Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Домніч 
Володимир Іванович, к.т.н., проф.

domnich

 

Посада: професор

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 1975 р.

Робота на кафедрі:  до 2016 р.

Робоче місце: 303 кімната, 17 корпус

Лекційні курси: «Конструювання електронних засобів»,

Публікаці: 5 книжок, більше 60 статей

Наукові інтереси:

 • світова система вищої освіти, Болонська система;
 • забезпечення теплових режимів, надійності, ефективності та працездатності радіоелектронних апаратів.

(more…)

Зінченко Максим В’ячеславович, к.т.н.

zinchenko

 

Посада: доцент

Освіта: радіотехнічний факультет НТУУ «КПІ», 2009 р.

Робоче місце: 417каб.,402а кімн.

Лекційні курси: «Електронні прилади»,«Інтелектуальні технології виробництва РЕА»

Публікації: 5 патентів, більше 20 статей

Наукові інтереси:

 • Розсіювання електромагнітних хвиль.
 • Нелінійна радіолокація.
 • Системи автоматизованого керування технологічними процесами.
 • Дослідження хаотичних коливань.

(more…)

Левандовський 
Віталій Георгійович, к.ф.-м.н., доц.

levandovskiy

 

Посада: доцент, секретар кафедри

Освіта: Київський державний педагогічний інститут., 1971 р.

Робота на кафедрі:  2007 – 2016 рр.

Лекційні курси: «Механіка РЕА ч.1»,«Мікро- та нанооптика»,«Комп’ютерні мережі та засоби телекомунікації ч.2»

Публікації: 2 патенти, більше 50 статей

Наукові інтереси:

 • Оптимізація параметрів хвилеводів, зокрема, світловодів при проектуванні засобів зв’язку.
 • Проходження та відбивання електромагнітних хвиль від дисперсних середовищ.

(more…)

Назарько Анатолій Іванович, к.т.н.

nazarko

 

Посада: доцент

Освіта: радіотехнічний факультет НТУУ «КПІ», 2007 р.

Робоче місце: 404a кімн.

Лекційні курси: «Інформаційні технології проектування та Інтернет»,«САПР мікро- та наноструктур»,«Спецрозділи вищої математики»

Публікації: 9 патентів, більше 15 статей

Наукові інтереси:

 • САПР мікро- і наноструктур, моделювання кристалоподібних структур.
 • Електромагнітні кристали.
 • Числові методи електромагнітного аналізу.
 • « Хмарні» технології.

(more…)

Погребняк 
Віталій Петрович, к.т.н., проф.

pogrebniak

 

Посада: професор

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 1964 р.

Робота на кафедрі:   до 2016 р.

Лекційні курси: «Технологія конструювання мікросхем»,

Публікації: 4 книжки, 
3 патенти, більше 50 статей

Наукові інтереси:

 • Управління науково-методичного і нормативного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою у галузях інженерії.

(more…)

Савенко Ярослав Владиславович, к.т.н., доц.

savenko

 

Посада: доцент, зам. зав. по науці

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 1996 р.

Робоче місце: 310 кімн.

Лекційні курси: «Методи та апаратура біомедичних досліджень»

Публікації: 1 патент, більше 60 статей

Наукові інтереси:

 • Техніка та технології міліметрових та оптичних хвиль в біології та медицині.
 • Техніка та технології дистанційного зондування біологічних об’єктів та об’єктів навколишнього середовища.

(more…)

Сидорук Юрій Кіндратович

sydoruk

 

Посада: доцент

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 1962 р.

Робоче місце: 120, 314 кімн.

Лекційні курси: «Експлуатація біомедичної апаратури»

Публікації: 21 патент, більше 30 статей

Наукові інтереси:

 • Застосування техніки високих та надвисоких частот.
 • Плазма та її застосування в сільському господарстві, біології, медицині та в сучасній промисловості.
 • Антени та антенні системи в радіотехніці та інших галузях науки та промисловості.

(more…)

Туровський Анатолій Олександрович, к.т.н.

turovskiy

 

Посада: доцент

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 2011 р.

Робоче місце: 120 кімн.

Робота на кафедрі:  2013 – 2016 рр.

Лекційні курси: «Проектування мікросистемної техніки та інтелектуальні технології РЕА»

Публікації: 1 патент, 
більше 5 статей

Наукові інтереси:

(more…)

Артеменко Володимир Степанович

artemenko

 

Посада: ст. викладач

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 1971 р.

Робоче місце: 405 кімн.

Лекційні курси: «Технологія виробництва РЕА»,«Технологія біомедичної апаратури»

Публікації: 18 патентів, більше 30 статей

Наукові інтереси:

 • Технологічні аспекти виробництва РЕА.
 • Контроль технологічного процесу.
 • Статистичні методи забезпечення відтворюваності.
 • Загальні питання традиційних та сучасних технологій виробництва в тому числі нанотехнології.

Докладніше

Капелюшний Володимир Данилович

kapelyushnyi

 

Посада: ст. викладач

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 1975 р.

Робота на кафедрі:  до 2016 р.

Робоче місце: 404а кімн.

Лекційні курси: «Метрологія РЕА»,«Автоматизація виробництва ЕЗ»,«Комп’ютерні мережі»,«Системне та програмне забезпечення»,«Проектування баз данних»

Публікації: 5 статей

Наукові інтереси:

 • Системне програмування.
 • Моделювання вимірювальних процесів.
 • Імітатори лабораторного обладнання радіотехнічного профілю.
 • Електронна торгівля.
 • Системи спостереження та ідентифікації.

(more…)

Біденко Павло Сергійович

bidenko_p

 

Посада: асистент

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 2013 р.

Робота на кафедрі: 2013 – 2015 рр.

Лекційні курси: «Конструювання електронних засобів»

Публікації: 1 патент, 5 статей

Наукові інтереси:

 • Технологічні особливості конструювання НВЧ-структур.
 • Дослідження мікросмужкових електромагнітно-кристалічних неоднорідностей складної форми, мінімізація розмірів мікросмужкових структур шляхом ускладнення топології сигнального провідника.
 • САПР мікро- та наноструктур.

Докладніше

Водолазька Мар’яна Володимирівна

vodolazka

 

Посада: асистент

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 2012 р.

Робота на кафедрі:  2013 –  2015 рр.

Публікації: більше 5 статей

Наукові інтереси:

 • Модель імпедансних дельта-неоднорідностей для мікро- і наноструктур при проектуванні пристроїв обробки сигналів.
 • Дослідження імпедансних умов резонансного проходження, резонансного тунелювання хвиль.
 • Комп’ютерне моделювання складних хвильових бар’єрних структур.

Докладніше