Кафедра радиоконструирования и производства радиоапаратуры

Национальный технический университет Украины
"Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

Мероприятия

Бондаренко Юлия Борисовна

bondarenko

 

Посада: Завідувач лабораторіями

Освіта: факультет ел. тех., 1973, інженер по промисловій електроніці

Робоче місце: 409 кабінет, 17 корпус

Обов'язки:

 • планування і керування роботою підпорядкованих співробітників у лабораторіях каф. КІВРА;
 • забезпечення навчальних занять устаткуванням і приладами оформлення технічної документації на прилади;
 • інструктаж та перевірка виконання правил протипожежної та техніки безпеки на кафедрі;
 • організація роботи УДП.
Красан Вячеслав Васильевич

Простите, локализация данного контента отсутствует

Астахова Галина Касиновна

Простите, локализация данного контента отсутствует

Бояринова Галина Федоровна

boiarynova

 

Посада: учбовий майстер

Освіта: МПТУ №22, 1972р, токар-револьверщик.

Робоче місце: 419 кабінет, 17 корпус

Обов'язки:

 • розподіл керівників дипломних та бакалаврських робіт;
 • забезпечення навчального процесу методичною літературою;
 • ведення табелю викладачів та учбово-допоміжного персоналу;
 • оформлення відпусток, зарахування і звільнення сумісників.
Зинченко Василий Иванович

zinchenko_v

 

Посада: інженер

Освіта:

Робоче місце: 301 лабораторія, 17 корпус

Обов'язки:

 • підготовка робочих місць до лабораторних занять в 301 лабораторії;
 • плановий та позаплановий ремонт макетів та обладнання лабораторії;
 • відповідальний за технічний стан лабораторії;
Мизгирёв Владимир Борисович

Простите, локализация данного контента отсутствует

Ночниченко Виктор Николаевич

Простите, локализация данного контента отсутствует

Сыдоренко Владимир Викторович

sydorenko

 

Посада: інженер

Освіта:

Робоче місце: 306 лабораторія, 17 корпус

Обов'язки:

 • підготовка робочих місць до лабораторних занять в 306 лабораторії;
 • плановий та позаплановий ремонт макетів та обладнання лабораторії;
 • відповідальний за технічний стан лабораторії.
Нелин Евгений Андреевич, д.т.н., проф.

nelin

 

Посада: завідувач кафедри, координатор РІ-спеціальності

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 1977 р.

Робоче місце: 419 кабінет, 17 корпус

e-mail: nelin@kivra.kpi.ua

Лекційні курси: «Функціональна та наноелектроніка», «Моделювання мікро- та наноструктур»

Публікаці: 28 патентів, 
115 статей

Наукові інтереси:

кристалоподібні структури; моделювання мікро- та наноструктур, радіотехнічні моделі бар’єрних мікро- та наноструктур, узагальнена імпедансна модель кванто-механічних та кристалоподібних структур; пристрої обробки сигналів на основі кристалоподібних структур;

Докладніше

(далее…)

Домнич 
Владимир Иванович, к.т.н., проф.

domnich

 

Посада: професор

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 1975 р.

Робоче місце: 303 кімната, 17 корпус

Лекційні курси: «Конструювання електронних засобів»,

Публікаці: 5 книжок, більше 60 статей

Наукові інтереси: світова система вищої освіти; Болонська система; забезпечення теплових режимів, надійності, ефективності та працездатності радіоелектронних апаратів;

Докладніше

Зиньковский Юрий Францевич, д.т.н., проф., академик НАН Украины

boiarynova

 

Посада: професор

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 1956 р.

Робоче місце: 303 кабінет, 17 корпус

Лекційні курси: «Фізико-теоре-тичні основи конструювання»

Публікаці: 17 книжок, 
31 патент, більше 208 статей

Наукові інтереси: радіоелектроніка, мікроелектроніка; технічний захист інформації; комп’ютерне проектування радіоелектронної апаратури, технологія електронного апаратобудування; педагогіка вищої освіти.

Докладніше

Уваров Борис Михайлевич, д.т.н., доц.

uvarov

 

Должность: профессор, координатор РВ-специальности

Образование: теплотехнический факультет КПИ, 1956г.

Рабочее место: 404a комн.

Лекционные курсы: «Механика РЭА», «Конструирование ЕЗ»

Публикации: 10 книг, более 50 статей

Научные интересы:

 • Проектирования радиоэлектронной аппаратуры с вероятностными функциональными характеристикам.
 • Оптимизация конструкций радиоэлектронных средств, методы определения надежности радиоэлектронных средств.

Докладніше

Яненко Алексей Филиппович, д.т.н., проф.

yanenko

 

Должность: профессор

Образование: факультет промышленной электроники КПИ, 1971г.

Рабочее место: 312 комн.

Лекционные курсы: «Электронная аппаратура лечебных технологий»,«Метрология биомедицинской аппаратуры»,«Научные исследования по теме магистерской диссертации»

Публикации: 11 книг, более 50 патентов и 100 статей

Научные интересы:

 • Биомедицинские приборы и системы.
 • Метрологическое обеспечение биомедицинской аппаратуры.
 • Измерение слабых сигналов радиометрическим методом.
 • Аппаратура светотерапии.

