керування освітленням є доступним для використання в будь-яких побутових та виробничих приміщеннях.

Ключові слова: модуль автоматизованого керування освітленням, мікроконтролер, друкована плата, arduino nano, датчик руху, датчик освітлення

Атестаційна робота складається з 89 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Модуль дистанційного керування механічним пристроєм

Автор: Чеботарський Дмитро Олександрович

Група: РІ-21

Керівник: к.т.н. доцент Дюжаєв Леонід Петрович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Дипломний проект складається із пояснювальної записки обсягом 72 сторінки, включає 14 ілюстрацій, 16 таблиць, 2 креслень, 14 посилань, 2 додатки. Метою дипломного проекту є розробка модуля дистанційного керування механічним пристроєм. У проекті проведено аналіз сучасних технологій дистанційного керування. Досліджено аналоги, підібрано оптимальну елементну базу та обрано найефективніші технічні рішення. На основі досліджених даних спроектовано друковану плату модуля дистанційного керування, обрано необхідні складові частини. Проведено розрахунки, що підтверджують працездатність приладу та відповідність усім нормативним документам та стандартам. Розроблений модуль дистанційного керування рекомендується використовувати в будь-якому механічному пристрої, що потребує дистанційного керування та буде використовуватися в широкої аудиторії.

Ключові слова: модуль дистанційного керування механічним пристроєм, мікроконтролер, друкована плата, передавач, приймач, смартфон на базі операційної системи android.

Атестаційна робота складається з 72 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Цифровий радіомаяк

Автор: Луценко Микита Андрійович

Група: РІ-11

Керівник: Дюжаєв Леонід Петрович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Дипломна робота викладена на 53 сторінок яка містить 13 ілюстрацій, 1 таблиць, 4 додатки. Мета цього проекту полягає у створенні програмного забезпечення для приладу який буде працювати як відправний пункт для визначення певного місця в якому він буде встановлений. А саме, цей прилад передає цифровий код у ефір на обмежену відстань. Код буде містити інформацію стосовно місця в якому він знаходиться. Ці маяки можуть бути встановлені на міських зупинках транспорту і відправлятимуть дані що до інформації про зупинку (Цифровий код який потім буде прийнятий безпосередньо приймачем у певному транспорті що дасть йому можливість зафіксувати з 100

Атестаційна робота складається з 63 стор. пояснювальної записки, 1 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Виявлювач закладних пристроїв замаскованих під елементи РЕА

Автор: Федорчук Тарас Васильович

Група: РІ – 11

Керівник: Євграфов Дмитро Вікторович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.090502 Радіоелектронні апарати

Анотація: Виявлювач закладних пристроїв замаскованих під елементи РЕА. В даному дипломному проекті розробляється виявлювач закладних пристроїв, з AVR мікроконтроллером. Дипломний проект Федорчука Т.В. НТУУ "КПІ", факультет радіотехніки, кафедра конструювання і виробництва радіоелектронної апаратури, група РІ-11. КПІ, 2015. – Сторінок – 74, рисунків – 28, таблиць – 10, креслень – 3. У даному проекті розроблений виявлювач закладних пристроїв, з AVR мікроконтроллером. Основним призначенням даного приладу є розпізнавання закладних пристроїв або окремих елементів РЕА, таких як: резистори, конденсатори, діоди, індуктивності. Пристрій має можливість підключення до комп'ютера через інтерфейс USB. Проект містить графічну документацію, яка включає: креслення схеми електричної структурної, креслення схеми електричної принципової, У проекті містяться результати вимірювання пристрою

Ключові слова: виявлювач, закладний пристрій, мікроконтроллер, вимірювання

Атестаційна робота складається з 78 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Електронна база атестаційних дипломних робіт

Автор: Жураховський Дмитро Вадимович

Група: РІ-11

Керівник: к.т.н., доц. Адаменко Юлія Федорівна

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Дипломну роботу на тему «Електронна база атестаційних дипломних робіт» виконано на 74 сторінках, що включають 29 ілюстрацій, 3 таблиці, 1 додаток та 21 бібліографічних посилань. Метою даної роботи є розробка електронної бази атестаційних дипломних робіт інтегрованої з сайтом кафедри радіоконструювання та виробництва радіоапаратури (КіВРА) для оприлюднення, публічного ознайомлення зі змістом атестаційних робіт та запобігання академічного плагіату. Для вирішення поставленої мети в роботі проаналізовано особливості побудови баз даних, проведена порівняльна характеристика систем керування вмістом,спроектована повна концепція ресурсу (у тому числі наповнення, оформлення, компоновка і темізація), обґрунтовано вибір модулів для забезпечення поставлених задач ресурсу і побудована електронна база даних у вигляді сайту.

Ключові слова: електронна база даних, атестаційна дипломна робота, нтуу «кпі», кафедра ківра, «антиплагіат»-програми, drupal.

Атестаційна робота складається з 74 стор. пояснювальної записки, 1 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Аварійний освітлювальний прилад

Автор: Халаїм Василь Павлович

Група: РІ-11

Керівник: Водолазька Мар’яна Володимирівна

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Метою дипломного проекту було проектування аварійного освітлювального приладу. Розроблена принципова схема з якісно новим функціоналом та розраховано конструкційні параметри приладу. Пояснювальна записка складається зі вступу, восьми розділів, висновку, переліку джерел та додатків, що містять технічне завдання, специфікації та перелік елементів до креслень. Пояснювальна записка містить 6 таблиць та 25 рисунків. Графічний матеріал складається зі структурної схеми(А3), принципової схеми(А1), складального кресленика(А3) та друкованої плати(А2) блоку керування, складального кресленика(А2) та друкованої плати(А2) світлодіодного світильника. Результати даної роботи можна використати для вдосконалення уже існуючих аварійних освітлювальних приладів або впровадження у виробництво нового приладу з додатковим доопрацюванням конструкції та функціоналу.

Ключові слова: аварійне освітлення, друкована плата, світлодіодна лампа, блок керування, мікроконтролер, датчик освітлення, акумуляторне живлення

Атестаційна робота складається з 58 стор. пояснювальної записки, 5 дод. та 6 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Пристрій керування сервоприводом

Автор: Рудов Олег Михайлович

Група: РІ-11

Керівник: Новосад Андрій Анатолійович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: В даному дипломному проекті було розроблено блок дистанційного керування сервоприводом по радіоканалу. В проекті представлений детальний опис схеми, розраховані деякі елементи схеми і проведений розрахунок дальності зв’язку, розроблено конструкцію. Було обрано елементну базу з характеристиками кожного елементу. В ході розробки було проведено розрахунок розмірів друкованої плати, елементів друкованого монтажу, трасування плати, розрахунок вібростійкості конструкції. Також було розраховано надійність конструкції, розрахонок інерційної сили та згинальних моментів, напружень. Виходячи з результатів розрахунку, було обрано корпус конструкції.

Ключові слова: елементи монтажу, друкована плата, схема електрична принципова

Атестаційна робота складається з 50 стор. пояснювальної записки, 2 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Модуль управління та індикації електроопалювальних котлом

Автор: Казбан Микола Олександрович

Група: РІ-11

Керівник: Тарабаров Сергій Борисович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Метою даного дипломного проекту є розробка модулю управління електроопалювальним котлом. У проекті розроблено принципову схему модулю з використанням регістрів та індикаторів, на основі схеми проведено вибір елементної бази та конструкційних матеріалів. Розроблено друкований вузол та проведено вибір варіанту конструкції. Проведені необхідні розрахунки для підтвердження працездатності приладу та відповідності стандартам і регламентуючим документам. Відомості про обсяг пояснювальної записки: обсяг пояснювальної записки 57; кількість ілюстрацій 12; кулькість таблиць 7; кількість креслень 3; кількість посилань 9. Даний модуль можливо використовувати для блоків управління електроопалювальними котлами для регулювання та відображення температури нагрівання води в системі.

Ключові слова: опалювальний котел, модуль, компоненти, надійність, друкований вузол, вібрація, індикатори.

Атестаційна робота складається з 55 стор. пояснювальної записки, 1 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Експериментальний стенд для дослідження сушіння діелектричних сипучих матеріалів у електромагнітному нвч-полі

Автор: Яблунівський Антон Валерійович

Група: РІ-11

Керівник: Туровський Анатолій Олександрович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Дипломний проект викладено на 49 сторінках і містить 16 рисунків, 2 таблиці, 24 посилання на джерела та 3 додатки. Метою проекту є розробка експериментального стенду для дослідження сушіння діелектричних сипучих матеріалів у електромагнітному НВЧ-полі та оптимізація основних параметрів камери обробки. Виконано розрахунок та оптимізацію таких параметрів як товщина камери обробки, в якій відбувається опромінення зерноподібних матеріалі, та відстаней від камери обробки до прилеглих поляризаційних дзеркал, за яких буде забезпечення максимальне значення рівномірності розподілу поля. Розроблена конструкторська документація, що включає у себе складальне креслення на випромінювач та окремі деталі: хвилевід, плита зі щілинами та кріпильна пластина, схема електрична принципова на плату живлення магнетронів із забезпеченням регулювання їх потужності.

Ключові слова: діелектричні сипучі матеріали, електромагнітна хвиля, зерно, опромінення, поляризаційне дзеркало, камера обробки, хвилевід, нвч-поле, оптимізація, магнетрон.

Атестаційна робота складається з 49 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 5 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення: