Кафедра радиоконструирования и производства радиоапаратуры

Национальный технический университет Украины
"Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

Теми бакалаврських атестаційних робіт 2018

 

Теми магістерських дисертацій

Електронний дидактичний демонстраційний матеріалDSTU3974

Вступ до спеціальності

Лектор: Адаменко Володимир Олексійович

Кількість кредитів: 2

Змістом навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з особливостями спеціальності «172 Телекомунікації та радіотехніка» та подальшого навчання за  спеціалізаціями факультету.

Ця дисципліна передбачає знайомство студентів зі всіма етапами проектування сучасної радіоелектронної апаратури і умовно складається з двох частин: 1) проектування та виготовлення пристрою; 2) створення проектів на програмно-апаратній платформі Arduino.

Дисципліна має яскраво виражене практичне спрямування, адже передбачено 17 лабораторних занять під час яких студенти зможуть самостійно спробувати свої сили в розробці радіоелектронних девайсів.

Так в першій половині семестру студенти зможуть розробити друковану плату давача освітленості в середовищі DipTrace, потім виготовити її та спаяти. А от друга половина семестру передбачає вивчення можливостей програмно-апаратної платформи Arduino, а саме: знайомство з платформою, особливості введення та виведення цифрових та аналогових сигналів, особливості роботи з додатковими модулями (давачі температури та вологості, семисегментні індикатори, радіомодулі тощо).

Матеріали до дисципліни:

Розклад занять та зайнятості викладачів

Шановні студенти та викладачі

Розклад занять за групами можна переглянути на сайті rozklad.kpi.ua

Шифри груп:

Розклад зайнятості викладачів можна переглянути за тим же посиланням ввівши у відповідне поле ПІБ викладача.

Розклад косультацій викладачів

1 семестр 2016-2017 навчального року.

Прізвище, ім’я та побатькові

Посада

Стаціонар

Заочники*

Дні тижня

Час

Ауд.

Конс.

Ауд.

1

Нелін Євгеній Андрійович

Проф.

четвер

14:15-15:00

311

+

311

2

Адаменко Юлія Федорівна

Доц.

середа

14:15-15:00

300

+

300

3

Адаменко Володимир Олексійович

Асист.

середа

14:15-15:00

300

+

300

4

Артеменко Володимир Степанович

Ст. викл.

п’ятниця

14:15-15:00

405

5

Богомолов Микола Федорович

Доц.

середа

14:15-15:00

310

6

Головня Вікторія Мілентіївна

Асист.

середа

14:15-15:00

310

7

Дем’яненко Петро Опанасович

Доц.

четвер

11:00-12:00

401

8

Зіньковський Юрій Францевич

Проф.

четвер

14:15-16:00

303

+

303

9

Зінченко Максим В’ячеславович

Доц.

четвер

14:15-15:00

402

+

402

10

Капелюшний Володимир Данилович

Ст. викл.

четвер

14:15-15:00

404

+

404

11

Коваль Анатолій Васильович

Доц.

четвер

14:15-15:00

405

12

Ляшок Аліна Вікторівна

Асист.

понеділок

14:15-15:00

309

+

309

13

Назарько Анатолій Іванович

Доц.

четвер

14:15-15:00

404

14

Непочатих Юрій Васильович

Ст. викл.

вівторок

14:30-16:30

309

+

309

15

Новосад Андрій Анатолійович

Ст. викл.

середа

14:30-16:30

301

+

301

16

Прищепа Микола Михайлович

Доц.

понеділок

12:05-13:15

401

+

401

середа

14:30-15:30

17

Попсуй Володимир Ілліч

Ст. викл.

четвер

14:15-15:00

410

+

410

18

Перегудов Сергій Миколайович

Доц.

середа

14:15-15:00

312

19

Савицька Ірина Михайлівна

Доц.

п’ятниця

14:15-15:00

310

 

 

20

Тарабаров Сергій Борисович

Доц.

вівторок

14:15-15:00

405

+

405

21

Уваров Борис Михайлович

Проф.

вівторок

14:15-16:00

404

22

Яненко Олексій Пилипович

Проф.

вівторок

14:15-15:00

312

* − кожна друга субота місяця

Конструювання РЕА ч. 2

Шановні студенти РТ-потоку 4 курс!

Надаємо матеріали, які необхідні для успішного проходження курсу «Конструювання РЕА, частина 2».

 1. Поточний рейтинговий список
 2. Теми курсових робіт
 3. Оцінювання курсових робіт
 4. Бланк завдання на курсову роботу    Друкувати на одному листі з двох боків!
 5. Журнали «Радіо»
 6. ДСТУ 3008-95 Оформлення пояснювальної записки
 7. ДСТУ 3974-2000 Розробка технічного завдання
 8. Рейтингова ситема оцінювання курсової роботи
 9. Рейтингова система оцінювання за курсом
 10. Практичні роботи 1-6
 11. Аналіз ТЗ
 12. Класифікатор ЕСКД для вибору децимального номеру
 13. Лекції (в тому числі розрахунок параметрів друкованого монтажу, оформлення креслення тощо)
 14. Зміст курсової роботи! УВАГА, є певні зміни!
 15. Надійність та Механіка. Розрахунки для курсової роботи! Консультант: Новосад А. А.
 16. Коротенька інструкція по DipTrace — для проектування друкованої плати!
Моделювання мікро- та наноструктур. Навчальний посібник

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Радіотехнічний факультет

Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Нелін Є. А., Ляшок А. В.

«Моделювання мікро- та наноструктур»

Навчальний посібник

 

Рекомендовано вченою радою радіотехнічного факультету

 

 

Київ

2016

 

Завантажити файл

Функціональна та наноелектроніка

Простите, локализация данного контента отсутствует

Розроблення стартап-проекту

Простите, локализация данного контента отсутствует

Оформлення атестаційних робіт

Простите, локализация данного контента отсутствует

Автоматизація оброблення технічної інформації 2017

Шановні студенти!

В даній темі розміщено матеріали, які необхідні для успішного проходження курсу АОТІ, а саме:

Контрольні дати:

28.09.2017 — затвердження теми реферату

26.10.2017 — останній термін представлення реферату на перевірку

Пристрої НВЧ діапазону для промисловості та сільського господарства

Простите, локализация данного контента отсутствует

Мікрохвильова радіометрія

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Науковий керівник: к.т.н., доц. Перегудов Сергій Миколайович

Останніми роками в різноманітних областях науки і техніки все більш застосовуються радіометричні методи, які дозволяють реєструвати електромагнітне випромінювання мікрохвильового діапазону надзвичайно низької потужності (від нановат до піковат). Найчастіше його спектр є широким (шумоподібним), як, наприклад, у нагрітих тіл, однак, може бути й вузькосмуговим. Приймання таких сигналів, визначення їх енергетичних характеристик (потужності, інтенсивності тощо) допомагає отримувати інформацію про стан об’єкту, що спостерігається, його форму, положення у прсторі та інше.

Уперше радіометричний метод був використаний Р. Дайком для реєстрації випромінювання астрономічних об’єктів. Для цього він застосував спеціально розроблений приймач – модуляційний радіометр. З часом радіометрична апаратура була суттєво вдосконалена і зараз широко використовується як в астрономії, так і в інших областях науки і техніки, зокрема, для радіотеплового зондування земної поверхні, для радіобачення в станціях радіолокації та навігації, а також в охоронних системах. Згодом радіометричні методи знайшли застосування і в біомедичній галузі: спочатку для дистанційного вимірювання температури різноманітних зон об’єктів, потім для аналізу їх стану.

Відомим німецьким фізиком Г. Фрьоліхом було обґрунтовано, що довжина хвиль власного випромінювання клітин живих організмів має порядок міліметрів, тому в біомедичних дослідженнях саме міліметровому (мм-) діапазону надається особлива увага. Власне випромінювання біооб’єктів  має шумоподібний характер, а інтенсивність його має такий же рівень, як електромагнітний фон навколишнього середовища.
Радіометричні системи мм-діапазону є сьогодні найбільш перспективними. Вони знаходять практичне використання в системах радіолокації (відеоспостереження за літаками у складних  погодних умовах), охоронних системах виявлення несанкціоновано прихованих предметів (у тому числі зброї), новітніх методах медичної діагностики і лікування та інших застосуваннях.

Ускладнення завдань, що вирішуються за допомогою радіометричних методів, потрібує вдосконалення засобів програмно-апаратної обробки результатів вимірювань і розробки інтерфейсу виведення отриманої інформації.
На кафедрі КіВРА такі роботи проводяться в лабораторії мікрохвильової радіометрії. Студенти, які проходять тут дипломну практику, знайомляться з радіометричними методами, приймають участь в наукових дослідженнях фізичних та біологічних об’єктів з використанням діючої радіометричної системи мм-діапазону, а також в роботах щодо її удосконалення.

Магістрантами кафедри у даному напрямі успішно захищені дисертації за темами:

Нормативные документы

Освітньо-професійна програма (Освітньо-наукова програма) — система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

Галузь знань: 17 Електроніка та телекомунікації

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ступеня «бакалавр»

Освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр»

Освітньо-професійна програма освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

Навчальний план — нормативний докмент навчального закладу, який визначає зміст навчання та регламентує організацію навчального процесу зі спеціальності (напряму підготовки).

З навчального плану можна отримати вичерпну інфомрацію про розподіл дисциплін за семестрами (число у відповідних колонках означає номер семестру) та кількості в них лекційних, лабораторних, практичних та інших видів занять.

Навчальний план для студентів 1 курсу 2016-17 року навчання (діятиме протягом всього строку навчання).

Навчальний план для сутеднтів 2 курсу 2016-17 року навчання (діятиме протягом 2 — 4 курсів).

Навчальний план для магістрів 5 курсу  2016-17 року навчання.

Навчальний план для спеціалістів 5 курсу 2016-17 року навчання.

Для студентів 3 та 4 курсу 2016-17 року навчальні плани не змінилися.

Розробка, моделювання та дослідження мікро- та наноструктур пристроїв обробки сигналів

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Науковий керівник: д.т.н., проф. Нелін Євгеній Андрійович

Нові напрямки розвитку радіоелектронних пристроїв обробки сигналів в значній мірі пов’язані зі створенням штучних матеріалів з незвичайними електромагнітними властивостями (метаматеріалів), а також штучних структур з незвичайними характеристиками. До таких структур відносять кристалоподібні структури, спектральні властивості яких аналогічні кристалам.

Тематика магістерських дисертацій охоплює теоретичні та експериментальні дослідження різноманітних хвильових мікро- та наноструктур пристроїв обробки сигналів.

Теми магістерських дисертацій.

Попередні.

 1. Наноелектронні пристрої обробки сигналів (2015 рік захисту).
 2. Вхідні імпедансні характеристики мікро- та наноструктур пристроїв обробки сигналів (2016 рік захисту).
 3. Низькочастотні НВЧ фільтри на основі кристалоподібних неоднорідностей (2017 рік захисту).

Теми, що пропонуються.

 1. Радіотехнічні пристрої на основі лівосторонніх середовищ.
 2. Терагерцова радіоелектроніка.
 3. Моделювання мікро- та наноструктур з урахуванням втрат.
 4. Пристрої НВЧ на основі суміщених кристалоподібних неоднорідностей.
 5. Хвильова імпедансна модель біологічних середовищ.

PDF

Електромагнітна сумісність та захист інформації у надчутливих радіоелектронних системах

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Наукові керівники: д.т.н., проф. Зіньковський Юрій Францевич, к.т.н. Зінченко Максим В’ячеславович.

Напрям «Електромагнітна сумісність та захист інформації у надчутливих радіоелектронних системах» присвячений заходам запобігання витоку та спотворення конфіденційної інформації через електромагнітні та електричні канали у надчутливих радіоелектронних системах.

За цим напрямом на кафедрі КіВРА розглядаються питання захисту інформації у надчутливих радіоелектронних системах від дії електромагнітних полів і забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС) в радіохвильовому діапазоні частот від 10 КГц до 100 ГГц.

Результати досліджень направлені на зниження рівня супутнього випромінювання і зменшення розмірів «зони конфліктності» технічних засобів як джерел завад; скорочення спектру супутніх випромінювань і економніше використання частотного ресурсу шляхом рознесення в часі інтервалів роботи пристроїв.

Вирішуються завдання забезпечення ЕМС на етапі проектування технічних засобів, призначених для експлуатації в сильних електромагнітних умовах. Вивчаються особливості екранування в завданнях захисту телекомунікаційних ліній і систем від завад, викликаних зовнішніми випадковими за часом електромагнітними, електричними і магнітними полями. Проводиться аналіз чутливості електронних засобів до завадових електромагнітних полів.

Виконуються числові розрахунки динамічних систем, що дозволяють отримати стійкі хаотичні процеси. Вирішуються питання стійкості до внутрішніх шумів систем з детермінованим хаосом. Реалізується налагодження систем з детермінованими хаотичними коливаннями у НВЧ діапазоні. Унеможливлюються проблеми збоїв у демодуляції інформаційного хаотичного сигналу.

Затверджені роботи за напрямом:

 1. Аналіз електромагнітних полів розсіювачів з фрактальною геометрією в приміщеннях;
 2. Дистанційний моніторинг виробничих силових мереж;
 3. Створення Wi-Fi покриття заданої конфігурації.

Заплановані напрямки магістерських робіт:

 1. Дослідження впливу контактних завад на електромагнітну сумісність електронних засобів;
 2. Маскування широкосмугових сигналів хаотичними коливаннями;
 3. Дослідження електромагнітного випромінювання друкованих плат;
 4. Аналіз методів прогнозування електромагнітного випромінювання від електронних засобів.

PDF

Системи ближньої радіолокації. Нелінійна радіолокація

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Наукові керівники: д.т.н., проф. Зіньковський Юрій Францевич, к.т.н. Зінченко Максим В’ячеславович.

Напрям «Системи ближньої радіолокації. Нелінійна радіолокація» присвячений підвищенню ефективності використання технологій нелінійної радіолокації у виявленні, локалізації та ідентифікації об’єктів з нелінійними властивостями (наприклад, закладних пристроїв несанкціонованого доступу до інформації).

Робота на кафедрі КіВРА за цим напрямом ведеться у двох областях. Перша охоплює сертифікацію апаратури нелінійної радіолокації та покращення технічних параметрів (характеристик) нелінійних радіолокаторів (НР). Проводяться випробовування НР за багатьма показниками призначення. Порушуються проблеми підвищення надійності НР через параметри опромінюючої та приймальної систем (потужність неперервного чи імпульсного зондуючого сигналу, частота зондування, чутливість приймачів, апертури антен тощо). Досліджуються взаємні зв'язки між показниками призначення НР. Розробляються ефективні методики налаштування НР у польових умовах за допомогою імітаторів закладних пристроїв. Аналізується практичний досвід використання НР, наприклад, особливості пошуку закладних пристроїв, що перевипромінюють сигнал з флуктуючими параметрами. Виконується впровадження єдиного імітатора закладного пристрою на базі широкосмугової плоскої антени.

До другої області входить дослідження процесів поглинання, спектрального перетворення та розсіювання зондуючого сигналу нелінійними розсіювачами (НРс). Метою цих праць є розробка ефективних методів (алгоритмів) пошуку та ідентифікації НРс. Досліджується вплив рівня діючої потужності НР на спотворення характеристик напівпровідникових приладів у складі НРс. Аналізуються чинники, що погіршують надійність первинних демаскуючих ознак нелінійних розсіювачів. Ведеться робота над розробкою та впровадженням НР, що працюють за вторинними демаскуючими ознаками НРс.

Тематики магістерських робіт

Виконані роботи за напрямом:

 1. Обґрунтування нормативних показників призначення нелінійних радіолокаторів;
 2. Системний підхід у проектуванні апаратури підповерхневого зондування середовищ;
 3. Дослідження нелінійних розсіювачів на базі плоскої спіральної антени.

Заплановані напрямки магістерських робіт:

 1. Дослідження достовірності демаскуючих ознак нелінійних розсіювачів;
 2. Аналіз флуктуацій параметрів сигналу відгуку в нелінійній радіолокації;
 3. Застосування генераторів хаосу в якості імітаторів закладних пристроїв;
 4. Аналіз ефективності використання сучасних нелінійних радіолокаторів.

PDF

Апаратно-програмне забезпечення інтелектуальних пристроїв та систем

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Науковий керівник: к.т.н., доц. Дюжаєв Леонід Петрович

 1. Розроблення апаратного та програмного забезпечення для інтелектуальних пристроїв та систем на базі мікропроцесорної техніки з проектуванням відповідних інтерфейсів на системному, функціонально-логічному та схемотехнічному рівнях:
  • деталізація функцій, що виконуються пристроєм;
  • розробка принципових схем пов’язаних аналогових пристроїв;
  • вибір принципів дії і розробка АЦП та ЦАП;
  • алгоритмічна реалізація функцій, що реалізуються  за допомогою програмних засобів;
  • Програмна реалізація алгоритмів управління;
  • синтез функціональних та принципових схем цифрових пристроїв у складі мікропроцесорної системи.
 2. Методи обробки мовних сигналів
 3. Програмне забезпечення систем автоматизованого проектування.  
 4. Методи оцінювання рівнів ризику безпеки інформації.

Приклади тем магістерських робіт:

 1. Аналіз систем зчитування безконтактних карт
 2. Телевізійний приймач з цифровим інтерфейсом
 3. Технології реалізації мережної взаємодії для забезпечення захисту мережі
 4. Комплекс діагностики мережі електрифікованих залізничних ліній
 5. Графічна візуалізація в сучасних інженерних програмах
 6. Програмний засіб для визначення порівнюваних та відтворюваних оцінок рівнів ризику безпеки інформації
 7. Прилад для контролю за  статусом пристроїв, що споживають електроживлення
 8. Пульт управління для бортової апаратури навігації та посадки.
 9. Виявлення голосової активності на основі короткочасових характеристик в умовах високої зашумленості

PDF

Проектування та програмування вбудованих систем

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Науковий керівник: к.т.н. Туровський Анатолій Олександрович

Розроблення та дослідження пристроїв і систем на основі мікрокомп’ютерів, мікроконтролерів, периферійних пристроїв та інтерфейсів їх зв’язку.

Студенти заохочуються до розроблення прикладного програмного забезпечення для мікроконтролерів та систем збору і обробки даних у середовищі LabVIEW.

Студенти забезпечуються необхідною елементною базою, цікавими прикладними задачами з можливістю подальшого впровадження результатів роботи.

В основі роботи можуть бути використані мікроконтролери сімейств AVR, ARM – LPC або STM32.

Окремим напрямом для досліджень та проектів є розроблення макетів для лабораторних робіт для дисциплін «Програмування мікроконтролерів» та «Програмування вбудованих систем».

PDF

Пристрої обробки сировини потужними електромагнітними полями

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Науковий керівник: к.т.н. Туровський Анатолій Олександрович

Проектування елементів пристроїв для застосування електромагнітного поля надвисоких частот з метою обробки сировини (зерна, інших діелектричних сипучих речовин) – знезараження, сушіння, передпосівної обробки.

Роботи супроводжуються комп’ютерними (у середовищах HFSS, Microwave Studio) та експериментальними дослідженнями відповідних пристроїв та складових частин.

Проектування пристроїв живлення та систем автоматизованого керування для промислового обладнання мікрохвильового діапазону.

PDF

Пристрої для безконтактного вимірювання мікро- та нановібрацій

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Науковий керівник: к.т.н. Туровський Анатолій Олександрович

Дослідження та розроблення елементів пристрою для вимірювання вібрацій твердих поверхонь, що виникають під дією акустичних сигналів. Застосування ефекту відхилення відбитого лазерного променю для вимірювання відхилень поверхні (вібрацій).

PDF

Гурток з конструювання та програмування

Простите, локализация данного контента отсутствует

Перечень технических дисциплин, изучаемых студентами кафедры

Обратите внимание! Список не окончательный и постоянно обновляется. Также большинство из приведенных дисциплин относится к учебным планам студентов, обучающихся в данное время. Абитуриенты, выбравшие нас в 2016 году, будут учиться по новым учебным планам в соответствии с новым перечнем специальностей и специализаций.

 Дисциплины для специальности Радиоэлектронные аппараты и средства (РВ)

 1. Технология производства електронных средств
 2. Методы и аппаратура защиты информации
 3. Автоматизация производства электронных средств
 4. Компютерне моделювання електронних схем, конструкцій та технологій
 5. Мікрохвильова техніка
 6. Оптоелектронні пристрої та систем
 7. Компютерне проектування електронної апаратури
 8. Компютерні мережі та засоби телекомунікацій
 9. Системне та програмне забезпечення компютерного проектування
 10. Моделювання електронних схем, конструкції та технології електронної апаратури
 11. Мікроконтролерне керування радіоелектронної апаратури
 12. Проектування баз даних
 13. Технології та конструювання мікро- та наноелектронної техніки
 14. Функціональна та наноелектроніка
 15. Техніко-економічне обгрунтування інженерних рішень

Дисциплины для специальности Интеллектуальные технологии микросистемной радиоэлектронной техники (РИ)

 1. Конструкции и технологии микросистемной техники
 2. Физико-техничес­кие основы микросистемной техники
 3. Технология производства електронных средств
 4. Методы и аппаратура защиты информации
 5. Интеллектуальные технологии производства радиоэлектронной аппаратуры
 6. Проектирование микросистемной техники
 7. Технологии виртуальных приборов
 8. Мікро та нанооптика
 9. Мікро та нанороботи
 10. Технології віртуальних приладів
 11. Моделювання мікро- і наноструктур
 12. Системи автоматизованного проектування мікро- і наносистем
 13. Матеріали мікросистемної техніки та наноелектроніки
 14. Інтелектуальні інформаційні технології
 15. Мікро- і наносенсори
 16. Мікроконтролерне керування радіоелектронної апаратури
 17. Проектування баз даних
 18. Технології та конструювання мікро- та наноелектронної техніки
 19. Функціональна та наноелектроніка

Дисциплины для специальности Биотехнические и медицинские аппараты и системы (РБ)

 1. Автоматизация обработки биоинформации
 2. Электронные диагностические аппараты и системы
 3. Основы диагностики в биологии и медицине
 4. Взаимодействие физических полей с биообъектами
 5. Биофизика и биофотоника
 6. Аппаратура реабилитации
 7. Дизайн биомедицинской аппаратуры
 8. Биосенсоры и измерительные преобразователи
 9. Інтроскопія біообектів та методи відображ біоінформації
 10. Методи та апаратура біомедичних досліджень
 11. Оптоелектронні пристрої та системи
 12. Основи гістології
 13. Основи нормальної та патологічної фізіології
 14. Методи та апаратура біомедичних досліджень
 15. Електронна апаратура лікувальних технологій
 16. Експлуатація біомедичної апаратури
 17. Метрологія біомедичної апаратури

Дисципліни спільні для РВ, РБ та РІ спецільностей

 1. Устройства защиты информации в электронной аппаратуре
 2. Конструирование электронных средств
 3. Механика и основы мехатроники
 4. Обеспечение качества РЭА
 5. Оптоэлектронные устройства и системы
 6. Статистические основы технологии радиоэлектронной аппаратуры
 7. Проектирование радиоэлектронной аппаратуры
 8. Основы систем автоматизированного проектирования радиоэлектронной аппаратуры
 9. Электронная компонентная база
 10. Электронные приборы
 11. Радиоэлектроника и моделирование радиоэлектронных цепей 1
 12. Радиоэлектроника и моделирование радиоэлектронных цепей 2
 13. Микропроцессоры в электронных аппаратах
 14. Мікроелектроніка
 15. Алгоритмізація та програмування
 16. Інтелектуальна радіоелектронна апаратура
 17. Інформаційні технології
 18. Комп’ютерна інженерна графіка
 19. Матеріалознавство радіоелектронної апаратури
 20. Метрологія радіоелектронної апаратури
 21. Мікропроцесори в радіоелектронних апаратах
 22. Прикладна електродинаміка
 23. Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл
 24. Схемотехніка аналогової та цифрової радіоелектронної апаратури
 25. Фізико-теоретичні основи конструювання радіоелектронної апаратури
 26. Математичне моделювання систем і процесів
 27. Математичні методи оптимізації
 28. Основи наукових досліджень
 29. Наукові дослідження за темою магістерської дисертації
 30. Пристрої захисту інформації в електронній апаратурі
 31. Автоматизація обробки технічної інформації
Биосенсоры и измерительные преобразователи

Лектор: Смирнов Владимир Павлович

Количество кредитов: 2

Учебная дисциплина «Биосенсоры и измерительные преобразователи» (БСВП) является частью образовательно-профессиональной программы подготовки бакалавра направления 6.050902 «Радиоэлектронные аппараты» отрасли знаний 0509 «Радиотехника, радиоэлектронные аппараты и связь». Дисциплина БСВП входит в цикл профессиональной и практической подготовки. Статус кредитного модуля – по выбору студентов. Кредитный модуль изучается в 5 семестре 3 года подготовки.

Предмет учебной дисциплины: измерительные преобразователи для преобразования проявлений жизнедеятельности биологического объекта в электрические сигналы.

Междисциплинарные связи: "Высшая математика", "Общая физика", "Электронные приборы", "Материаловедение и материалы электронной аппаратуры". Дисциплина БСВП обеспечивает усвоение всех без исключения последующих дисциплин, изучаемых студентами специальности 7. 091002 "Биотехнические и медицинские аппараты и системы"

Целью кредитного модуля является формирование у студентов способностей:

Форма обучения — дневная. Количество кредитов ECTS — 2. Количество разделов – 8. Распределение учебного времени по видам занятий: лекции — 18 часов, практические занятия — 18 часов, самостоятельная работа – 24 часа. Форма семестрового контроля – дифференцированный зачет.

PDF-вариант анотации!

Радиоэлектроника и моделирование радиоэлектронных цепей 2

Лектор: Смирнов Владимир Павлович

Количество кредитов: 7.5

Кредитный модуль «Радиоэлектроника и моделирование радиоэлектронных цепей» Часть (РЭМРЭЦ -2) является составной частью учебной дисциплины «Радиоэлектроника и моделирование радиоэлектронных цепей» (РЭМРЭЦ) программа которой составлена в соответствии с образовательно-профессиональной программой подготовки бакалавра направления 6.050902 «Радиоэлектронные аппараты» отрасли знаний 0509 «Радиотехника, радиоэлектронные аппараты и связь». Дисциплина РЭМРЭЦ входит в цикл профессиональной и практической подготовки. Статус кредитного модуля — нормативный. Кредитный модуль изучается в 4 семестре 2 года подготовки.

Предмет учебной дисциплины: радиоэлектронные цепи и сигналы, используемые в системах создания, передачи, приема и обработки информации

Междисциплинарные связи: "Высшая математика", "Общая физика", "Электронные приборы", "Материаловедение и материалы электронной аппаратуры". РЭМРЭЦ — 2 обеспечивает изучение всех без исключения последующих дисциплин радиотехнического профиля, изучаемые студентами направления 6.050902 "Радиоэлектронные аппараты".

Целью кредитного модуля является формирование у студентов способностей:

После усвоения кредитного модуля студенты должны продемонстрировать следующие результаты обучения:

Форма обучения — дневная. Количество кредитов ECTS — 7,5. Количество разделов – 6. Распределение учебного времени по видам занятий: лекции — 72 часа, практические занятия — 18 часов, лабораторные занятия — 36 часов, самостоятельная работа – 99 часов. Форма семестрового контроля – дифференцированный зачет.

PDF-вариант анотации!

Радиоэлектроника и моделирование радиоэлектронных цепей 1

Лектор: Смирнов Владимир Павлович

Количество кредитов: 5.5

Кредитный модуль «Радиоэлектроника и моделирование радиоэлектронных цепей» Часть 1 (РЭМРЭЦ -1) является составной частью учебной дисциплины «Радиоэлектроника и моделирование радиоэлектронных цепей» (РЭМРЭЦ), программа которой составлена в соответствии с образовательно-профессиональной программой подготовки бакалавра направления 6.050902 «Радиоэлектронные аппараты» отрасли знаний 0509 «Радиотехника, радиоэлектронные аппараты и связь». Дисциплина РЭМРЭЦ входит в цикл профессиональной и практической подготовки. Статус кредитного модуля — нормативный. Кредитный модуль изучается в 3 семестре 2 года подготовки.

Предмет учебной дисциплины: линейные радиоэлектронные цепи для формирования и преобразования сигналов в системах создания, передачи, приема и обработки информации.

Междисциплинарные связи: "Высшая математика", "Общая физика", "Электронные приборы", "Материаловедение и материалы электронной аппаратуры". РЭМРЭЦ-1 обеспечивает изучение всех без исключения последующих дисциплин радиотехнического профиля, изучаемые студентами направления 6.050902 "Радиоэлектронные аппараты".

Целью кредитного модуля является формирование у студентов способностей:

После усвоения кредитного модуля студенты должны продемонстрировать следующие результаты обучения:

Форма обучения — дневная. Количество кредитов ECTS — 5,5. Количество разделов – 3. Распределение учебного времени по видам занятий: лекции — 54 часа, практические занятия — 18 часов, лабораторные занятия — 18 часов, самостоятельная работа – 75 часов. Форма семестрового контроля – экзамен.

PDF-вариант анотации!

Микропроцессоры в электронных аппаратах

Лектор: Дюжаев Леонид Петрович

Количество кредитов: 6

Учебная дисциплина посвящена обучению студентов основным принципам разработки программного и аппаратного обеспечения микропроцессорных систем разного уровня, выполнение которыми заданных функций которыми обеспечивается объединением аппаратных и программных средств для реализации как функций по обработке данных, так и функций управления внешними устройствами (ввода и вывода информации). В процессе обучения студенты овладевают навыками использования системного программного обеспечения персональных компьютеров и кроссовых систем для разработки программного обеспечения для встраиваемых микроконтроллеров. За основу принят язык программирования Ассемблер, который требует тщательного изучения систем команд изучаемых микропроцессоров.

PDF-вариант анотации!

Технология производства електронных средств

Лектор: Попсуй Владимир Ильич

Количество кредитов: 7.5

"Технология производства электронных средств" относится к циклу дисциплин профессиональной и практической технологической подготовки специалистов в области "Радиотехника, радиоэлектронные аппараты и связь". Дисциплина базируется на использовании знаний, полученных студентами при изучении общеобразовательных и специальных технических дисциплин, а также дисциплин конструкторско-технологической подготовки и является конечной в этом цикле дисциплин.

Дисциплина «Технология производства электронных средств» должна обеспечивать технологическую подготовку студентов для разработки, производства и эксплуатации различных радиоэлектронных аппаратов. Эта цель достигается путем формирования у студентов способностей:

PDF-вариант анотации!

Основы систем автоматизированного проектирования радиоэлектронной аппаратуры

Лектор: Адаменко Юлия Фёдоровна

Количество кредитов: 6

На сегодняшний день ни один разработчик не может представить процесс проектирования радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) без использования компьютерных программ. Они сопровождают весь процесс, от замысла до технической реализации.

В рамках курса «Основы систем автоматизированного проектирования радиоэлектронной аппаратуры» студенты знакомятся с особенностями работы систем автоматизированного производства, в частности CAD, CAE и CAM системами. Рассматриваются принципы построения графических моделей и операции с ними; графические стандарты и форматы; методы формирования изображения на экране монитора; принципы моделирования в программах инженерного анализа; принципы автоматизации производства.

В рамках лабораторных и практических работ студенты выполняют полное проектирование печатного узла с выполнением всей необходимой конструкторской документации с помощью программного пакета Altium Designer или P-CAD.

PDF-вариант анотации!

Проектирование радиоэлектронной аппаратуры

Лектор: Адаменко Юлия Фёдоровна

Количество кредитов: 3

Дисциплина «Проектирование радиоэлектронной аппаратуры» систематизирует и развивает приобретенные студентами знания из других дисциплин. Так, в рамках курса студенты рассматривают все этапы жизненного цикла радиоэлектронной аппаратуры (РЭА); этапы и принципы ее проектирования; влияние дестабилизирующих факторов на работу аппаратуры и защита от этого воздействия; особенности компоновки РЭА; методики узлового и межузлового соединений. Особое внимание обращается на качество разработки конструкторской документации.

Дисциплина дает наглядное представление о всех этапах дипломного проектирования.

Результатом выполнения расчетно-графической работы является разработка технического задания на аттестационную дипломную работу.

PDF-вариант анотации!

Конструкции и технологии микросистемной техники

Лектор: Адаменко Юлия Фёдоровна

Количество кредитов: 4

Неотъемлемой составляющей работа всех современных «гаджетов» является использование тех или иных микроэлектромеханических (МЭМ) устройств. Это могут быть, как разнообразные виды датчиков (акселерометры, гироскопы, датчики освещения и температуры), так и разные исполнительные механизмы (микродвигатели, микрозеркала, переключатели и тому подобное).

В рамках курса «Конструкции и технологии микросистемные техники» студенты знакомятся с разновидностями МЭМ устройств, изучают особенности их функционирования и конструкции.

Важным аспектом при проектировании МЭМ устройств является понимание технологии их производства, что также рассматривается в рамках курса.

На лабораторных работах студенты исследуют работу двухосного акселерометру, дифференциального датчика давления и осцилографического гальванометра.

PDF-вариант анотации!

Методы и аппаратура защиты информации

Лектор: Перегудов Сергей Николаевич

Количество кредитов: 4

Дисциплина относится к циклу профессиональной и практической подготовки магистров специальностей 8.05090201 «Радиоэлектронных аппарата и устройства» и 8.05090203 «Интеллектуальные технологии микросистемной радиоэлектронной техники». Она базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Алгоритмизация и программирование», «Физико-теоретические основы конструирования электронных аппаратов», «Информационные технологии», «Компьютерные сети и средства телекоммуникаций». Основным заданием курса является формирование у студентов знаний методов и средств защиты информации от случайных и преднамеренных угроз, умение использовать программно-аппаратные средства защиты информации и решать основные задачи по обеспечению информационной безопасности на стадии разработки и проектирования электронных аппаратов.

PDF-вариант анотации!

Физико-техничес­кие основы микросистемной техники

Лектор: Перегудов Сергей Николаевич

Количество кредитов: 6

Учебная дисциплина «Физико-технические основы микросистемной техники» изучается на 3 курсе бакалаврата «Радиоэлектронные аппараты» и относится к циклу профессиональной и практической подготовки специалистов области микросистемной техники. Основным заданием курса является формирование у студентов знаний в области физики процессов в микроустройствах, понимания основных принципов разработки компонентов микросистемной техники, умение применять методы компьютерного моделирования физических процессов в устройствах микросистемной техники и экспериментально определять их основные технические характеристики. Данный курс является базовым для изучения дисциплин профессиональной подготовки: «Моделирования мікро- и наноструктур», «Микроэлектромеханика», «Микро- и наносенсори», «Проектирования микросистемной техники и интеллектуальных технологий».

PDF-вариант анотации!

Взаимодействие физических полей с биообъектами

Лектор: Перегудов Сергей Николаевич

Количество кредитов: 2.5

Учебная дисциплина «Взаимодействие физических полей с биообъектами» изучается на 3 курсе бакалаврата «Радиоэлектронные аппараты» и относится к циклу профессиональной и практической подготовки специалистов в области биотехнических и медицинских аппаратов и систем. Основным заданием курса является формирование у студентов понимания природы физических полей (электромагнитного, теплового, акустического и других), способности анализировать природу их возникновения и влияние на биологические объекты, умения определять основные характеристики распространения полей в биосредах и учитывать особенности взаимодействия полей с биообъектами во время проектирования и разработки современной медицинской техники. Данный курс формирует базовые знания для изучения дисциплин профессиональной подготовки: «Биофизика и фотоника», «Интроскопия биообъектов и методы отображения информации», «Аппаратура биомедицинских исследований», «Электронные диагностические аппараты и системы», «Электронная аппаратура лечебных технологий».

PDF-вариант анотации!

Статистические основы технологии радиоэлектронной аппаратуры

Лектор: Демьяненко Петр Афанасьевич

Количество кредитов: 2.5

Программа учебной дисциплины «Статистические основы технологии радиоэлектронной аппаратуры » составлена в соответствии с образовательно-профессиональной программой подготовки «бакалавр» направления (специальности) «6.050902 Радиоэлектронные аппараты». Предмет учебной дисциплины обеспечивает математическую подготовку студентов для обоснования разработки, реализации и эксплуатации радиоэлектронных аппаратов. Эта цель достигается путем выполнения следующих основных задач: изучение теории вероятностей и математической статистики, сферы их применения при разработке, производстве и эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры. Междисциплинарные связи: Дисциплина «Статистические основы технологии радиоэлектронной аппаратуры » базируется на знаниях математики. Ее применение связано с дисциплиной «Технология производства радиоэлектронной аппаратуры». Дисциплина «Статистические основы технологии радиоэлектронной аппаратуры » преподается для студентов второго курса направления «Радиоэлектронные аппараты» всех специальностей на радиотехническом факультете НТУУ «КПИ» в третьем семестре и относится к циклу дисциплин профессиональной и практической подготовки студентов.

PDF-вариант анотации!

Оптоэлектронные устройства и системы

Лектор: Демьяненко Петр Афанасьевич

Количество кредитов: 2

Дисциплина "Оптоэлектронные устройства и системы" относится к циклу дисциплин профессиональной и практической подготовки и излагается студентам 3 курса в V семестре. Проектирование, изготовление и эксплуатация современной аппаратуры потребует знаний и умения практического использования как радиоэлектронных, так и оптоэлектронных устройств и систем. В процессе обучения студенты знакомятся с особенностями оптических потоков, как носителей информации, в частности природой когерентности света и особенностями использования когерентных световых потоков. Среди источников света в первую очередь рассматриваются лазеры: особенности их строения и использования. Особое внимание уделяется полупроводниковым лазерам, которые являются основой волоконной оптики. Рассматривается элементная база волоконной оптики, принципы построения волоконно-оптических линий связи и волоконно-оптических датчиков различных физических величин и полей. Лекционный курс по дисциплине "Оптоэлектронные устройства и системы" завершается курсом лабораторных работ.

PDF-вариант анотации!

Автоматизация обработки технической информации

Приклад завдань для 3 питання екзамену з АОТІ

Інформацію про теоретичні питання можна отримати тут!

Всього можливі 5 варіантів завдань:

1. Згенерувати сигнал, як суму n гармонійних коливань з амплітудами U та частотами f. Побудувати на графіку два періоди отриманого сигналу та підписати правильно осі. За допомогою функції stem на тому ж графіку побудувати дискретні відліки взяті з інтервалом в 25 точок.

2. Зчитати дані з файлу *.txt та відобразити їх на графіку у вигляді зірочок. Провести інтерполяцію (назва методу), в якості нового вектора х використати діапазон 1e-6:1e-6:1e-3 Побудувати інтерпольовані дані на тому ж графіку.

3. Зчитати дані з файлу *.txt та відобразити їх на графіку у вигляді зірочок. Провести апроксимацію поліномом n степеню. Побудувати апроксимуючу криву на тому ж графіку. Розрахувати суму квадратів абсолютного відхилення табличних даних від апроксимованих.

4. Розрахувати параметри ФНЧ при таких значеннях коридору АЧХ: fp, fs, Rp, Rs. Побудувати АЧХ розрахованого фільтру та промаштабувати осі так, щоб було видно її особливості.

5. Згенерувати сигнал, як суму n гармонійних коливань з амплітудами U та частотами f. Побудувати на графіку два періоди отриманого сигналу та підписати правильно осі. Провести амплітудну модуляцію, в якості опорної частоти обрати гармонійне коливання з частотою в 5 разів більшою, ніж максимальна частотна складова згенерованого сигналу. Побудувати графік модульованого сигналу.

Під час перевірки можливі додаткові завдання по незначній корекції написаної Вами програми.

Обеспечение качества РЭА

Лектор: Демьяненко Петр Афанасьевич

Количество кредитов: 1.5

Дисциплина «Обеспечение качества радиоэлектронной аппаратуры» относится к циклу дисциплин профессиональной и практической подготовки студентов и является вводной к дисциплине «Метрология радиоэлектронной аппаратуры», которая преподается студентам III курса обучения. Производство радиоэлектронной аппаратуры, ее наладка, эксплуатация и ремонт требуют умения выполнять измерения широкого круга параметров, в первую очередь электрических, характеризующих техническое состояние аппаратуры, ход технологических процессов и т.д., и умение дать грамотную оценку результатам измерения. Дисциплина предоставляет информацию об основных (система СИ) и производных единицах измерения, параметрах электрических сигналов, принципах действия, устройства и методов использования приборов для измерения различных электрических величин. Дисциплина базируется на общей подготовке студентов в области физики, химии, математики, механики и радиоэлектроники.

PDF-вариант анотации!

Механика и основы мехатроники

Лектор: Уваров Борис Михайлович

Количество кредитов: 7.5

Цель преподавания дисциплины: изучение теоретических и прикладных разделов механики, на которых базируются методы проектирования несущих конструкций и механизмов радиоэлектронных средств (РЭС). Эти устройства имеют характерные особенности: они должны иметь высокие коэффициенты использования объема и механических свойств конструкционных материалов, механизмы РЭС – высокие кинематическую точность, быстродействие, надежность. Студенты должны изучить: методы проектирования конструкций и устройств РЭС; современную научную и техническую литературу, нормативные материалы, справочники, относящиеся к этой области; типовые компьютерные программы для проектирования механизмов и механических конструкций

PDF-вариант анотации!

Конструирование электронных средств

Лектор: Уваров Борис Михайлович

Количество кредитов: 9

Цель преподавания дисциплины: изучение научно-методологических и прикладных методов проектирова-ния конструкций радиоэлектронных средств (РЭС), объединяющих в себе элементы микроэлектроники, микромеханики, кибернетики, систем обеспечения надежности их в условиях применения. В дисциплине рассматриваются: принципы и области использования РЭС, тенденции их развития; особенности работы элементов их механических конструкций и элементов электронной структуры (ЭЭС) при воздействии деста-билизирующих электромагнитных, тепловых и механических факторов; методы обеспечения параметров тепловых режимов структурно-конструктивных модулей РЭС; связь механических напряжений в элементах конструкции и температур ЭЭС с показателями надежности всего РЭС; современные методы проектирования РЭС с заданными функциональными характеристиками и пока-зателями

PDF-вариант анотации!

Автоматизация обработки биоинформации

Лектор: Уваров Борис Михайлович

Количество кредитов: 2

Учебная дисциплина посвящена изучению теоретических основ обработки и анализа специфических видов информации, связанных с физиологическим состоянием человека, прикладных методов, которые при этом применяются, знакомству с современной медицинской радиоэлектронной аппаратурой. Основные задачи дисциплины: формирование у студентов знаний прин-ципов использования современных методов измерения, анализа и регистрации біоінформации; структурных особенностей медицинской радиоэлектронной аппара-туры (РЭА); методов планирования и организации биомедицинских экспериментов; перспектив развития методов и конструкций биомедицинской РЭА

PDF-вариант анотации!

Устройства защиты информации в электронной аппаратуре

Лектор: Евграфов Дмитрий Викторович

Количество кредитов: 2.5

Учебная дисциплина посвящена теоретико-информационным, физическим и организационно-методическим аспектам сохранения информации. В дисциплине рассматриваются: вопросы обнаружения возможных каналов утечки, основные методы и технические средства их защиты, поиск, нейтрализацию и уничтожение каналов утечки. В процессе обучения студенты приобретают знания основ теории информации (количественные характеристики информации, энтропия), каналы утечки информации и основные методы их физической защиты от утечки путем побочных электромагнитных излучений, а также технические и схемные решения, уменьшающие утечку. Кроме этого студенты приобретают навыки в обосновании системы защиты с использованием методов экспертной оценки, а также в расчетах надежности систем аутентификации информации.

PDF-вариант анотации!

Основы диагностики в биологии и медицине

Лектор: Богомолов Николай Федорович

Количество кредитов: 1.5

Учебная дисциплина "Основы диагностики в биологии и медицине" соответствует образовательно-профессиональной программе подготовки "БАКАЛАВРА" направления 6.050902 "Радиоэлектронные аппараты".

Учебная дисциплина относится к циклу профессиональной и практической подготовки.

Предмет учебной дисциплины – современные электронные компьютерные диагностические аппараты и системы, которые используются для исследования заболеваний человека.

Междисциплинные отношения: дисциплина “Основы диагностики в биологии и медицине” основывается на знаниях общеобразовательных дисциплин — "Математика", "Физика", "Химия", "Основы биофизики".

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов способностей к разработке, эксплуатации и ремонту современной медицинской диагностической аппаратуры, проектированию устройств, учитывая особенности структуры и характеристик материалов.

В соответствии с требованиями образовательно-профессиональной программы студенты после освоения учебной дисциплины должны продемонстрировать такие результаты обучения:

знания: основных принципов функционирования современной высокотехнологической диагностической медицинской аппаратуры;

умения: проектировать, разрабатывать, конструировать и ремонтировать современную радиоэлектронную аппаратуру для биомедицинских исследований заболеваний человека;

опыт: современных методов компьютерного исследования и моделирования воспалительных патологических процессов в организме человека с использованием современных методов и алгоритмов обработки результатов биомедицинских исследований.

PDF-вариант анотации!

Электронные диагностические аппараты и системы

Лектор: Богомолов Николай Федорович

Количество кредитов: 6.5

Учебная дисциплина "Электронные диагностические аппараты и системы" соответствует образовательно-профессиональной программе подготовки "БАКАЛАВРА" направления 6.050902 "Радиоэлектронные аппараты".

Учебная дисциплина относится к циклу профессиональной и практической подготовки.

Предмет учебной дисциплины – современные электронные диагностические аппараты и системы.

Междисциплинные отношения: дисциплина “Электронные диагностические аппараты и системы” основывается на знаниях как общеобразовательных (математика, физика, химия, основы биофизики) так и на прикладных дисциплинах — "Взаимодействие физических полей с биообъектами", "Биосигналы, датчики и измерительные преобразователи". Более тесно эта дисциплина связана с такими дисциплинами как: "Элементная база РЭА", "Оптоэлектронные устройства РЭА", "Схемотехника РЭА", "Основы микроэлектроники", "Основы радиоэлектроники", "Основы телевидения и телевизионные системы".

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов способностей к разработке, эксплуатации и ремонту современной медицинской диагностической аппаратуры.

В соответствии с требованиями образовательно-профессиональной программы студенты после освоения учебной дисциплины должны продемонстрировать такие результаты обучения:

знания: основных принципов функционирования современной высокотехнологической диагностической медицинской аппаратуры;

умения: проектировать, разрабатывать, конструировать и ремонтировать современную радиоэлектронную аппаратуру для биомедицинских исследований заболеваний человека;

опыт: современных методов компьютерного исследования и моделирования воспалительных патологических процессов в организме человека с использованием современных методов и алгоритмов обработки результатов биомедицинских исследований.

PDF-вариант анотации!

Биофизика и биофотоника

Лектор: Богомолов Николай Федорович

Количество кредитов: 5

Учебная дисциплина "БИОФИЗИКА И БИОФОТОНИКА" соответствует образовательно-профессиональной программе подготовки "БАКАЛАВРА" направления 6.050902 "Радиоэлектронные аппараты".

Учебная дисциплина относится к циклу профессиональной и практической подготовки.

Предмет учебной дисциплины – основные процессы на клеточном уровне биологических сред, возникающие под действием лазерного и ультрафиолетового излучений, а также исследования параметров биообъектов на молекулярном уровне с использованием современной электронной диагностической аппаратуры для исследований заболеваний человека.

Междисциплинные отношения: дисциплина “БИОФИЗИКА И БИОФОТОНИКА” основывается на знаниях как общеобразовательных (математика, физика, химия, основы биофизики) так и на прикладных дисциплинах — "Взаимодействие физических полей с биообъектами", "Биосигналы, датчики и измерительные преобразователи". Более тесно эта дисциплина связана с такими дисциплинами как: "Элементная база РЭА", "Оптоэлектронные устройства РЭА", "Схемотехника РЭА", "Основы микроэлектроники", "Основы радиоэлектроники", "Основы телевидения и телевизионные системы".

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов способностей к разработке, эксплуатации и ремонту современной сложной диагностической аппаратуры, проектирование устройств с учетом связей между структурой и характеристиками материалов при действии на них внешних физических факторов.

В соответствии с требованиями образовательно-профессиональной программы студенты после освоения учебной дисциплины должны продемонстрировать такие результаты обучения:

знания: основных принципов функционирования современной высокотехнологической диагностической медицинской аппаратуры;

умения: проектировать, разрабатывать, конструировать и ремонтировать современную радиоэлектронную аппаратуру для биомедицинских исследований заболеваний человека;

опыт: современных методов компьютерного исследования и моделирования воспалительных патологических процессов в организме человека с использованием современных методов и алгоритмов обработки результатов биомедицинских исследований на клеточном уровне.

PDF-вариант анотации!

Аппаратура реабилитации

Лектор: Богомолов Николай Федорович

Количество кредитов: 5.5

Учебная дисциплина "Аппаратура реабилитации" соответствует образовательно-профессиональной программе подготовки "Специалиста", "Магистра" направления 6.050902 "Радиоэлектронные аппараты" специальности 7.05090204 , 8.05090204 «Биотехнические и медицинские аппараты и системы».

Учебная дисциплина относится к циклу профессиональной и практической подготовки.

Предмет учебной дисциплины – современная биомедицинская аппаратура реабилитации.

Междисциплинные отношения: дисциплина “Аппаратура реабилитации” основывается на знаниях как общеобразовательных (математика, физика, химия, основы биофизики) так и на прикладных дисциплинах — "Взаимодействие физических полей с биообъектами", "Биосигналы, датчики и измерительные преобразователи". Более тесно эта дисциплина связана с такими дисциплинами как: "Элементная база РЭА", "Оптоэлектронные устройства РЭА", "Схемотехника РЭА", "Основы микроэлектроники", "Основы радиоэлектроники", "Основы телевидения и телевизионные системы". Целью учебной дисциплины является формирование у студентов способностей к разработке, эксплуатации и ремонту современной медицинской аппаратуры реабилитации.

В соответствии с требованиями образовательно-профессиональной программы студенты после освоения учебной дисциплины должны продемонстрировать такие результаты:

знания: основных принципов функционирования современной высокотехнологической медицинской аппаратуры;

умения: проектировать, разрабатывать, конструировать и ремонтировать современную радиоэлектронную аппаратуру медицинского назначения;

опыт: современных методов компьютерного моделирования с использованием современных материалов и алгоритмов обработки результатов исследований.

PDF-вариант анотации!

Электронная компонентная база

Лектор: Коваль Анатолий Васильевич

Количество кредитов: 7

Дисциплина «Электронная компонентная база» предусматривает изучение основных конструкций, характеристик, параметров и особенностей применения радиодеталей, таких как резисторы, конденсаторы, а также изучение основ функционирования других узлов радиоэлектронных аппаратов: катушек индуктивности, колебательных контуров, кварцевых резонаторов, фильтров, разного вида трансформаторов и дросселей с магнитной цепью, линий задержки, електромеханических реле, коммутирующих контактов разъемов и переключателей. На этой основе базируется проектирование и расчет по заданным техническим характеристикам пассивных узлов электронных аппаратов с применением разнообразных конструкционных материалов и технологии изготовления с учетом режимов эксплуатации электронных аппаратов.

PDF-вариант анотации!

Автоматизация обработки технической информации

Шановні студенти!

В даній темі наведено перелік питань та необхідні матеріали для підготовки до заліку.

Зверніть увагу, білет буде складатися з трьох питань: двох теоретичних та одного практичного.

Перше теоретичне питання з блоку 1 або 3, друге теоретичне питання з блоку 2.

Практичне питання: створити програму в MatLAB, приклади завдань наведено за посиланням.

Додаткова література:

1. Сергієнко А. Б. Цифровая обработка сигналов / А. Б. Сергиенко — СПб. : Питер, 2003. — 608 с. — ISBN 5-318-00666-3

2. Волович Г. И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств / Г. И. Волович — М. : Издательский дом «Додэка-ХХI», 2005. — 528 с. — ISBN 5-94120-074-9

Блок 1. Загальні підходи до оброблення інформації

1. Дайте визначення поняттю інформація. Наведіть основні етапи оброблення інформації.

2. Наведіть класифікацію сигналів за функцією, що описує параметри сигналів.

3. Дискретизація сигналу. Обґрунтуйте вибір частоти дискретизації.

4. Порівняйте аналоговий та цифровий спосіб оброблення сигналів.

Блок 2. Методи оброблення даних

Оброблення табличних даних

1. Дайте визначення поняттю функція, наведіть способи задавання функції.

2. Апроксимація. Вплив степеню апроксимуючого поліному на похибку апроксимації.

3. В чому полягає сутність методу найменших квадратів?

4. Наведіть основні способи інтерполяції даних.

5. Обґрунтуйте основні відмінності між інтерполяцією, апроксимацією та екстраполяцією даних.

Спектральний аналіз

1. Що таке спектр сигналу. Наведіть приклад відображення гармонійного сигналу в часовій та частотній області.

2. Що таке спектр сигналу. Наведіть приклад відображення послідовності прямокутних імпульсів в часовій та частотній області.

3. Перетворення Фур’є.

4. Розклад функції в ряд Фур’є.

Модуляція та демодуляція

1. Модуляція та демодуляція сигналу. Види модуляції.

2. Порівняння АМ та ЧМ модуляції.

Фільтрація та передавання даних

1. Класифікація фільтрів за формою АЧХ.

2. Наведіть відмінності між основними способами апроксимації АЧХ фільтра.

3. Коридор АЧХ фільтра для розрахунку його параметрів.

4. Основні параметри фільтрів.

5. Цифрова фільтрація. Основні відмінності рекурсивних та нерекурсивних фільтрів.

6. Схема реалізації цифрового фільтра.

7. Порівняння аналогових та цифрових фільтрів.

8. Передавання даних. Канал зв’язку. Основні параметри

Блок 3. Апаратне забезпечення оброблення сигналів

1. Наведіть основні відмінності між паралельним АЦП та АЦП послідовного наближення.

2. Поясніть принцип роботи паралельного АЦП.

3. Поясніть принцип роботи АЦП послідовного наближення.

4. Наведіть основні параметри АЦП.

5. ЦАП, наведіть основні типи.

6. ЦАП з підсумовуванням вагових струмів, поясніть принцип роботи.

7. Наведіть відмінності між мікроконтролерами та ПЛІС.

8. ПЛІС. Особливості застосування та підходи до програмування.

9. Переваги та недоліки цифрових сигнальних процесорів.

Поточний рейтинг та наявність допуску до екзамену можна переглянути тут!

Интеллектуальные технологии производства радиоэлектронной аппаратуры

Лектор: Зинченко Максим Вячеславович

Количество кредитов: 5.5

Учебная дисциплина «Интеллектуальные технологии производства радиоэлектронной аппаратуры» обеспечивает подготовку специалистов отраслей электроники и телекоммуникаций. Последние достижения науки в области развития систем искусственного интеллекта позволяют вывести процессы автоматизации производства на качественно новый уровень. Наряду с системами роботизированного производства, которые уже используются, внедрение искусственного интеллекта в управление производственными процессами значительно расширяет возможности технологических систем. Такой симбиоз автоматизированных производственных систем и элементов искусственного интеллекта получил название интеллектуальных технологий. Производственные комплексы с элементами интеллектуальных технологий можно встретить в различных отраслях промышленности, но очевидно, что наибольшее распространение такие комплексы получили в сфере производства высокоточных радиоэлектронных приборов и систем. В дисциплине рассматриваются основные вопросы интеллектуальных технологий в области радиоаппаратостроения. Описываются основы систем искусственного интеллекта, алгоритмы их работы в комплексе с современным высокоточным оборудованием. Рассматриваются средства моделирования работы интеллектуальных систем, а также возможности интеллектуальных систем управления. Целью дисциплины является получение студентами компетентности в основных теоретических аспектах интеллектуального автоматического управления роботизированным промышленным оборудованием для производства электронных средств. Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при изучении фундаментальных (высшая математика, физика) и специальных дисциплин, таких как «Физические основы электронных аппаратов»; «Элементная база электронных аппаратов»; «Аналоговая и цифровая электроника»; «Теория цепей и сигналов» и многих других.

PDF-вариант анотации!

Автоматизация производства электронных средств

Лектор: Зинченко Максим Вячеславович

Количество кредитов: 2.5

Учебная дисциплина «Автоматизация производства электронных средств» обеспечивает подготовку специалистов отраслей электроники и телекоммуникации. Одной из основных тенденций последних десятилетий есть стремление автоматизировать как можно больше производственных процессов в разных отраслях промышленного производства. Последние достижения науки и техники позволяют вывести процессы автоматизации производства на качественно новый уровень. Заданием дисциплины является получение студентами компетентности в основных теоретических аспектах автоматического управления и практических конструкциях промышленного автоматического оборудования для производства электронных средств. Для чего в процессе изучения дисциплины студенты получают компетентности в основных теоретических аспектах современного производства электронных средств. Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при изучении фундаментальных (высшая математика, физика) и специальных дисциплин, таких как “Физические основы электронных аппаратов”; “Элементная база электронных аппаратов”; “Аналоговая и цифровая электроника”; “Теория кругов и сигналов” и многих других.

PDF-вариант анотации!

Электронные приборы

Лектор: Зинченко Максим Вячеславович

Количество кредитов: 6

Учебная дисциплина «Электронные приборы» обеспечивает подготовку технических специалистов в области электроники и связи. В связи со стремительным развитием электронных приборов и систем актуальным остается изучение студентами физических основ функционирования, принципа действия и строения различных видов электронных приборов, их свойств, возможностей использования в качестве как отдельной элементной базы электронных аппаратов, так и в составе интегрированных микросхем. Задачей дисциплины является подготовка студентов к решению задач, связанных с рациональным выбором элементной базы при разработке радиоэлектронной и телекоммуникационной аппаратуры, квалифицированной эксплуатацией радиоэлектронной аппаратуры, приобретением умений работы с электронными приборами и микроэлектронными изделиями. Целью изучения дисциплины является получение студентами компетентности в основных теоретических аспектах функционирования различных электронных приборов. Дисциплина «Электронные приборы» базируется на соответствующих разделах курсов математики, физики и теории электрических цепей. Она является базовой для таких дисциплин как «Микроэлектроника», «Аналоговая и цифровая электроника», «Функциональная микро- и наноэлектроника», «Физико-теоретические основы конструирования РА» и многих других.

PDF-вариант анотации!

Дизайн биомедицинской аппаратуры

Лектор: Туровский Анатолий Александрович

Количество кредитов: 7

Основной целью учебной дисциплины является формирование у студентов креативного подхода к проектированию биомедицинской радиоэлектронной аппаратуры. В процессе обучения студенты осваивают основы эргономичного конструирования, требований технической эстетики и психофизиологические характеристика человека-оператора, принципы формообразования и основы технологии изготовления деталей РЭС. Практическое направление учебного процесса ориентировано на приобретение опыта использования компьютерных средств для проектирования и визуализации изделий и выполнения эскизного поиска как этапа создания промышленного изделия. За время освоения курса студенты овладевают навыками работы в среде твердотельного объемного моделирования SolidWorks, надстройки для создания управляющих программ SolidCam и среды визуализации моделей KeyShot.

PDF-вариант анотации!

Технологии виртуальных приборов

Лектор: Туровский Анатолий Александрович

Количество кредитов: 3

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов навыков и опыта использования компьютерных средств для проектирования интеллектуальных технологий, выполнения синтеза виртуальных приборов, применение компьютерных средств для проведения и планирования виртуальных экспериментов. Основное внимание при разработке учебных материалов к дисциплины обращается на изучение программного пакета визуального программирования LabView и его прикладное применение для разработки и использования виртуальных приборов и экспериментов с их применением. Студенты изучают методы контроля и измерений в виртуальной среде, сбор данных и автоматизированные системы испытаний.

PDF-вариант анотации!

Проектирование микросистемной техники

Лектор: Туровский Анатолий Александрович

Количество кредитов: 2.5

Учебная дисциплина посвящена обучению студентов принципам проек-тирования устройств (микросборок), выполнение заложенных функций которыми обеспечивается сочетанием в одном корпусе элементов различной природы, таких как микроэлектронные, микромеханические, оптические, акустические элементы и др. В процессе обучения студенты овладевают навыками использования компьютерных средств для проектирования компонентов микросистемной техники (МСТ) с целью анализа и синтеза, методами расчета основных типов механических микроэлектронных элементов и методов контроля и измерений в микромасштабах, теорией электромеханических аналогий и другими смежными вопросами.

PDF-вариант анотации!

Автоматизация обработки технической информации

Шановні студенти!

В даній темі розміщено матеріали, які необхідні для вдалого опанування курсу «Автоматизація оброблення технічної інформації».

Інформація буде постійно оновлюватися та доповнюватися!

Важливі посилання!

Поточний рейтинг студентів з дисципліни!

Список тем реферативних робіт!

Результати перевірки реферативних робіт!

Рейтингова система оцінювання!

Методичні вказівки до виконання реферативних робіт з курсу!

Титульна сторінка реферату!

Важливі дати!

Затвердження теми реферату до 24.09.2015

Подавання реферату на перевірку до 29.10.2015

Нормативные документы

Увага! Актуально лише для 3 — 4 та 6 курсів!

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника вищого навчального закладу (ОКХ) є галузевим нормативним документом, в якому узагальнюється зміст вищої освіти, тобто відображаються цілі вищої освіти та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі галузей економіки держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра спеціальності 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра спеціальності 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста спеціальності 7.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста спеціальності 7.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Освітньо-професійна програма підготовки

Освітньо-професійна програма (ОПП) є галузевим нормативним документом, у якому визначається нормативний термін та зміст навчання, нормативні форми державної атестації, встановлюються вимоги до змісту, обсягу й рівня освіти та професійної підготовки фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня певного напрямку.

Освітньо-професійна програма підготовки магістра (нормативна частина) спеціальності 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-професійна програма підготовки магістра (варіативна частина) спеціальності 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-професійна програма підготовки магістра спеціальності 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста (нормативна частина) спеціальності 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста (варіативна частина) спеціальності 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста спеціальності 7.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Материалы для дипломного проектирования

Бланки завдання, титулки, відгуку та рецензії на дипломний проект (роботу) спеціалістів 2017 року випуску.

Для зручності оформлення атестаційних робіт можна скористатися наступними шаблонами (Зверніть увагу! Використання шаблону носить рекомендаційний характер, основним документом щодо оформлення атестаційної роботи є ДСТУ 3008-95, а вміст та наповнення регламентується Положенням про випускну атестацію студентів НТУУ "КПІ". ):

Шаблони містять відповідно оформлені стилі і при правильному використанні дозволяють автоматично проводити нумерацію розділів і підрозділів та сформувати зміст ПЗ (Зверніть увагу! Після остаточного формування змісту з нього потрібно самостійно прибрати пункт "Анотація" та "Зміст". Також при використанні шаблонів з конструкторськими рамками в більшості випадків необхідно самостійно перенести частину змісту через відповідний розрив розділу, який відділяє велику рамку від малої).

Також для успішного виконання дипломого проекту варто ознайомитися зПоложенням про випускну атестацію студентів НТУУ "КПІ".

Оформлення пояснювальної записки всіх видів атестаційної роботи проводиться згідно вимог ДСТУ 3008-95

Оформлення переліку посилань проводиться згідно вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (приклад оформлення)

Технічні завдання оформлюються згідно вимог ДСТУ 3974-2000 (для дипломних проектів) та ДСТУ 3973-2000 (для дипломних та магістерських робіт)

Правила транслітерації.

Інструкція з підготовки файлів електронного варінту ДП (ДР)!

Автор: В. О. Адаменко

Инструкция по подготовке файлов электронного варианта дипломного проекта (работы)

Перед початком переконайтеся, що Ви працюєте з фінальним варіантом Вашої роботи!

Електронні варіанти бланків можна знайти у відповідній темі!

Електронний варіант дипломного проекту повинен містити:

1. Текстова документація:

– остаточний варіант пояснювальної записки (включаючи титульну сторінку, завдання  та всі додатки) в форматі pdf з сформованим у вигляді закладок змістом;

– оригінальний файл  (файли, якщо їх декілька) пояснювальної записки;

– електронний варіант супровідного бланку атестаційної роботи;

2. Графічна документація:

– остаточний варіант кожного плакату чи креслення в форматі pdf (конвертування проводити з роздільною здатністю, достатньою для вільного читання поданого графічного матеріалу);

– оригінальні файли графічного матеріалу.

– магістранти надають розроблені презентації в оригінальному форматі та форматі pdf.

Електронний варіант пояснювальної записки (ПЗ) повинен повністю відповідати зшитому паперовому варіанту, тобто містити наступні складові частини:

1. Титульний аркуш ДП (ДР)

2. Завдання на ДП (ДР)

3. Реферат (Анотація) українською та іноземною мовами

4. Зміст

5. Перелік скорочень

6. Вступ

7. Основна частина

8. Висновки

9. Перелік посилань

10. Додатки

Часто перераховані частини можуть знаходитися в різних файлах, тому процес створення готового варіанту ПЗ зводиться до перетворення в формат pdf окремих частин, а потім поєднання окремих pdf–файлів в один.

Деякі програмні продукти дозволяють безпосередньо зберігати (експортувати) файл в форматі pdf. До таких програмних продуктів належить MS Word (Не нижче 2010), AutoCAD, Proteus, SolidWorks. Якщо ж програмний продукт не підтримує збереження (експорт) в pdf–файл, то для конвертування доцільно скористатися віртуальним pdf–прінтером, наприклда dopdf Після встановлення даного чи подібного віртуально принтеру, процес переведення документу створеного в будь-якому програмному продукті до формату pdf полягає у стандартному друкуванні документу. Проте на віртуальному принтері потрібно обов’язково правильно встановити формат паперу, який повинен максимально відповідати формату вихідного документа, таким чином можна отримати pdf–файл, який повністю відповідає вихідному документу без спотворень, особливо це актуально при створенні pdf–файлів графічного матеріалу.

Титульний аркуш та завдання повинно бути повністю заповненим та відповідати паперовому варіанту. Допускається використання сканованого варіанту.

Отримані окремі pdf–документи можна з’єднати в один за допомогою on-line сервісу http://smallpdf.com/ru/merge-pdf або програми Adobe Acrobat.

Для створення змісту ПЗ рекомендовано скористатися програмою Adobe Acrobat. Процес створення змісту полягає в виділенні потрібного заголовку та натискання комбінації клавіш ctrl+b, багаторівнева структура змісту формується простим перетягуванням заголовків. В результаті фінальний електронний варіант ПЗ повинен мати такий вигляд змісту:

Структура ПЗ

Підготовка графічної частини

Кожне креслення чи плакат графічної частини ДП(ДР) конвертується в pdf окремо. Об'єднувати їх між собою не потрібно.

Конвертовані креслення повинні бути з роздільною здатністю достатньою для нормального сприйняття інформації.

Необхідне програмне забезпечення для створення електронного варіанту ДП (ДР) встановлено в 404 лабораторії 17 корпусу.

При необхідності консультацію можна отримати у Адаменка Володимира Олексійовича . Контакти: 300 кабінет 17 корпусу, mail: v.adamenko@kpi.ua skype: adamenko.v.o vk: http://vk.com/id5047486

Порядок надання електронного варіанту ДП (ДР)

Електронний варіант матеріалів атестаційної роботи надсилаються на електронну адресу dyplom@kivra.kpi.ua

Назва листа повинна мати вигляд:

рік_ОКР_група_ прізвище та ініціали

Наприклад: 2015_ бакалавр_РВ-41_ Адаменко В.О.

Завідувач кафедри підписує роботу тільки по наявності відмітки про прийняття електронного варіанту матеріалів атестаційної роботи, яку необхідно отримати у асистент каф. КіВРА Адаменко В. О. (300 кімната 17 корпусу)

Всі необхідні файли прикріпляються до листа у вигляді архіву (rar, zip). Назва архіву повинна співпадати з прізвищем автора ДП (ДР). Для зручності кожен файл матеріалу повинен мати назву, яка дозволяє зрозуміти чия це робота і яку інформацію містить файл, тобто мати вигляд:

Прізвище_Пояснювальна_записка

Автор:

Список кураторов

Список кураторів першого курсу:

Група ПІБ Посада Робоче місце
РВ-41 Новосад Андрій Анатолійович асистент каф. КіВРА 301 аудиторія 17 корпусу
РВ-42 Прищепа Микола Михайлов доцент каф. КіВРА 401 аудиторія 17 корпусу
РБ-41 Сидорук Юрій Кіндратович асистент каф. КіВРА 301 аудиторія 17 корпусу
РІ-41 Туровський Анатолій Олександрович асистент каф. КіВРА 301 аудиторія 17 корпусу

 

Список кураторів другого курсу:

Група ПІБ Посада Робоче місце
РВ-31 Назарько Анатолій Іванович доцент каф. КіВРА 404а аудиторія 17 корпусу
РВ-32 Євграфов Дмитро Вікторович доцент каф. КіВРА 302 аудиторія 17 корпусу
РБ-31 Богомолов Микола Федорович доцент каф. КіВРА 310 аудиторія 17 корпусу
РІ-31 Непочатих Юрій Васильович ст.викл. каф. КіВРА 302 аудиторія 17 корпусу

 

Список кураторів третього курсу:

