Department of Design and Production of Radio Electronic Equipment

National Technical University of Ukraine
"Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

Events

Графік представлення атестаційних робіт спеціалістів!

Дати представлення дипломних проектів (робіт) спеціалістів на підпис завідувачу кафедри для допуску до захисту!

 

08.02.2016 р.

гр. РВ-41с

1.  Беженцев О.О.

2.  Велигорський В.Ю.

3.  Загородний Є.В.

4.  Конопаткін Д.А.

5.  Могир О.С.

6.  Попрядухін Д.О.

7.  Тихомиров А.С.

8.  Шліханов В.С.

 

 

09.02.2016р.

гр.РІ-41с,РБ-41с

1. Дидюк Р.В.    

2. Журба О.В.

3. Ростанець Я.В.

4. Павлюк Я.Г.

5. Теслюк О.В.

6. Тичина В.В.

10.02.2016р.

РВ-з41с

1. Камінський Р.Б.

2. Шульга Д.Г.

3. Терещенко Д.С.

4. Підлуцький Г.А.

5. Ляхов О.Ю.

6. Йовенко І.О.