Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Моделювання систем радіозв’язку з кодовим розділенням каналів

Автор: Шнуренко Ігор Миколайович

Група: РІ-81мп

Керівник: Головня Вікторія Мілентівна

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми зумовлена активним розвитком бездротових технологій передачі інформації та необхідністю їх дослідження.
Метою роботи є дослідження інтегральних характеристик систем радіозв’язку з кодовим розділенням каналів для знаходження можливого способу зменшення собівартості.
Для досягнення поставленої мети розв’язуються такі завдання: провести аналітичний огляд інформаційних джерел за темою дисертації; дослідити можливість використання OFDM-модуляції для моделювання системи радіозв’язку та створення всередині неї умови, в яких наші дослідження будуть максимально приближені до реалістичних;

Ключові слова: інтегральні характеристики, 5g

Атестаційна робота складається: з 101 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Автоматизація тестування лічильників електричної енергії

Автор: Шевчик Дмитро Миколайович

Група: РІ-81мп

Керівник: Тарабаров Сергій Борисович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. Розробка програми автоматизованого тестування з метою підвищення якості та швидкості тестування лічильників електричної енергії.
Мета дослідження. Дослідження особливостей автоматизованого тестування сучасних лічильників електроенергії.
Для реалізації мети були сформовані такі завдання на магістерську дисертацію: ознайомитись з документацією сучасних лічильників електричної енергії, керованих мікроконтролером, оглянути ринок калібрувальних установок для лічильників, проаналізувати протокол обміну даними між калібрувальною установкою та лічильником електричної енергії, що тестується, розробити драйвер для комунікації зовнішнього програмного забезпечення з установкою калібрування лічильників електричної енергії, розробити алгоритм автоматизованого тестування лічильників, розробити програму автоматизованого тестування сучасних лічильників, проаналізувати результати.

Ключові слова: тестування, автоматизація, лічильник, програма

Атестаційна робота складається: з 96 стор. пояснювальної записки та 6 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Визначення швидкості звуку в рідинах в режимі акустичної кавітації

Автор: Черненко Андрій Олександрович

Група: РІ-81мп

Керівник: Новосад Андрій Анатолійович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність роботи обумовлена тим що швидкість звуку є вихідним параметром для проектування УЗ кавітаційного обладнання. Довідкові данні по швидкості звуку для обновлюваних речовин, в режимі кавітації, відсутні. Тому розробка методу що дозволить вимірювати швидкість звуку в режимі кавітації є актуальною та дозволить спростити процес проектування УЗ кавітаційного обладнання.
Мета дослідження — обрати метод для вимірювання швидкості звуку та модифікувати його для режиму кавітації.

Ключові слова: ультразвук, акустика, кавітація

Атестаційна робота складається: з 81 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Система передачі даних для безпілотного літального апарату

Автор: Чайка Євгеній Олександрович

Група: РІ-81мп

Керівник: Зіньковський Юрій Францевич

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми дослідження. Завдяки новим регламентам ЄС та запуску космічної програми, кожен безпілотний літальний апарат (БПЛА) відтепер повинен транслювати телеметричні дані та ідентифікаційні дані на сервер, щоб забезпечити операції високої щільності з декількома автоматизованими БПЛА. Отже, вирішено створити стабільний багатоканальний зв’язок з безпілотником, для забезпечення можливістю передачі даних в обидва боки на сервер без будь-яких втрат інформації на великих відстанях.
Мета та завдання. Створення стабільного багатоканального зв’язку сервера з безпілотником, для передачі даних в обидва боки на сервер без будь-яких втрат інформації на великих відстанях.

Ключові слова: радіостанція, диспетчерська система, зв’язок, управління бпла, комунікація.

Атестаційна робота складається: з 108 стор. пояснювальної записки та 0 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Ультраширокосмугова антенна решітка на основі тіснозв’язаних деполів з інтегрованим живленням

Автор: Саратов Євген Михайлович

Група: РІ-81мп

Керівник: Дубровка Федір Федорович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Мета роботи — провести дослідження та оптимізацію характеристик узгодження, випромінювання та сканування тонкопрофільної ультраширокос-мугової фазованої антенної решітки на основі сильно-зв’язаних дипольних елементів з інтегрованим живленням.
Об’єкт дослідження — процеси поширення та випромінювання електромагнітних хвиль фазованими антенними решітками.
Предмет дослідження — характеристики узгодження, сканування та випромінювання електромагнітних хвиль скінченними та періодичними тонкопрофільними ультраширокосмуговими фазованими антенними решітками на основі сильно-зв’язаних дипольних елементів з інтегрованим живленням.

Ключові слова: ультраширокосмугові фазовані антенні решітки, сильнозв’язані дипольні елементи фар, тонкопрофільні фар, сектор сканування, інтеговане живлення, частотно-селективні поверхні, ксхн, ефективність випромінювання

Атестаційна робота складається: з 85 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Моделювання сигналів керування безпілотним наземним транспортним засобом

Автор: Риндін Михайло Дмитрович

Група: РІ-81мп

Керівник: Адаменко Володимир Олексійович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми дослідження. Тема МД є актуальною, тому що автомобільна індустрія зазнає істотної трансформації: найбільші виробники машин спільно з ІТ та телекомунікаційними розробниками йдуть до створення транспортних засобів з можливістю повного автономного водіння. Тренд вже очевидний — в майбутньому безпілотний транспорт стане масовим явищем. Розвиток автономних автомобілів формує майбутнє транспорту. Висока ефективність контролерів руху необхідна для вдосконалення технології умов пересування.
Мета та завдання. Метою МД є створення динамічної моделі наземного транспортного засобу в середовищі MatLab та підключення моделі до симулятору для дослідження поведінки авто з подальшою фільтрацією цих параметрів.

Ключові слова: автомобіль, математична модель, фільтр калмана

Атестаційна робота складається: з 88 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Апарат пульсової діагностики

Автор: Полонська Надія Олександрівна

Група: РІ-81мп

Керівник: Попсуй Володимир Ілліч

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Мета та завдання: розробка концепції побудови та структури апарату пульсової діагностики з використанням двох або більше методів вимірювання пульсу. Для реалізації поставленої мети були сформульовані наступні завдання дослідження: дослідити можливості існуючих компактних вимірювачів пульсу; створити математичні моделі тензометричного та п’єзоелектричного давачів тиску з метою пошуку способів підвищення точності вимірювань; розробити структурну схему апарату пульсової діагностики з реалізацією одночасного використання двох методів вимірювання.

Ключові слова: пульсова діагностика, пульсова хвиля, давач, сенсор, тензорезистор, актуатор.

Атестаційна робота складається: з 72 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Моделювання параметричної чутливості режекторних фільтрів

Автор: Перегуда Олег Ігорович

Група: РІ-81мп

Керівник: Нікітчук Артем Валерійович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. Кількість радіоелектронних апаратів стрімко зростає. Будь-який радіоелектронний апарат має певні властивості, яких потрібно досягти на етапах проектування. При моделюванні можливе застосування різних математичних моделей та методів. Доцільно проводити дослідження, порівняння, створення методів обчислювальної математики для моделювання параметричної чутливості режекторних фільтрів.
Мета дослідження: розроблення методики розрахунку параметричної чутливості режекторних фільтрів за допомогою методу диференціювання систем рівнянь.

Ключові слова: режекторний фільтр, параметрична чутливість, метод диференціювання систем рівнянь, амплітудно-частотна характеристика.

Атестаційна робота складається: з 98 стор. пояснювальної записки та 0 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Система ip-телефонії для підприємства

Автор: Павленко Євген Вікторович

Група: РІ-81мп

Керівник: Дюжаєв Леонід Петрович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою даної магістерської дисертації є опис та представлення технічних рішень, щодо проектування та впровадження систем відеоспостереження та IP-телефонії на одній із філій підприємства з подальшим розгортанням на всьому підприємстві. Впровадження зазначених технологій має на меті підвищити конкурентноспроможність підприємства на ринку, збільшити продуктивність праці, підняти рентабельність бізнесу, а також зробити зв’язок більш зручнішим та доступнішим.

Ключові слова: відеоспостереження, ip-телефонія

Атестаційна робота складається: з 62 стор. пояснювальної записки та 0 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Пристрій автономного електроживлення на основі елементів пельтьє

Автор: Міщеня Денис Васильович

Група: РІ-81мп

Керівник: Непочатих Юрій Васильович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність роботи обумовлена перспективністю такого науково-технічного напряму як термоелектрика та необхідністю підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів виробництва на газоочисних установках.
Мета роботи — аналіз та вибір конструктивних рішень для створення термогенератора на основі елементів Пельтьє з високим рівнем надійності, економічності та ефективності.

Ключові слова: елементи пельтьє, термогенератор, пристрій автономного електроживлення, газоочисні установки

Атестаційна робота складається: з 91 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Система компенсації вібрацій технологічного обладнання

Автор: Міщенко Богдан Миколайович

Група: РІ-81мп

Керівник: Навроцький Денис Олександрович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. Вплив вібраційних коливань на технологічне обладнання і людину-оператора призводить до передчасного виходу з ладу обладнання та погіршення здоров’я людини. Тому, зниження рівня вібрацій є актуальною задачею і є обов’язковою умовою при проектуванні та виготовленні технологічного обладнання.
Мета магістерської дисертації. Вдосконалення методів проектування системи динамічного згашування коливань.

Ключові слова: вібрація, віброзгашувач, динамічне віброзгашування, вібраційний стенд.

Атестаційна робота складається: з 96 стор. пояснювальної записки та 5 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Імпульсний блок живлення на основі карбід-кремнієвих транзисторів

Автор: Кулявець Олександр Русланович

Група: РІ-81мп

Керівник: Головня Вікторія Мілентівна

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність роботи обумовлена необхідністю підвищення надійності, швидкодії та ефективності імпульсних блоків живлення в зв’язку з потребами ринку та розвитком технологій.
Мета роботи — аналіз та вибір конструктивних рішень для підвищення надійності, швидкодії та ефективності PFC плати імпульсного блоку живлення.

Ключові слова: імпульсний блок живлення, транзистори, sic, джерело безперебійного електроживлення, електроенергія

Атестаційна робота складається: з 89 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Безпровідний велосипедний комп’ютер

Автор: Давидюк Олександр Валерійович

Група: РІ-81мп

Керівник: Шульга Аліна Вікторівна

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність роботи полягає в тому, щоб за рахунок зміни функціональних параметрів безпровідних велосипедних комп’ютерів зменшити їхню вартість, що в свою чергу призведе до зросту їхньої доступності серед користувачів.
Метою роботи є розширення функціоналу, спрощення та зменшення вартості безпровідного велосипедного комп’ютера.
Призначення дисертації — розробка безпровідного велосипедного комп’ютера та дослідження його характеристик.

Ключові слова: безпровідний велосипедний комп’ютер, дп, мікроконтролер, lcd дисплей, bluetooth модуль, пульсометр, чсс, датчик, каденс.

Атестаційна робота складається: з 72 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Моделі каналу зв’язку на основі мікросхемиад 9364

Автор: Ганжуга Денис Андрійович

Група: РІ-81мп

Керівник: Зіньковський Юрій Францевич

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Магістерська робота присвячена дослідженню моделі каналу зв’язку цифрового оброблення сигналів SDR-приймачів (Software-defined radio) на основі модуля AD9364 за допомогою допоміжних програм Mаtlab та Simulink.

Ключові слова: модуль, мікросхема, канал зв’язку

Атестаційна робота складається: з 85 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Радіометричний метод визначення сумісності біоматеріалів та біотканин

Автор: Войцехівська Вероніка Іванівна

Група: РІ-81мп

Керівник: Перегудов Сергій Миколайович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою роботи є розробка методу оцінки електромагнітної сумісності біотканин та біоматеріалів, із застосуванням мікрохвильової радіометрії.
Для досягнення поставленої мети розв’язуються такі завдання: проведення аналітичного огляду застосування методів оцінки біосумісності матеріалів та біотканин за допомогою існуючих критеріїв та оцінити важливість врахування їх електромагнітних властивостей; розроблення математичної моделі поширення електромагнітних хвиль в біоматеріалі та біотканині для оцінки рівнів інтенсивностей випромінювання, яке здійснює вплив за умовами, близькими до реальних; проведення експериментальної перевірки запропонованого радіометричного методу.

Ключові слова: радіометричний метод, міліметровий діапазон, коефіцієнт відбиття, випромінювальна здатність.

Атестаційна робота складається: з 108 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Імпульсний блок живлення на основі нітрид-галієвих транзисторів

Автор: Бурковський Ярослав Юрійович

Група: РІ-81мп

Керівник: Дем’яненко Петро Опанасович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність роботи обумовлена необхідністю підвищення
надійності, швидкодії та ефективності імпульсних блоків живлення в
зв’язку з потребами ринку та розвитком технологій.
Мета роботи — аналіз та вибір конструктивних рішень для
підвищення надійності, швидкодії та ефективності DC/DC плати
імпульсного блоку живлення.

Ключові слова: імпульсний блок живлення, транзистори, gan, джерело безперебійного електроживлення, електроенергія.

Атестаційна робота складається: з 104 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Зворотньоходовий перетворювач з транзистором на основі нітриду галію

Автор: Арсенюк Дмитро Олегович

Група: РІ-81мп

Керівник: Зіньковський Юрій Францевич

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Популярність зворотноходових перетворювачів на
сьогодні значно підвищилась у зв’язку з простотою та дешевизною даного
схемотехнічного рішення. Його використовують у адаптерах для ноутбуків,
DVD-плеєрах, ЖК-телевізорах тощо. Разом із тим, зростають потреби у
енергоефективності приладів. Одним із вирішенням цього питання може
слугувати використання силових елементів на основі нітриду галію.
Актуальність роботи обумовлена необхідністю розробки більш ефективних
імпульсних блоків живлення.

Ключові слова: галій-нітрид, gan, зворотноходовий перетворювач, flyback, живлення реа.

Атестаційна робота складається: з 91 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Блок керування роботом

Автор: Шапоров Олександр Ігорович

Група: РК-51

Керівник: Адаменко Володимир Олексійович

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою даного проекту є створення приладу, який дозволить керувати різними роботизованими платформами та зможе використовуватися в навчальних цілях, як для вивчення програмування, так розвитку навичок роботи з електронікою.
В результаті розроблено комплект конструкторської документації для виготовлення блоку керування роботом, до якого можна підключати двигуни та інші виконавчі механізми на пряму, а керування та контроль проводити за допомогою бездротових методів зв’язку.

Ключові слова: мікроконтролер, arduino nano, системи керування

Атестаційна робота складається з 54 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Робот-маніпулятор з голосовим керуванням

Автор: Чабай Дмитро Вячеславович

Група: РК-51

Керівник: Навроцький Денис Олександрович

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою дипломного проекта є розробка програмного забезпечення для
робота-маніпулятора з голосовим керуванням.
Проводиться аналіз готових рішень, розроблено структурну схему, об-
рано електронні модулі. Розроблено програмне забезпечення на мовах про-
грамування С/С++, С#, XAML. Проведено перевірку на працездатність про-
грамного забезпечення.

Ключові слова: arduino uno, робот-маніпулятор з голосовим керуван-
ням, мікроконтролер, програмне забезпечення.

Атестаційна робота складається з 81 стор. пояснювальної записки, 1 дод. та 1 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Ультразвуковий дальномір

Автор: Цвєтков Владислав Ігорович

Група: РК-51

Керівник: Зінгер Яна Леонідівна

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою дипломного проекту є розробка конструкції ультразвукового
дальноміра, перевірка його на працездатність та оформлення необхідної
конструкторської документації.
Для досягнення поставленої мети було проведено аналіз існуючих
рішень та схожих за функціоналом приладів, обрано елементну базу,
спроектовано друковану плату. Створено тривимірну модель приладу та
описано його конструкцію. Розроблено комплект конструкторської
документації.

Ключові слова: мікроконтролер, дальномір, датчик, ультразвук

Атестаційна робота складається з 60 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст