Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Блок керування роботом

Автор: Шапоров Олександр Ігорович

Група: РК-51

Керівник: Адаменко Володимир Олексійович

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою даного проекту є створення приладу, який дозволить керувати різними роботизованими платформами та зможе використовуватися в навчальних цілях, як для вивчення програмування, так розвитку навичок роботи з електронікою.
В результаті розроблено комплект конструкторської документації для виготовлення блоку керування роботом, до якого можна підключати двигуни та інші виконавчі механізми на пряму, а керування та контроль проводити за допомогою бездротових методів зв’язку.

Ключові слова: мікроконтролер, arduino nano, системи керування

Атестаційна робота складається з 54 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Робот-маніпулятор з голосовим керуванням

Автор: Чабай Дмитро Вячеславович

Група: РК-51

Керівник: Навроцький Денис Олександрович

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою дипломного проекта є розробка програмного забезпечення для
робота-маніпулятора з голосовим керуванням.
Проводиться аналіз готових рішень, розроблено структурну схему, об-
рано електронні модулі. Розроблено програмне забезпечення на мовах про-
грамування С/С++, С#, XAML. Проведено перевірку на працездатність про-
грамного забезпечення.

Ключові слова: arduino uno, робот-маніпулятор з голосовим керуван-
ням, мікроконтролер, програмне забезпечення.

Атестаційна робота складається з 81 стор. пояснювальної записки, 1 дод. та 1 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Ультразвуковий дальномір

Автор: Цвєтков Владислав Ігорович

Група: РК-51

Керівник: Зінгер Яна Леонідівна

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою дипломного проекту є розробка конструкції ультразвукового
дальноміра, перевірка його на працездатність та оформлення необхідної
конструкторської документації.
Для досягнення поставленої мети було проведено аналіз існуючих
рішень та схожих за функціоналом приладів, обрано елементну базу,
спроектовано друковану плату. Створено тривимірну модель приладу та
описано його конструкцію. Розроблено комплект конструкторської
документації.

Ключові слова: мікроконтролер, дальномір, датчик, ультразвук

Атестаційна робота складається з 60 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Синхронний детектор з регулюванням фази опорного сигналу

Автор: Фесюк Антон Андрійович

Група: РК-51

Керівник: Перегудов Сергій Миколайович

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: В дипломному проекті спроектовано синхронний детектор з регулюванням фази опорного сигналу.
В проекті проведено аналіз відомих схем детектування та проведено їх якісну оцінку, розглянуто переваги та недоліки існуючих схем.
Для регулювання фази опорного спроектовано фазообертач. В процесі роботи розроблено структурну схему, схеми електричної принципової, вибрано його елементна база, розроблено друкована плата, проведено аналіз СД на працездатність.
Спроектований пристрій передбачає можливість для встановлення в окремий корпус.
Розроблюваний фазообертач було перевірено на діючій радіометричній системі, та доведена доцільність його використання.

Ключові слова: синхронний детектор, фазообертач, друкована плата, радіометрична система

Атестаційна робота складається з 62 стор. пояснювальної записки, 2 дод. та 0 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Багатофункціональний кухонний пристрій

Автор: Кенесов Тілек Саматович

Група: РІ-г61-1

Керівник: Головня Вікторія Мілентівна

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: В даній дипломній роботі описаний процес модернізацій системи блоку управління багатофункціонального кухонного пристрою – мультиварки. Були проаналізовані аналоги даного пристрою на світовому ринку в декількох напрямках: технічні характеристики, характеристики принципової схеми блоку керування і характеристики конструкції зовнішнього корпусу. В цьому проекті були виявлені основні шляхи модернізації даного пристрою за допомогою заміни робочих елементів системи блоку керування. Проведені всі необхідні розрахунки по проектуванню друкованої плати, визначенню габаритних розмірів пристрою.

