Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Нелін Євгеній Андрійович, д.т.н., проф.

nelin

 

Посада: завідувач кафедри, координатор РІ-спеціальності

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 1977 р.

Робоче місце: 419 кабінет, 17 корпус

Лекційні курси: «Функціональна та наноелектроніка», «Моделювання мікро- та наноструктур»

Публікаці: 28 патентів, 115 статей

Наукові інтереси:

 • кристалоподібні структури;
 • моделювання мікро- та наноструктур;
 • радіотехнічні моделі бар’єрних мікро- та наноструктур, узагальнена імпедансна модель кванто-механічних та кристалоподібних структур;
 • пристрої обробки сигналів на основі кристалоподібних структур;

(more…)

Зіньковський Юрій Францевич, д.т.н., проф., академік НАН України

zinkovskiy

 

Посада: професор

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 1956 р.

Робоче місце: 303 кабінет, 17 корпус

Лекційні курси: «Фізико-теоре-тичні основи конструювання»

Публікаці: 17 книжок, 31 патент, більше 208 статей

Наукові інтереси: радіоелектроніка, мікроелектроніка; технічний захист інформації; комп’ютерне проектування радіоелектронної апаратури, технологія електронного апаратобудування; педагогіка вищої освіти.

(more…)

Яненко Олексій Пилипович, д.т.н., проф.

yanenko

 

Посада: професор

Освіта: факультет промислової електроніки КПІ, 1971 р.

Робоче місце: 312 кімн.

Лекційні курси: «Електронна апаратура лікувальних технологій»,«Метрологія біомедичної апаратури»,«Наукові дослідження за темою магістерської дисертації»

Публікації: 11 книжок, більше 50 патентів та 100 статей

Наукові інтереси:

 • Біомедичні прилади і системи.
 • Метрологічне забезпечення біомедичної апаратури.
 • Вимірювання слабких сигналів радіометричним методом.
 • Апаратура світлотерапії.

(more…)

Адаменко Юлія Федорівна, к.т.н.

adamenko_jul

 

Посада: доцент

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 2007 р.

Робоче місце: 300 кімн.

Лекційні курси: «Основи проектування РЕА»,«Основи САПР РЕА», «Мікроелектромеханіка»

Публікації: 7 патентів, більше 15 статей

Наукові інтереси:

 • Проектування пристроїв мікро- та наноелектроніки (на основі електромагнітних кристалів, мікроелектромеханічних елементів).
 • Сучасні САПР (P-CAD, Altium Designer, MatLAB, КОМПАС, Ansoft, CST Microwave Studio, MEMScap), створення сайтів, роботехніка.

(more…)

Дем’яненко Петро Опанасович, к.т.н., доц.

demianenko

 

Посада: доцент

Освіта: Ленінградський електротехнічний інститут ім.В.І.Ульянова (ЛЕТІ), 1972 р.

Робоче місце: 401 кімн.

Лекційні курси: «Забезпечення якості РЕА»,«Оптоелектронні пристрої та системи»,«Статистичні основи технології РЕА»

Публікації: 12 патентів, більше 100 статей

Наукові інтереси:

 • Надчутливі волоконнооптичні (ВО) давачі.
 • Природа когерентності світла.
 • Змішування-перерозподіл випромінювання в біконечних областях сплавних ВО розгалуджувачів- сумвторів.

(more…)

Дюжаєв Леонід Петрович, к.т.н., доц.

dyuzhaev

 

Посада: доцент, відповідальний за працевлаштування

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 1971 р.

Робоче місце: 404а кімн.

Лекційні курси: «Мікропроцесори в електронних апаратах»,«Чинники успішного працевлаштування»,«Моделювання ел. схем, конструкцій та технологій ЕЗ»

Публікації: 2 книжки, більше 70 статей

Наукові інтереси:

 • Мікропроцесорні системи, вбудоване обладнання.
 • Основи інформаційної безпеки.
 • Системи автоматизованого проектування в електроніці.
 • Стандартизація і сертифікація систем менеджменту.

(more…)

Навроцький Денис Олександрович, к.т.н

navrotskyi

 

Посада: ст. викладач

Освіта:  Радіотехнічний факультет НТУУ "КПІ", 2007 р.

Робоче місце: 404 кімн.

Публікації: більше 10 статей, більше 50 патентів

Наукові інтереси:

 • Криптографія
 • Стеганографія
 • Мікроконтролери та IoT
Перегудов Сергій Миколайович , к.т.н., доц.

peregudov

 

Посада: доцент, відп. за проведення ректорського контролю

Освіта: Ленінградський політехнічний інститут, 1980 р.

Робоче місце: 312 кімн.

Лекційні курси: «Взаємодія фізичних полів з біооб’єктами»,«Фізико-теоретичні основи мікросистемної техніки»,«Методи та апаратура захисту інформації»

Публікації: 2 книжки, більше 20 патентів та 100 статей

Наукові інтереси:

 • Радіометричне дослідження фізичних та біологічних об’єктів.
 • Моделювання фізичних процесів компонентів мікросистемної техніки.

(more…)

Тарабаров Сергій Борисович, к.т.н., доц.

tarabarov

 

Посада: доцент, заст. дек. з роботи з іноз. студентами

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 1972 р.

Робоче місце: 405 кімн.

Лекційні курси: «Комп’ютерне моделювання ел. схем, конструкцій та технологія ЕЗ»,«Комп’ютерне проектування електронної апаратури »

Публікації: більше 30 статей

Наукові інтереси:

 • Малосигнальне моделювання, розрахунок статичного режиму та аналіз перехідних процесів радіоелектронної апаратури.
 • Методи умовної та безумовної оптимізації радіоелектронної апаратури.
 • Аналіз та синтез українського мовлення.

(more…)

Шульга Аліна Вікторівна, к.т.н.

liashok

 

Посада: ст. викладач

Освіта:  Механіко-машинобудівний інститут НТУУ "КПІ", 2010 р.

Робоче місце: 309 кімн.

Публікації: 3 патенти, 11 статей

Наукові інтереси:

(more…)

Непочатих Юрій Васильович

nepochatykh

 

Посада: ст. викладач

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 1973 р.

Робоче місце: 302 кімн.

Лекційні курси: «Матеріалознавство РЕА»,«Матеріали мікросистемної техніки та нонаелектроніки»

Публікації: 3 патенти, більше 20 статей

Наукові інтереси:

 • Пристрої на поверхневих акустичних хвилях.
 • Дослідження особливостей застосування матеріалів в пристроях мікросистемної техніки та наноелектроніки.

(more…)

Новосад Андрій Анатолійович

novosad

 

Посада: старший викладач

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 2010 р.

Робоче місце: 301 лаб.

Лекційні курси: «Конструювання та технологія біомедичної апаратури»,«Конструювання ЕА», «Інтелектуальні технології РЕА»

Публікації: 1 патент, більше 8 статей

Наукові інтереси:

 • Ультразвукові кавітаційні технології та обладнання для них.
 • Вимірювання параметрів кавітаційних процесів.
 • Мехатронні системи.
 • Методи та засоби проектування радіоелектронних засобів.
 • Автоматизація технологічних процесів.

(more…)

Попсуй Володимир Ілліч

popsuy

 

Посада: ст. викладач

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 1976 р.

Робоче місце: 410 кімн.

Лекційні курси: «Технологія виробництва ЕЗ»,«Конструювання та технологія»

Публікації: 6 патентів, 
більше 20 статей

Наукові інтереси:

 • Технологічні особливості конструювання НВЧ-структур.
 • Дослідження мікросмужкових електромагнітних кристалів.
 • Акустоелектроніка

(more…)

Адаменко Володимир Олексійович

adamenko

 

Посада: старший викладач, відп. за впровадження системи «Кампус»

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 2009 р.

Робоче місце: 402(1) кімн.

Лекційні курси: «Вступ до спеціальності», «Конструювання РЕА»,  «Автоматизація обробки технічної інформації»

Публікації: 2 книжки, 7 статей

Наукові інтереси:

 • Комп’ютерне моделювання та проектування РЕА (CADs-системи).
 • Проблеми штучного інтелекту, використання нейронних мереж в проектуванні РЕА.
 • Системи комп’ютерного керування та вимірювання, системи «розумний дім».
 • Web-програмування.

(more…)

Головня Вікторія Мілентіївна

golovnia

 

Посада: старший викладач, 
куратор магістрів

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 2005 р.

Робоче місце: 310 кімн.

Лекційні курси: «Автоматизація обробки біоінформації», «Конструювання та технологія біомедичної апаратури».

Публікації: 4 статті

Наукові інтереси:

 • Апарати діагностики крові та рідин.
 • Лазерні системи в діагностиці та терапії.
 • Розсіювання світла, фізика космосу.

(more…)

Зінгер Яна Леонідівна

zinher

 

Посада: асистент

Освіта:  Радіотехнічний факультет НТУУ "КПІ", 2015 р.

Робоче місце: 300 кімн.

Публікації: 1 стаття

Наукові інтереси:

 • САПР (SolidWorks, PCad, CST Microwave Studio)
 • Моделювання пристроїв для обробки сигналів на основі ЕК неоднорідностей
 • Сучасні біомедичні апарати та системи
 • Авіаційна апаратура

   

   

(more…)

Нікітчук Артем Валерійович

nikitchuk

 

Посада: асистент

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 2013 р.

Робоче місце: 404а кімн.

Публікації: 2 статті

Наукові інтереси:

 • Надійність радіоелектронних пристроїв, комп’ютерне моделювання , програмування.

(more…)