Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Вступ до магістратури

Шановні вступники!

Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури оголошує набір на навчання за освітньою програмою "Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки" на здобуття вищої освіти за ступенем "Магістр". Вступ відбувається на основі здобутого раніше першого ступеня вищої освіти "Бакалавр".

Форми навчання:

Термін навчання!

Для вступу до магістратури необхідно здати комплексне фахове випробування та випробування з іноземної мови у форматі ЗНО. Для складання випробування з іноземнох мови необхідно пройти реєстрацію:

Процедура реєстрації на ЄВІ для випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 2020!

Процедура реєстрації на ЄВІ випускників інших ВНЗ або випускників інших років.

З правилами прийому до магіструри можна ознайомитися за посиланням:

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2020 році

 

Етапи вступної кампанії та розклад роботи відбіркової комісії можна переглянути на сайті Приймальної комісії!

Програма комплексного фахового випробування, методика оцінювання та приклад екзаменаційного білету.

До складу Програми входять такі дисципліни: Електронна компонентна база, Основи теорії кіл, Конструювання радіоелектронної апаратури (РЕА), Цифрова схемотехніка.

Випробування проводиться у вигляді письмового екзамену. Загальна кількість екзаменаційних білетів: 2 комплекти по 50 білетів. Кожний білет складається з чотирьох питань (два теоретичних питання та дві задачі), які стосуються різних дисциплін. Завдання оцінюються однаково. Час, відведений на виконання всіх завдань – 2 години.

Освітні програми та навчальні плани підготовки!