Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Красан Вячеслав Васильович

krasan

 

Посада: Провідний інженер

Освіта: вища

Робоче місце: 402/404 лабораторія, 17 корпус

Обов'язки:

 • підготовка робочих місць до лабораторних занять в 402/404 лабораторії;
 • забезпечення працездатного стану комп'ютерної техніки та своєчасного їх технічного обслуговування;
 • відповідальний за технічний стан лабораторії.
Ночніченко Віктор Миколайович

nochnichenko

 

Посада: лаборант

Освіта: вища

Робоче місце:  17 корпус

Обов'язки:

 • забезпечення підготовки станків та механізмів для проведення занять;
 • допомога НПП кафедри у виконанні окремих робіт по забезпеченню навчального процесу;
 • відповідальний за технічний стан майстерні.
Домніч 
Володимир Іванович, к.т.н., проф.

domnich

 

Посада: професор

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 1975 р.

Робота на кафедрі:  до 2016 р.

Робоче місце: 303 кімната, 17 корпус

Лекційні курси: «Конструювання електронних засобів»,

Публікаці: 5 книжок, більше 60 статей

Наукові інтереси:

 • світова система вищої освіти, Болонська система;
 • забезпечення теплових режимів, надійності, ефективності та працездатності радіоелектронних апаратів.

(more…)

Уваров Борис Михайлович, д.т.н., доц.

uvarov

 

Посада: професор, координатор РВ-спеціальності

Освіта: теплотехнічний факультет КПІ, 1956 р.

Робоче місце: 404a кімн.

Лекційні курси: «Механіка РЕА», «Конструювання ЕЗ»

Публікації: 10 книжок, більше 50 статей

Наукові інтереси:

 • Проектування радіоелектронної апаратури з ймовірнісними функціональними характеристикам.
 • Оптимізація конструкцій радіоелектронних засобів, методи визначення надійності радіоелектронних засобів.

(more…)

Богомолов Микола Федорович, к.т.н., доц.

bogomolov

 

Посада: доцент, координатор РБ-спеціальності

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 1979 р.

Робоче місце: 310 кімн.

Лекційні курси: «Методи та апаратура біодосліджень»,«Основи діагностики в біології та медицині»,«Біофізика та біофотоніка»,«Апаратура реабілітації»

Публікації: 7 патентів, більше 80 статей

Наукові інтереси:

 • Лазерні медичні системи для діагностики і терапії, їх використання у сучасних метрологічних вимірювальних пристроях.
 • Моделювання процесів взаємодії лазерного випромінювання з біооб’єктами.
 • Сучасні оптоелектронні пристрої.

(more…)

Євграфов Дмитро Вікторович, к.т.н., доц.

yevgrafov

 

Посада: доцент

Освіта: Харківська вища інженерна радіотехнічна академія ім. Говорова, 1993 р.

Робоче місце: 302 кімн.

Лекційні курси: «Пристрої захисту інформації в ЕА»

Публікації: 4 книжки, більше 40 статей

Наукові інтереси:

 • Статистична радіотехніка.
 • Електронна розвідка та фізичний захист інформації.

(more…)

Зінченко Максим В’ячеславович, к.т.н.

zinchenko

 

Посада: доцент

Освіта: радіотехнічний факультет НТУУ «КПІ», 2009 р.

Робоче місце: 417каб.,402а кімн.

Лекційні курси: «Електронні прилади»,«Інтелектуальні технології виробництва РЕА»

Публікації: 5 патентів, більше 20 статей

Наукові інтереси:

 • Розсіювання електромагнітних хвиль.
 • Нелінійна радіолокація.
 • Системи автоматизованого керування технологічними процесами.
 • Дослідження хаотичних коливань.

(more…)

Коваль Анатолій Васильович, к.т.н., доц.

koval

 

Посада: доцент

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 1960 р.

Робоче місце: 405 кімн.

Лекційні курси: «Електронна компонентна база»

Публікації: 6 книжок, 3 патенти, більше 50 статей

Наукові інтереси:

 • Цифрова оптимальна обробка сигналів.
 • Схемотехніка та схемотехнічне комп’ютерне моделювання в програмному середовищі MicroCAP.

(more…)

Левандовський 
Віталій Георгійович, к.ф.-м.н., доц.

levandovskiy

 

Посада: доцент, секретар кафедри

Освіта: Київський державний педагогічний інститут., 1971 р.

Робота на кафедрі:  2007 – 2016 рр.

Лекційні курси: «Механіка РЕА ч.1»,«Мікро- та нанооптика»,«Комп’ютерні мережі та засоби телекомунікації ч.2»

Публікації: 2 патенти, більше 50 статей

Наукові інтереси:

 • Оптимізація параметрів хвилеводів, зокрема, світловодів при проектуванні засобів зв’язку.
 • Проходження та відбивання електромагнітних хвиль від дисперсних середовищ.

(more…)

Назарько Анатолій Іванович, к.т.н.

nazarko

 

Посада: доцент

Освіта: радіотехнічний факультет НТУУ «КПІ», 2007 р.

Робоче місце: 404a кімн.

Лекційні курси: «Інформаційні технології проектування та Інтернет»,«САПР мікро- та наноструктур»,«Спецрозділи вищої математики»

Публікації: 9 патентів, більше 15 статей

Наукові інтереси:

 • САПР мікро- і наноструктур, моделювання кристалоподібних структур.
 • Електромагнітні кристали.
 • Числові методи електромагнітного аналізу.
 • « Хмарні» технології.

(more…)

Погребняк 
Віталій Петрович, к.т.н., проф.

pogrebniak

 

Посада: професор

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 1964 р.

Робота на кафедрі:   до 2016 р.

Лекційні курси: «Технологія конструювання мікросхем»,

Публікації: 4 книжки, 
3 патенти, більше 50 статей

Наукові інтереси:

 • Управління науково-методичного і нормативного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою у галузях інженерії.

(more…)

Прищепа Микола Михайлович, к.т.н., доц.

Прищепа Микола Михайлович

 

Посада: доцент

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 1971 р.

Робоче місце: 401 кімн.

Лекційні курси: «Технологія та конструювання мікросхем та мікрозбірок»,«Мікроелектроніка»

Публікації: 9 книжок, більше 100 статей

Наукові інтереси:

 • Мікроелектроніка.
 • Розроблення і моделювання інтегрованих мікросхем.

(more…)

Савенко Ярослав Владиславович, к.т.н., доц.

savenko

 

Посада: доцент, зам. зав. по науці

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 1996 р.

Робоче місце: 310 кімн.

Лекційні курси: «Методи та апаратура біомедичних досліджень»

Публікації: 1 патент, більше 60 статей

Наукові інтереси:

 • Техніка та технології міліметрових та оптичних хвиль в біології та медицині.
 • Техніка та технології дистанційного зондування біологічних об’єктів та об’єктів навколишнього середовища.

(more…)

Савицька Ірина Михайлівна, к.м.н., с.н.с.

savytska

 

Посада: доцент

Освіта: Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка,1980р.

Робоче місце: 310 кімн.

Лекційні курси: «Основи гістології»

Публікації: 1 книжка, 
20 патентів, більше 90 статей

Наукові інтереси:

 • Розробки напіврозчинних протезів.
 • Сварка живих біологічних тканин.
 • Трансплантація.

(more…)

Сидорук Юрій Кіндратович

sydoruk

 

Посада: доцент

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 1962 р.

Робоче місце: 120, 314 кімн.

Лекційні курси: «Експлуатація біомедичної апаратури»

Публікації: 21 патент, більше 30 статей

Наукові інтереси:

 • Застосування техніки високих та надвисоких частот.
 • Плазма та її застосування в сільському господарстві, біології, медицині та в сучасній промисловості.
 • Антени та антенні системи в радіотехніці та інших галузях науки та промисловості.

(more…)

Туровський Анатолій Олександрович, к.т.н.

turovskiy

 

Посада: доцент

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 2011 р.

Робоче місце: 120 кімн.

Робота на кафедрі:  2013 – 2016 рр.

Лекційні курси: «Проектування мікросистемної техніки та інтелектуальні технології РЕА»

Публікації: 1 патент, 
більше 5 статей

Наукові інтереси:

(more…)

Артеменко Володимир Степанович

artemenko

 

Посада: ст. викладач

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 1971 р.

Робоче місце: 405 кімн.

Лекційні курси: «Технологія виробництва РЕА»,«Технологія біомедичної апаратури»

Публікації: 18 патентів, більше 30 статей

Наукові інтереси:

 • Технологічні аспекти виробництва РЕА.
 • Контроль технологічного процесу.
 • Статистичні методи забезпечення відтворюваності.
 • Загальні питання традиційних та сучасних технологій виробництва в тому числі нанотехнології.

Докладніше

Капелюшний Володимир Данилович

kapelyushnyi

 

Посада: ст. викладач

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 1975 р.

Робота на кафедрі:  до 2016 р.

Робоче місце: 404а кімн.

Лекційні курси: «Метрологія РЕА»,«Автоматизація виробництва ЕЗ»,«Комп’ютерні мережі»,«Системне та програмне забезпечення»,«Проектування баз данних»

Публікації: 5 статей

Наукові інтереси:

 • Системне програмування.
 • Моделювання вимірювальних процесів.
 • Імітатори лабораторного обладнання радіотехнічного профілю.
 • Електронна торгівля.
 • Системи спостереження та ідентифікації.

(more…)

Біденко Павло Сергійович

bidenko_p

 

Посада: асистент

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 2013 р.

Робота на кафедрі: 2013 – 2015 рр.

Лекційні курси: «Конструювання електронних засобів»

Публікації: 1 патент, 5 статей

Наукові інтереси:

 • Технологічні особливості конструювання НВЧ-структур.
 • Дослідження мікросмужкових електромагнітно-кристалічних неоднорідностей складної форми, мінімізація розмірів мікросмужкових структур шляхом ускладнення топології сигнального провідника.
 • САПР мікро- та наноструктур.

Докладніше

Водолазька Мар’яна Володимирівна

vodolazka

 

Посада: асистент

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 2012 р.

Робота на кафедрі:  2013 –  2015 рр.

Публікації: більше 5 статей

Наукові інтереси:

 • Модель імпедансних дельта-неоднорідностей для мікро- і наноструктур при проектуванні пристроїв обробки сигналів.
 • Дослідження імпедансних умов резонансного проходження, резонансного тунелювання хвиль.
 • Комп’ютерне моделювання складних хвильових бар’єрних структур.

Докладніше