Department of Design and Production of Radio Electronic Equipment

National Technical University of Ukraine
"Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

Розклад косультацій викладачів

1 семестр 2016-2017 навчального року.

Прізвище, ім’я та побатькові

Посада

Стаціонар

Заочники*

Дні тижня

Час

Ауд.

Конс.

Ауд.

1

Нелін Євгеній Андрійович

Проф.

четвер

14:15-15:00

311

+

311

2

Адаменко Юлія Федорівна

Доц.

середа

14:15-15:00

300

+

300

3

Адаменко Володимир Олексійович

Асист.

середа

14:15-15:00

300

+

300

4

Артеменко Володимир Степанович

Ст. викл.

п’ятниця

14:15-15:00

405

5

Богомолов Микола Федорович

Доц.

середа

14:15-15:00

310

6

Головня Вікторія Мілентіївна

Асист.

середа

14:15-15:00

310

7

Дем’яненко Петро Опанасович

Доц.

четвер

11:00-12:00

401

8

Зіньковський Юрій Францевич

Проф.

четвер

14:15-16:00

303

+

303

9

Зінченко Максим В’ячеславович

Доц.

четвер

14:15-15:00

402

+

402

10

Капелюшний Володимир Данилович

Ст. викл.

четвер

14:15-15:00

404

+

404

11

Коваль Анатолій Васильович

Доц.

четвер

14:15-15:00

405

12

Ляшок Аліна Вікторівна

Асист.

понеділок

14:15-15:00

309

+

309

13

Назарько Анатолій Іванович

Доц.

четвер

14:15-15:00

404

14

Непочатих Юрій Васильович

Ст. викл.

вівторок

14:30-16:30

309

+

309

15

Новосад Андрій Анатолійович

Ст. викл.

середа

14:30-16:30

301

+

301

16

Прищепа Микола Михайлович

Доц.

понеділок

12:05-13:15

401

+

401

середа

14:30-15:30

17

Попсуй Володимир Ілліч

Ст. викл.

четвер

14:15-15:00

410

+

410

18

Перегудов Сергій Миколайович

Доц.

середа

14:15-15:00

312

19

Савицька Ірина Михайлівна

Доц.

п’ятниця

14:15-15:00

310

 

 

20

Тарабаров Сергій Борисович

Доц.

вівторок

14:15-15:00

405

+

405

21

Уваров Борис Михайлович

Проф.

вівторок

14:15-16:00

404

22

Яненко Олексій Пилипович

Проф.

вівторок

14:15-15:00

312

* − кожна друга субота місяця

Regulations

Освітньо-професійна програма (Освітньо-наукова програма) — система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

Галузь знань: 17 Електроніка та телекомунікації

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ступеня «бакалавр»

Освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр»

Освітньо-професійна програма освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

Навчальний план – нормативний докмент навчального закладу, який визначає зміст навчання та регламентує організацію навчального процесу зі спеціальності (напряму підготовки).

З навчального плану можна отримати вичерпну інфомрацію про розподіл дисциплін за семестрами (число у відповідних колонках означає номер семестру) та кількості в них лекційних, лабораторних, практичних та інших видів занять.

Навчальний план для студентів 1 курсу 2016-17 року навчання (діятиме протягом всього строку навчання).

Навчальний план для сутеднтів 2 курсу 2016-17 року навчання (діятиме протягом 2 – 4 курсів).

Навчальний план для магістрів 5 курсу  2016-17 року навчання.

Навчальний план для спеціалістів 5 курсу 2016-17 року навчання.

Для студентів 3 та 4 курсу 2016-17 року навчальні плани не змінилися.

Regulatory Documents

Увага! Актуально лише для 3 – 4 та 6 курсів!

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника вищого навчального закладу (ОКХ) є галузевим нормативним документом, в якому узагальнюється зміст вищої освіти, тобто відображаються цілі вищої освіти та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі галузей економіки держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра спеціальності 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра спеціальності 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста спеціальності 7.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста спеціальності 7.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Освітньо-професійна програма підготовки

Освітньо-професійна програма (ОПП) є галузевим нормативним документом, у якому визначається нормативний термін та зміст навчання, нормативні форми державної атестації, встановлюються вимоги до змісту, обсягу й рівня освіти та професійної підготовки фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня певного напрямку.

Освітньо-професійна програма підготовки магістра (нормативна частина) спеціальності 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-професійна програма підготовки магістра (варіативна частина) спеціальності 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-професійна програма підготовки магістра спеціальності 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста (нормативна частина) спеціальності 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста (варіативна частина) спеціальності 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста спеціальності 7.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Навчальні плани
Напрям підготовки Спеціальність Форма навчання Освітньо-кваліфікаційний рівень
Радіоелектронні апарати Радіоелектронні апарати та засоби Денна Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
Без відриву від виробництва Бакалавр
Спеціаліст
Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Денна Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
Без відриву від виробництва Бакалавр
Спеціаліст
Біотехнічні та медичні апарати і системи Денна Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
Без відриву від виробництва Бакалавр
Спеціаліст