Кафедра радиоконструирования и производства радиоапаратуры

Национальный технический университет Украины
"Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

Розклад косультацій викладачів

1 семестр 2016-2017 навчального року.

Прізвище, ім’я та побатькові

Посада

Стаціонар

Заочники*

Дні тижня

Час

Ауд.

Конс.

Ауд.

1

Нелін Євгеній Андрійович

Проф.

четвер

14:15-15:00

311

+

311

2

Адаменко Юлія Федорівна

Доц.

середа

14:15-15:00

300

+

300

3

Адаменко Володимир Олексійович

Асист.

середа

14:15-15:00

300

+

300

4

Артеменко Володимир Степанович

Ст. викл.

п’ятниця

14:15-15:00

405

5

Богомолов Микола Федорович

Доц.

середа

14:15-15:00

310

6

Головня Вікторія Мілентіївна

Асист.

середа

14:15-15:00

310

7

Дем’яненко Петро Опанасович

Доц.

четвер

11:00-12:00

401

8

Зіньковський Юрій Францевич

Проф.

четвер

14:15-16:00

303

+

303

9

Зінченко Максим В’ячеславович

Доц.

четвер

14:15-15:00

402

+

402

10

Капелюшний Володимир Данилович

Ст. викл.

четвер

14:15-15:00

404

+

404

11

Коваль Анатолій Васильович

Доц.

четвер

14:15-15:00

405

12

Ляшок Аліна Вікторівна

Асист.

понеділок

14:15-15:00

309

+

309

13

Назарько Анатолій Іванович

Доц.

четвер

14:15-15:00

404

14

Непочатих Юрій Васильович

Ст. викл.

вівторок

14:30-16:30

309

+

309

15

Новосад Андрій Анатолійович

Ст. викл.

середа

14:30-16:30

301

+

301

16

Прищепа Микола Михайлович

Доц.

понеділок

12:05-13:15

401

+

401

середа

14:30-15:30

17

Попсуй Володимир Ілліч

Ст. викл.

четвер

14:15-15:00

410

+

410

18

Перегудов Сергій Миколайович

Доц.

середа

14:15-15:00

312

19

Савицька Ірина Михайлівна

Доц.

п’ятниця

14:15-15:00

310

 

 

20

Тарабаров Сергій Борисович

Доц.

вівторок

14:15-15:00

405

+

405

21

Уваров Борис Михайлович

Проф.

вівторок

14:15-16:00

404

22

Яненко Олексій Пилипович

Проф.

вівторок

14:15-15:00

312

* − кожна друга субота місяця

Нормативные документы

Освітньо-професійна програма (Освітньо-наукова програма) — система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

Галузь знань: 17 Електроніка та телекомунікації

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ступеня «бакалавр»

Освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр»

Освітньо-професійна програма освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

Навчальний план — нормативний докмент навчального закладу, який визначає зміст навчання та регламентує організацію навчального процесу зі спеціальності (напряму підготовки).

З навчального плану можна отримати вичерпну інфомрацію про розподіл дисциплін за семестрами (число у відповідних колонках означає номер семестру) та кількості в них лекційних, лабораторних, практичних та інших видів занять.

Навчальний план для студентів 1 курсу 2016-17 року навчання (діятиме протягом всього строку навчання).

Навчальний план для сутеднтів 2 курсу 2016-17 року навчання (діятиме протягом 2 — 4 курсів).

Навчальний план для магістрів 5 курсу  2016-17 року навчання.

Навчальний план для спеціалістів 5 курсу 2016-17 року навчання.

Для студентів 3 та 4 курсу 2016-17 року навчальні плани не змінилися.

Нормативные документы

Увага! Актуально лише для 3 — 4 та 6 курсів!

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника вищого навчального закладу (ОКХ) є галузевим нормативним документом, в якому узагальнюється зміст вищої освіти, тобто відображаються цілі вищої освіти та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі галузей економіки держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра спеціальності 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра спеціальності 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста спеціальності 7.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста спеціальності 7.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Освітньо-професійна програма підготовки

Освітньо-професійна програма (ОПП) є галузевим нормативним документом, у якому визначається нормативний термін та зміст навчання, нормативні форми державної атестації, встановлюються вимоги до змісту, обсягу й рівня освіти та професійної підготовки фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня певного напрямку.

Освітньо-професійна програма підготовки магістра (нормативна частина) спеціальності 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-професійна програма підготовки магістра (варіативна частина) спеціальності 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-професійна програма підготовки магістра спеціальності 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста (нормативна частина) спеціальності 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста (варіативна частина) спеціальності 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста спеціальності 7.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Навчальні плани
Направление обучения Специальность Форма обучения Образовательно-квалификационный уровень
Радиоэлектронные аппараты Радиоэлектронные аппараты и средства Дневная Бакалавр
Специалист
Магистр
Без отрыва от производства Бакалавр
Специалист
Интеллектуальные технологии микросистемной радиоэлектронной техники Дневная Бакалавр
Специалист
Магистр
Без отрыва от производства Бакалавр
Специалист
Биотехнические та медицинские аппараты и системы Дневная Бакалавр
Специалист
Магистр
Без отрыва от производства Бакалавр
Специалист