Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Бондаренко Юлія Борисівна

bondarenko

 

Посада: Завідувач лабораторіями

Освіта: вища

Робоче місце: 409 кабінет, 17 корпус

Обов'язки:

 • планування і керування роботою підпорядкованих співробітників у лабораторіях каф. КІВРА;
 • забезпечення навчальних занять устаткуванням і приладами оформлення технічної документації на прилади;
 • інструктаж та перевірка виконання правил протипожежної та техніки безпеки на кафедрі;
 • організація роботи УДП.
Астахова Галина Касинівна

astahova

 

Посада: інженер

Освіта: середня технічна

Робоче місце: 309 кабінет, 17 корпус

Обов'язки:

 • технічний секретар кафедри;
 • забезпечення розподілу навантаження НПП;
 • виготовлення індивідуальних планів НПП.
Бояринова Галина Федорівна

boiarynova

 

Посада: учбовий майстер

Освіта: МПТУ №22, 1972р, токар-револьверщик.

Робоче місце: 419 кабінет, 17 корпус

Обов'язки:

 • розподіл керівників дипломних та бакалаврських робіт;
 • технійчний секретар ЕК;
 • забезпечення навчального процесу методичною літературою;
 • ведення табелю викладачів та учбово-допоміжного персоналу;
 • оформлення відпусток, зарахування і звільнення сумісників.
Зінченко Василь Іванович

zinchenko_v

 

Посада: інженер

Освіта: вища

Робоче місце: 301 лабораторія, 17 корпус

Обов'язки:

 • підготовка робочих місць до лабораторних занять в 301 лабораторії;
 • плановий та позаплановий ремонт макетів та обладнання лабораторії;
 • відповідальний за технічний стан лабораторії;
Мізгірьов Володимир Борисович

mizgirov

 

Посада: учбовий майстер

Освіта: вища

Робоче місце: 120 кабінет, 17 корпус

Обов'язки:

 • відповідальний за збереження, придбання та списання матеріальних цінностей кафедри;
 • відповідальний за зберігання та списання атестаційних робіт студентів;
 • поточні роботи на кафедрі.
Сидоренко Володимир Вікторович

sydorenko

 

Посада: інженер

Освіта: вища

Робоче місце: 306 лабораторія, 17 корпус

Обов'язки:

 • підготовка робочих місць до лабораторних занять в 306 лабораторії;
 • плановий та позаплановий ремонт макетів та обладнання лабораторії;
 • відповідальний за технічний стан лабораторії.