Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Нормативні документи

Галузь знань: 17 Електроніка та телекомунікації

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Освітня програма: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка.

Освітньо-професійна програма (Освітньо-наукова програма) — система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня вищої освіти (навчання 2 роки)

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти (навчання 1,5 роки)

Навчальний план – нормативний докмент навчального закладу, який визначає зміст навчання та регламентує організацію навчального процесу зі спеціальності (напряму підготовки).

З навчального плану можна отримати вичерпну інфомрацію про розподіл дисциплін за семестрами (число у відповідних колонках означає номер семестру) та кількості в них лекційних, лабораторних, практичних та інших видів занять.

2019 рік

2018 рік

2017 рік

2016 рік

Розклад косультацій викладачів

2 семестр 2018-2019 навчального року.

Прізвище, ім’я та побатькові

Посада

Дні тижня

Час

Ауд.

1

Нелін Євгеній Андрійович

Проф.

понеділок

14:15-15:00

311

2

Адаменко Юлія Федорівна

Доц.

вівторок

15:00-16:00

300

3

Адаменко Володимир Олексійович

Ст. викл.

вівторок

14:15-16:00

402

4

Богомолов Микола Федорович

Доц.

середа

14:00-15:00

310

5

Головня Вікторія Мілентіївна

Ст. викл.

середа

14:00-15:00

310

6

Дем’яненко Петро Опанасович

Доц.

середа

15:00-16:00

401

7

Дюжаєв Леонід Петрович

Доц.

п'ятниця

14:00-14:30

404

8

Євграфов Дмитро Вікторович

Доц.

понеділок

14:00-15:00

302

9

Зінгер Яна Леонідівна

Асист.

понеділок

14:00-15:00

300

10

Зіньковський Юрій Францевич

Проф.

вівторок

13:00-14:00

303

11

Коваль Анатолій Васильович

Доц.

середа

14:00-15:00

405

13

Непочатих Юрій Васильович

Ст. викл.

14

Нікітчук Артем Валерійович

Асистент

середа

14:00-15:00

404

15

Новосад Андрій Анатолійович

Ст. викл.

вівторок

14:15-16:00

301

18

Прищепа Микола Михайлович

Доц.

вівторок

14:15-16:00

401

16

Попсуй Володимир Ілліч

Ст. викл.

четвер

14:00-15:00

410

17

Перегудов Сергій Миколайович

Доц.

понеділок

14:00-15:00

312

18

Тарабаров Сергій Борисович

Доц.

четвер

14:00-15:00

405

19

Уваров Борис Михайлович

Проф.

четвер ІІ тиждень

16:00-18:00

404

20

Шульга Аліна Вікторівна

Ст. викл.

вівторок

14:00-15:00

309

21

Яненко Олексій Пилипович

Проф.

понеділок

15:30-16:30

312

Архів! Нормативні документи

Увага! Інформація актуальна для студентів 2016-2018 року вступу.

Освітньо-професійна програма (Освітньо-наукова програма) — система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

Галузь знань: 17 Електроніка та телекомунікації

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Освітня програма: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ступеня «бакалавр»

Освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр»

Освітньо-професійна програма освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

Навчальний план – нормативний докмент навчального закладу, який визначає зміст навчання та регламентує організацію навчального процесу зі спеціальності (напряму підготовки).

З навчального плану можна отримати вичерпну інфомрацію про розподіл дисциплін за семестрами (число у відповідних колонках означає номер семестру) та кількості в них лекційних, лабораторних, практичних та інших видів занять.

Навчальний план для студентів 1 курсу 2016-17 року навчання (діятиме протягом всього строку навчання).

Навчальний план для сутеднтів 2 курсу 2016-17 року навчання (діятиме протягом 2 – 4 курсів).

Навчальний план для магістрів 5 курсу  2016-17 року навчання.

Навчальний план для спеціалістів 5 курсу 2016-17 року навчання.

Для студентів 3 та 4 курсу 2016-17 року навчальні плани не змінилися.

Архів! Нормативні документи

Увага! Інформація не актуальна! Нова інформація тут!

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника вищого навчального закладу (ОКХ) є галузевим нормативним документом, в якому узагальнюється зміст вищої освіти, тобто відображаються цілі вищої освіти та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі галузей економіки держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра спеціальності 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра спеціальності 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста спеціальності 7.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста спеціальності 7.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Освітньо-професійна програма підготовки

Освітньо-професійна програма (ОПП) є галузевим нормативним документом, у якому визначається нормативний термін та зміст навчання, нормативні форми державної атестації, встановлюються вимоги до змісту, обсягу й рівня освіти та професійної підготовки фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня певного напрямку.

Освітньо-професійна програма підготовки магістра (нормативна частина) спеціальності 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-професійна програма підготовки магістра (варіативна частина) спеціальності 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-професійна програма підготовки магістра спеціальності 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста (нормативна частина) спеціальності 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста (варіативна частина) спеціальності 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста спеціальності 7.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Архів! Навчальні плани

Увага! Інформація не актуальна! Нова інформація тут!

Напрям підготовки Спеціальність Форма навчання Освітньо-кваліфікаційний рівень

6.050902

Радіоелектронні апарати

8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби Денна Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
Без відриву від виробництва Бакалавр
Спеціаліст
8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Денна Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
Без відриву від виробництва Бакалавр
Спеціаліст
8.05090203 Біотехнічні та медичні апарати і системи Денна Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
Без відриву від виробництва Бакалавр
Спеціаліст