Department of Design and Production of Radio Electronic Equipment

National Technical University of Ukraine
"Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

Теми бакалаврських атестаційних робіт 2018

 

Теми магістерських дисертацій

Електронний дидактичний демонстраційний матеріалDSTU3974

Вступ до спеціальності

Лектор: Адаменко Володимир Олексійович

Кількість кредитів: 2

Змістом навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з особливостями спеціальності "172 Телекомунікації та радіотехніка" та подальшого навчання за  спеціалізаціями факультету.

Ця дисципліна передбачає знайомство студентів зі всіма етапами проектування сучасної радіоелектронної апаратури і умовно складається з двох частин: 1) проектування та виготовлення пристрою; 2) створення проектів на програмно-апаратній платформі Arduino.

Дисципліна має яскраво виражене практичне спрямування, адже передбачено 17 лабораторних занять під час яких студенти зможуть самостійно спробувати свої сили в розробці радіоелектронних девайсів.

Так в першій половині семестру студенти зможуть розробити друковану плату давача освітленості в середовищі DipTrace, потім виготовити її та спаяти. А от друга половина семестру передбачає вивчення можливостей програмно-апаратної платформи Arduino, а саме: знайомство з платформою, особливості введення та виведення цифрових та аналогових сигналів, особливості роботи з додатковими модулями (давачі температури та вологості, семисегментні індикатори, радіомодулі тощо).

Матеріали до дисципліни:

Опитування для всіх!

 

Розклад занять та зайнятості викладачів

Шановні студенти та викладачі

Розклад занять за групами можна переглянути на сайті rozklad.kpi.ua

Шифри груп:

Розклад зайнятості викладачів можна переглянути за тим же посиланням ввівши у відповідне поле ПІБ викладача.

Розклад косультацій викладачів

1 семестр 2016-2017 навчального року.

Прізвище, ім’я та побатькові

Посада

Стаціонар

Заочники*

Дні тижня

Час

Ауд.

Конс.

Ауд.

1

Нелін Євгеній Андрійович

Проф.

четвер

14:15-15:00

311

+

311

2

Адаменко Юлія Федорівна

Доц.

середа

14:15-15:00

300

+

300

3

Адаменко Володимир Олексійович

Асист.

середа

14:15-15:00

300

+

300

4

Артеменко Володимир Степанович

Ст. викл.

п’ятниця

14:15-15:00

405

5

Богомолов Микола Федорович

Доц.

середа

14:15-15:00

310

6

Головня Вікторія Мілентіївна

Асист.

середа

14:15-15:00

310

7

Дем’яненко Петро Опанасович

Доц.

четвер

11:00-12:00

401

8

Зіньковський Юрій Францевич

Проф.

четвер

14:15-16:00

303

+

303

9

Зінченко Максим В’ячеславович

Доц.

четвер

14:15-15:00

402

+

402

10

Капелюшний Володимир Данилович

Ст. викл.

четвер

14:15-15:00

404

+

404

11

Коваль Анатолій Васильович

Доц.

четвер

14:15-15:00

405

12

Ляшок Аліна Вікторівна

Асист.

понеділок

14:15-15:00

309

+

309

13

Назарько Анатолій Іванович

Доц.

четвер

14:15-15:00

404

14

Непочатих Юрій Васильович

Ст. викл.

вівторок

14:30-16:30

309

+

309

15

Новосад Андрій Анатолійович

Ст. викл.

середа

14:30-16:30

301

+

301

16

Прищепа Микола Михайлович

Доц.

понеділок

12:05-13:15

401

+

401

середа

14:30-15:30

17

Попсуй Володимир Ілліч

Ст. викл.

четвер

14:15-15:00

410

+

410

18

Перегудов Сергій Миколайович

Доц.

середа

14:15-15:00

312

19

Савицька Ірина Михайлівна

Доц.

п’ятниця

14:15-15:00

310

 

 

20

Тарабаров Сергій Борисович

Доц.

вівторок

14:15-15:00

405

+

405

21

Уваров Борис Михайлович

Проф.

вівторок

14:15-16:00

404

22

Яненко Олексій Пилипович

Проф.

вівторок

14:15-15:00

312

* − кожна друга субота місяця

Конструювання РЕА ч. 2

Шановні студенти РТ-потоку 4 курс!

Надаємо матеріали, які необхідні для успішного проходження курсу “Конструювання РЕА, частина 2”.

 1. Поточний рейтинговий список
 2. Теми курсових робіт
 3. Оцінювання курсових робіт
 4. Бланк завдання на курсову роботу    Друкувати на одному листі з двох боків!
 5. Журнали “Радіо”
 6. ДСТУ 3008-95 Оформлення пояснювальної записки
 7. ДСТУ 3974-2000 Розробка технічного завдання
 8. Рейтингова ситема оцінювання курсової роботи
 9. Рейтингова система оцінювання за курсом
 10. Практичні роботи 1-6
 11. Аналіз ТЗ
 12. Класифікатор ЕСКД для вибору децимального номеру
 13. Лекції (в тому числі розрахунок параметрів друкованого монтажу, оформлення креслення тощо)
 14. Зміст курсової роботи! УВАГА, є певні зміни!
 15. Надійність та Механіка. Розрахунки для курсової роботи! Консультант: Новосад А. А.
 16. Коротенька інструкція по DipTrace – для проектування друкованої плати!
Моделювання мікро- та наноструктур. Навчальний посібник

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Радіотехнічний факультет

Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Нелін Є. А., Ляшок А. В.

«Моделювання мікро- та наноструктур»

Навчальний посібник

 

Рекомендовано вченою радою радіотехнічного факультету

 

 

Київ

2016

 

Завантажити файл

Функціональна та наноелектроніка

Sorry, this entry is only available in Українська.

Розроблення стартап-проекту

Sorry, this entry is only available in Українська.

Оформлення атестаційних робіт

Sorry, this entry is only available in Українська.

Автоматизація оброблення технічної інформації 2018

Шановні студенти!

В даній темі розміщено матеріали, які необхідні для успішного проходження курсу АОТІ, а саме:

Контрольні дати:

28.09.2017 – затвердження теми реферату

26.10.2017 – останній термін представлення реферату на перевірку

Пристрої НВЧ діапазону для промисловості та сільського господарства

Sorry, this entry is only available in Українська.

Мікрохвильова радіометрія

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Науковий керівник: к.т.н., доц. Перегудов Сергій Миколайович

Останніми роками в різноманітних областях науки і техніки все більш застосовуються радіометричні методи, які дозволяють реєструвати електромагнітне випромінювання мікрохвильового діапазону надзвичайно низької потужності (від нановат до піковат). Найчастіше його спектр є широким (шумоподібним), як, наприклад, у нагрітих тіл, однак, може бути й вузькосмуговим. Приймання таких сигналів, визначення їх енергетичних характеристик (потужності, інтенсивності тощо) допомагає отримувати інформацію про стан об’єкту, що спостерігається, його форму, положення у прсторі та інше.

Уперше радіометричний метод був використаний Р. Дайком для реєстрації випромінювання астрономічних об’єктів. Для цього він застосував спеціально розроблений приймач – модуляційний радіометр. З часом радіометрична апаратура була суттєво вдосконалена і зараз широко використовується як в астрономії, так і в інших областях науки і техніки, зокрема, для радіотеплового зондування земної поверхні, для радіобачення в станціях радіолокації та навігації, а також в охоронних системах. Згодом радіометричні методи знайшли застосування і в біомедичній галузі: спочатку для дистанційного вимірювання температури різноманітних зон об’єктів, потім для аналізу їх стану.

Відомим німецьким фізиком Г. Фрьоліхом було обґрунтовано, що довжина хвиль власного випромінювання клітин живих організмів має порядок міліметрів, тому в біомедичних дослідженнях саме міліметровому (мм-) діапазону надається особлива увага. Власне випромінювання біооб’єктів  має шумоподібний характер, а інтенсивність його має такий же рівень, як електромагнітний фон навколишнього середовища.
Радіометричні системи мм-діапазону є сьогодні найбільш перспективними. Вони знаходять практичне використання в системах радіолокації (відеоспостереження за літаками у складних  погодних умовах), охоронних системах виявлення несанкціоновано прихованих предметів (у тому числі зброї), новітніх методах медичної діагностики і лікування та інших застосуваннях.

Ускладнення завдань, що вирішуються за допомогою радіометричних методів, потрібує вдосконалення засобів програмно-апаратної обробки результатів вимірювань і розробки інтерфейсу виведення отриманої інформації.
На кафедрі КіВРА такі роботи проводяться в лабораторії мікрохвильової радіометрії. Студенти, які проходять тут дипломну практику, знайомляться з радіометричними методами, приймають участь в наукових дослідженнях фізичних та біологічних об’єктів з використанням діючої радіометричної системи мм-діапазону, а також в роботах щодо її удосконалення.

Магістрантами кафедри у даному напрямі успішно захищені дисертації за темами:

Regulations

Освітньо-професійна програма (Освітньо-наукова програма) — система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

Галузь знань: 17 Електроніка та телекомунікації

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ступеня «бакалавр»

Освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр»

Освітньо-професійна програма освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

Навчальний план – нормативний докмент навчального закладу, який визначає зміст навчання та регламентує організацію навчального процесу зі спеціальності (напряму підготовки).

З навчального плану можна отримати вичерпну інфомрацію про розподіл дисциплін за семестрами (число у відповідних колонках означає номер семестру) та кількості в них лекційних, лабораторних, практичних та інших видів занять.

Навчальний план для студентів 1 курсу 2016-17 року навчання (діятиме протягом всього строку навчання).

Навчальний план для сутеднтів 2 курсу 2016-17 року навчання (діятиме протягом 2 – 4 курсів).

Навчальний план для магістрів 5 курсу  2016-17 року навчання.

Навчальний план для спеціалістів 5 курсу 2016-17 року навчання.

Для студентів 3 та 4 курсу 2016-17 року навчальні плани не змінилися.

Розробка, моделювання та дослідження мікро- та наноструктур пристроїв обробки сигналів

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Науковий керівник: д.т.н., проф. Нелін Євгеній Андрійович

Нові напрямки розвитку радіоелектронних пристроїв обробки сигналів в значній мірі пов’язані зі створенням штучних матеріалів з незвичайними електромагнітними властивостями (метаматеріалів), а також штучних структур з незвичайними характеристиками. До таких структур відносять кристалоподібні структури, спектральні властивості яких аналогічні кристалам.

Тематика магістерських дисертацій охоплює теоретичні та експериментальні дослідження різноманітних хвильових мікро- та наноструктур пристроїв обробки сигналів.

Теми магістерських дисертацій.

Попередні.

 1. Наноелектронні пристрої обробки сигналів (2015 рік захисту).
 2. Вхідні імпедансні характеристики мікро- та наноструктур пристроїв обробки сигналів (2016 рік захисту).
 3. Низькочастотні НВЧ фільтри на основі кристалоподібних неоднорідностей (2017 рік захисту).

Теми, що пропонуються.

 1. Радіотехнічні пристрої на основі лівосторонніх середовищ.
 2. Терагерцова радіоелектроніка.
 3. Моделювання мікро- та наноструктур з урахуванням втрат.
 4. Пристрої НВЧ на основі суміщених кристалоподібних неоднорідностей.
 5. Хвильова імпедансна модель біологічних середовищ.

PDF

Електромагнітна сумісність та захист інформації у надчутливих радіоелектронних системах

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Наукові керівники: д.т.н., проф. Зіньковський Юрій Францевич, к.т.н. Зінченко Максим В’ячеславович.

Напрям «Електромагнітна сумісність та захист інформації у надчутливих радіоелектронних системах» присвячений заходам запобігання витоку та спотворення конфіденційної інформації через електромагнітні та електричні канали у надчутливих радіоелектронних системах.

За цим напрямом на кафедрі КіВРА розглядаються питання захисту інформації у надчутливих радіоелектронних системах від дії електромагнітних полів і забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС) в радіохвильовому діапазоні частот від 10 КГц до 100 ГГц.

Результати досліджень направлені на зниження рівня супутнього випромінювання і зменшення розмірів «зони конфліктності» технічних засобів як джерел завад; скорочення спектру супутніх випромінювань і економніше використання частотного ресурсу шляхом рознесення в часі інтервалів роботи пристроїв.

Вирішуються завдання забезпечення ЕМС на етапі проектування технічних засобів, призначених для експлуатації в сильних електромагнітних умовах. Вивчаються особливості екранування в завданнях захисту телекомунікаційних ліній і систем від завад, викликаних зовнішніми випадковими за часом електромагнітними, електричними і магнітними полями. Проводиться аналіз чутливості електронних засобів до завадових електромагнітних полів.

Виконуються числові розрахунки динамічних систем, що дозволяють отримати стійкі хаотичні процеси. Вирішуються питання стійкості до внутрішніх шумів систем з детермінованим хаосом. Реалізується налагодження систем з детермінованими хаотичними коливаннями у НВЧ діапазоні. Унеможливлюються проблеми збоїв у демодуляції інформаційного хаотичного сигналу.

Затверджені роботи за напрямом:

 1. Аналіз електромагнітних полів розсіювачів з фрактальною геометрією в приміщеннях;
 2. Дистанційний моніторинг виробничих силових мереж;
 3. Створення Wi-Fi покриття заданої конфігурації.

Заплановані напрямки магістерських робіт:

 1. Дослідження впливу контактних завад на електромагнітну сумісність електронних засобів;
 2. Маскування широкосмугових сигналів хаотичними коливаннями;
 3. Дослідження електромагнітного випромінювання друкованих плат;
 4. Аналіз методів прогнозування електромагнітного випромінювання від електронних засобів.

PDF

Системи ближньої радіолокації. Нелінійна радіолокація

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Наукові керівники: д.т.н., проф. Зіньковський Юрій Францевич, к.т.н. Зінченко Максим В’ячеславович.

Напрям «Системи ближньої радіолокації. Нелінійна радіолокація» присвячений підвищенню ефективності використання технологій нелінійної радіолокації у виявленні, локалізації та ідентифікації об’єктів з нелінійними властивостями (наприклад, закладних пристроїв несанкціонованого доступу до інформації).

Робота на кафедрі КіВРА за цим напрямом ведеться у двох областях. Перша охоплює сертифікацію апаратури нелінійної радіолокації та покращення технічних параметрів (характеристик) нелінійних радіолокаторів (НР). Проводяться випробовування НР за багатьма показниками призначення. Порушуються проблеми підвищення надійності НР через параметри опромінюючої та приймальної систем (потужність неперервного чи імпульсного зондуючого сигналу, частота зондування, чутливість приймачів, апертури антен тощо). Досліджуються взаємні зв'язки між показниками призначення НР. Розробляються ефективні методики налаштування НР у польових умовах за допомогою імітаторів закладних пристроїв. Аналізується практичний досвід використання НР, наприклад, особливості пошуку закладних пристроїв, що перевипромінюють сигнал з флуктуючими параметрами. Виконується впровадження єдиного імітатора закладного пристрою на базі широкосмугової плоскої антени.

До другої області входить дослідження процесів поглинання, спектрального перетворення та розсіювання зондуючого сигналу нелінійними розсіювачами (НРс). Метою цих праць є розробка ефективних методів (алгоритмів) пошуку та ідентифікації НРс. Досліджується вплив рівня діючої потужності НР на спотворення характеристик напівпровідникових приладів у складі НРс. Аналізуються чинники, що погіршують надійність первинних демаскуючих ознак нелінійних розсіювачів. Ведеться робота над розробкою та впровадженням НР, що працюють за вторинними демаскуючими ознаками НРс.

Тематики магістерських робіт

Виконані роботи за напрямом:

 1. Обґрунтування нормативних показників призначення нелінійних радіолокаторів;
 2. Системний підхід у проектуванні апаратури підповерхневого зондування середовищ;
 3. Дослідження нелінійних розсіювачів на базі плоскої спіральної антени.

Заплановані напрямки магістерських робіт:

 1. Дослідження достовірності демаскуючих ознак нелінійних розсіювачів;
 2. Аналіз флуктуацій параметрів сигналу відгуку в нелінійній радіолокації;
 3. Застосування генераторів хаосу в якості імітаторів закладних пристроїв;
 4. Аналіз ефективності використання сучасних нелінійних радіолокаторів.

PDF

Апаратно-програмне забезпечення інтелектуальних пристроїв та систем

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Науковий керівник: к.т.н., доц. Дюжаєв Леонід Петрович

 1. Розроблення апаратного та програмного забезпечення для інтелектуальних пристроїв та систем на базі мікропроцесорної техніки з проектуванням відповідних інтерфейсів на системному, функціонально-логічному та схемотехнічному рівнях:

  • деталізація функцій, що виконуються пристроєм;
  • розробка принципових схем пов’язаних аналогових пристроїв;
  • вибір принципів дії і розробка АЦП та ЦАП;
  • алгоритмічна реалізація функцій, що реалізуються  за допомогою програмних засобів;
  • Програмна реалізація алгоритмів управління;
  • синтез функціональних та принципових схем цифрових пристроїв у складі мікропроцесорної системи.
 2. Методи обробки мовних сигналів
 3. Програмне забезпечення систем автоматизованого проектування.  
 4. Методи оцінювання рівнів ризику безпеки інформації.

Приклади тем магістерських робіт:

 1. Аналіз систем зчитування безконтактних карт
 2. Телевізійний приймач з цифровим інтерфейсом
 3. Технології реалізації мережної взаємодії для забезпечення захисту мережі
 4. Комплекс діагностики мережі електрифікованих залізничних ліній
 5. Графічна візуалізація в сучасних інженерних програмах
 6. Програмний засіб для визначення порівнюваних та відтворюваних оцінок рівнів ризику безпеки інформації
 7. Прилад для контролю за  статусом пристроїв, що споживають електроживлення
 8. Пульт управління для бортової апаратури навігації та посадки.
 9. Виявлення голосової активності на основі короткочасових характеристик в умовах високої зашумленості

PDF

Проектування та програмування вбудованих систем

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Науковий керівник: к.т.н. Туровський Анатолій Олександрович

Розроблення та дослідження пристроїв і систем на основі мікрокомп’ютерів, мікроконтролерів, периферійних пристроїв та інтерфейсів їх зв’язку.

Студенти заохочуються до розроблення прикладного програмного забезпечення для мікроконтролерів та систем збору і обробки даних у середовищі LabVIEW.

Студенти забезпечуються необхідною елементною базою, цікавими прикладними задачами з можливістю подальшого впровадження результатів роботи.

В основі роботи можуть бути використані мікроконтролери сімейств AVR, ARM – LPC або STM32.

Окремим напрямом для досліджень та проектів є розроблення макетів для лабораторних робіт для дисциплін «Програмування мікроконтролерів» та «Програмування вбудованих систем».

PDF

Пристрої обробки сировини потужними електромагнітними полями

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Науковий керівник: к.т.н. Туровський Анатолій Олександрович

Проектування елементів пристроїв для застосування електромагнітного поля надвисоких частот з метою обробки сировини (зерна, інших діелектричних сипучих речовин) – знезараження, сушіння, передпосівної обробки.

Роботи супроводжуються комп’ютерними (у середовищах HFSS, Microwave Studio) та експериментальними дослідженнями відповідних пристроїв та складових частин.

Проектування пристроїв живлення та систем автоматизованого керування для промислового обладнання мікрохвильового діапазону.

PDF

Пристрої для безконтактного вимірювання мікро- та нановібрацій

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Науковий керівник: к.т.н. Туровський Анатолій Олександрович

Дослідження та розроблення елементів пристрою для вимірювання вібрацій твердих поверхонь, що виникають під дією акустичних сигналів. Застосування ефекту відхилення відбитого лазерного променю для вимірювання відхилень поверхні (вібрацій).

PDF

Гурток з конструювання та програмування

Sorry, this entry is only available in Українська.

Перелік технічних дисциплін, які вивчають студенти кафедри

Зверніть увагу! Список не остаточний та постійно оновлюється. Також більшість з наведених дисциплін відноситься до навчальних планів студетнів, які зараз навчаються. Абітурієнти, які оберуть нас в 2016 році будуть навчатися за новими навчальними планами згідно з новим переліком спеціальностей та спеціалізацій.

Дисципліни для спеціальності Радіоелектронні апарати та засоби (РВ)

 

 1. Electronic devices technology
 2. Methods and instruments of information security
 3. Automatic production of electronic
 4. Virtual devices technologies

Дисципліни для спеціальності Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки (РІ)

 

 1. The design and technology of microelectromechanical systems
 2. Physical and technical bases of microsystems technology
 3. Electronic devices technology
 4. Methods and instruments of information security
 5. Intelligent technology of electronic equipment production
 6. Microelectromechanical systems design

Дисципліни для спеціальності Біотехнічні та медичні апарати та системи (РБ)

 1. Automation of processing of the bioinformation
 2. Electronic diagnostic devices and systems
 3. Basics of diagnostics in biology and medicine
 4. Interaction of physical fields with biological objects
 5. Biophysics and biophotonics
 6. Rehabilitation equipment
 7. Biomedical devices design
 8. Biosensors and transducers

Дисципліни спільні для РВ, РБ та РІ спецільностей

 

 1. Devices of protection of information in electronic equipment
 2. Designing of electronic means
 3. The mechanics and basis of mechatronics
 4. Ensuring the quality of electronic equipment
 5. Optoelectronic devices and systems
 6. Statistical bases of technology of electronic equipment
 7. Electronic equipment design
 8. Fundamentals of cad in electronic equipment
 9. Electronic components base
 10. Electronic devices
 11. Microprocessors in electronic equipment
 12. Electronics and modeling of electronic circuits 1
 13. Electronics and modeling of electronic circuits 2

   

   

   

   

Biosensors and transducers

Lecturer: Smirnov Volodymyr

Credits: 2

Academic discipline "Biosensors and Transducers" (BST) is the part of the educational-professional program of bachelor of direction 6.050902 "Radio Electronic Devices" branch of knowledge 0509 "radio engineering, radio electronic devices and communication". Discipline BST is included in the cycle of professional and practical training. Status credit module is optional for students. Credit module is taught in semester 5 of year 3 training.

The subject of the course: measuring transducers for converting the manifestations of the vital activity of biological object into electrical signals.

Interdisciplinary relations: "Higher Mathematics", "General Physics", "Electronic Devices", "Materials Science and Materials Electronics". Discipline BST provides the study of all without exception follow-up of subjects studied by students 7. 091002 "Biotechnical and Medical Apparatuses and Systems".

The goal of the credit module is to develop students' abilities:

Form of education – full-time. The number of credits of ECTS – 2. The number of partition – 8. The distribution of training time by type of classes: lectures – 18 hours, practical training – 18 hours, independent work – 24 hours. The term control form – differentiated test.

PDF-version!

Electronics and modeling of electronic circuits 2

Lecturer: Smirnov Volodymyr

Credits: 7.5

Credit module "Electronics and Modeling of Electronic Circuits" (EMEC -2) is an integral part of the discipline "Electronics and Modeling of Electronic Circuits" (EMEC) program which is drawn up in accordance with the educational-professional program of bachelor training directions 6.050902 "Radio Electronic Devices" branch of knowledge 0509 "Radio Engineering, Radio Electronic Devices and Communication". Discipline EMEC is included in the cycle of professional and practical training. The credit status of the module is regulatory. Credit module is taught in semester 4 of 2 years of preparation.

The subject of the course: electronic circuits and signals used in the systems of the creation, transmission, reception and processing of information.

Interdisciplinary relations: "Higher Mathematics", "General Physics", "Electronic Devices", "Materials Science and Materials Electronics". EMEC-2 provides the study of all without exception of the subsequent disciplines of radio engineering directions, teaching students directions 6.050902 "radio Electronic Devices".

The goal of the credit module is to develop students' abilities:

After mastering credit module students are expected to demonstrate the following learning outcomes:

Form of education – full-time. The number of credits of ECTS – 7,5. The number sections – 6. The distribution of training time by type of classes: lectures – 72 hours, practical training – 18 hours, laboratory classes – 36 hours, independent work – 99 hours. The term control form – differentiated test.

PDF-version!

Electronics and modeling of electronic circuits 1

Lecturer: Smirnov Volodymyr

Credits: 5.5

Credit module "Electronics and Modeling of Electronic Circuits", Part 1 (EMEC -1) is an integral part of the discipline "Electronics and modeling of electronic circuits" (EMEC) program which is drawn up in accordance with the educational-professional program of bachelor training directions 6.050902 "Radio Electronic Devices" branch of knowledge 0509 "Radio Engineering, Radio Electronic Devices and Communication". Discipline EMEC is included in the cycle of professional and practical training. The credit status of the module is regulatory. Credit module is taught in semester 3 of 2 years in the making.

The subject of the course: linear electronic circuit for the formation and transformation of signals in systems creation, transmission, reception and processing of information.

Interdisciplinary relations: "Higher Mathematics", "General Physics", "Electronic Devices", "Materials Science and Materials Electronics". EMEC-1 provides the study of all without exception of the subsequent disciplines of radio engineering directions, teaching students’ directions 6.050902 "Radio Electronic Devices".

The goal of the credit module is to develop students ' abilities:

After mastering credit module students are expected to demonstrate the following learning outcomes:

Form of training – daily. The number of ECTS credits is 5.5. The number sections – 3. The distribution of training time by type of classes: lectures – 54 hours, practical training – 18 hours, laboratory classes – 18 hrs, independent work – 75 hours. The term control form – exam.

PDF-version!

Microprocessors in electronic equipment

Lecturer: Duzhaev Leonid

Credits: 6

The academic discipline is devoted to teaching students the principles of development of both software and hardware for microprocessors systems of various levels. Performing the operational functions of these systems is provided by uniting both hardware and software functions for realization of data processing and external devices control (information input and output). In the teaching process the students obtain the habits of using the system software of PC as well as cross compilers to develop the computer code for embedded microcontrollers. Assembler programming language is taken as basic mean. It needs the thorough study of machine-operation code for prescribed microprocessors.

PDF-version!

Electronic devices technology

Lecturer: Popsui Vladimir

Credits: 7.5

"Electronic Devices Technology" refers to the cycle of professional and practical training disciplines in the engineering design technology. The course is based on the use of knowledge gained by students during the study of general and specialized technical subjects and disciplines of design and technological preparation and it is finishes the disciplines cycle.

The course " Electronic Devices Technology " should provide technological students training for design, manufacture and operation of the electronic devices variety. This goal is achieved through the formation of students' abilities:

PDF-version!

Fundamentals of cad in electronic equipment

Lecturer: Adamenko Yulia

Credits: 6

Up to date, there is no developer may submit the design process of electronic equipment without the use of computer programs. They accompany the whole process, from conception to technical realization.

In the course "Fundamentals of CAD in Electronic Equipment" the students get acquainted with work peculiarities of computer-aided systems, in particular CAD, CAE and CAM systems. The principles of graphical models construction and operations with them; the graphic standards and formats; the methods of image formation on the monitor screen; the principles of computer-aided engineering analysis; the principles of industrial automation is discussed.

At the practical work students carry out full design of the printed circuit board with the implementation of all necessary engineering documentation in the software packages Altium Designer or P-CAD.

PDF-version!

Electronic equipment design

Lecturer: Adamenko Yulia

Credits: 3

The discipline "Electronic Equipment Design" organizes and develops the students acquired knowledge from other disciplines. So, as part of the course, students examine all stages of the life cycle of electronic equipment; stages and principles of its design; the influence of destabilizing factors on the equipment’s work and the protection against this impact; features of packaging of the electronic equipment; methods of hub and interhub connections. Special attention is paid to the quality of engineering documentation development.

Discipline gives a visual representation of all stages of graduate work.

The result of attestation work is the development of technical specifications for graduate thesis.

PDF-version!

The design and technology of microelectromechanical systems

Lecturer: Adamenko Yulia

Credits: 4

An integral part of all the modern "gadgets" is the use of those or other microelectromechanical (MEM) devices. This can be as a variety of sensors (accelerometers, gyroscopes, light sensors and temperature) or actuators (motors, micromirrors, switches etc.).

In the course "Design and Technology of Microelectromechanical Systems", students are introduced to varieties of MEM devices, study the peculiarities of their functioning and design.

An important aspect in the MEM devices design is the understanding of the technology of their production, which is also considered as part of the course.

At the laboratory works, students examine the work of the biaxial accelerometer, differential pressure sensor and galvanometer.

PDF-version!

Methods and instruments of information security

Lecturer: Peregudov Sergey N.

Credits: 4

Discipline refers to the cycle of professional and practical training of masters in the specialty 8.05090201 «Radio-electronic apparatus and instruments» and 8.05090203 «Smart technologies of microsystem electronic equipment». It is based on the knowledge gained in the study subjects: «Algorithmic and Programming», «Physical and theoretical foundations of electronic devices design», «Information Technologies», «Computer networks and telecommunications facilities». The main task of the course is to develop students’ knowledge of methods and means of protecting information from accidental and deliberate threats, the ability to use hardware and software for data security, and solve the problem of information security at a stage of electronic devices design.

PDF-version!

Physical and technical bases of microsystems technology

Lecturer: Peregudov Sergey N.

Credits: 6

The discipline «Physical and technical bases of Microsystems technology» is studied in the 3rd year of the bachelor «Radioelectronic devices» and refers to the cycle of professional and practical Microsystems technology training. The main task of the course is to develop students’ knowledge in the field of microdevices processes physics; the understanding of the basic principles of microsystems components development, the ability to apply CAD methods for the physical processes simulation, to experimentally determine the main technical characteristics. This course is base for studying of professional disciplines: «Micro- and nanostructures simulation», «Microelectromechanics», «Microsystems and smart technologies design».

PDF-version!

Interaction of physical fields with biological objects

Lecturer: Peregudov Sergey N.

Credits: 2.5

The discipline «Interaction of physical fields with biological objects» is studied in the 3rd year of the bachelor «Radioelectronic devices» and refers to the cycle of professional and practical training of the biotechnical and medical apparatuses and systems design. The main task of the course is to develop students' understanding of the nature of physical fields (electromagnetic, thermal, acoustic, and other), ability to analyze the nature of their occurrence and influence on biological objects, to determine the main characteristics of the propagation of fields in the biomedia, and to take into account the peculiarities of interaction of fields with biological objects during the design and development of modern medical apparatuses. This course is base for studying of professional disciplines: «Biophysics and Photonics», «Introscopy of biological objects and methods to display information», «Equipment for biomedical research», «Electronic diagnostic devices and systems», «Electronics for medical technologies».

PDF-version!

Statistical bases of technology of electronic equipment

Lecturer: Demianenko Petro

Credits: 2.5

The program of discipline “Statistical bases of technology of electronic equipment” prepared in accordance with the educational and vocational training program “bachelor” direction (specialty) “6.050902 Radio-electronic devices.” The subject of discipline provides the mathematical training of students to support the development, implementation and operation of electronic devices. This goal is achieved through the following main objectives: to study the theory of probability and mathematical statistics, the scope of their application in the design, manufacture and operation of electronic equipment. Interdisciplinary Communication: Discipline “Statistical bases of technology of electronic equipment” is based on a knowledge of mathematics. Its use is associated with discipline “Technology of production of electronic equipment.” Discipline “Statistical bases of technology of electronic equipment” is taught to students of the second course direction “Radio-electronic devices” all specialties at the Faculty of Radio Engineering “KPI” in the third semester and refers to the cycle of disciplines of professional and practical training of students.

PDF-version!

Optoelectronic devices and systems

Lecturer: Demianenko Petro

Credits: 2

Discipline "Optoelectronic devices and systems" refers to the cycle of professional disciplines and practical training and sets out 3-year student of V semester. Design, construction and operation of modern equipment will require the knowledge and skills to practical use as a radio-electronic and optoelectronic devices and systems. The students become familiar with the features of optical flow as storage media, in particular the nature of the coherence of light and features the use of coherent light fluxes. Among the sources of light in the first lasers are considered: features of their structure and use. Particular attention is paid to semiconductor lasers, which are based on fiber optics. We consider the element base of fiber optics, principles of fiber-optic communication lines and fiber-optic sensors of various physical quantities and fields. The lecture course on discipline "Optoelectronic devices and systems," concludes the course labs.

PDF-version!

Automation of Technісal Information Processing

Sorry, this entry is only available in Русский and Українська.

Ensuring the quality of electronic equipment

Lecturer: Demianenko Petro

Credits: 1.5

Discipline “Ensuring the quality of electronic equipment” refers to the cycle of professional disciplines and practical training of students and an introduction to the discipline “Metrology electronic equipment”, which is taught to students of III year of study. Manufacture of electronic equipment, its commissioning, maintenance and repairs require the ability to perform a wide range of measurement parameters, especially electrical characterizing the technical state of the equipment, the process of technological processes, etc., and the ability to give a competent assessment of the measurement results. Discipline provides information about the basic (SI system) and derived units, the parameters of the electrical signals, operating principles, devices and methods of use of instruments to measure various electrical quantities. Discipline is based on the overall preparation of students in physics, chemistry, mathematics, mechanics and electronics.

PDF-version!

The mechanics and basis of mechatronics

Lecturer: Uvarov Borys

Credits: 7.5

The purpose of teaching of discipline: study of theoretical and applied sections of the mechanics, on which the methods of designing of basic structure designs and mechanisms of radioelectronic means (REM) are based. These devices have characteristics: they should have high factors of use of volume and mechanical properties of constructional materials, mechanisms REM – high kinematic accuracy, speed, reliability. The students should study: methods of designing of designs and devices REM; the modern scientific and technical literature, normative materials, directories concerning this area; the typical computer programs for designing mechanisms and mechanical designs

PDF-version!

Designing of electronic means

Lecturer: Uvarov Borys

Credits: 9

The purpose of teaching of discipline: study of scientific – methodological and applied methods of designing of designs of radioelectronic means (REM), uniting in itself elements of microelectronics, micromechanics, cybernetics, systems of maintenance of reliability them in conditions of application. In discipline are rewieved: principles and areas of use REM, tendency of their development; features of work of elements of their mechanical designs and elements of electronic structure (EES) at influence destabilizing of the electro-magnetic, thermal and mechanical factors; methods of maintenance of parameters of thermal modes of structural – constructive modules REM; communication of mechanical pressure in elements of a design and temperatures EES with parameters of reliability all REM; modern methods of designing REM with the given functional characteristics and parameters

PDF-version!

Automation of processing of the bioinformation

Lecturer: Uvarov Borys

Credits: 2

The educational discipline is devoted to study of theoretical bases of processing and analysis of specific kinds of the information connected to a physiological condition of the man, applied methods, which thus are applied, acquaintance to the modern medical radioelectronic equipment. The basic tasks of discipline: formation at the students of knowledge of principles of use of modern methods of measurement, analysis and registration of biomedical information; structural features of the medical radioelectronic equipment (REE); methods of planning and organization of biomedical experiments; pro-spects of development of methods and designs biomedical REE

PDF-version!

Devices of protection of information in electronic equipment

Lecturer: Yevgrafov Dmytro

Credits: 2.5

The discipline is devoted to information theory, physical and organizational and methodological aspects of the preservation of information. In the discipline are considered: issues of detection of possible leakage channels, the basic methods and technical means of protection, search, neutralization and elimination of leakage paths. The students acquire basic knowledge of the theory of information (quantitative characteristics of information entropy), channels of information leakage and basic methods of physical protection against leakage by stray electromagnetic radiation, as well as specifications and schematics, reduce leakage. In addition, students acquire skills in the justification of the protection system using the methods of peer review, as well as in the calculation of the reliability of the authentication information.

PDF-version!

Basics of diagnostics in biology and medicine

Lecturer: Bogomolov Mykola

Credits: 1.5

Academic discipline "Basics of diagnostics in biology and medicine" corresponds to Educational and professional program "Bachelor" in the section 6.050902 "Radio-electronic devices".

The discipline belongs to the program of professional and practical training.

The subject of the discipline is modern electronic computer diagnostic devices and systems that are used to study human diseases. Connection with other disciplines: discipline "Basics of diagnostics in biology and medicine" bases on the general education knowledge (mathematics, physics, chemistry, principles of biophysics).

The aim of the discipline is to develop students' ability to engineer, operate and maintain modern complex diagnostic equipment; design devices considering the connection between structure and properties of materials, In accordance with the requirements of the Educational program, after achieving mastery of the discipline students should demonstrate the following results:

Knowledge: basic principles of functioning of modern high-tech medical equipment;

Skills: develop, engineer, design and repair of medical electronic equipment for determination of human diseases;

Experience: modern methods of computer diagnostics; simulation study of inflammatory and pathological processes in the human body, using modern methods and algorithms for processing the results of biomedical research.

PDF-version!

Electronic diagnostic devices and systems

Lecturer: Bogomolov Mykola

Credits: 6.5

Academic discipline "Electronic diagnostic devices and systems" corresponds to Educational and professional program "Bachelor" in the section 6.050902 "Radio-electronic devices".

The discipline belongs to the program of professional and practical training.

The subject of the discipline is modern electronic diagnostic devices and systems.

Connection with other disciplines: discipline "Electronic diagnostic devices and systems" bases on the general education knowledge (mathematics, physics, chemistry, principles of biophysics) and the applied disciplines – "Interaction of physical fields with biological objects", "Biological signals, sensors and transducers". Furthermore, this discipline is closely related to such disciplines as: "The element base of Radio-electronic equipment", "Optoelectronic devices of Radio-electronic equipment", "Circuit engineering of Radio-electronic equipment", "Principles of Microelectronics", "Principles of electronics", "Principles of television and television systems".

The aim of the discipline is to develop students' skills in the design, operation and maintenance of modern medical diagnostic equipment. In accordance with the requirements of the Educational program, after achieving mastery of the discipline students should demonstrate the following results:

Knowledge: basic principles of functioning of modern high-tech medical equipment;

Skills: develop, engineer, design and repair of medical electronic equipment for determination of human diseases;

Experience: modern methods of computer diagnostics; simulation study of inflammatory and pathological processes in the human body, using modern methods and algorithms for processing the results of biomedical research.

PDF-version!

Biophysics and biophotonics

Lecturer: Bogomolov Mykola

Credits: 5

Academic discipline "Biophysics and Biophotonics" corresponds to Educational and professional program "Bachelor" in the section 6.050902 "Radio-electronic devices".

The discipline belongs to the program of professional and practical training.

The subject of the discipline is the main processes in biological environment at the cellular level, arising under the influence of laser and ultraviolet radiation, as well as research of biological objects at the molecular level using modern electronic diagnostic equipment for determination of human diseases. Connection with other disciplines: discipline “Biophysics and Biophotonics” bases on the general education knowledge (mathematics, physics, chemistry, principles of biophysics) and the applied disciplines – "Interaction of physical fields with biological objects", "Biological signals, sensors and transducers". Furthermore, this discipline is closely related to such disciplines as: "The element base of Radio-electronic equipment", "Optoelectronic devices of Radio-electronic equipment", "Circuit engineering of Radio-electronic equipment", "Principles of Microelectronics", "Principles of electronics", "Principles of television and television systems".

The aim of the discipline is to develop students' ability to engineer, operate and maintain modern complex diagnostic equipment; design devices considering the connection between structure and properties of materials under the action of external physical factors. In accordance with the requirements of the Educational program, after achieving mastery of the discipline students should demonstrate the following results:

Knowledge: basic principles of functioning of modern high-tech medical equipment;

Skills: develop, engineer, design and repair of medical electronic equipment for determination of human diseases;

Experience: modern methods of computer diagnostics; simulation study of inflammatory and pathological processes in the human body, using modern methods and algorithms for processing the results of biomedical research at the cellular level

PDF-version!

Rehabilitation equipment

Lecturer: Bogomolov Mykola

Credits: 5.5

Academic discipline "Rehabilitation equipment" corresponds to Educational and professional programs "Specialist" and "Master" in the section 6.050902 "Radio-electronic devices" of specialty 7.05090204, 8.05090204 "Biotechnical and medical devices and systems".

The discipline belongs to the program of professional and practical training.

The subject of discipline is modern biomedical rehabilitation equipment.

Connection with other disciplines: discipline "Rehabilitation equipment" bases on the general education knowledge (mathematics, physics, chemistry, principles of biophysics) and the applied disciplines – "Interaction of physical fields with biological objects", "Biological signals, sensors and transducers". Furthermore, this discipline is closely related to such disciplines as: "The element base of Radio-electronic equipment", "Optoelectronic devices of Radio-electronic equipment", "Circuit engineering of Radio-electronic equipment ", "Principles of Microelectronics", "Principles of electronics", "Principles of television and television systems".

The aim of the discipline is to develop students' skills in the design, operation and maintenance of modern medical rehabilitation equipment. In accordance with the requirements of the Educational program, after achieving mastery of the discipline students should demonstrate the following results:

Knowledge: Basic principles of functioning of modern high-tech medical equipment;

Skills: develop, engineer, design and repair of medical electronic equipment;

Experience: modern methods of computer simulation using modern materials and processing algorithm of the results of research.

PDF-version!

Electronic components base

Lecturer: Koval Anatolii

Credits: 7

Discipline «Electronic Components Base» provides studying basic constructions, characteristics, parameters and peculiarities of using radio components, such as resistors, capacitors, as well as studying functioning basic of another elements of radio-electronic units: inductors, oscillating circuits, quartz resonators, filters, different types of transformers and chokes with magnetic circuits, time-delay lines, electromechanical relays, switch contacts of connectors and circuit changers. This base is foundation for passive units design and calculation according to required technical characteristics with use of different constructional materials and manufacturing technique adjusted for operating regime of electronic units

PDF-version!

Automation of Technісal Information Processing

Шановні студенти!

В даній темі наведено перелік питань та необхідні матеріали для підготовки до заліку.

Зверніть увагу, білет буде складатися з трьох питань: двох теоретичних та одного практичного.

Перше теоретичне питання з блоку 1 або 3, друге теоретичне питання з блоку 2.

Практичне питання: створити програму в MatLAB, приклади завдань наведено за посиланням.

Додаткова література:

1. Сергієнко А. Б. Цифровая обработка сигналов / А. Б. Сергиенко — СПб. : Питер, 2003. — 608 с. — ISBN 5-318-00666-3

2. Волович Г. И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств / Г. И. Волович — М. : Издательский дом «Додэка-ХХI», 2005. — 528 с. — ISBN 5-94120-074-9

Блок 1. Загальні підходи до оброблення інформації

1. Дайте визначення поняттю інформація. Наведіть основні етапи оброблення інформації.

2. Наведіть класифікацію сигналів за функцією, що описує параметри сигналів.

3. Дискретизація сигналу. Обґрунтуйте вибір частоти дискретизації.

4. Порівняйте аналоговий та цифровий спосіб оброблення сигналів.

Блок 2. Методи оброблення даних

Оброблення табличних даних

1. Дайте визначення поняттю функція, наведіть способи задавання функції.

2. Апроксимація. Вплив степеню апроксимуючого поліному на похибку апроксимації.

3. В чому полягає сутність методу найменших квадратів?

4. Наведіть основні способи інтерполяції даних.

5. Обґрунтуйте основні відмінності між інтерполяцією, апроксимацією та екстраполяцією даних.

Спектральний аналіз

1. Що таке спектр сигналу. Наведіть приклад відображення гармонійного сигналу в часовій та частотній області.

2. Що таке спектр сигналу. Наведіть приклад відображення послідовності прямокутних імпульсів в часовій та частотній області.

3. Перетворення Фур’є.

4. Розклад функції в ряд Фур’є.

Модуляція та демодуляція

1. Модуляція та демодуляція сигналу. Види модуляції.

2. Порівняння АМ та ЧМ модуляції.

Фільтрація та передавання даних

1. Класифікація фільтрів за формою АЧХ.

2. Наведіть відмінності між основними способами апроксимації АЧХ фільтра.

3. Коридор АЧХ фільтра для розрахунку його параметрів.

4. Основні параметри фільтрів.

5. Цифрова фільтрація. Основні відмінності рекурсивних та нерекурсивних фільтрів.

6. Схема реалізації цифрового фільтра.

7. Порівняння аналогових та цифрових фільтрів.

8. Передавання даних. Канал зв’язку. Основні параметри

Блок 3. Апаратне забезпечення оброблення сигналів

1. Наведіть основні відмінності між паралельним АЦП та АЦП послідовного наближення.

2. Поясніть принцип роботи паралельного АЦП.

3. Поясніть принцип роботи АЦП послідовного наближення.

4. Наведіть основні параметри АЦП.

5. ЦАП, наведіть основні типи.

6. ЦАП з підсумовуванням вагових струмів, поясніть принцип роботи.

7. Наведіть відмінності між мікроконтролерами та ПЛІС.

8. ПЛІС. Особливості застосування та підходи до програмування.

9. Переваги та недоліки цифрових сигнальних процесорів.

Поточний рейтинг та наявність допуску до екзамену можна переглянути тут!

Intelligent technology of electronic equipment production

Lecturer: Zinchenko Maksim

Credits: 5.5

Academic discipline "Intelligent technology of electronic equipment production" provides training in electronics and telecommunications industries. Recent scientific advances in the field of artificial intelligence systems allow automation of production processes lead to a qualitatively new level. Along with robotic manufacturing systems, which are already used, the introduction of artificial intelligence in the management of production processes greatly enhances the technological systems. This symbiosis of automated production systems and elements of artificial intelligence called intelligent technology. Industrial complexes with elements of intelligent technologies can be found in a variety of industries, but it is obvious that the most widely used such complexes obtained in the production of high-precision radio-electronic devices and systems. In the discipline the main issues in the field of intelligent technologies in radio-apparatus building are regarded. The basics of artificial intelligence algorithms for their work in conjunction with a modern high-precision equipment are described. Means of simulation of intelligent systems and the possibility of intelligent control systems are considered. The purpose of discipline is to provide the students competence in basic theoretical aspects of intelligent automatic control of robotic industrial equipment for the manufacture of electronic means. Studying discipline is based on the knowledge gained by students in the study of the fundamental (higher mathematics, physics) and special disciplines, such as "Physical fundamentals of electronic devices"; "The element base of electronic devices"; "Analog and digital electronics"; "The theory of circuits and signals" and many others.

PDF-version!

Automatic production of electronic

Lecturer: Zinchenko Maksim

Credits: 2.5

Discipline “Automatic production of electronic” provides training in electronics and telecommunications industries. One of the main trends of recent decades, there is a desire to automate as much as possible of production processes in various branches of industrial production. Recent advances in science and technology make it possible to deduce the processes of production automation to a new level. The task of discipline is getting by the students the competence in the basic theoretical aspects of automatic control and practical design of industrial automatic equipment for the production of electronic means. For this in the process of studying the discipline, students receive competence in basic theoretical aspects of modern production of electronic means. Studying discipline is based on the knowledge gained by students in the study of the fundamental (higher mathematics, physics) and special disciplines, such as “Physical fundamentals of electronic devices”; “The element base of electronic devices”; “Analog and digital electronics”; “The theory of circles and signals” and many others.

PDF-version!

Electronic devices

Lecturer: Zinchenko Maksim

Credits: 6

Academic discipline "Electronic devices" provides training for technicians in the field of electronics and communications. In connection with the rapid development of electronic devices and systems urgent for students is studying physical bases of operation, principle and structure of various kinds of electronic devices; their properties, possibility of using both as a separate element base of electronic devices, and as part of integrated circuits. The aim of the discipline is to prepare students for the challenges associated with the rational choice of the element base in the development of electronic and telecommunication equipment, skilled operation of electronic equipment, the acquisition of skills of working with electronic devices and microelectronic products. The purpose of discipline is to provide students the basic theoretical competence in the various aspects of electronic devices functioning. The discipline "Electronic devices" is based on the relevant sections of courses in mathematics, physics and the theory of electrical circuits. It is the base for such disciplines as "Microelectronics", "Analog and digital electronics," "Functional micro- and nanoelectronics," "Physical and Theoretical bases of designing of RA" and many others.

PDF-version!

Biomedical devices design

Lecturer: Turovskii Anatolii

Credits: 7

The main purpose of the discipline is to cultivate students’ creative approach to the design of biomedical electronic devices. The students learn basics of ergonomic design, technical requirements of aesthetics and physiological characteristics of the human as an operator, the principles and foundations of shape-forming technology and technology of manufacturing. The practical course of the educational process focused on the acquisition of experience in the use of computer tools for the design and visualization of products and implementation of sketching findings as a phase of industrial products creation. During the course students acquire skills to work in solid modeling package SolidWorks, add-ins for machining automation SolidCam and software for models visualization KeyShot.

PDF-version!

Virtual devices technologies

Lecturer: Turovskii Anatolii

Credits: 3

The purpose of the discipline is to develop students’ skills and experience in the use of computer tools for intelligent technologies design, perform the synthesis of virtual devices, use of computer tools performing and planning of virtual experiments. The main accent during the development of training materials for the discipline refers to the study of visual programming software package LabView and its application for development and use of virtual tools and experiments. Students study the techniques of controlling and measuring in the virtual environment, data collection and automated testing.

PDF-version!

Microelectromechanical systems design

Lecturer: Turovskii Anatolii

Credits: 2.5

The academic discipline is devoted to teaching students the principles of de-signing of devices (microassemblies) which functioning is provided by the combination of different nature elements in a single package, such as microelectronic, micromechanical, optical, acoustic and others components. Within the course students acquire skills of using computer software in order to design the microelectromechanical components for the purpose of analysis and synthesis, methods of calculating the basic types of microelectronic components and methods of control and measurements in microscale, theory of electromechanical analogies and other related issues.

PDF-version!

Автоматизація оброблення технічної інформації

Шановні студенти!

В даній темі розміщено матеріали, які необхідні для вдалого опанування курсу “Автоматизація оброблення технічної інформації”.

Інформація буде постійно оновлюватися та доповнюватися!

Важливі посилання!

Поточний рейтинг студентів з дисципліни!

Список тем реферативних робіт!

Результати перевірки реферативних робіт!

Рейтингова система оцінювання!

Методичні вказівки до виконання реферативних робіт з курсу!

Титульна сторінка реферату!

Важливі дати!

Затвердження теми реферату до 24.09.2015

Подавання реферату на перевірку до 29.10.2015

Regulatory Documents

Увага! Актуально лише для 3 – 4 та 6 курсів!

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника вищого навчального закладу (ОКХ) є галузевим нормативним документом, в якому узагальнюється зміст вищої освіти, тобто відображаються цілі вищої освіти та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі галузей економіки держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра спеціальності 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра спеціальності 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста спеціальності 7.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста спеціальності 7.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Освітньо-професійна програма підготовки

Освітньо-професійна програма (ОПП) є галузевим нормативним документом, у якому визначається нормативний термін та зміст навчання, нормативні форми державної атестації, встановлюються вимоги до змісту, обсягу й рівня освіти та професійної підготовки фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня певного напрямку.

Освітньо-професійна програма підготовки магістра (нормативна частина) спеціальності 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-професійна програма підготовки магістра (варіативна частина) спеціальності 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-професійна програма підготовки магістра спеціальності 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста (нормативна частина) спеціальності 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста (варіативна частина) спеціальності 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста спеціальності 7.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Materials for diploma design

Бланки завдання, титулки, відгуку та рецензії на дипломний проект (роботу) спеціалістів 2017 року випуску.

Для зручності оформлення атестаційних робіт можна скористатися наступними шаблонами (Зверніть увагу! Використання шаблону носить рекомендаційний характер, основним документом щодо оформлення атестаційної роботи є ДСТУ 3008-95, а вміст та наповнення регламентується Положенням про випускну атестацію студентів НТУУ "КПІ". ):

Шаблони містять відповідно оформлені стилі і при правильному використанні дозволяють автоматично проводити нумерацію розділів і підрозділів та сформувати зміст ПЗ (Зверніть увагу! Після остаточного формування змісту з нього потрібно самостійно прибрати пункт "Анотація" та "Зміст". Також при використанні шаблонів з конструкторськими рамками в більшості випадків необхідно самостійно перенести частину змісту через відповідний розрив розділу, який відділяє велику рамку від малої).

Також для успішного виконання дипломого проекту варто ознайомитися зПоложенням про випускну атестацію студентів НТУУ "КПІ".

Оформлення пояснювальної записки всіх видів атестаційної роботи проводиться згідно вимог ДСТУ 3008-95

Оформлення переліку посилань проводиться згідно вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (приклад оформлення)

Технічні завдання оформлюються згідно вимог ДСТУ 3974-2000 (для дипломних проектів) та ДСТУ 3973-2000 (для дипломних та магістерських робіт)

Правила транслітерації.

Інструкція з підготовки файлів електронного варінту ДП (ДР)!

Автор: В. О. Адаменко

Instructions for preparing files electronically copy of diploma project (work)

Перед початком переконайтеся, що Ви працюєте з фінальним варіантом Вашої роботи!

Електронні варіанти бланків можна знайти у відповідній темі!

Електронний варіант дипломного проекту повинен містити:

1. Текстова документація:

– остаточний варіант пояснювальної записки (включаючи титульну сторінку, завдання  та всі додатки) в форматі pdf з сформованим у вигляді закладок змістом;

– оригінальний файл  (файли, якщо їх декілька) пояснювальної записки;

– електронний варіант супровідного бланку атестаційної роботи;

2. Графічна документація:

– остаточний варіант кожного плакату чи креслення в форматі pdf (конвертування проводити з роздільною здатністю, достатньою для вільного читання поданого графічного матеріалу);

– оригінальні файли графічного матеріалу.

– магістранти надають розроблені презентації в оригінальному форматі та форматі pdf.

Електронний варіант пояснювальної записки (ПЗ) повинен повністю відповідати зшитому паперовому варіанту, тобто містити наступні складові частини:

1. Титульний аркуш ДП (ДР)

2. Завдання на ДП (ДР)

3. Реферат (Анотація) українською та іноземною мовами

4. Зміст

5. Перелік скорочень

6. Вступ

7. Основна частина

8. Висновки

9. Перелік посилань

10. Додатки

Часто перераховані частини можуть знаходитися в різних файлах, тому процес створення готового варіанту ПЗ зводиться до перетворення в формат pdf окремих частин, а потім поєднання окремих pdf–файлів в один.

Деякі програмні продукти дозволяють безпосередньо зберігати (експортувати) файл в форматі pdf. До таких програмних продуктів належить MS Word (Не нижче 2010), AutoCAD, Proteus, SolidWorks. Якщо ж програмний продукт не підтримує збереження (експорт) в pdf–файл, то для конвертування доцільно скористатися віртуальним pdf–прінтером, наприклда dopdf Після встановлення даного чи подібного віртуально принтеру, процес переведення документу створеного в будь-якому програмному продукті до формату pdf полягає у стандартному друкуванні документу. Проте на віртуальному принтері потрібно обов’язково правильно встановити формат паперу, який повинен максимально відповідати формату вихідного документа, таким чином можна отримати pdf–файл, який повністю відповідає вихідному документу без спотворень, особливо це актуально при створенні pdf–файлів графічного матеріалу.

Титульний аркуш та завдання повинно бути повністю заповненим та відповідати паперовому варіанту. Допускається використання сканованого варіанту.

Отримані окремі pdf–документи можна з’єднати в один за допомогою on-line сервісу http://smallpdf.com/ru/merge-pdf або програми Adobe Acrobat.

Для створення змісту ПЗ рекомендовано скористатися програмою Adobe Acrobat. Процес створення змісту полягає в виділенні потрібного заголовку та натискання комбінації клавіш ctrl+b, багаторівнева структура змісту формується простим перетягуванням заголовків. В результаті фінальний електронний варіант ПЗ повинен мати такий вигляд змісту:

Структура ПЗ

Підготовка графічної частини

Кожне креслення чи плакат графічної частини ДП(ДР) конвертується в pdf окремо. Об'єднувати їх між собою не потрібно.

Конвертовані креслення повинні бути з роздільною здатністю достатньою для нормального сприйняття інформації.

Необхідне програмне забезпечення для створення електронного варіанту ДП (ДР) встановлено в 404 лабораторії 17 корпусу.

При необхідності консультацію можна отримати у Адаменка Володимира Олексійовича . Контакти: 300 кабінет 17 корпусу, mail: v.adamenko@kpi.ua skype: adamenko.v.o vk: http://vk.com/id5047486

Порядок надання електронного варіанту ДП (ДР)

Електронний варіант матеріалів атестаційної роботи надсилаються на електронну адресу dyplom@kivra.kpi.ua

Назва листа повинна мати вигляд:

рік_ОКР_група_ прізвище та ініціали

Наприклад: 2015_ бакалавр_РВ-41_ Адаменко В.О.

Завідувач кафедри підписує роботу тільки по наявності відмітки про прийняття електронного варіанту матеріалів атестаційної роботи, яку необхідно отримати у асистент каф. КіВРА Адаменко В. О. (300 кімната 17 корпусу)

Всі необхідні файли прикріпляються до листа у вигляді архіву (rar, zip). Назва архіву повинна співпадати з прізвищем автора ДП (ДР). Для зручності кожен файл матеріалу повинен мати назву, яка дозволяє зрозуміти чия це робота і яку інформацію містить файл, тобто мати вигляд:

Прізвище_Пояснювальна_записка

Автор:

List of curators

Список кураторів першого курсу:

Група ПІБ Посада Робоче місце
РВ-41 Новосад Андрій Анатолійович асистент каф. КіВРА 301 аудиторія 17 корпусу
РВ-42 Прищепа Микола Михайлов доцент каф. КіВРА 401 аудиторія 17 корпусу
РБ-41 Сидорук Юрій Кіндратович асистент каф. КіВРА 301 аудиторія 17 корпусу
РІ-41 Туровський Анатолій Олександрович асистент каф. КіВРА 301 аудиторія 17 корпусу

 

Список кураторів другого курсу:

Група ПІБ Посада Робоче місце
РВ-31 Назарько Анатолій Іванович доцент каф. КіВРА 404а аудиторія 17 корпусу
РВ-32 Євграфов Дмитро Вікторович доцент каф. КіВРА 302 аудиторія 17 корпусу
РБ-31 Богомолов Микола Федорович доцент каф. КіВРА 310 аудиторія 17 корпусу
РІ-31 Непочатих Юрій Васильович ст.викл. каф. КіВРА 302 аудиторія 17 корпусу

 

Список кураторів третього курсу:

Група ПІБ Посада Робоче місце
РВ-21 Адаменко Володимир Олексійович асистент каф. КіВРА 300 аудиторія 17 корпусу
РВ-22 Попсуй Володимир Ілліч ст.викл каф. КіВРА 410 аудиторія 17 корпусу
РБ-21 Богомолов Микола Федорович доцент каф. КіВРА 310 аудиторія 17 корпусу
РІ-21 Головня Вікторія Мілентіївна асистент каф. КіВРА 310 аудиторія 17 корпусу

 

Список кураторів четвертого курсу:

Група ПІБ Посада Робоче місце
РВ-11 Адаменко Юлія Федорівна доцент каф. КіВРА 300 аудиторія 17корпусу
РБ-11 Богомолов Микола Федорович доцент каф. КіВРА 310 аудиторія 17корпусу
РІ-11 Головня Вікторія Мілентіївна асистент каф. КіВРА 310 аудиторія 17корпусу

 

Список кураторів п'ятого курсу:

Група ПІБ Посада Робоче місце
РВ-41м/с Новосад Андрій Анатолійович асистент каф. КіВРА 301 аудиторія 17 корпусу
РБ-41м/с Савенко Ярослав Владиславович доцент каф. КіВРА 310 аудиторія 17 корпусу
РІ-41м/с Іванюк Наталія Олександрівна асистент каф. РОС 511а аудиторія 17 корпусу

 

Список кураторів шостого курсу:

Група ПІБ Посада Робоче місце
РВ-31м/с Адаменко Володимир Олексійович асистент каф. КіВРА 300 аудиторія 17 корпусу
РБ-31м/с Перегудов Сергій Миколайович доцент каф. КіВРА 312 аудиторія 17 корпусу
РБ-31м/с Назарько Анатолій Іванович адоцент каф. КіВРА 404а аудиторія 17корпусу
Access to the system CAMPUS

Студенти та викладачі радіотехнічного факультету логіни та паролі доступу до системи КАМПУС можуть отримати у Адаменка Володимира Олексійовича в 300 аудиторії 17 корпусу. Старости групи можуть отримати паролі для всієї групи.

Вхід в систему здійснюється за адресою login.kpi.ua

Навчальні плани
Напрям підготовки Спеціальність Форма навчання Освітньо-кваліфікаційний рівень
Радіоелектронні апарати Радіоелектронні апарати та засоби Денна Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
Без відриву від виробництва Бакалавр
Спеціаліст
Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Денна Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
Без відриву від виробництва Бакалавр
Спеціаліст
Біотехнічні та медичні апарати і системи Денна Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
Без відриву від виробництва Бакалавр
Спеціаліст
Бази практик

Наші студенти проходять практику на провідних підприємствах міста Києва, наприклад:

 1. ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, Київ, 03124, бул. І. Лепсе, 8
 2. НДІ Електромеханічних приладів,
 3. ВО «Маяк», 04073, м. Київ, пр. Червоних козаків,8.
 4. ВО ім.Артема, ДП МФ «Артем», 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2
 5. ВО «Київприлад», 252180, м. Київ, вул. Гарматна, 2
 6. 3-д автоматики ім. Петровського, 252055, м. Київ, вул. Г.Тимофеївої, 21
 7. ВО «Електронмаш», м. Київ,
 8. ВО «Київський радіозавод», м. Київ.
 9. ВО «ОКТАВА», з-д Генератор, м. Київ.
 10. ВО «РАДІОВИМІРЮВАЧ», 253099, м.Київ-99, вул. Колекторна 24/26.
 11. НДІ «Сатурн», м. Київ.
 12. АНТК «Антонов», м. Київ, 252062, вул. Туполєва, 1
 13. з-д «Буревестник> м. Київ,
 14. Київський з-д «Радар», м. КиїВ-03680, вул. Предславенська 35.
 15. АТЗТ «Укр. НДІ РА». 04070. м. Київ-70. вул. Боричів ток 35.
 16. Державне Київське КБ <ЛУЧ>, 04050, м. Київ, вул. Мельникова,2
 17. ВО «з-д Арсенал». м. Київ.
 18. НВП «РОМСАТ». м. Київ.
 19. НДІ «Квант», м. Київ.
 20. АК Банк «Мрія», м. Київ.
 21. АКБ «Укрсоцбанк». м. Київ.
Навчальні групи

Списки груп на поточний семестр можна переглянути на відповідній сторінці сайту факультету

rtf.kpi.ua
Олімпіадний рух

Студентський олімпіадний рух – це змагання студентів у творчому застосуванні знань й вмінь з дисциплін, що вивчались у вищий школі, а також у професійній компетентності майбутнього фахівця. Цей рух спрямовано на удосконалення навчальної і, особливо, поза аудиторної роботи зі студентами та має на меті підвищення якості підготовки спеціалістів, розвиток творчих здібностей студентів, а також виявлення обдарованої молоді й формування кадрового потенціалу для дослідницької, виробничої, адміністративної і підприємницької діяльності.

Ключовим компонентом системи студентського олімпіадного руху є Всеукраїнська студентська олімпіада, яка включає предметні олімпіади з загально професійних і спеціальних дисциплін, конкурси зі спеціальності, конкурси випускових кваліфікаційних робіт та конференції з наукових робіт. Олімпіадний рух на радіотехнічному факультеті набрав сили у 1980 році, коли команда з двох осіб успішно зарекомендувала себе у другому турі Всесоюзної студентської олімпіади “Студент та науково-технічний прогрес”. З того часу щорічно команди факультету випробовують вдачу у змаганні з однолітками навчальних закладів України та Російської Федерації з напрямів підготовки «Радіоелектронні апарати», «Радіотехніка», «Електроніка». Ця діяльність, яка на початку була сприйнята як тимчасовий захід та суспільно-корисна робота, перетворилась у спрямовану навчальну роботу, що підпорядкована завданням навчального процесу й занесена до індивідуальних планів викладачів і студентів. Першорядним завданням олімпіадного руху для кафедри є підготовка пропозицій до варіантів конкурсних завдань та представництво у конкурсах зі спеціальності другого туру Всеукраїнської студентської олімпіади; участь у конференції наукових робіт носить суттєво персоніфікований характер.

Олімпіадні конкурсні завдання містять вісім-десять завдань й поділені на дві частини. Одна – обов’язкова – має одне-два завдання проблемного характеру, що вимагає узагальнених знань і володіння практичними навичками з декількох навчальних дисциплін професійної підготовки; друга – завдання підвищеної складності з окремих навчальних дисциплін, що орієнтовані на спеціалізацію та вподобання учасника олімпіади. Складання таких завдань є нетривіальною роботою, вимагає обізнаності у сутності навчальних програм модулів навчальних дисциплін, проблем в галузях знань та професійній сфері діяльності випускника кафедри. Тематику цих завдань пропонують авторитетні викладачі кафедри, для вирішення цих справ залучаються наукові співробітники та представники виробничих підрозділів філіалів кафедри.

Формування команди учасників на олімпіадний конкурс відбувається шляхом проведення факультетського відбіркового конкурсу серед слухачів факультативних дисциплін, пропонованих студентам для поглибленого вивчення певних напрямків професійної діяльності. Відібрані учасники проходять додатковий тренінг за матеріалами попередніх конкурсів і отримують уроки психологічної підготовки з участі в інтелектуальних змаганнях.

Проведення другого туру студентської олімпіади покладено на базові (щодо цього роду діяльності) навчальні заклади. В останні роки такими є Харківський національний університет радіоелектроніки з напряму «Електронні апарати», Севастопольський національний технічний університет з напряму «Радіотехніка» і Національний університет “Львівська політехніка” з напряму «Електроніка». Тут повсякчас анонімно студенти-олімпійці вирішують конкурсні завдання; при цьому учаснику наданий у користування персональний комп’ютер та довідники. Журі олімпіади, що складене з викладачів і співробітників відповідних кафедр базового навчального закладу та керівників студентських команд, підсумовує результати розв’язку завдань, попередньо визначає лідерів та тих, хто заслуговує заохочення. Надалі анонімність учасника знімається і він може звернутись до апеляційної комісії для з’ясування бачення особливостей поданого ним рішення та його оцінювання. Тепер розподіл призерів олімпіади виглядає завершеним, відбувається їх нагородження дипломами, грамотами й почесними призами. Ці документи на кафедрі та факультеті надають визнання першості студента з відповідного напрямку, а після підтвердження з МОНУ стають основою для відзначення на рівні університету та міста.

Випускова кафедра радіотехнічного факультету кафедра радіоконструювання і виробництва радіоапаратури вважає участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді і виборювання призових місць як показник рівня підготовки фахівців. В цьому сенсі перемоги її вихованців виглядають обнадійливо, щонайгірше друге командне місце за останні десять років. Призерами олімпіади з напряму «Радіоелектронні апарати» за цей час стали: студенти Березюк Федір, 2005 р., 2-е місце; Гуцул Антон, 2007 р., 1-е місце; Зінченко Максим, 2008 р., 2-е місце; Гордієвич Петро, 2009 р., 1-е місце; Колесник Анатолій, 2010 р., 2-е місце; Сергій Лозовий, 2011 р., 2-е місце. З напряму «Електроніка» Новосад Андрій у 2008 році посів 1-е місце.

Результати участі команд факультету в олімпіадах переконливо свідчать, що наші студенти на рівних змагаються з кращими збірними інших навчальних закладів, що усталена система олімпіад – від університетських до всеукраїнських – забезпечує збереження на факультеті належного рівня роботи з обдарованою студентською молоддю. Не можна не подякувати ентузіастам: викладачам, авторам завдань, методистам, меценатам, – які роблять належне, а іноді, й неможливе, щоб захоплені набуттям знань талановиті молоді люди мали умови, аби проявити свої здібності й успішно виступати на престижних інтелектуальних змаганнях. Що цікаво, призерами та дипломантами олімпіад є переважно випускники шкіл з невеличких міст України, і лише поодинокі – з обласних центрів та столиці. Більшість олімпійців отримують вищу освіту як магістри, деякі закінчують аспірантуру, але усі знаходять своє місце в житті з творчою роботою за фахом. Дехто з них працює за межами України і там стверджує імідж кафедри КіВРА та радіотехнічного факультету нашого Університету.