Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Наукові дослідження аспірантів
Рік навчання Аспірант Керівник Тема дисертації
3 Гіндікіна Марія Анатоліївна д.т.н., проф. Нелін Є. А. Метод вхідних імпедансних характеристик для моделювання мікро- та наноструктур, пристроїв обробки сигналів
2 Наконечний Тарас Андрійович к.т.н. доц. Євграфов Дмитро Вікторович

Метод квазікогерентного накопичення сигналів в умовах апроорної невизначеності їх характеристик

1 Шеленгівський Олександр Ігорович д.т.н., проф. Яненко Олексій Пилипович Розробка радіометричної системи для визначення об’єктів у діелектричних ємностях
1 Рибченко Євген Олександрович к.т.н., доц. Тарабаров Сергій Борисович Створення алгоритмів інтелектуальної системи діагностики друкованих плат
1 Дяченко Радомир Анатолійович к.т.н., доц. Дем'яненко Петро Опанасович Прецизійний волоконно-оптичний давач прискорення