Ключові слова: мультиварка, модернізація

Атестаційна робота складається з 76 стор. пояснювальної записки, 1 дод. та 0 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Застосування ультразвуку для освітлення кормової патоки

Автор: Савченко Ігор Олександрович

Група: РК-51

Керівник: Головня Вікторія Мілентівна

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою дипломної роботи є визначення впливу ультразвуку на освітлення кормової патоки.
У роботі проводиться дослідження впливу ультразвуку на колір патоки, її якісні та кількісні зміни. Для цього було розробленою методику її озвучування при використанні бентоніту.
За отриманими результатами зроблені висновки щодо дозування бентоніту та оптимального часу озвучування меляси для її видимого освітлення.
Реалізувати обробку патоки та підвищити продуктивність процесу можливо за умови реалізації проточної схеми обробки у тонкому шарі. Збільшити об’єми одночасно оброблюваної рідини можливо за рахунок використання узгодженої роботи декількох ультразвукових коливальних систем.

Ключові слова: ультразвук, освітлення, патока, меляса, кавітація

Атестаційна робота складається з 60 стор. пояснювальної записки, 1 дод. та 0 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Електронний модуль для барабанної установки

Автор: Пономарьов Ігор Вікторович

Група: РК-51

Керівник: Адаменко Володимир Олексійович

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: В дипломному проекті розроблено електронний модуль для барабанної установки. Особливістю даного приладу є можливість передачі інформації по бездротовому каналу.
Проведено аналіз відомих конструкцій та схемотехнічних рішень. Вра-ховуючи їх переваги та недоліки, а саме в електричних параметрах та функ-ціоналу, спроектовано електронний модуль для барабанної установки. Вико-нано розроблення структурної та електричної принципової схеми, проведено вибір елементної бази, розроблено друковані плати та конструкцію при-строю, проведено розрахунки, які підтверджують його працездатність.

Ключові слова: електронні барабани, музичні інструменти, esp8266, atmega16u2, stm32f103c8t6, передавання даних

Атестаційна робота складається з 55 стор. пояснювальної записки, 4 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Лабораторний генератор синусоїдальних сигналів

Автор: Пономаренко Владислав Сергійович

Група: РК-51

Керівник: Головня Вікторія Мілентівна

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: У дипломному проекті було проведено розробку лабораторного генератору синусоїдальних сигналів та сигналів хиткої частоти для використання в радіолюбительських вимірювальних комплексах для налагоджування та регулювання окремих радіоелектронних пристроїв. Була розроблена схема електрична принципова пристрою на основі мікросхеми DDS , конструкція розроблена з обґрунтуванням конструкторських рішень. Наведено розрахунки, що підтверджують працездатність приладу.
В результаті проведеної роботи виготовлений комплект конструкторської документації.

Ключові слова: лабораторний генератор, кд, конструювання

Атестаційна робота складається з 81 стор. пояснювальної записки, 4 дод. та 2 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Бортовий комп’ютер на мікроконтролері для автомобіля з двигуном внутрішнього згорання

Автор: Познахор Дмитро Олександрович

Група: РІ-г61-2

Керівник: Нікітчук Артем Валерійович

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: У дипломному проекті розроблено бортовий комп’ютер, який передбачає можливість встановлення його на будь-який автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння.
У проекті проведено аналіз відомих конструкцій, враховуючи всі переваги та недоліки розглянутих рішень було спроектовано бортовий комп’ютер, а саме виконано:розроблення схеми електричної принципової, вибір схемо технічного рішення та елементної бази, розроблення друкованої плати та конструкції.
Пристрій рекомендований до встановлення на будь-який автомобіль, попередньо узгодивши параметри техніки, на яку передбачається встановлення з вихідними даними, що зазначені в технічному завданні.

Ключові слова: бортовий комп’ютер, мікроконтролер, друкована плата, arduino nano, радіомодуль

Атестаційна робота складається з 50 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Стаціонарна охоронна сигналізація приміщення

Автор: Пеньков Владислав Юрійович

Група: РК-51

Керівник: Нікітчук Артем Валерійович

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: У дипломному проекті розроблено стаціонарна охоронна сигналізація приміщення з керуванням через GSM/GPRS модуль.
Метою дипломного проекта є розробка системи охоронної сигналізації на базі Arduino, та написання програмного коду для користувачів, які змо-жуть самотужки його налаштовувати.
Проводиться аналіз готових рішень, розроблено структурну схему, об-рано електронні модулі. Розроблено програмне забезпечення на мовах про-грамування С/С++. Проведено перевірку на працездатність програмного за-безпечення.

Ключові слова: arduino nano, охоронна сигналізація, gsm, мікроконт-ролер, програмне забезпечення

Атестаційна робота складається з 65 стор. пояснювальної записки, 1 дод. та 1 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Годинник – метеостанція

Автор: Павленко Костянтин Олександрович

Група: РК-51

Керівник: Головня Вікторія Мілентівна

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою даного дипломного проекту є розробка домашньої погодної
метеостанції на базі мікроконтролера.
У проекті розроблено принципову схему з використанням
мікроконтролеру ATMEGA32A, на основі схеми проведено вибір елементної
бази. Розроблено друкований вузол та проведено вибір варіанту конструкції.
Проведені необхідні розрахунки для підтвердження працездатності приладу та
відповідності стандартам та регламентуючим документам.
Даний пристрій можна використовувати в житлових приміщеннях для
контролю температури та вологості, а також для моніторингу атмосферного
тиску.

Ключові слова: метеостанція, мікроконтролер

Атестаційна робота складається з 69 стор. пояснювальної записки, 1 дод. та 1 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Двополярний блок живлення для підсилювача низьких частот

Автор: Михейкін Віктор Петрович

Група: РК-51

Керівник: Шульга Аліна Вікторівна

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: В даному дипломному проекті було розроблено двополярний блок
живлення для підсилювачів низької частоти. Спроектовано схему електричну
принципову. Розроблено корпус для пристрою.
Наведено розрахунки по проектуванню друкованої плати, розрахунок
на вібростійкість, надійність і тепловий розрахунок. Розроблені рекомендації
з охорони праці.

Ключові слова: блок живлення, плата, друкована плата, елементи

Атестаційна робота складається з 55 стор. пояснювальної записки, 0 дод. та 0 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Автомат перемикання відеокамер переднього та заднього виду автомобіля

Автор: Мельник Олександр Анатолійович

Група: РК-51

Керівник: Нікітчук Артем Валерійович

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою дипломного проекту є розробка автомату перемикання відеокамер переднього та заднього виду автомобіля для зручного та безпечного парку-вання.
У проекті досліджено аналоги, підібрано оптимальну елементну базу та обрано найефективніші технічні рішення. На основі досліджених даних спро-ектовано друковану плату автомату перемикання відеокамер, обрано необ-хідні складові частини. Проведено розрахунки, що підтверджують працездат-ність приладу та відповідність усім нормативним документам та стандартам. В результаті створено усю необхідну конструкторську документацію.

Ключові слова: комутатор, мікроконтролер, друкована плата, відеокамера

Атестаційна робота складається з 43 стор. пояснювальної записки, 1 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Портативний зарядний пристрій

Автор: Макаренко Владислав Сергійович

Група: РК-51

Керівник: Зінгер Яна Леонідівна

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою даного проекту є розробка приладу «Портативний зарядний пристрій», який має можливісь відновлювати акумулятори.. Для вирішення поставленої мети було оглянуто існуючі рішення на ринку та схемотехнічні. Була обрана компонентна база, розроблена схема електрична принципова. Розраховано елементи друкованого монтажу та розроблена друкована плата. Спроектовано зовнішній вигляд корпусу та обрано його зовнішній вигляд, матеріал та розміщення органів управління і індикації.

Ключові слова: аккумулятор, зарядний пристрій, портативний

Атестаційна робота складається з 46 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Генератор сигналів з керуванням від персонального комп’ютера

Автор: Ляшко Андрій Андрійович

Група: РК-51

Керівник: Адаменко Володимир Олексійович

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: В дипломному проекті розроблено електронний модуль для генератора сигналів. Особливістю даного приладу є можливість керування ним з ПК.
Проведено аналіз відомих конструкцій та схемотехнічних рішень. Враховуючи їх переваги та недоліки, а саме в електричних параметрах та функціоналу, спроектовано електронний модуль для генератора сигналів. Розроблено схеми структурну та електричну принципову, обрано елементну базу, розроблено друковані плати та конструкцію пристрою, проведено розрахунки, які підтверджують його працездатність.

Ключові слова: генератор сигналів, dds, ad9851, arduino nano

Атестаційна робота складається з 46 стор. пояснювальної записки, 4 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Розпилювач ультразвуковий високочастотний

Автор: Лисак Богдан Віталійович

Група: РК-51

Керівник: Новосад Андрій Анатолійович

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: В дипломному проекті розроблено ультразвуковий генератор та конс-трукція розпилювача. Особливістю даного приладу є великий коефіцієнт корисної дії та дешевизна ультразвукового генератору.
Проведено аналіз схемотехнічних рішень та ринку. Обрано напрямок розробки схемотехнічного рішення. Виконано розроблення структурної та електричної принципової схеми, обрана елементна бази, розроблена друкована плати та конструкцію розпилювача, проведено розрахунки, що підтверджують його працездатність.

Ключові слова: п’єзоелектрик, ультразвуковий розпилювач, генератор.

Атестаційна робота складається з 50 стор. пояснювальної записки, 2 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Пристрій управління телевізійними підсилювачами у складі цифро аналогових передавачів

Автор: Кукурудза Сергій Олександрович

Група: РК-51

Керівник: Нікітчук Артем Валерійович

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: В даному проекті розроблений пристрій управління та контрою телевізійними підсилювачами в складі цифро-аналогових передавачів. Цей пристрій призначений для керування підсиленням сигналів зображення і звукового супроводження в складі цифро-аналогових телевізійних передавачів.
Контроль та керування параметрами підсилювачів в ТВ передавачах, є набагато складнішою задачею ніж в передавачах іншого типу. Окрім цього, в процесі експлуатації підсилювача, параметри повинні зберігатись в допустимих межах без регулювання в продовж певного часу.
Інтенсивне залучення мікропроцесорної та обчислювальної техніки, ведеться задля створення цілком автоматизованих систем контролю та управління параметрів ТВ підсилювачів.
Сучасні підсилювачі потужності повинні забезпечити постійність своїх параметрів на протязі довгого строку експлуатації. Тому в розробці приладу слід використати програмне керування, яке дозволить зробити плавне зростання потужності при вмиканні.

Ключові слова: пристрій, підсилювач, друкована плата

Атестаційна робота складається з 70 стор. пояснювальної записки, 4 дод. та 0 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Детектор землетрусу на базі arduino

Автор: Кубай Вадим Сергійович

Група: РК-51

Керівник: Зінгер Яна Леонідівна

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Існує багато сфер де необхідно забезпечувати аварійний захист та по-передження землетрусу. Метою даного проекту є розробка детектора землетрусу на базі Arduino. Завданням є фіксування вібрацій та подання сигналу тривоги про можливу небезпеку землетрусу.
Проведено аналіз існуючих технічних рішень, визначенні переваги та недоліки. Виконано розрахунки параметрів для схемотехнічного виконання та надійності пристрою. Розроблено комплект конструкторської документації.

Ключові слова: землетрус, вібрація, детекція, попередження, запобігання

Атестаційна робота складається з 53 стор. пояснювальної записки, 4 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Монітор якості повітря у приміщенні

Автор: Іванов Дмитро Юрійович

Група: РК-51

Керівник: Зінгер Яна Леонідівна

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Проведено аналіз уже відомих конструкцій та схемотехнічних рішень.
Враховуючи їх переваги та недоліки, а саме у функціоналі та електричних
параметрах, було спроектовано монітор якості повітря у приміщені.
Розроблено структурну та принципову схеми, проведено вибір елементної
бази та матеріалу друкованої плати, конструкцію приладу, а також проведено
розрахунки, що підтверджують його працездатність.
У дипломному проекті розроблено прилад для моніторингу якості повітря
у приміщені. Особливістю даного приладу є висока точність вимірюваних
величин та відносно невелика ціна.

Ключові слова: монітор якості повітря, давачі

Атестаційна робота складається з 52 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Багатоканальний блок живлення радіометричних приймачів

Автор: Желяк Максим Олександрович

Група: РІ-31в

Керівник: Непочатих Юрій Васильович

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Мета дипломного проекту — розробка осцилографічної приставки з виводом інформації на екран ПК.
Після оцінки існуючих аналогів прийняте рішення про розробку більш дешевого пристрою. Для цього обрано структурну схему та схему електричну принципову.
Для обраної схеми підібрано компонентну базу.
На основі отриманих даних розроблено друковану плату у середовищі
Altium Designer.
Відповідно до розмірів плати було обрано корпус.
У результаті отримано більш дешевий, ніж іноземні аналоги пристрій.

Ключові слова: usb, мікроконтролер, ацп, осцилограф

Атестаційна робота складається з 73 стор. пояснювальної записки, 0 дод. та 0 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст