Department of Design and Production of Radio Electronic Equipment

National Technical University of Ukraine
"Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

Information for matriculant and graduate portrait

Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури проводить підготовку бакалаврів, магістрів та докторів філософії за спеціалізацією:

«Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки»

Спеціалізація «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки» спрямована на підготовку спеціалістів в галузі наукових досліджень, проектування і технології мікропроцесорної, мікросистемної та наносистемної радіоелектронної техніки на основі апаратно-програмних засобів вищого (інтелектуального) рівня.

Напрями спеціалізації:

бакалавр:

магістр:

доктор філософії:

Навчальні плани всіх рівнів передбачають глибоку інтеграцію комп’ютерних технологій в навчальний процес: мови програмування С++, асемблер, Verilog (спеціалізована мова опису апаратури – HDL), універсальні програмні пакети: MathCAD, MatLAB, AutoCAD, SolidWorks; спеціалізовані програмні пакети моделювання радіоелектронних схем, систем автоматизованого проектування та віртуальних приладів: MicroCAP, LTSpice, Altium Designer, LabView; спеціалізовані програмні пакети тривимірного моделювання мікроелектромагнітних та мікроелектромеханічних структур та систем: CST Microwave Studio, HFSS, COMSOL Multiphisics, ANSYS тощо.

Випускники працюють:

 

Більше інформації: