Department of Design and Production of Radio Electronic Equipment

National Technical University of Ukraine
"Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

Вступ до спеціальності

Лектор: Адаменко Володимир Олексійович

Кількість кредитів: 2

Змістом навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з особливостями спеціальності “172 Телекомунікації та радіотехніка” та подальшого навчання за  спеціалізаціями факультету.

Ця дисципліна передбачає знайомство студентів зі всіма етапами проектування сучасної радіоелектронної апаратури і умовно складається з двох частин: 1) проектування та виготовлення пристрою; 2) створення проектів на програмно-апаратній платформі Arduino.

Дисципліна має яскраво виражене практичне спрямування, адже передбачено 17 лабораторних занять під час яких студенти зможуть самостійно спробувати свої сили в розробці радіоелектронних девайсів.

Так в першій половині семестру студенти зможуть розробити друковану плату давача освітленості в середовищі DipTrace, потім виготовити її та спаяти. А от друга половина семестру передбачає вивчення можливостей програмно-апаратної платформи Arduino, а саме: знайомство з платформою, особливості введення та виведення цифрових та аналогових сигналів, особливості роботи з додатковими модулями (давачі температури та вологості, семисегментні індикатори, радіомодулі тощо).

Матеріали до дисципліни:

Перелік технічних дисциплін, які вивчають студенти кафедри

Зверніть увагу! Список не остаточний та постійно оновлюється. Також більшість з наведених дисциплін відноситься до навчальних планів студетнів, які зараз навчаються. Абітурієнти, які оберуть нас в 2016 році будуть навчатися за новими навчальними планами згідно з новим переліком спеціальностей та спеціалізацій.

Дисципліни для спеціальності Радіоелектронні апарати та засоби (РВ)

 

 1. Electronic devices technology
 2. Methods and instruments of information security
 3. Automatic production of electronic
 4. Virtual devices technologies

Дисципліни для спеціальності Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки (РІ)

 

 1. The design and technology of microelectromechanical systems
 2. Physical and technical bases of microsystems technology
 3. Electronic devices technology
 4. Methods and instruments of information security
 5. Intelligent technology of electronic equipment production
 6. Microelectromechanical systems design

Дисципліни для спеціальності Біотехнічні та медичні апарати та системи (РБ)

 1. Automation of processing of the bioinformation
 2. Electronic diagnostic devices and systems
 3. Basics of diagnostics in biology and medicine
 4. Interaction of physical fields with biological objects
 5. Biophysics and biophotonics
 6. Rehabilitation equipment
 7. Biomedical devices design
 8. Biosensors and transducers

Дисципліни спільні для РВ, РБ та РІ спецільностей

 

 1. Devices of protection of information in electronic equipment
 2. Designing of electronic means
 3. The mechanics and basis of mechatronics
 4. Ensuring the quality of electronic equipment
 5. Optoelectronic devices and systems
 6. Statistical bases of technology of electronic equipment
 7. Electronic equipment design
 8. Fundamentals of cad in electronic equipment
 9. Electronic components base
 10. Electronic devices
 11. Microprocessors in electronic equipment
 12. Electronics and modeling of electronic circuits 1
 13. Electronics and modeling of electronic circuits 2

   

   

   

   

Biosensors and transducers

Lecturer: Smirnov Volodymyr

Credits: 2

Academic discipline "Biosensors and Transducers" (BST) is the part of the educational-professional program of bachelor of direction 6.050902 "Radio Electronic Devices" branch of knowledge 0509 "radio engineering, radio electronic devices and communication". Discipline BST is included in the cycle of professional and practical training. Status credit module is optional for students. Credit module is taught in semester 5 of year 3 training.

The subject of the course: measuring transducers for converting the manifestations of the vital activity of biological object into electrical signals.

Interdisciplinary relations: "Higher Mathematics", "General Physics", "Electronic Devices", "Materials Science and Materials Electronics". Discipline BST provides the study of all without exception follow-up of subjects studied by students 7. 091002 "Biotechnical and Medical Apparatuses and Systems".

The goal of the credit module is to develop students' abilities:

Form of education – full-time. The number of credits of ECTS – 2. The number of partition – 8. The distribution of training time by type of classes: lectures – 18 hours, practical training – 18 hours, independent work – 24 hours. The term control form – differentiated test.

PDF-version!

Electronics and modeling of electronic circuits 2

Lecturer: Smirnov Volodymyr

Credits: 7.5

Credit module "Electronics and Modeling of Electronic Circuits" (EMEC -2) is an integral part of the discipline "Electronics and Modeling of Electronic Circuits" (EMEC) program which is drawn up in accordance with the educational-professional program of bachelor training directions 6.050902 "Radio Electronic Devices" branch of knowledge 0509 "Radio Engineering, Radio Electronic Devices and Communication". Discipline EMEC is included in the cycle of professional and practical training. The credit status of the module is regulatory. Credit module is taught in semester 4 of 2 years of preparation.

The subject of the course: electronic circuits and signals used in the systems of the creation, transmission, reception and processing of information.

Interdisciplinary relations: "Higher Mathematics", "General Physics", "Electronic Devices", "Materials Science and Materials Electronics". EMEC-2 provides the study of all without exception of the subsequent disciplines of radio engineering directions, teaching students directions 6.050902 "radio Electronic Devices".

The goal of the credit module is to develop students' abilities:

After mastering credit module students are expected to demonstrate the following learning outcomes:

Form of education – full-time. The number of credits of ECTS – 7,5. The number sections – 6. The distribution of training time by type of classes: lectures – 72 hours, practical training – 18 hours, laboratory classes – 36 hours, independent work – 99 hours. The term control form – differentiated test.

PDF-version!

Electronics and modeling of electronic circuits 1

Lecturer: Smirnov Volodymyr

Credits: 5.5

Credit module "Electronics and Modeling of Electronic Circuits", Part 1 (EMEC -1) is an integral part of the discipline "Electronics and modeling of electronic circuits" (EMEC) program which is drawn up in accordance with the educational-professional program of bachelor training directions 6.050902 "Radio Electronic Devices" branch of knowledge 0509 "Radio Engineering, Radio Electronic Devices and Communication". Discipline EMEC is included in the cycle of professional and practical training. The credit status of the module is regulatory. Credit module is taught in semester 3 of 2 years in the making.

The subject of the course: linear electronic circuit for the formation and transformation of signals in systems creation, transmission, reception and processing of information.

Interdisciplinary relations: "Higher Mathematics", "General Physics", "Electronic Devices", "Materials Science and Materials Electronics". EMEC-1 provides the study of all without exception of the subsequent disciplines of radio engineering directions, teaching students’ directions 6.050902 "Radio Electronic Devices".

The goal of the credit module is to develop students ' abilities:

After mastering credit module students are expected to demonstrate the following learning outcomes:

Form of training – daily. The number of ECTS credits is 5.5. The number sections – 3. The distribution of training time by type of classes: lectures – 54 hours, practical training – 18 hours, laboratory classes – 18 hrs, independent work – 75 hours. The term control form – exam.

PDF-version!

Microprocessors in electronic equipment

Lecturer: Duzhaev Leonid

Credits: 6

The academic discipline is devoted to teaching students the principles of development of both software and hardware for microprocessors systems of various levels. Performing the operational functions of these systems is provided by uniting both hardware and software functions for realization of data processing and external devices control (information input and output). In the teaching process the students obtain the habits of using the system software of PC as well as cross compilers to develop the computer code for embedded microcontrollers. Assembler programming language is taken as basic mean. It needs the thorough study of machine-operation code for prescribed microprocessors.

PDF-version!

Electronic devices technology

Lecturer: Popsui Vladimir

Credits: 7.5

"Electronic Devices Technology" refers to the cycle of professional and practical training disciplines in the engineering design technology. The course is based on the use of knowledge gained by students during the study of general and specialized technical subjects and disciplines of design and technological preparation and it is finishes the disciplines cycle.

The course " Electronic Devices Technology " should provide technological students training for design, manufacture and operation of the electronic devices variety. This goal is achieved through the formation of students' abilities:

PDF-version!

Fundamentals of cad in electronic equipment

Lecturer: Adamenko Yulia

Credits: 6

Up to date, there is no developer may submit the design process of electronic equipment without the use of computer programs. They accompany the whole process, from conception to technical realization.

In the course "Fundamentals of CAD in Electronic Equipment" the students get acquainted with work peculiarities of computer-aided systems, in particular CAD, CAE and CAM systems. The principles of graphical models construction and operations with them; the graphic standards and formats; the methods of image formation on the monitor screen; the principles of computer-aided engineering analysis; the principles of industrial automation is discussed.

At the practical work students carry out full design of the printed circuit board with the implementation of all necessary engineering documentation in the software packages Altium Designer or P-CAD.

PDF-version!

Electronic equipment design

Lecturer: Adamenko Yulia

Credits: 3

The discipline "Electronic Equipment Design" organizes and develops the students acquired knowledge from other disciplines. So, as part of the course, students examine all stages of the life cycle of electronic equipment; stages and principles of its design; the influence of destabilizing factors on the equipment’s work and the protection against this impact; features of packaging of the electronic equipment; methods of hub and interhub connections. Special attention is paid to the quality of engineering documentation development.

Discipline gives a visual representation of all stages of graduate work.

The result of attestation work is the development of technical specifications for graduate thesis.

PDF-version!

The design and technology of microelectromechanical systems

Lecturer: Adamenko Yulia

Credits: 4

An integral part of all the modern "gadgets" is the use of those or other microelectromechanical (MEM) devices. This can be as a variety of sensors (accelerometers, gyroscopes, light sensors and temperature) or actuators (motors, micromirrors, switches etc.).

In the course "Design and Technology of Microelectromechanical Systems", students are introduced to varieties of MEM devices, study the peculiarities of their functioning and design.

An important aspect in the MEM devices design is the understanding of the technology of their production, which is also considered as part of the course.

At the laboratory works, students examine the work of the biaxial accelerometer, differential pressure sensor and galvanometer.

PDF-version!

Methods and instruments of information security

Lecturer: Peregudov Sergey N.

Credits: 4

Discipline refers to the cycle of professional and practical training of masters in the specialty 8.05090201 «Radio-electronic apparatus and instruments» and 8.05090203 «Smart technologies of microsystem electronic equipment». It is based on the knowledge gained in the study subjects: «Algorithmic and Programming», «Physical and theoretical foundations of electronic devices design», «Information Technologies», «Computer networks and telecommunications facilities». The main task of the course is to develop students’ knowledge of methods and means of protecting information from accidental and deliberate threats, the ability to use hardware and software for data security, and solve the problem of information security at a stage of electronic devices design.

PDF-version!

Physical and technical bases of microsystems technology

Lecturer: Peregudov Sergey N.

Credits: 6

The discipline «Physical and technical bases of Microsystems technology» is studied in the 3rd year of the bachelor «Radioelectronic devices» and refers to the cycle of professional and practical Microsystems technology training. The main task of the course is to develop students’ knowledge in the field of microdevices processes physics; the understanding of the basic principles of microsystems components development, the ability to apply CAD methods for the physical processes simulation, to experimentally determine the main technical characteristics. This course is base for studying of professional disciplines: «Micro- and nanostructures simulation», «Microelectromechanics», «Microsystems and smart technologies design».

PDF-version!

Interaction of physical fields with biological objects

Lecturer: Peregudov Sergey N.

Credits: 2.5

The discipline «Interaction of physical fields with biological objects» is studied in the 3rd year of the bachelor «Radioelectronic devices» and refers to the cycle of professional and practical training of the biotechnical and medical apparatuses and systems design. The main task of the course is to develop students' understanding of the nature of physical fields (electromagnetic, thermal, acoustic, and other), ability to analyze the nature of their occurrence and influence on biological objects, to determine the main characteristics of the propagation of fields in the biomedia, and to take into account the peculiarities of interaction of fields with biological objects during the design and development of modern medical apparatuses. This course is base for studying of professional disciplines: «Biophysics and Photonics», «Introscopy of biological objects and methods to display information», «Equipment for biomedical research», «Electronic diagnostic devices and systems», «Electronics for medical technologies».

PDF-version!

Statistical bases of technology of electronic equipment

Lecturer: Demianenko Petro

Credits: 2.5

The program of discipline “Statistical bases of technology of electronic equipment” prepared in accordance with the educational and vocational training program “bachelor” direction (specialty) “6.050902 Radio-electronic devices.” The subject of discipline provides the mathematical training of students to support the development, implementation and operation of electronic devices. This goal is achieved through the following main objectives: to study the theory of probability and mathematical statistics, the scope of their application in the design, manufacture and operation of electronic equipment. Interdisciplinary Communication: Discipline “Statistical bases of technology of electronic equipment” is based on a knowledge of mathematics. Its use is associated with discipline “Technology of production of electronic equipment.” Discipline “Statistical bases of technology of electronic equipment” is taught to students of the second course direction “Radio-electronic devices” all specialties at the Faculty of Radio Engineering “KPI” in the third semester and refers to the cycle of disciplines of professional and practical training of students.

PDF-version!

Optoelectronic devices and systems

Lecturer: Demianenko Petro

Credits: 2

Discipline "Optoelectronic devices and systems" refers to the cycle of professional disciplines and practical training and sets out 3-year student of V semester. Design, construction and operation of modern equipment will require the knowledge and skills to practical use as a radio-electronic and optoelectronic devices and systems. The students become familiar with the features of optical flow as storage media, in particular the nature of the coherence of light and features the use of coherent light fluxes. Among the sources of light in the first lasers are considered: features of their structure and use. Particular attention is paid to semiconductor lasers, which are based on fiber optics. We consider the element base of fiber optics, principles of fiber-optic communication lines and fiber-optic sensors of various physical quantities and fields. The lecture course on discipline "Optoelectronic devices and systems," concludes the course labs.

PDF-version!

Ensuring the quality of electronic equipment

Lecturer: Demianenko Petro

Credits: 1.5

Discipline “Ensuring the quality of electronic equipment” refers to the cycle of professional disciplines and practical training of students and an introduction to the discipline “Metrology electronic equipment”, which is taught to students of III year of study. Manufacture of electronic equipment, its commissioning, maintenance and repairs require the ability to perform a wide range of measurement parameters, especially electrical characterizing the technical state of the equipment, the process of technological processes, etc., and the ability to give a competent assessment of the measurement results. Discipline provides information about the basic (SI system) and derived units, the parameters of the electrical signals, operating principles, devices and methods of use of instruments to measure various electrical quantities. Discipline is based on the overall preparation of students in physics, chemistry, mathematics, mechanics and electronics.

PDF-version!

The mechanics and basis of mechatronics

Lecturer: Uvarov Borys

Credits: 7.5

The purpose of teaching of discipline: study of theoretical and applied sections of the mechanics, on which the methods of designing of basic structure designs and mechanisms of radioelectronic means (REM) are based. These devices have characteristics: they should have high factors of use of volume and mechanical properties of constructional materials, mechanisms REM – high kinematic accuracy, speed, reliability. The students should study: methods of designing of designs and devices REM; the modern scientific and technical literature, normative materials, directories concerning this area; the typical computer programs for designing mechanisms and mechanical designs

PDF-version!

Designing of electronic means

Lecturer: Uvarov Borys

Credits: 9

The purpose of teaching of discipline: study of scientific – methodological and applied methods of designing of designs of radioelectronic means (REM), uniting in itself elements of microelectronics, micromechanics, cybernetics, systems of maintenance of reliability them in conditions of application. In discipline are rewieved: principles and areas of use REM, tendency of their development; features of work of elements of their mechanical designs and elements of electronic structure (EES) at influence destabilizing of the electro-magnetic, thermal and mechanical factors; methods of maintenance of parameters of thermal modes of structural – constructive modules REM; communication of mechanical pressure in elements of a design and temperatures EES with parameters of reliability all REM; modern methods of designing REM with the given functional characteristics and parameters

PDF-version!

Automation of processing of the bioinformation

Lecturer: Uvarov Borys

Credits: 2

The educational discipline is devoted to study of theoretical bases of processing and analysis of specific kinds of the information connected to a physiological condition of the man, applied methods, which thus are applied, acquaintance to the modern medical radioelectronic equipment. The basic tasks of discipline: formation at the students of knowledge of principles of use of modern methods of measurement, analysis and registration of biomedical information; structural features of the medical radioelectronic equipment (REE); methods of planning and organization of biomedical experiments; pro-spects of development of methods and designs biomedical REE

PDF-version!

Devices of protection of information in electronic equipment

Lecturer: Yevgrafov Dmytro

Credits: 2.5

The discipline is devoted to information theory, physical and organizational and methodological aspects of the preservation of information. In the discipline are considered: issues of detection of possible leakage channels, the basic methods and technical means of protection, search, neutralization and elimination of leakage paths. The students acquire basic knowledge of the theory of information (quantitative characteristics of information entropy), channels of information leakage and basic methods of physical protection against leakage by stray electromagnetic radiation, as well as specifications and schematics, reduce leakage. In addition, students acquire skills in the justification of the protection system using the methods of peer review, as well as in the calculation of the reliability of the authentication information.

PDF-version!

Basics of diagnostics in biology and medicine

Lecturer: Bogomolov Mykola

Credits: 1.5

Academic discipline "Basics of diagnostics in biology and medicine" corresponds to Educational and professional program "Bachelor" in the section 6.050902 "Radio-electronic devices".

The discipline belongs to the program of professional and practical training.

The subject of the discipline is modern electronic computer diagnostic devices and systems that are used to study human diseases. Connection with other disciplines: discipline "Basics of diagnostics in biology and medicine" bases on the general education knowledge (mathematics, physics, chemistry, principles of biophysics).

The aim of the discipline is to develop students' ability to engineer, operate and maintain modern complex diagnostic equipment; design devices considering the connection between structure and properties of materials, In accordance with the requirements of the Educational program, after achieving mastery of the discipline students should demonstrate the following results:

Knowledge: basic principles of functioning of modern high-tech medical equipment;

Skills: develop, engineer, design and repair of medical electronic equipment for determination of human diseases;

Experience: modern methods of computer diagnostics; simulation study of inflammatory and pathological processes in the human body, using modern methods and algorithms for processing the results of biomedical research.

PDF-version!

Electronic diagnostic devices and systems

Lecturer: Bogomolov Mykola

Credits: 6.5

Academic discipline "Electronic diagnostic devices and systems" corresponds to Educational and professional program "Bachelor" in the section 6.050902 "Radio-electronic devices".

The discipline belongs to the program of professional and practical training.

The subject of the discipline is modern electronic diagnostic devices and systems.

Connection with other disciplines: discipline "Electronic diagnostic devices and systems" bases on the general education knowledge (mathematics, physics, chemistry, principles of biophysics) and the applied disciplines – "Interaction of physical fields with biological objects", "Biological signals, sensors and transducers". Furthermore, this discipline is closely related to such disciplines as: "The element base of Radio-electronic equipment", "Optoelectronic devices of Radio-electronic equipment", "Circuit engineering of Radio-electronic equipment", "Principles of Microelectronics", "Principles of electronics", "Principles of television and television systems".

The aim of the discipline is to develop students' skills in the design, operation and maintenance of modern medical diagnostic equipment. In accordance with the requirements of the Educational program, after achieving mastery of the discipline students should demonstrate the following results:

Knowledge: basic principles of functioning of modern high-tech medical equipment;

Skills: develop, engineer, design and repair of medical electronic equipment for determination of human diseases;

Experience: modern methods of computer diagnostics; simulation study of inflammatory and pathological processes in the human body, using modern methods and algorithms for processing the results of biomedical research.

PDF-version!

Biophysics and biophotonics

Lecturer: Bogomolov Mykola

Credits: 5

Academic discipline "Biophysics and Biophotonics" corresponds to Educational and professional program "Bachelor" in the section 6.050902 "Radio-electronic devices".

The discipline belongs to the program of professional and practical training.

The subject of the discipline is the main processes in biological environment at the cellular level, arising under the influence of laser and ultraviolet radiation, as well as research of biological objects at the molecular level using modern electronic diagnostic equipment for determination of human diseases. Connection with other disciplines: discipline “Biophysics and Biophotonics” bases on the general education knowledge (mathematics, physics, chemistry, principles of biophysics) and the applied disciplines – "Interaction of physical fields with biological objects", "Biological signals, sensors and transducers". Furthermore, this discipline is closely related to such disciplines as: "The element base of Radio-electronic equipment", "Optoelectronic devices of Radio-electronic equipment", "Circuit engineering of Radio-electronic equipment", "Principles of Microelectronics", "Principles of electronics", "Principles of television and television systems".

The aim of the discipline is to develop students' ability to engineer, operate and maintain modern complex diagnostic equipment; design devices considering the connection between structure and properties of materials under the action of external physical factors. In accordance with the requirements of the Educational program, after achieving mastery of the discipline students should demonstrate the following results:

Knowledge: basic principles of functioning of modern high-tech medical equipment;

Skills: develop, engineer, design and repair of medical electronic equipment for determination of human diseases;

Experience: modern methods of computer diagnostics; simulation study of inflammatory and pathological processes in the human body, using modern methods and algorithms for processing the results of biomedical research at the cellular level

PDF-version!

Rehabilitation equipment

Lecturer: Bogomolov Mykola

Credits: 5.5

Academic discipline "Rehabilitation equipment" corresponds to Educational and professional programs "Specialist" and "Master" in the section 6.050902 "Radio-electronic devices" of specialty 7.05090204, 8.05090204 "Biotechnical and medical devices and systems".

The discipline belongs to the program of professional and practical training.

The subject of discipline is modern biomedical rehabilitation equipment.

Connection with other disciplines: discipline "Rehabilitation equipment" bases on the general education knowledge (mathematics, physics, chemistry, principles of biophysics) and the applied disciplines – "Interaction of physical fields with biological objects", "Biological signals, sensors and transducers". Furthermore, this discipline is closely related to such disciplines as: "The element base of Radio-electronic equipment", "Optoelectronic devices of Radio-electronic equipment", "Circuit engineering of Radio-electronic equipment ", "Principles of Microelectronics", "Principles of electronics", "Principles of television and television systems".

The aim of the discipline is to develop students' skills in the design, operation and maintenance of modern medical rehabilitation equipment. In accordance with the requirements of the Educational program, after achieving mastery of the discipline students should demonstrate the following results:

Knowledge: Basic principles of functioning of modern high-tech medical equipment;

Skills: develop, engineer, design and repair of medical electronic equipment;

Experience: modern methods of computer simulation using modern materials and processing algorithm of the results of research.

PDF-version!

Electronic components base

Lecturer: Koval Anatolii

Credits: 7

Discipline «Electronic Components Base» provides studying basic constructions, characteristics, parameters and peculiarities of using radio components, such as resistors, capacitors, as well as studying functioning basic of another elements of radio-electronic units: inductors, oscillating circuits, quartz resonators, filters, different types of transformers and chokes with magnetic circuits, time-delay lines, electromechanical relays, switch contacts of connectors and circuit changers. This base is foundation for passive units design and calculation according to required technical characteristics with use of different constructional materials and manufacturing technique adjusted for operating regime of electronic units

PDF-version!

Intelligent technology of electronic equipment production

Lecturer: Zinchenko Maksim

Credits: 5.5

Academic discipline "Intelligent technology of electronic equipment production" provides training in electronics and telecommunications industries. Recent scientific advances in the field of artificial intelligence systems allow automation of production processes lead to a qualitatively new level. Along with robotic manufacturing systems, which are already used, the introduction of artificial intelligence in the management of production processes greatly enhances the technological systems. This symbiosis of automated production systems and elements of artificial intelligence called intelligent technology. Industrial complexes with elements of intelligent technologies can be found in a variety of industries, but it is obvious that the most widely used such complexes obtained in the production of high-precision radio-electronic devices and systems. In the discipline the main issues in the field of intelligent technologies in radio-apparatus building are regarded. The basics of artificial intelligence algorithms for their work in conjunction with a modern high-precision equipment are described. Means of simulation of intelligent systems and the possibility of intelligent control systems are considered. The purpose of discipline is to provide the students competence in basic theoretical aspects of intelligent automatic control of robotic industrial equipment for the manufacture of electronic means. Studying discipline is based on the knowledge gained by students in the study of the fundamental (higher mathematics, physics) and special disciplines, such as "Physical fundamentals of electronic devices"; "The element base of electronic devices"; "Analog and digital electronics"; "The theory of circuits and signals" and many others.

PDF-version!

Automatic production of electronic

Lecturer: Zinchenko Maksim

Credits: 2.5

Discipline “Automatic production of electronic” provides training in electronics and telecommunications industries. One of the main trends of recent decades, there is a desire to automate as much as possible of production processes in various branches of industrial production. Recent advances in science and technology make it possible to deduce the processes of production automation to a new level. The task of discipline is getting by the students the competence in the basic theoretical aspects of automatic control and practical design of industrial automatic equipment for the production of electronic means. For this in the process of studying the discipline, students receive competence in basic theoretical aspects of modern production of electronic means. Studying discipline is based on the knowledge gained by students in the study of the fundamental (higher mathematics, physics) and special disciplines, such as “Physical fundamentals of electronic devices”; “The element base of electronic devices”; “Analog and digital electronics”; “The theory of circles and signals” and many others.

PDF-version!

Electronic devices

Lecturer: Zinchenko Maksim

Credits: 6

Academic discipline "Electronic devices" provides training for technicians in the field of electronics and communications. In connection with the rapid development of electronic devices and systems urgent for students is studying physical bases of operation, principle and structure of various kinds of electronic devices; their properties, possibility of using both as a separate element base of electronic devices, and as part of integrated circuits. The aim of the discipline is to prepare students for the challenges associated with the rational choice of the element base in the development of electronic and telecommunication equipment, skilled operation of electronic equipment, the acquisition of skills of working with electronic devices and microelectronic products. The purpose of discipline is to provide students the basic theoretical competence in the various aspects of electronic devices functioning. The discipline "Electronic devices" is based on the relevant sections of courses in mathematics, physics and the theory of electrical circuits. It is the base for such disciplines as "Microelectronics", "Analog and digital electronics," "Functional micro- and nanoelectronics," "Physical and Theoretical bases of designing of RA" and many others.

PDF-version!

Biomedical devices design

Lecturer: Turovskii Anatolii

Credits: 7

The main purpose of the discipline is to cultivate students’ creative approach to the design of biomedical electronic devices. The students learn basics of ergonomic design, technical requirements of aesthetics and physiological characteristics of the human as an operator, the principles and foundations of shape-forming technology and technology of manufacturing. The practical course of the educational process focused on the acquisition of experience in the use of computer tools for the design and visualization of products and implementation of sketching findings as a phase of industrial products creation. During the course students acquire skills to work in solid modeling package SolidWorks, add-ins for machining automation SolidCam and software for models visualization KeyShot.

PDF-version!

Virtual devices technologies

Lecturer: Turovskii Anatolii

Credits: 3

The purpose of the discipline is to develop students’ skills and experience in the use of computer tools for intelligent technologies design, perform the synthesis of virtual devices, use of computer tools performing and planning of virtual experiments. The main accent during the development of training materials for the discipline refers to the study of visual programming software package LabView and its application for development and use of virtual tools and experiments. Students study the techniques of controlling and measuring in the virtual environment, data collection and automated testing.

PDF-version!

Microelectromechanical systems design

Lecturer: Turovskii Anatolii

Credits: 2.5

The academic discipline is devoted to teaching students the principles of de-signing of devices (microassemblies) which functioning is provided by the combination of different nature elements in a single package, such as microelectronic, micromechanical, optical, acoustic and others components. Within the course students acquire skills of using computer software in order to design the microelectromechanical components for the purpose of analysis and synthesis, methods of calculating the basic types of microelectronic components and methods of control and measurements in microscale, theory of electromechanical analogies and other related issues.

PDF-version!