Кафедра радиоконструирования и производства радиоапаратуры

Национальный технический университет Украины
"Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

Працевлаштування випускників спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка»

Розподіл випускників завжди був надзвичайно важливим завершальними моментом у підготовці фахівців на кафедрі. Ми зобов’язані не тільки підготувати достойних конкурентоздатних працівників, але й допомогти їм знайти своє місце в житті, що наразі є непростим завданням. Але нам все ж вдається з цим впоратись. Слід зауважити, що зараз запит на наших випускників перевищує наші можливості. Цїєю важливою справою кафедра займається на протязі багатьох років.

Кафедра готує спеціалістів за досить широким спектром спеціальностей. Випускники кафедри КіВРА працюють у науково-дослідних та проектних установах, конструкторських бюро, підприємствах різних форм власності, — усе це підтверджує спроможність кафедри готувати кваліфікованих спеціалістів у відповідних галузях знань.

Серед підприємств та організацій — замовників такі як ЦКБ заводу "Арсенал", ВО ім. Артема, ВАТ "Меридіан" ім. С.П.Корольова, НДІ "Оріон", УкрНДІ Радіоапаратури, КБ "Луч", Інститут кібернетики ім. Глушкова, НДІ Автоматизованих систем у будівництві, НДІ "Проектреконструкція" , АНТК ім. Антонова, НДІ МВС України, Інститут проблем міцності НАНУ, НДІ "Буран" , "Інститут фізики напівпровідників" НАН України, Держспоживстандарт України ДП "Укрметртестстандарт", "Київський міський центр серця", Державне космічне агенство України, "Український науково-дослідний інститут радіоапаратури", Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування", АНТК "Антонов", ВАТ "Завод "РАДАР"", НВП "САТУРН", "Huawei" Україна. Слід відзначити, що значний відсоток випускників факультету направляється до академічних та прикладних інститутів. За останні роки до науково-дослідних та проектних інститутів, а також до вищих учбових закладів було розподілено — у 2010 році -15 осіб (випуск -121 студентів), у 2009 — 7 осіб (випуск — 113 студентів), у 2008 — 7 осіб (випуск — 132 студентів ).

На кафедрі створено систему, що забезпечує попередню присутність випускників на підприємстві, до якого вони будуть розподілені — багато випускників проходять там виробничу або переддипломну практику, що забезпечує кращу адаптацію випускників до специфіки роботи на тому чи іншому підприємстві.

Теми дипломів відповідають сучасним вимогам та специфіці підприємств, де майбутній інженер проходить практику. Типова тематика випускних робіт студентів:

Якщо студент після проходження практики висловив бажання бути розподіленим на підприємство, де він проходив практику, кафедра завжди допомагає йому у цьому. Зазвичай, молодий спеціаліст після приходу на підприємство отримує посаду інженера, досить швидко кращі з них отримують відповідну категорію, подальше кар'єрне зростання відбувається в залежності від можливостей та бажання спеціаліста. Певна кількість наших випускників здобули високі посади на підприємствах, зокрема, І.В.Омелянюк — директор підприємства "Квант-Ефір", О.С.Дорошенко — директор підприємства "Авіарм", Гіндикін А.І. – заст. директора "Укрметртестстандарт".

Позитивна оцінка керівниками молодих спеціалістів щодо рівня їх підготовки підтверджується тим, що ті ж самі підприємства з року в рік звертаються до нас з заявками на отримання випускників наших спеціальностей.

Потреби регіону у спеціалістах вивчаються шляхом запитів підприємств, регулярних зустрічей з представниками промисловості, вивченням планів розвитку підприємств, проведенням аналізу результатів стажування молодих спеціалістів та ін. Зустрічі представників промисловості з майбутніми випускниками відбуваються у вересні-грудні кожного року з метою більш конкретної професійної орієнтації випускників та ознайомлення з вимогами підприємств, які потребують наших молодих спеціалістів. Практично стовідсотково забезпечується складання договорів про співпрацю кафедр РТФ з підприємствами, які запрошують наших випускників. Слід відзначити, що з боку підприємств відсутні відмови у працевлаштуванні, які передбачені договорами. У відповідності з відгуками підприємств, випускники, які працевлаштовуються за фахом, успішно виконують свої обов’язки.

Процедура розподілу відбувається у два етапи — перший (попередній) має місце у жовтні останнього року навчання, другий етап (заключний розподіл) відбувається згідно з загальноінститутським графіком, за звичай, у грудні місяці. На першому етапі відбувається зустріч студентів 6-го курсу (спеціалістів та магістрів) з представниками промисловості, які зацікавлені в отриманні випускників. В ході розподілу випускник підтверджує своїм підписом бажання бути розподіленим до відповідного підприємства. Після захисту дипломного проекту одночасно з дипломом про вищу освіту кожний випускник отримує направлення на роботу.

Велике значення у царині взаємодії між підприємствами — замовниками та випусковими кафедрами факультету дає механізм взаємодії щодо внесення змін у навчальні плани та узгодження навчальних планів та програм підготовки спеціалістів. За думкою підприємств зворотній зв'язок забезпечується також завдяки безумовній участі представників промисловості у роботі екзаменаційних комісій, перед якими студенти захищають випускові роботи (дипломні проекти, роботи та магістерські дисертації). Зараз у роботі цих комісій приймають участь такі фахівці: Завадський Л.С., начальник відділу НВК "Курс", Подгурський А.М., к.т.н., провідний науковий співробітник ЦНДІ, Борисюк А.О., к.т.н., головний конструктор — начальник СКТБ "ОТП-Арсенал", Смірнов Ю.М., к.т.н., начальник відділення ВАТ "НДІ електромеханічних приладів".