Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Історія кафедри

Кафедрі КіВРА в 2013 році виповнилось 45 років – вона почала функціонувати у складі радіотехнічного факультету з вересня 1968р.

Четверта на факультеті кафедра створювалась за поданням ради факультету при підтримці «старих» кафедр. У наказі Міністра вищої та середньої спеціальної освіти УРСР про організацію кафедри її функції та завдання визначались як функції кафедри профілюючої, відповідальної за постановку навчальної та навчально-виховної роботи серед студентів спеціальності «Конструювання та виробництво радіоелектронної апаратури» і якість підготовки спеціалістів

В 1968/69 навчальному році на кафедрі працювали 5 викладачів: Бовкун М.М., Маляревський М.М., Михацький Ю.В. (зав. кафедрою), Погребняк В.П., Ходоско М.Я. Саме вони разом з Біденко В.А., Возненко В.Й. та Гранкіним І.М., що приєдналися до них у 1969 та 1970 рр., склали той колектив фундаторів, з яким поєднується період становлення кафедри. Формування матеріальної бази, постановка нових навчальних дисциплін, розгортання наукової роботи за спрямованістю кафедри – основні напрямки діяльності колективу в той час. 

До 10-річча з дня заснування кафедра мала певні здобутки. В 1973 році було збільшено кількість груп з 2 до 4. Кафедра допомагала підприємствам Києва у підвищенні кваліфікації працюючих спеціалістів, на кафедрі проходили стажування викладачі споріднених кафедр інших ВУЗів України, Росії, Білорусії, Латвії, Литви. В 1976 році при кафедрі була організована галузева науково-дослідна лабораторія акустоелектроніки Міністерства електронної промисловості СРСР.. В 1978 році на кафедрі працювало понад 90 чоловік, в т.ч. 17 викладачів. 

В 1978 р. кафедру очолив доктор технічних наук Зіньковський Ю.Ф., що до цього часу працював у промисловості у науково-дослідних установах. 

В наступні роки кафедра нарощувала свої здобутки на всіх напрямах діяльності, збагатилась матеріальна та виробнича база кафедри, особливо в справі забезпечення обчислювальною технікою. В 1979-1988 рр. було видано понад 100 методичних розробок. Високі професійні якості викладачів визначили успіх кафедри, а головне – якість підготовки та успіхи її випускників. Студенти-вихованці кафедри незмінно завойовували перші місця на щорічних олімпіадах. 

Як і раніше, представники кафедри активно працювали в науково-методичних комісіях Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти СРСР.

Реформа вищої школи в Україні, впровадження багатоступеневої системи освіти поставили перед кафедрою нові завдання. Широко профільних характер спеціальності «Конструювання та технологія радіоелектронних засобів» привів до появи на її основі професійного спрямування (бакалаврату) «Електронні апарати», в рамках якого створювались більш конкретні спеціальності. Прийом на стаціонар на ці спеціальності становив у 2008 році 5 груп, кількість штатних викладачів зросла до 26, а кількість дисциплін до 54. 

Кафедра приймає активну участь у роботі методичних органів Міністерства освіти України. Зіньковський Ю.Ф. – голова науково-методичної комісії з професійного спрямування «Електронні апарати» і голова фахової ради «Електроніка та приладобудування», Нелін Є.А. – секретар ради.