Department of Design and Production of Radio Electronic Equipment

National Technical University of Ukraine
"Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

Розподіл студентів по групам 5 курс магістри

Шановні студенти 5 курсу!

У вкладенні наведено розподіл за групами професійних (мп) та наукових (мн) магістрів кафедри радіоконструювання та виробництва радіоапаратури.

Групи!

Поступай на телекоммуникации и радиотехнику

Хочеш займатися конструюванням сучасної радіоелектронної апаратури?

Мрієш створювати системи автоматизації «Розумного дому» та «Інтернету речей»?

Прагнеш вивчити сучасні технології проектування радіоелектронної апаратури?

Тоді обирай спеціалізацію «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки» спеціальності "Телекомунікації та радіотехніка" радіотехнічного факультету «КПІ ім. Ігоря Сікорського».

Приклади студентських робіт:

Інтелектуальний прилад контролю спожитої електроенергії

Цифрова обробка вихідного сигналу високочутливої радіометричної системи для медико-біологічних досліджень

Система моніторингу вимірювань сигналів давачів

Аналіз програмних та апаратних інструментів вводу/виводу для середовища LABVIEW

Пристрій моніторингу параметрів мотоцикла

Більше студентських розробок на сайті: kivra.kpi.ua

Спеціальність «Телекомунікації та радіотехніка»

Сучасний світ неможливо уявити без телекомунікацій, що базуються на радіотехніці. Ми будуємо новий інтелектуальний  простір, у якому поруч з нами будуть наші розумні технічні помічники. Все це стає можливим завдяки розвитку інтелектуальних технологій на основі  програмних та апаратних засобів мікросистемної радіоелектронної техніки.

 

Етапи вступної кампанії та розклад роботи відбіркової комісії можна переглянути на сайті Приймальної комісії!

Information for matriculant and graduate portrait

Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури проводить підготовку бакалаврів, магістрів та докторів філософії за спеціалізацією:

«Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки»

Спеціалізація «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки» спрямована на підготовку спеціалістів в галузі наукових досліджень, проектування і технології мікропроцесорної, мікросистемної та наносистемної радіоелектронної техніки на основі апаратно-програмних засобів вищого (інтелектуального) рівня.

Напрями спеціалізації:

бакалавр:

магістр:

доктор філософії:

Навчальні плани всіх рівнів передбачають глибоку інтеграцію комп’ютерних технологій в навчальний процес: мови програмування С++, асемблер, Verilog (спеціалізована мова опису апаратури – HDL), універсальні програмні пакети: MathCAD, MatLAB, AutoCAD, SolidWorks; спеціалізовані програмні пакети моделювання радіоелектронних схем, систем автоматизованого проектування та віртуальних приладів: MicroCAP, LTSpice, Altium Designer, LabView; спеціалізовані програмні пакети тривимірного моделювання мікроелектромагнітних та мікроелектромеханічних структур та систем: CST Microwave Studio, HFSS, COMSOL Multiphisics, ANSYS тощо.

Випускники працюють:

 

Більше інформації:

Підсумки першого етапу вступу на 5 курс

Шановні студенти!

У вкладенні знаходяться підсумки першого етапу вступних випробувань на п'ятий курс!

Денна форма навчання!

Заочна форма навчання!

 

Програми вступного фахового випробування, 5 курс

Шановні вступники!

Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури оголошує набір на 5 курс навчання за спеціалізацією "Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки" на здобуття вищої освіти за ступенем "Магістр". Вступ відбувається на основі здобутого раніше першого ступеня вищої освіти "Бакалавр" за спеціальністю 172 "Телекомунікації та радіотехніка".

Для вступу на 5 курс необхідно здати вступне комплексне фахове випробування та випробування з іноземної мови.

З правилами прийому на 5 курс можна ознайомитися на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Програма вступного комплексного фахового випробування, методика оцінювання та приклад екзаменаційного білету.

До складу програми входять такі дисципліни: Електронна компонентна база, Електронні прилади, Інтелектуальна радіоелектронна апаратура, Мікропроцесори в РЕА, Проектування РЕА, Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл, Системи автоматизованого проектування (САПР) РЕА, Фізико-теоретичні основи конструювання РЕА.

Комплексне фахове випробування проводиться у вигляді екзамену. Загальна кількість екзаменаційних білетів 50. Кожний білет складається з двох теоретичних питань та двох задач, які стосуються різних дисциплін. Завдання є рівноваговими і оцінюються однакого. Час, відведений на виконання всіх завдань – 2 години.

Якщо вступник має ступінь вищої освіти "Бакалавр" за спеціальністю, відмінною від 172  "Телекомунікації та радіотехніка", то він повинен скласти крім фахового випробування ще й додаткове вступне випробування.

Програма додаткового вступного випробування

Офіційні документи

Актуальна інформація на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2017 році

Перелік конкурсних предметів, спеціальностей, груп спеціалізацій та вагових коефіцієнтів

Положення про Приймальну комісію КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2017 році

Положення про випускників системи довузівської підготовки

Умови прийому до вищих навчальних закладів в 2017 році

Додаток 4 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2017 році

Відбіркова комісія

Контактна інформація

м. Київ, вул. Політехнічна, 12 (17 корпус)

+38044-362-98-51,
+38063-226-10-33 (Олександр Станіславович Неуймін),
+38097-165-98-56 (Ірина Олександрівна Сушко)

mail: rtf@kpi.ua
      kivra@kpi.ua

Сайт факультету: rtf.kpi.ua

Сайт приймальної комісії:pk.kpi.ua

Сторінка VK: vk.com/rtf_kpi

Сторінка FB: www.facebook.com/rtf.kpi.ua

Етапи вступної кампанії та графік роботи відбіркової комісії!

Підготовка до вступних випробовувань 5 курс

Sorry, this entry is only available in Українська.

Вступ на базі ОКР “Молодший спеціаліст”

Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури оголошує набір на перший курс зі скороченим терміном навчання (2 роки 10 місяців) на основі здобутого раніше ОКР "Молодший спеціаліст" за спеціальністю «Радіотехніка та телекомунікації» та спеціалізацією "Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки". Вступники мають право вступати за сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО: фізика або англійська мова, математика, українська мова), або склавши встпуні випробування з фізики та математики.

Після закінчення скороченої програми підготовки студенти отримують ступінь бакалавра та мають право приймати участь в конкурсі на вступ для здобуття освітніх рівнів магістр та доктор філософії.

Навчання проводиться як за бюджетні кошти, так і за кошти фізичних та юридичних осіб.

Етапи вступної кампанії та розклад роботи відбіркової комісії можна переглянути на сайті Приймальної комісії!

Працевлаштування випускників спеціальності “Телекомунікації та радіотехніка”

Розподіл випускників завжди був надзвичайно важливим завершальними моментом у підготовці фахівців на кафедрі. Ми зобов’язані не тільки підготувати достойних конкурентоздатних працівників, але й допомогти їм знайти своє місце в житті, що наразі є непростим завданням. Але нам все ж вдається з цим впоратись. Слід зауважити, що зараз запит на наших випускників перевищує наші можливості. Цїєю важливою справою кафедра займається на протязі багатьох років.

Кафедра готує спеціалістів за досить широким спектром спеціальностей. Випускники кафедри КіВРА працюють у науково-дослідних та проектних установах, конструкторських бюро, підприємствах різних форм власності, – усе це підтверджує спроможність кафедри готувати кваліфікованих спеціалістів у відповідних галузях знань.

Серед підприємств та організацій – замовників такі як ЦКБ заводу "Арсенал", ВО ім. Артема, ВАТ "Меридіан" ім. С.П.Корольова, НДІ "Оріон", УкрНДІ Радіоапаратури, КБ "Луч", Інститут кібернетики ім. Глушкова, НДІ Автоматизованих систем у будівництві, НДІ "Проектреконструкція" , АНТК ім. Антонова, НДІ МВС України, Інститут проблем міцності НАНУ, НДІ "Буран" , "Інститут фізики напівпровідників" НАН України, Держспоживстандарт України ДП "Укрметртестстандарт", "Київський міський центр серця", Державне космічне агенство України, "Український науково-дослідний інститут радіоапаратури", Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування", АНТК "Антонов", ВАТ "Завод "РАДАР"", НВП "САТУРН", "Huawei" Україна. Слід відзначити, що значний відсоток випускників факультету направляється до академічних та прикладних інститутів. За останні роки до науково-дослідних та проектних інститутів, а також до вищих учбових закладів було розподілено – у 2010 році -15 осіб (випуск -121 студентів), у 2009 – 7 осіб (випуск – 113 студентів), у 2008 – 7 осіб (випуск – 132 студентів ).

На кафедрі створено систему, що забезпечує попередню присутність випускників на підприємстві, до якого вони будуть розподілені – багато випускників проходять там виробничу або переддипломну практику, що забезпечує кращу адаптацію випускників до специфіки роботи на тому чи іншому підприємстві.

Теми дипломів відповідають сучасним вимогам та специфіці підприємств, де майбутній інженер проходить практику. Типова тематика випускних робіт студентів:

Якщо студент після проходження практики висловив бажання бути розподіленим на підприємство, де він проходив практику, кафедра завжди допомагає йому у цьому. Зазвичай, молодий спеціаліст після приходу на підприємство отримує посаду інженера, досить швидко кращі з них отримують відповідну категорію, подальше кар'єрне зростання відбувається в залежності від можливостей та бажання спеціаліста. Певна кількість наших випускників здобули високі посади на підприємствах, зокрема, І.В.Омелянюк – директор підприємства "Квант-Ефір", О.С.Дорошенко – директор підприємства "Авіарм", Гіндикін А.І. – заст. директора "Укрметртестстандарт".

Позитивна оцінка керівниками молодих спеціалістів щодо рівня їх підготовки підтверджується тим, що ті ж самі підприємства з року в рік звертаються до нас з заявками на отримання випускників наших спеціальностей.

Потреби регіону у спеціалістах вивчаються шляхом запитів підприємств, регулярних зустрічей з представниками промисловості, вивченням планів розвитку підприємств, проведенням аналізу результатів стажування молодих спеціалістів та ін. Зустрічі представників промисловості з майбутніми випускниками відбуваються у вересні-грудні кожного року з метою більш конкретної професійної орієнтації випускників та ознайомлення з вимогами підприємств, які потребують наших молодих спеціалістів. Практично стовідсотково забезпечується складання договорів про співпрацю кафедр РТФ з підприємствами, які запрошують наших випускників. Слід відзначити, що з боку підприємств відсутні відмови у працевлаштуванні, які передбачені договорами. У відповідності з відгуками підприємств, випускники, які працевлаштовуються за фахом, успішно виконують свої обов’язки.

Процедура розподілу відбувається у два етапи – перший (попередній) має місце у жовтні останнього року навчання, другий етап (заключний розподіл) відбувається згідно з загальноінститутським графіком, за звичай, у грудні місяці. На першому етапі відбувається зустріч студентів 6-го курсу (спеціалістів та магістрів) з представниками промисловості, які зацікавлені в отриманні випускників. В ході розподілу випускник підтверджує своїм підписом бажання бути розподіленим до відповідного підприємства. Після захисту дипломного проекту одночасно з дипломом про вищу освіту кожний випускник отримує направлення на роботу.

Велике значення у царині взаємодії між підприємствами – замовниками та випусковими кафедрами факультету дає механізм взаємодії щодо внесення змін у навчальні плани та узгодження навчальних планів та програм підготовки спеціалістів. За думкою підприємств зворотній зв'язок забезпечується також завдяки безумовній участі представників промисловості у роботі екзаменаційних комісій, перед якими студенти захищають випускові роботи (дипломні проекти, роботи та магістерські дисертації). Зараз у роботі цих комісій приймають участь такі фахівці: Завадський Л.С., начальник відділу НВК "Курс", Подгурський А.М., к.т.н., провідний науковий співробітник ЦНДІ, Борисюк А.О., к.т.н., головний конструктор – начальник СКТБ "ОТП-Арсенал", Смірнов Ю.М., к.т.н., начальник відділення ВАТ "НДІ електромеханічних приладів".

Заочний деканат

Розміщення: НТУУ «КПІ», корпус 17, кімната 417

Режим роботи: понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00, кожна 2-га субота місяця з 10:00 до 12:00 

Телефон: +38-044-204-91-53

Заступник декана із заочної форми навчання: к.т.н., доц. Зінченко Максим В’ячеславович

Прийомні години: понеділок – п’ятниця з 14:00 до 15:00

Методист: Копачева Тамара Казимирівна

Більше інформації на сайті заочного деканату!