Група ПІБ Посада Робоче місце
РВ-21 Адаменко Володимир Олексійович асистент каф. КіВРА 300 аудиторія 17 корпусу
РВ-22 Попсуй Володимир Ілліч ст.викл каф. КіВРА 410 аудиторія 17 корпусу
РБ-21 Богомолов Микола Федорович доцент каф. КіВРА 310 аудиторія 17 корпусу
РІ-21 Головня Вікторія Мілентіївна асистент каф. КіВРА 310 аудиторія 17 корпусу

 

Список кураторів четвертого курсу:

Група ПІБ Посада Робоче місце
РВ-11 Адаменко Юлія Федорівна доцент каф. КіВРА 300 аудиторія 17корпусу
РБ-11 Богомолов Микола Федорович доцент каф. КіВРА 310 аудиторія 17корпусу
РІ-11 Головня Вікторія Мілентіївна асистент каф. КіВРА 310 аудиторія 17корпусу

 

Список кураторів п'ятого курсу:

Група ПІБ Посада Робоче місце
РВ-41м/с Новосад Андрій Анатолійович асистент каф. КіВРА 301 аудиторія 17 корпусу
РБ-41м/с Савенко Ярослав Владиславович доцент каф. КіВРА 310 аудиторія 17 корпусу
РІ-41м/с Іванюк Наталія Олександрівна асистент каф. РОС 511а аудиторія 17 корпусу

 

Список кураторів шостого курсу:

Група ПІБ Посада Робоче місце
РВ-31м/с Адаменко Володимир Олексійович асистент каф. КіВРА 300 аудиторія 17 корпусу
РБ-31м/с Перегудов Сергій Миколайович доцент каф. КіВРА 312 аудиторія 17 корпусу
РБ-31м/с Назарько Анатолій Іванович адоцент каф. КіВРА 404а аудиторія 17корпусу
Доступ к системе КАМПУС

Студенти та викладачі радіотехнічного факультету логіни та паролі доступу до системи КАМПУС можуть отримати у Адаменка Володимира Олексійовича в 300 аудиторії 17 корпусу. Старости групи можуть отримати паролі для всієї групи.

Вхід в систему здійснюється за адресою login.kpi.ua

Навчальні плани
Направление обучения Специальность Форма обучения Образовательно-квалификационный уровень
Радиоэлектронные аппараты Радиоэлектронные аппараты и средства Дневная Бакалавр
Специалист
Магистр
Без отрыва от производства Бакалавр
Специалист
Интеллектуальные технологии микросистемной радиоэлектронной техники Дневная Бакалавр
Специалист
Магистр
Без отрыва от производства Бакалавр
Специалист
Биотехнические та медицинские аппараты и системы Дневная Бакалавр
Специалист
Магистр
Без отрыва от производства Бакалавр
Специалист
Бази практик

Наші студенти проходять практику на провідних підприємствах міста Києва, наприклад:

 1. ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, Київ, 03124, бул. І. Лепсе, 8
 2. НДІ Електромеханічних приладів,
 3. ВО «Маяк», 04073, м. Київ, пр. Червоних козаків,8.
 4. ВО ім.Артема, ДП МФ «Артем», 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2
 5. ВО «Київприлад», 252180, м. Київ, вул. Гарматна, 2
 6. 3-д автоматики ім. Петровського, 252055, м. Київ, вул. Г.Тимофеївої, 21
 7. ВО «Електронмаш», м. Київ,
 8. ВО «Київський радіозавод», м. Київ.
 9. ВО «ОКТАВА», з-д Генератор, м. Київ.
 10. ВО «РАДІОВИМІРЮВАЧ», 253099, м.Київ-99, вул. Колекторна 24/26.
 11. НДІ «Сатурн», м. Київ.
 12. АНТК «Антонов», м. Київ, 252062, вул. Туполєва, 1
 13. з-д «Буревестник> м. Київ,
 14. Київський з-д «Радар», м. КиїВ-03680, вул. Предславенська 35.
 15. АТЗТ «Укр. НДІ РА». 04070. м. Київ-70. вул. Боричів ток 35.
 16. Державне Київське КБ <ЛУЧ>, 04050, м. Київ, вул. Мельникова,2
 17. ВО «з-д Арсенал». м. Київ.
 18. НВП «РОМСАТ». м. Київ.
 19. НДІ «Квант», м. Київ.
 20. АК Банк «Мрія», м. Київ.
 21. АКБ «Укрсоцбанк». м. Київ.
Навчальні групи

Списки груп на поточний семестр можна переглянути на відповідній сторінці сайту факультету

rtf.kpi.ua
Олімпіадний рух

Студентський олімпіадний рух – це змагання студентів у творчому застосуванні знань й вмінь з дисциплін, що вивчались у вищий школі, а також у професійній компетентності майбутнього фахівця. Цей рух спрямовано на удосконалення навчальної і, особливо, поза аудиторної роботи зі студентами та має на меті підвищення якості підготовки спеціалістів, розвиток творчих здібностей студентів, а також виявлення обдарованої молоді й формування кадрового потенціалу для дослідницької, виробничої, адміністративної і підприємницької діяльності.

Ключовим компонентом системи студентського олімпіадного руху є Всеукраїнська студентська олімпіада, яка включає предметні олімпіади з загально професійних і спеціальних дисциплін, конкурси зі спеціальності, конкурси випускових кваліфікаційних робіт та конференції з наукових робіт. Олімпіадний рух на радіотехнічному факультеті набрав сили у 1980 році, коли команда з двох осіб успішно зарекомендувала себе у другому турі Всесоюзної студентської олімпіади “Студент та науково-технічний прогрес”. З того часу щорічно команди факультету випробовують вдачу у змаганні з однолітками навчальних закладів України та Російської Федерації з напрямів підготовки «Радіоелектронні апарати», «Радіотехніка», «Електроніка». Ця діяльність, яка на початку була сприйнята як тимчасовий захід та суспільно-корисна робота, перетворилась у спрямовану навчальну роботу, що підпорядкована завданням навчального процесу й занесена до індивідуальних планів викладачів і студентів. Першорядним завданням олімпіадного руху для кафедри є підготовка пропозицій до варіантів конкурсних завдань та представництво у конкурсах зі спеціальності другого туру Всеукраїнської студентської олімпіади; участь у конференції наукових робіт носить суттєво персоніфікований характер.

Олімпіадні конкурсні завдання містять вісім-десять завдань й поділені на дві частини. Одна – обов’язкова – має одне-два завдання проблемного характеру, що вимагає узагальнених знань і володіння практичними навичками з декількох навчальних дисциплін професійної підготовки; друга – завдання підвищеної складності з окремих навчальних дисциплін, що орієнтовані на спеціалізацію та вподобання учасника олімпіади. Складання таких завдань є нетривіальною роботою, вимагає обізнаності у сутності навчальних програм модулів навчальних дисциплін, проблем в галузях знань та професійній сфері діяльності випускника кафедри. Тематику цих завдань пропонують авторитетні викладачі кафедри, для вирішення цих справ залучаються наукові співробітники та представники виробничих підрозділів філіалів кафедри.

Формування команди учасників на олімпіадний конкурс відбувається шляхом проведення факультетського відбіркового конкурсу серед слухачів факультативних дисциплін, пропонованих студентам для поглибленого вивчення певних напрямків професійної діяльності. Відібрані учасники проходять додатковий тренінг за матеріалами попередніх конкурсів і отримують уроки психологічної підготовки з участі в інтелектуальних змаганнях.

Проведення другого туру студентської олімпіади покладено на базові (щодо цього роду діяльності) навчальні заклади. В останні роки такими є Харківський національний університет радіоелектроніки з напряму «Електронні апарати», Севастопольський національний технічний університет з напряму «Радіотехніка» і Національний університет “Львівська політехніка” з напряму «Електроніка». Тут повсякчас анонімно студенти-олімпійці вирішують конкурсні завдання; при цьому учаснику наданий у користування персональний комп’ютер та довідники. Журі олімпіади, що складене з викладачів і співробітників відповідних кафедр базового навчального закладу та керівників студентських команд, підсумовує результати розв’язку завдань, попередньо визначає лідерів та тих, хто заслуговує заохочення. Надалі анонімність учасника знімається і він може звернутись до апеляційної комісії для з’ясування бачення особливостей поданого ним рішення та його оцінювання. Тепер розподіл призерів олімпіади виглядає завершеним, відбувається їх нагородження дипломами, грамотами й почесними призами. Ці документи на кафедрі та факультеті надають визнання першості студента з відповідного напрямку, а після підтвердження з МОНУ стають основою для відзначення на рівні університету та міста.

Випускова кафедра радіотехнічного факультету кафедра радіоконструювання і виробництва радіоапаратури вважає участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді і виборювання призових місць як показник рівня підготовки фахівців. В цьому сенсі перемоги її вихованців виглядають обнадійливо, щонайгірше друге командне місце за останні десять років. Призерами олімпіади з напряму «Радіоелектронні апарати» за цей час стали: студенти Березюк Федір, 2005 р., 2-е місце; Гуцул Антон, 2007 р., 1-е місце; Зінченко Максим, 2008 р., 2-е місце; Гордієвич Петро, 2009 р., 1-е місце; Колесник Анатолій, 2010 р., 2-е місце; Сергій Лозовий, 2011 р., 2-е місце. З напряму «Електроніка» Новосад Андрій у 2008 році посів 1-е місце.

Результати участі команд факультету в олімпіадах переконливо свідчать, що наші студенти на рівних змагаються з кращими збірними інших навчальних закладів, що усталена система олімпіад – від університетських до всеукраїнських – забезпечує збереження на факультеті належного рівня роботи з обдарованою студентською молоддю. Не можна не подякувати ентузіастам: викладачам, авторам завдань, методистам, меценатам, – які роблять належне, а іноді, й неможливе, щоб захоплені набуттям знань талановиті молоді люди мали умови, аби проявити свої здібності й успішно виступати на престижних інтелектуальних змаганнях. Що цікаво, призерами та дипломантами олімпіад є переважно випускники шкіл з невеличких міст України, і лише поодинокі – з обласних центрів та столиці. Більшість олімпійців отримують вищу освіту як магістри, деякі закінчують аспірантуру, але усі знаходять своє місце в житті з творчою роботою за фахом. Дехто з них працює за межами України і там стверджує імідж кафедри КіВРА та радіотехнічного факультету нашого Університету.