Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Наші випускники

Выпускники нашей кафедры

Денна форма навчання Заочна форма навчання