Докладніше

Адаменко Юлия Федоровна, к.т.н.

adamenko_jul

 

Должность: доцент

Образование: радиотехнический факультет КПИ, 2007г.

Рабочее место: 300 комн.

Лекционные курсы: «Основы проектирования РЭА»,«Основы САПР РЭА»,« Микроелектромеханика»

Публикации: 7 патентов, более 15 статей

Научные интересы:

 • Проектирование устройств микро- и наноэлектроники (на основе электромагнитных кристаллов, микроэлектромеханических элементов).
 • Современные САПР (P-CAD, Altium Designer, MatLAB, КОМПАС, Ansoft, CST Microwave Studio, MEMScap), создание сайтов, роботехника.

Докладніше

Богомолов Николай Федорович, к.т.н., доц.

bogomolov

Должность: доцент, координатор СБ-специальности

Образование: радиотехнический факультет КПИ, 1979г.

Рабочее место: 310 комн.

Лекционные курсы: «Методы и аппаратура биоисследований»,«Основы диагностики в биологии и медицине»,«Биофизика и биофотоники»,«Аппаратура реабилитации»

Публикации: 7 патентов, более 80 статей

Научные интересы:

 • Лазерные системы для диагностики и терапии, их применение в современных метрологических измерительных устройствах.
 • Моделирование процессов взаимодействия лазерного излучения с биообъектами.
 • Современные оптоэлектронные устройства.

Докладніше

Демьяненко Пётр Афанасьевич, к.т.н., доц.

demianenko

 

Должность: доцент

Образование: Ленинградский электротехнический институт им.В.И.Ульянова (ЛЭТИ), 1972г.

Рабочее место: 401 комн.

Лекционные курсы: «Обеспечение качества РЭА»,«Оптоэлектронные устройства и системы»,«Статистические основы технологии РЭА»

Публикации: 12 патентов, более 100 статей

Научные интересы:

 • Сверхчувствительные оптоволоконные (ВО) датчики.
 • Природа когерентности света.
 • Смешивание-перераспределение излучения в биконечних областях сплавных ВО розгалуджувачив- сумвторив.

Докладніше

Дюжаев Леонид Петрович, к.т.н., доц.

dyuzhaev

 

Должность: доцент, ответственный за трудоустройство

Образование: радиотехнический факультет КПИ, 1971г.

Рабочее место: 404а комн.

Лекционные курсы: «Микропроцессоры в электронных аппаратах»,«Факторы успешного трудоустройства»,«Моделирование эл. схем, конструкций и технологий ЕЗ»

Публикации: 2 книги, более 70 статей

Научные интересы:

 • Микропроцессорные системы, встроенное оборудование.
 • Основы информационной безопасности.
 • Системы автоматизированного проектирования в электронике.
 • Стандартизация и сертификация систем менеджмента.

Докладніше

Евграфов Дмитрий Викторович, к.т.н., доц.

yevgrafov

 

Должность: доцент

Образование: Харьковская выше инженерная радиотехническая академия им. Говорова, 1993г.

Рабочее место: 302 комн.

Лекционные курсы: «Устройства защиты информации в ЕА»

Публикации: 4 книги, более 40 статей

Научные интересы:

 • Статистическая радиотехника.
 • Электронная разведка и физическая защита информации.

Докладніше

(далее…)

Зинченко Максим Вячеславович, к.т.н.

zinchenko

 

Должность: доцент, заместитель декана по заочной форме обучения

Образование: радиотехнический факультет КПИ, 2009г.

Рабочее место: 417каб., 402а комн.

Лекционные курсы: «Электронные приборы»,«Интеллектуальные технологии производства РЭА»

Публикации: 5 патентов, более 20 статей

Научные интересы:

 • Рассеяния электромагнитных волн.
 • Нелинейная радиолокация.
 • Системы автоматизированного управления технологическими процессами.
 • Исследование хаотических колебаний.

Докладніше

Коваль Анатолий Васильевич, к.т.н., доц.

koval

Должность: доцент

Образование: радиотехнический факультет КПИ, 1960г.

Рабочее место: 405 комн.

Лекционные курсы: «Электронная компонентная база»

Публикации: 6 книг, 3 патентов, более 50 статей

Научные интересы:

 • Цифровая оптимальная обработка сигналов.
 • Схемотехника и схемотехническое компьютерное моделирование в программной среде MicroCAP.

Докладніше

Левандовский Виталий Георгиевич, к.ф.-м.н., доц.

levandovskiy

 

Должность: доцент, секретарь кафедры

Образование: Киевский государственный педагогический институт., 1971г.

Работа на кафедре: 2007 — 2016 гг.

Лекционные курсы: «Механика РЭА ч.1»,«Микро- и нанооптика»,«Компьютерные сети и средства телекоммуникации ч.2»

Публикации: 2 патента, более 50 статей

Научные интересы:

 • Оптимизация параметров волноводов, в частности, световодов при проектировании средств связи.
 • Прохождение и отражение электромагнитных волн от дисперсных сред.

Докладніше

(далее…)

Шульга Алина Викторовна, к.т.н.

liashok

 

Должность: асистент

Образование:  Механико-машиностроительный институт НТУУ «КПИ», 2010 г.

Рабочее место: 423 комн.

Публикации: 3 патента, 11 статей

Научные интересы:

Подробнее

Назарько Анатолий Иванович, к.т.н.

nazarko

 

Должность: доцент

Образование: радиотехнический факультет НТУУ «КПИ», 2007г.

Рабочее место: 404a комн.

Лекционные курсы: «Информационные технологии проектирования и Интернет»,«САПР микро- и наноструктур»,«Спецразделы высшей математики»

Публикации: 9 патентов, более 15 статей

Научные интересы:

 • САПР микро- и наноструктур, моделирование кристаллоподобные структур.
 • Электромагнитные кристаллы.
 • Численные методы электромагнитного анализа.
 • «Облачные» технологии.

Докладніше

Перегудов Сергей Николаевич, к.т.н., доц.

peregudov

 

Должность: доцент, отв. за проведение ректорского контроля

Образование: Ленинградский политехнический институт, 1980г.

Рабочее место: 312 комн.

Лекционные курсы: «Взаимодействие физических полей с биообъектами»,«Физико-теоретические основы микросистемной техники»,«Методы и аппаратура защиты информации»

Публикации: 2 книги, более 20 патентов и 100 статей

Научные интересы:

 • Радиометрическое исследования физических и биологических объектов.
 • Моделирование физических процессов компонентов микросистемной техники.

Докладніше

Погребняк Виталий Петрович, к.т.н., проф.

pogrebniak

 

Должность: профессор

Образование: радиотехнический факультет КПИ, 1964г.

Рабочее место: 405 комн.

Лекционные курсы: «Технология конструирования микросхем»

Публикации: 4 книги, 3 патента, более 50 статей

Научные интересы:

 • Управление научно-методического и нормативного обеспечения подготовки специалистов с высшим образованием в области инженерии.

Докладніше

Прищепа Николай Михайлович, к.т.н., доц.

pryshchepa

 

Должность: доцент

Образование: радиотехнический факультет КПИ, 1971 г.

Рабочее место: 401 комн.

Лекционные курсы: «Технология и конструирование микросхем и микросборок», « Микроелектроника »

Публикации: 9 книг, более 100 статей

Научные интересы:

 • Микроэлектроника.
 • Разработка и моделирование интегральных микросхем.
 • Технология интегральных микросхем.

Докладніше

Савенко Ярослав Владиславович, к.т.н., доц.

savenko

 

Должность: доцент, зам. зав. по науке

Образование: радиотехнический факультет КПИ, 1996г.

Рабочее место: 310 комн.

Лекционные курсы: «Методы и аппаратура биомедицинских исследований»

Публикации: 1 патент, более 60 статей

Научные интересы:

 • Техника и технологии миллиметровых и оптических волн в биологии и медицине.
 • Техника и технологии дистанционного зондирования биологических объектов и объектов окружающей среды.

Докладніше

Савицкая Ирина Михайловна, к.м.н., с.н.с.

savytska

 

Должность: доцент

Образование: Киевский национальный университет им. Т.Г.Шевченко, 1980г.

Рабочее место: 310 комн.

Лекционные курсы: «Основы гистологии»

Публикации: 1 книга, 20 патентов, более 90 статей

Научные интересы:

 • Разработки полурастворимих протезов.
 • Сварка живых биологических тканей.
 • Трансплантация.

Докладніше

Сидорук Юрий Кондратьевич

sydoruk

Должность: доцент

Образование: радиотехнический факультет КПИ, 1962 г.

Рабочее место: 120, 314 комн.

Лекционные курсы: «Эксплуатация биомедицинской аппаратуры»

Публикации: 21 патент, более 30 статей

Научные интересы:

 • Применение техники высоких и сверхвысоких частот.
 • Плазма и ее применение в сельском хозяйстве, биологии, медицине и в современной промышленности.
 • Антенны и антенные системы в радиотехнике и других отраслях науки и промышленности.

Докладніше

Тарабаров Сергей Борисович, к.т.н., доц.

tarabarov

 

Должность: доцент, зам. дек. по работе с иностр. студентами

Образование: радиотехнический факультет КПИ, 1972 р.

Рабочее место: 405 комн.

Лекционные курсы: «Компьютерное моделирование эл. схем, конструкций и технология ЭС», « Компьютерное проектирование электронной аппаратуры »

Публикации: более 30 статей

Научные интересы:

 • Малосигнальные моделирования, расчет статического режима и анализ переходных процессов радиоэлектронной аппаратуры.
 • Методы условной и безусловной оптимизации радиоэлектронной аппаратуры.
 • Анализ и синтез украинской речи.

Докладніше