Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Дисципліни

 

Автоматизація

Автоматизація обробки біоінформації   

Автоматизація обробки технічної інформації   

Автоматизація проектування електронних засобів   

Автоматизація проектування побутової електронної апаратури   

Автоматизація схемотехнічного проектування електронних апаратів   

Апаратура реабілітації   

Банківські електронні системи   

Взаємодія фізичних полів з біооб'єктами   

Виробництво електронних апаратів    

Елементна база електронних апаратів    

Елементна база антенних систем   

Електронна апаратура лікувальних технологій   

Електронні апарати банківських систем   

Електронні діагностичні апарати і системи   

Електронні прилади та мікроелектроніка, ч.1   

Електронні прилади та мікроелектроніка, ч.2   

Електротехнічні матеріали   

Інженерна та комп’ютерна графіка   

Забезпечення якості та метрологія РЕА   

Інформаційні технології   

Комп’ютерні мережі   

Комп’ютерне моделювання електронних схем, конструкцій та технології   

Комп’ютерне моделювання електронних схем, конструкцій та технологій електронних засобів   

Комп’ютерне проектування електронних апаратів   

Комп‘ютерне проектування ІМС та вузлів друкованих плат    

Конструювання та технологія електронної біомедичної апаратури    

Лінії передачі інформації   

Матеріалознавство РЕА   

Медико – соціальні основи здоров’я   

Методи та апаратура захисту інформації   

Метрологія біомедичної апаратури   

Механіка ч.2.   

Механіка   

Мікропроцесори в РЕА   

Моделювання електронних схем, конструкцій та технології   

Основи гістології   

Основи метрології, взаємозамінності та стандартизації   

Основи проектування електронної апаратури   

Основи цифрового оброблення сигналів   

Організація охорони здоров'я в Україні   

Оптоелектроніка   

Оптоелектронні пристрої в радіоелектронних засобах   

Плазмова та імпульсна електроніка   

Побутова електронна апаратура   

Проектування баз даних   

Пристрої захисту інформації в РЕЗ   

Пристрої та апарати сучасної побутової техніки   

Системи автоматизованого проектування радіоелектронних засобів зв’язку   

Системне та програмне забезпечення комп’ютерного проектування   

Спецрозділи вищої математики   

Спецрозділи інформатики   

Стандартизація та сертифікація продукції    

Техніка експериментальних досліджень   

Технологія виробництва електронної апаратури   

Технологія деталей радіоелетронних апаратів   

Технологія та конструювання мікросхем і мікрозбірок   

Хімія та електрорадіоматеріали   

Фізико–теоретичні основи конструювання електронних апаратів   

Функціональна та наноелектроніка