Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Наукові дослідження аспірантів
Рік навчання Аспірант Керівник Тема дисертації
3 Зінгер Яна Леонідіївна д.т.н., проф. Нелін Є. А. Пристрої обробки сигналів на основі складних електромагнітнокристалічних неоднорідностей
2 Гіндікіна Марія Анатоліївна д.т.н., проф. Нелін Є. А. Метод вхідних імпедансних характеристик для моделювання мікро- та наноструктур, пристроїв обробки сигналів
1 Васьковець Вадим Миколайович д.т.н., проф. Нелін Є. А.

Мікросмужкові тривимірні резонансні шлейфні структури та пристрої на їх основі

1 Наконечний Тарас Андрійович к.т.н. доц. Євграфов Дмитро Вікторович

Метод квазікогерентного накопичення сигналів в умовах апроорної невизначеності їх характеристик