Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Cистема бортового живлення для наносупутників формату cubesat

Автор: Сальус Асім Мохаммедович

Група: РІ-п71

Керівник: Адаменко Володимир Олексійович

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: У дипломному проекті розроблено систему живлення для наносупутника формату CubeSat. Пристрій забезпечує безперервне живлення усіх модулів наносупутника.
У проекті проведено аналіз відомих конструцій, враховуючи всі переваги та недоліки розглянутих рішень біло спроектовано структурну схему пристрою. На основі структурної схеми було розроблено схему електричну принципову, вибрано елементну базу, розроблено друковану плату, проаналізовано конструкцію. Проведено розрахунки, які підтверджують працездатність пристрою. У результаті розроблено комплект конструкторської документації для виготовлення системи живлення для наносупутника формату CubeSat.

Ключові слова: система бортового живлення, наносупутник, cubesat

Атестаційна робота складається з 59 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 1 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Дозиметр побутовий

Автор: Поліхович Роман Анатолійович

Група: РІ-п71

Керівник: Головня Вікторія Мілентівна

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Розроблено дозиметр побутовий. Пристрій можна використовувати для вимірювання рівня радіації. Пристрій живиться від двох елементів живлення типу АА чи від зовнішнього джерела. В проекті проведено порівняння аналогів, визначено основні їх недоліки та напрямок вдосконалення. Розроблено конструкцію дозиметра, зроблено розрахунки які підтверджують працездатність виробу: проведено розрахунки на технологічність, надійність, вібраційну та ударну міцність і перегрів, розроблено комплект конструкторської документації.

Ключові слова: дозиметр, лічильник гейгера, радіація, побутовий

Атестаційна робота складається з 75 стор. пояснювальної записки, 2 дод. та 1 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Електронне табло з дистанційним керуванням

Автор: Мальцев Максим Олександрович

Група: РІ-г61-1

Керівник: Нікітчук Артем Валерійович

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: У дипломному проекті розроблено електронне табло із дистанційним керуванням.
Метою даного проекту є розробка даного пристрою, а саме ідеї керування, програмного забезпечення, та конструкції.
Для досягнення цілі проекту було проаналізовано аналогічні пристрої, виявлено їх переваги і недоліки, здійснено аналіз ТЗ. Розроблено ідею керування системою, друковані плати, несучу раму, та конструкцію світлових коробів. Проведено аналіз працездатності, з метою проаналізувати відповідність пристрою зазначеним в ТЗ вимогам.

Ключові слова: arduino nano, індикатор, освітлювальний елемент, ws2811, сегмент

Атестаційна робота складається з 168 стор. пояснювальної записки, 0 дод. та 1 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Мобільний аналізатор повітря з віддаленим доступом

Автор: Крот Юрій Юрійович

Група: РІ-г61-1

Керівник: Нікітчук Артем Валерійович

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою даного проекту є розробка приладу, що матиме точні показники
вимірюваних величин, та відносно невисоку ціну.
У пояснювальній записці дипломного проекту, розглянуто та описано
аналоги аналізаторів повітря та їх схематичні рішення. Створена загальна
електрична схема приладу, розглянуті види давачів та їх ефективність. Обрана
елемента база та виконані розрахунки працездатності в автономному режимі та
створена конструкція приладу.
Прилад буде корисний для тих, хто турбується, яким повітрям він дихає та
хоче покращити його якість.

Ключові слова: мобільний аналізатор якості повітря, давачі, arduino
nano

Атестаційна робота складається з 51 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 1 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Дитяча електронна гра

Автор: Коренюк Максим Олексійович

Група: РІ-п71

Керівник: Попсуй Володимир Ілліч

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. Сучасний світ – це світ цифрової інформації. Дитина робить перші кроки у інформаційний світ у ранньому віці. Для полегшення інтеграції дитини у світ інформації і призначена дитяча електронна гра.
Метою роботи є розробка дитячої електронної гри для вікової категорії від 2 до 5 років.
В ході виконання дипломного проекту визначено галузь застосування та вікову категорію для якої призначено пристрій. Проведено аналіз готових рішень, що можна наразі придбати. Детально викладено інформацію про вибір елементної бази та матеріалів даної розробки. Виконано роботу по виготовленню друкованого вузла пристрою. За допомогою Altium Designer створено файли технологічного процесу, креслення друкованої плати та друкованого вузла. Виведено друковану плату з Altium Designer в SolidWorks. Викладено варіантну проробку і проектування приладу в SolidWorks. Показано розрахунки, що підтверджують працездатність.

Ключові слова: дитяча, електронна, гра

Атестаційна робота складається з 60 стор. пояснювальної записки, 2 дод. та 1 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Освітлювальний велосипедний пристрій

Автор: Кириша Володимир Анатолійович

Група: РІ-з61

Керівник: Попсуй Володимир Ілліч

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою проєкту є розробка габаритного велосипедного ліхтарика. Для вирішення поставленої мети було оглянуто існуючі рішення на ринку та схемо технічні варіанти виконання. Була обрана компонентна база, розроблена схема електрична принципова. Розраховано елементи друкованого монтажу та розроблена друкована плата. Спроектовано корпус пристрою.

Ключові слова: велосипедний ліхтарик, освітлення, управління

Атестаційна робота складається з 56 стор. пояснювальної записки, 0 дод. та 1 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Електромагнітний прискорювач мас

Автор: Будовський Максим Ігорович

Група: РІ-г61-1

Керівник: Адаменко Володимир Олексійович

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: У пояснювальній записці дипломного проекту розглянуті та описані різні реалізації прискорювачів та їх схематичні рішення. Створена загальна електрична схема приладу, розглянуті схемотехнічні реалізації комутації струму в котушці та їх ефективність. Обрана елемента база та виконані розрахунки працездатності в режимі експлуатації та створена конструкція приладу. Прилад буде корисний для оборонних та громадських структур, які забезпечують безпеку громадян.

Ключові слова: комутація, рельсотрон, електромагніт, гвинтівка гауса

Атестаційна робота складається з 54 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 1 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Мікротермостат

Автор: Барта Ірина Василівна

Група: РІ-з61

Керівник: Перегудов Сергій Миколайович

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Проведено аналіз систем контролю температури та вибрано прототип для розроблюваного мікротермостата; запропоновано конструкцію нагрівального вузла з двох елементів Пельт’є (термоохолоджувач і термонагрівач) і вдосконалено схему терморегулятора; досліджено характеристики прототипу та розроблювального пристрою у різних режимах роботи; підібрано елементну базу та допоміжні вузли пристрою; спроектовано друкований вузол і проведено розрахунки надійності пристрою; виконано перевірку отриманих параметрів на відповідність технічному завданню; проведено аналіз виконання вимог нормативних документів з охорони праці. Результатом проведеної роботи є конструкторська документація, яка необхідна для виготовлення мікротермостату.

Ключові слова: мікротермостат, терморегулятор, елемент пельтьє

Атестаційна робота складається з 56 стор. пояснювальної записки, 7 дод. та 1 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Пристрій автоматичного поливу рослин

Автор: Кавалєров Олексій Дмитрович

Група: РІ-з61

Керівник: Новосад Андрій Анатолійович

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: В даному дипломному проекті розроблено пристрою автоматичного поливу рослин, який дозволяє своєчасно виконувати полив рослин без втручання людини. Проведена перевірка його на працездатність та оформлення необхідної конструкторської документації.
В процесі розробки було проведено аналіз існуючих рішень та схожих за функціоналом приладів, розроблено структурну схему, виконано підбір елементної бази, підбір конструкційних матеріалів, спроектовано друковану плату та створено тривимірну модель приладу. Проведені конструкторські і технологічні розрахунки, розглянуті питання економіки та охорони праці.
Розроблено комплект конструкторської документації.

Ключові слова: пристрій, полив, рослина

Атестаційна робота складається з 75 стор. пояснювальної записки, 0 дод. та 1 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Інтерактивна гра «giant foot piano»

Автор: Косовець Іван Андрійович

Група: РІ-п71

Керівник: Зінгер Яна Леонідівна

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: У дипломному проєкті розроблено конструкцію електронної гри “Giant Foot Piano”. Розробка складалась з таких етапів: аналіз ринку існуючих аналогів та їх характеристик, синтез принципової схеми, проєктування електронного модуля та опис конструкціїї, розрахунків що підтверджують працездатність, огляду охорони праці в надзвичайних ситуаціях. В загалом дипломний проєкт складається з 74 сторінок, що включають 39 рисунків, 8 таблиць, 4 додатки та 29 бібліографічних посилань.

Ключові слова: електронні ігри, інтерактивні ігри

Атестаційна робота складається з 74 стор. пояснювальної записки, 4 дод. та 1 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Моделювання систем радіозв’язку з кодовим розділенням каналів

Автор: Шнуренко Ігор Миколайович

Група: РІ-81мп

Керівник: Головня Вікторія Мілентівна

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми зумовлена активним розвитком бездротових технологій передачі інформації та необхідністю їх дослідження.
Метою роботи є дослідження інтегральних характеристик систем радіозв’язку з кодовим розділенням каналів для знаходження можливого способу зменшення собівартості.
Для досягнення поставленої мети розв’язуються такі завдання: провести аналітичний огляд інформаційних джерел за темою дисертації; дослідити можливість використання OFDM-модуляції для моделювання системи радіозв’язку та створення всередині неї умови, в яких наші дослідження будуть максимально приближені до реалістичних;

Ключові слова: інтегральні характеристики, 5g

Атестаційна робота складається: з 101 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Автоматизація тестування лічильників електричної енергії

Автор: Шевчик Дмитро Миколайович

Група: РІ-81мп

Керівник: Тарабаров Сергій Борисович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. Розробка програми автоматизованого тестування з метою підвищення якості та швидкості тестування лічильників електричної енергії.
Мета дослідження. Дослідження особливостей автоматизованого тестування сучасних лічильників електроенергії.
Для реалізації мети були сформовані такі завдання на магістерську дисертацію: ознайомитись з документацією сучасних лічильників електричної енергії, керованих мікроконтролером, оглянути ринок калібрувальних установок для лічильників, проаналізувати протокол обміну даними між калібрувальною установкою та лічильником електричної енергії, що тестується, розробити драйвер для комунікації зовнішнього програмного забезпечення з установкою калібрування лічильників електричної енергії, розробити алгоритм автоматизованого тестування лічильників, розробити програму автоматизованого тестування сучасних лічильників, проаналізувати результати.

Ключові слова: тестування, автоматизація, лічильник, програма

Атестаційна робота складається: з 96 стор. пояснювальної записки та 6 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Визначення швидкості звуку в рідинах в режимі акустичної кавітації

Автор: Черненко Андрій Олександрович

Група: РІ-81мп

Керівник: Новосад Андрій Анатолійович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність роботи обумовлена тим що швидкість звуку є вихідним параметром для проектування УЗ кавітаційного обладнання. Довідкові данні по швидкості звуку для обновлюваних речовин, в режимі кавітації, відсутні. Тому розробка методу що дозволить вимірювати швидкість звуку в режимі кавітації є актуальною та дозволить спростити процес проектування УЗ кавітаційного обладнання.
Мета дослідження — обрати метод для вимірювання швидкості звуку та модифікувати його для режиму кавітації.

Ключові слова: ультразвук, акустика, кавітація

Атестаційна робота складається: з 81 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Система передачі даних для безпілотного літального апарату

Автор: Чайка Євгеній Олександрович

Група: РІ-81мп

Керівник: Зіньковський Юрій Францевич

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми дослідження. Завдяки новим регламентам ЄС та запуску космічної програми, кожен безпілотний літальний апарат (БПЛА) відтепер повинен транслювати телеметричні дані та ідентифікаційні дані на сервер, щоб забезпечити операції високої щільності з декількома автоматизованими БПЛА. Отже, вирішено створити стабільний багатоканальний зв’язок з безпілотником, для забезпечення можливістю передачі даних в обидва боки на сервер без будь-яких втрат інформації на великих відстанях.
Мета та завдання. Створення стабільного багатоканального зв’язку сервера з безпілотником, для передачі даних в обидва боки на сервер без будь-яких втрат інформації на великих відстанях.

Ключові слова: радіостанція, диспетчерська система, зв’язок, управління бпла, комунікація.

Атестаційна робота складається: з 108 стор. пояснювальної записки та 0 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Ультраширокосмугова антенна решітка на основі тіснозв’язаних деполів з інтегрованим живленням

Автор: Саратов Євген Михайлович

Група: РІ-81мп

Керівник: Дубровка Федір Федорович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Мета роботи — провести дослідження та оптимізацію характеристик узгодження, випромінювання та сканування тонкопрофільної ультраширокос-мугової фазованої антенної решітки на основі сильно-зв’язаних дипольних елементів з інтегрованим живленням.
Об’єкт дослідження — процеси поширення та випромінювання електромагнітних хвиль фазованими антенними решітками.
Предмет дослідження — характеристики узгодження, сканування та випромінювання електромагнітних хвиль скінченними та періодичними тонкопрофільними ультраширокосмуговими фазованими антенними решітками на основі сильно-зв’язаних дипольних елементів з інтегрованим живленням.

Ключові слова: ультраширокосмугові фазовані антенні решітки, сильнозв’язані дипольні елементи фар, тонкопрофільні фар, сектор сканування, інтеговане живлення, частотно-селективні поверхні, ксхн, ефективність випромінювання

Атестаційна робота складається: з 85 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Моделювання сигналів керування безпілотним наземним транспортним засобом

Автор: Риндін Михайло Дмитрович

Група: РІ-81мп

Керівник: Адаменко Володимир Олексійович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми дослідження. Тема МД є актуальною, тому що автомобільна індустрія зазнає істотної трансформації: найбільші виробники машин спільно з ІТ та телекомунікаційними розробниками йдуть до створення транспортних засобів з можливістю повного автономного водіння. Тренд вже очевидний — в майбутньому безпілотний транспорт стане масовим явищем. Розвиток автономних автомобілів формує майбутнє транспорту. Висока ефективність контролерів руху необхідна для вдосконалення технології умов пересування.
Мета та завдання. Метою МД є створення динамічної моделі наземного транспортного засобу в середовищі MatLab та підключення моделі до симулятору для дослідження поведінки авто з подальшою фільтрацією цих параметрів.

Ключові слова: автомобіль, математична модель, фільтр калмана

Атестаційна робота складається: з 88 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Апарат пульсової діагностики

Автор: Полонська Надія Олександрівна

Група: РІ-81мп

Керівник: Попсуй Володимир Ілліч

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Мета та завдання: розробка концепції побудови та структури апарату пульсової діагностики з використанням двох або більше методів вимірювання пульсу. Для реалізації поставленої мети були сформульовані наступні завдання дослідження: дослідити можливості існуючих компактних вимірювачів пульсу; створити математичні моделі тензометричного та п’єзоелектричного давачів тиску з метою пошуку способів підвищення точності вимірювань; розробити структурну схему апарату пульсової діагностики з реалізацією одночасного використання двох методів вимірювання.

Ключові слова: пульсова діагностика, пульсова хвиля, давач, сенсор, тензорезистор, актуатор.

Атестаційна робота складається: з 72 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Моделювання параметричної чутливості режекторних фільтрів

Автор: Перегуда Олег Ігорович

Група: РІ-81мп

Керівник: Нікітчук Артем Валерійович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. Кількість радіоелектронних апаратів стрімко зростає. Будь-який радіоелектронний апарат має певні властивості, яких потрібно досягти на етапах проектування. При моделюванні можливе застосування різних математичних моделей та методів. Доцільно проводити дослідження, порівняння, створення методів обчислювальної математики для моделювання параметричної чутливості режекторних фільтрів.
Мета дослідження: розроблення методики розрахунку параметричної чутливості режекторних фільтрів за допомогою методу диференціювання систем рівнянь.

Ключові слова: режекторний фільтр, параметрична чутливість, метод диференціювання систем рівнянь, амплітудно-частотна характеристика.

Атестаційна робота складається: з 98 стор. пояснювальної записки та 0 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Система ip-телефонії для підприємства

Автор: Павленко Євген Вікторович

Група: РІ-81мп

Керівник: Дюжаєв Леонід Петрович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою даної магістерської дисертації є опис та представлення технічних рішень, щодо проектування та впровадження систем відеоспостереження та IP-телефонії на одній із філій підприємства з подальшим розгортанням на всьому підприємстві. Впровадження зазначених технологій має на меті підвищити конкурентноспроможність підприємства на ринку, збільшити продуктивність праці, підняти рентабельність бізнесу, а також зробити зв’язок більш зручнішим та доступнішим.

Ключові слова: відеоспостереження, ip-телефонія

Атестаційна робота складається: з 62 стор. пояснювальної записки та 0 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Пристрій автономного електроживлення на основі елементів пельтьє

Автор: Міщеня Денис Васильович

Група: РІ-81мп

Керівник: Непочатих Юрій Васильович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність роботи обумовлена перспективністю такого науково-технічного напряму як термоелектрика та необхідністю підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів виробництва на газоочисних установках.
Мета роботи — аналіз та вибір конструктивних рішень для створення термогенератора на основі елементів Пельтьє з високим рівнем надійності, економічності та ефективності.

Ключові слова: елементи пельтьє, термогенератор, пристрій автономного електроживлення, газоочисні установки

Атестаційна робота складається: з 91 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст