Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Графік захисту бакалаврських робіт 2019

Шановні студенти 4 курсу РІ!

Надаємо графік поперднього та основго захисту дипломних робіт та проектів.

Нагадуємо, що згідно до Наказу № 1-437 від 18.12.2017 р. та Розпорядженню № 5-41 від 19.03.2019 р  атестаційні роботи студентів проходять обов'язкову перевірку на плагіат, а також розміщуються в електронному репозитарії акаддемічних текстів ela.kpi.ua. Відповідно фінальний електронний варіант проекту (роботи) ви повинні надати відповідальній особі згідно інструкції!

В цій темі розміщено бланки та допоміжні матеріали для дипломного проектування.

Теми бакалаврських атестаційних робіт 2018

 

Розклад занять та зайнятості викладачів

Шановні студенти та викладачі

Розклад занять за групами можна переглянути на сайті rozklad.kpi.ua

Шифри груп:

Розклад зайнятості викладачів можна переглянути за тим же посиланням ввівши у відповідне поле ПІБ викладача.

Гурток з конструювання та програмування

Кафедра КіВРА запрошує студентів, котрі мають бажання освоїти або поглибити навички в області застосування мікроконтролерів і практики проектування та виготовлення електронних пристроїв.

Пропонується вільний доступ до лабораторії з наданням основних інструментів, матеріалів, компонентів та електронних модулів, які дадуть змогу початківцям почати працювати із мікроконтролерами, а знавцям – поглибити свої знання та набути практичних навичок по проектування вбудованих та автоматизованих систем.

До ваших послуг лабораторне обладнання — паяльна станція, свердлильний верстат, допоміжні інструменти, а також електронні компоненти.

Для вивчення пропонуються архітектури мікроконтролерів AVR та ARM. Освоєння 8-бітних мікроконтролерів AVR можливе на модулях Arduino Uno для програмування яких можна використовувати середовище Arduino IDE або традиційні програмні середовища на мові програмування C/C++ чи Асемблер.

Для роботи з мікроконтролерами ARM надається випробувальна плата STM32 Discovery на основі 32-бітного мікроконтролера фірми STM або макетна плата з 32-бітним мікроконтролером LPC2101/LPC2364 фірми NXP (Philips).

Заняття проводитимуться під керівництвом викладачів кафедри на базі лабораторій. Усі практичні заняття супроводжуватимуться теоретичною підготовкою та допомогою викладача.

Практичне закріплення набутих навичок можна виконати у напрямах:

Студентам, які виявляють бажання долучитися до нашої Групи, необхідно звернутися до ст. викл. Туровського Анатолія Олександровича (кімн. 120).

Матеріали для дипломного проектування

Бланки завдання та титульних сторінок дипломних проектів та робіт.

Для зручності оформлення атестаційних робіт можна скористатися наступними шаблонами (Зверніть увагу! Використання шаблону носить рекомендаційний характер, основним документом щодо оформлення атестаційної роботи є ДСТУ 3008:2015, а вміст та наповнення регламентується Положенням про випускну атестацію студентів НТУУ "КПІ". ):

Шаблони містять відповідно оформлені стилі і при правильному використанні дозволяють автоматично проводити нумерацію розділів і підрозділів та сформувати зміст ПЗ (При використанні шаблонів з конструкторськими рамками в більшості випадків необхідно самостійно перенести частину змісту через відповідний розрив розділу, який відділяє велику рамку від малої).

Оформлення переліку посилань проводиться згідно вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (приклад оформлення)

Технічні завдання оформлюються згідно вимог ДСТУ 3974-2000 (для дипломних проектів) та ДСТУ 3973-2000 (для дипломних та магістерських робіт)

Правила транслітерації.

Інструкція з підготовки файлів електронного варінту ДП (ДР)!

Автор: В. О. Адаменко

Інструкція з підготовки файлів електронного варіанту дипломного проекту (роботи)

Перед початком переконайтеся, що Ви працюєте з фінальним варіантом Вашої роботи!

Електронні варіанти бланків можна знайти у відповідній темі!

Електронний варіант дипломного проекту повинен містити:

1. Текстова документація:

– остаточний варіант пояснювальної записки (включаючи титульну сторінку, завдання  та всі додатки) в форматі pdf з сформованим у вигляді закладок змістом;

– оригінальний файл  (файли, якщо їх декілька) пояснювальної записки;

– електронний варіант супровідного бланку атестаційної роботи;

2. Графічна документація:

– остаточний варіант кожного плакату чи креслення в форматі pdf (конвертування проводити з роздільною здатністю, достатньою для вільного читання поданого графічного матеріалу);

– оригінальні файли графічного матеріалу.

– магістранти надають розроблені презентації в оригінальному форматі та форматі pdf.

Електронний варіант пояснювальної записки (ПЗ) повинен повністю відповідати зшитому паперовому варіанту, тобто містити наступні складові частини:

1. Титульний аркуш ДП (ДР)

2. Завдання на ДП (ДР)

3. Реферат (Анотація) українською та іноземною мовами

4. Зміст

5. Перелік скорочень

6. Вступ

7. Основна частина

8. Висновки

9. Перелік посилань

10. Додатки

Часто перераховані частини можуть знаходитися в різних файлах, тому процес створення готового варіанту ПЗ зводиться до перетворення в формат pdf окремих частин, а потім поєднання окремих pdf–файлів в один.

Деякі програмні продукти дозволяють безпосередньо зберігати (експортувати) файл в форматі pdf. До таких програмних продуктів належить MS Word (Не нижче 2010), AutoCAD, Proteus, SolidWorks. Якщо ж програмний продукт не підтримує збереження (експорт) в pdf–файл, то для конвертування доцільно скористатися віртуальним pdf–прінтером, наприклда dopdf Після встановлення даного чи подібного віртуально принтеру, процес переведення документу створеного в будь-якому програмному продукті до формату pdf полягає у стандартному друкуванні документу. Проте на віртуальному принтері потрібно обов’язково правильно встановити формат паперу, який повинен максимально відповідати формату вихідного документа, таким чином можна отримати pdf–файл, який повністю відповідає вихідному документу без спотворень, особливо це актуально при створенні pdf–файлів графічного матеріалу.

Титульний аркуш та завдання повинно бути повністю заповненим та відповідати паперовому варіанту. Допускається використання сканованого варіанту.

Отримані окремі pdf–документи можна з’єднати в один за допомогою on-line сервісу http://smallpdf.com/ru/merge-pdf або програми Adobe Acrobat.

Для створення змісту ПЗ рекомендовано скористатися програмою Adobe Acrobat. Процес створення змісту полягає в виділенні потрібного заголовку та натискання комбінації клавіш ctrl+b, багаторівнева структура змісту формується простим перетягуванням заголовків. В результаті фінальний електронний варіант ПЗ повинен мати такий вигляд змісту:

Структура ПЗ

Підготовка графічної частини

Кожне креслення чи плакат графічної частини ДП(ДР) конвертується в pdf окремо. Об'єднувати їх між собою не потрібно.

Конвертовані креслення повинні бути з роздільною здатністю достатньою для нормального сприйняття інформації.

Необхідне програмне забезпечення для створення електронного варіанту ДП (ДР) встановлено в 404 лабораторії 17 корпусу.

При необхідності консультацію можна отримати у Адаменка Володимира Олексійовича . Контакти: 402 кабінет 17 корпусу, mail: v.adamenko@kpi.ua telegram: @adamenko_v

Порядок надання електронного варіанту ДП (ДР)

Електронний варіант матеріалів атестаційної роботи надсилаються на електронну адресу dyplom@kivra.kpi.ua або в телеграм.  

Назва листа повинна мати вигляд:

рік_ОКР_група_ прізвище та ініціали

Наприклад: 2019_ бакалавр_РВ-41_ Адаменко В.О.

Завідувач кафедри підписує роботу тільки по наявності відмітки про прийняття електронного варіанту матеріалів атестаційної роботи, яку необхідно отримати у асистент каф. КіВРА Адаменко В. О. (402 кімната 17 корпусу)

Всі необхідні файли прикріпляються до листа у вигляді архіву (rar, zip). Назва архіву повинна співпадати з прізвищем автора ДП (ДР). Для зручності кожен файл матеріалу повинен мати назву, яка дозволяє зрозуміти чия це робота і яку інформацію містить файл, тобто мати вигляд:

Прізвище_Пояснювальна_записка

Автор: