Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Інтелектуальний прилад контролю спожитої електроенергії

Автор: Ковбич Антон Олександрович

Група: РІ-21

Керівник: Ляшок Аліна Вікторівна

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Дипломний проект на тему «Інтелектуальний прилад контролю спожитої електроенергії» виконано на 90 сторінках, що включають 29 ілюстрацій, 4 таблиць, 4 додатків та 33 бібліографічних посилань. Метою даного проекту є знаходження шляху для визначення значення змінної сили струму та напруги при мінімальному розмірі та зчитуванні цього значення мікроконтролером для подальшої обробки, а саме для передачі по бездротовому каналу задля обробки, збереження та виведенню в зручній для користувача формі. Для вирішення поставленої мети було оглянуто існуючі методи визначення потрібних величин, переваги та недоліки кожного з них, зручність використання та інші фактори, які дуже суттєво впливають на вибір кінцевого шляху.

Ключові слова: мікроконтролер, avr, arduino, atmega328, давач сили струму, давач значення напруги, ефект холла, безтрансформаторне джерело живлення

Атестаційна робота складається з 71 стор. пояснювальної записки, 4 дод. та 6 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Готовий пристрій

Цифрова обробка вихідного сигналу високочутливої радіометричної системи для медико-біологічних досліджень

Автор: Доліч Денис Олегович

Група: РВ-22

Керівник: д.т.н., проф., Яненко Олексій Пилипович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Даний дипломний проект складається з пояснювальної записки обсягом 71 сторінки, містить 17 ілюстрацій, 22 таблиці, 10 креслень, 21 посилання, 2 додатки. Метою дипломного проекту є розробка пристрою для цифрової обробки вихідного аналогового сигналу високочутливої радіометричної системи (РС), та виведення обробленої інформації на екран ПК, що розширює функціональні можливості та покращує метрологічні характеристики РС. Проводиться оцінка існуючих технічних рішень подібної апаратури та прийнято рішення що до розробки пристрою без зайвої для нас функціональності. Для цього було розроблено структурну схему, та схему електричну принципову. Для розробленої схеми обрано оптимальну компонентну базу. На основі отриманих даним було розроблено друковану плату у середовищі Altium Designer Summer 09. Також було розроблено корпус для нашого пристрою. У результаті отримали значно дешевший та більш точний пристрій ніж розглянуті аналоги за рахунок зменшення функціональних можливостей. Розроблений пристрій може застосовуватись у поєднанні з будь-якою системою, де необхідне вимірювання постійної складової сигналу у межах 0 – 5В.

Ключові слова: радіометрія, мікроконтролер, інтегратор, усереднення, цифрова обробка

Атестаційна робота складається з 70 стор. пояснювальної записки, 2 дод. та 10 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Система моніторингу вимірювань сигналів давачів

Автор: Спільчук О.В.

Група: РІ-21

Керівник: Новосад А.А.

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Дипломний проект викладено на 80 сторінках, які містять 37 ілюстрацій, 15 таблиць, 4 додатків і 20 літературних джерел. Метою проекту є розробка централізованої системи моніторингу вимірювань сигналів давачів, що призначена для моніторингу, зберігання та аналізу результатів вимірювань з усіх пристроїв, зареєстрованих в даній системі. Система складається з пристрою зчитування даних з давачів та програмного забезпечення (веб-інтерфейсу), що дає можливість аналізу та візуалізації вимірювань для кожного зареєстрованого пристрою в системі. В проекті проведено розрахунки, що підтверджують працездатність приладу та відповідність усім нормативним документам та стандартам.

Ключові слова: система моніторингу, облік вимірювань

Атестаційна робота складається з 80 стор. пояснювальної записки, 4 дод. та 7 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Цільова сторінка для абітурієнтів

Автор: Ничипорук Віталій Віталійович

Група: РБ-21

Керівник: к.т.н., доцент, Дем’яненко Петро Опанасович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Структура та обсяг роботи. Пояснювальна записка дипломної роботи складається з 5 розділів, містить 27 рисунків, 5 таблиць, 1 додаток, 11 джерел. Під час виконання дипломної роботи було досліджено посадочні сторінки провідних університетів та кафедр світу. Визначено основні розділи, контент та технології для реалізації. Описано та зображено реалізацію окремих функцій за допомогою знімків екрана та демонстрацією коду. Досліджено різні методи реалізації окремих функцій. На основі даних, отриманих в процесі аналізу було сформовано дизайн та основний функціонал сторінки. Опрацьовано засоби для визначення ефективності сайту та досліджено яка інформація потрібна для більшості абітурієнтів для вступу в ВНЗ. Було виділено основні розділи до яких надано швидкий доступ через навігаційне меню. В додатку до цього було знайдено основні групи в соціальних мережах і надано швидкий доступ через ліве меню. Сформована найбільш точна поведінка користувачів в інтернеті, а саме абітурієнтів. Для розробки сторінки були використані такі засоби: мови PHP та Java Script, а також мова розмітки HTML та CSS стилі. Фреймворки Modernizr jQuery. Наведено опис засобів розробки та перелік основних переваг вибраних засобів. Було досліджено приміщення та умови праці під час розробки програмного забезпечення. Розглянуті шкідливі та небезпечні фактори , що можуть впливати на людину. Проведено аналіз освітлення, шумів, випромінювань. Здійснено розрахунок штучного освітлення для приміщення. Наведено інструкцію з техніки безпеки.

Ключові слова: цільова сторінка

Атестаційна робота складається з 63 стор. пояснювальної записки, 1 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Аналіз програмних та апаратних інструментів вводу/виводу для середовища LABVIEW

Автор: Ворончак Анатолій Петрович

Група: РІ-21

Керівник: Кандидат технічних наук, старший викладач кафедри КіВРА, Туровський Анатолій Олександрович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Дипломний проект викладено на 79 сторінках та містить 35 рисунків, 2 таблиці, 31 посилання на джерела. Метою роботи є аналіз можливостей введення/виведення даних з сере-довища LabVIEW та практичне застосування проведеного аналізу у процесі розробки універсального лабораторного макету для дослідження радіаторів радіоелектронних компонентів. Робота складається з п'яти розділів. Проаналізовано доступні на сьогодні модулі середовища LabVIEW, за допомогою яких можна реалізувати функції введення-виведення даних. Проведено аналіз можливостей сучасних апаратних засобів, керування якими можна виконувати за допомогою середовища LabVIEW. Обрано програмні та апаратні інструменти, за допомогою яких виконано розробку лабораторного макету. Виконано розрахунок елементів схеми. Створено програму для дослідження ефективності радіаторів. Розглянуто проблеми охорони праці та безпеки під час розробки макету.

Ключові слова: середовище labview, апаратний засіб, лабораторний макет

Атестаційна робота складається: з 79 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Фото з захисту:

Пристрій для вимірювання коефіцієнта пульсацій світла

Автор: Шунков Віталій Валентинович

Група: РВ-21

Керівник: Тарабаров Сергій Борисович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Пояснювальна записка обсягом 70 сторінок містить 13 ілюстрацій, 14 таблиці, 3 додатки та 11 бібліографічних найменувань за переліком посилань. Метою дипломного проекту є розробка приладу для вимірювання коефіцієнта пульсацій світла. Наведено порівняльний аналіз існуючих рішень, результати моделювання окремих складових проекту в програмному середовищі “NI Multisim”, конструкторську документацію в САПР “Altium Designer” та окремі частин алгоритму керуючої програми мікроконтролера на мові програмування “C”. Результатом виконання роботи є конструкторська документація.

Ключові слова: коефіцієнт пульсацій, освітлення, друкована плата, мікроконтролер, програма

Атестаційна робота складається з 70 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 5 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Модуль взаємодії віртуальних приладів із зовнішніми пристроями

Автор: Шеленгівський Олександр Ігорович

Група: РІ-21

Керівник: Туровський Анатолій Олександрович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: В даній дипломній роботі було розроблено модуль керування мікроконтролерами з середовища віртальних приладів LabVIEW, що включає в себе протокол обміну даними та систему команд для обміну даними та керування периферійним пристроем. Робота складається з п’яти розділів. Проведено аналіз периферійних пристроїв та їх можливостей, а також швидкодію існуючих рішень. Було створено систему команд та організовано зручне використання в середовищі LabVIEW. Розглянуто проблеми охорони праці та безпеки під час користування комп’ютером. Дипломну роботу виконано на 64 сторінках, що містять 29 ілюстрацій, 11 таблиць, 1 додаток та 16 посилань на джерела.

Ключові слова: мікроконтролер, avr, arduino, atmega328, labview, national instruments.

Атестаційна робота складається: з 64 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Пристрій моніторингу параметрів мотоцикла

Автор: Ганношин Едуард Володимирович

Група: РІ-21

Керівник: Туровський Анатолій Олександрович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: У дипломному проекті розроблено мотокомп’ютер, який передбачає можливість встановлення даного пристрою на будь-яку мототехніку, попередньо налаштувавши його. У проекті проведено аналіз відомих конструкцій, враховуючи всі переваги та недоліки розглянутих рішень було спроектовано пристрій моніторингу параметрів мотоцикла, а саме виконано: розроблення структурної схеми, розроблення схеми електричної принципової, вибір елементної бази, вибір компонентної бази, розроблення друкованої плати, аналіз конструкції. Пристрій рекомендований до встановлення на будь-яку мототехніку, попередньо узгодивши параметри техніки на яку передбачається встановлення з вихідними даними, що зазначені в технічному завданні. Дипломний проект складається з пояснювальної записки обсягом 98 сторінок, включає 46 рисунків, 7 таблиць, 4 креслення, 23 посилання, 2 додатки.

Ключові слова: мотокомп’ютер, мікроконтролер, друкована плата, електронний блок керування

Атестаційна робота складається з 97 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Дослідження компенсаторів дисперсії за допомогою волоконних світловодів з від’ємною дисперсією

Автор: Дяченко Радомир Анатолійович

Група: РІ-21

Керівник: Дем’яненко Петро Опанасович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Пояснювальна записка займає 73 сторінки машинописного тексту. В ній використано 8 таблиць, 13 рисунків і 38 формул, 3 демонстраційних листів, 11 джерел науково технічної літератури, 3 додатки. Метою роботи є — дослідження методики для пошуку волоконних світловодів з від’ємною дисперсією, що використовуються в якості компенсаторів дисперсії. Мета розробки — відбір волоконних світловодів з від’ємною дисперсією для використання в компенсаторах дисперсії, розрахунок основних характеристик компенсаторів при використанні вибраних волокон. Область застосування — модернізації ліній зв’язку побудованих на стандартному одномодовому волокні (рекомендації G.652), при проектуванні ліній зв’язку.

Ключові слова: дисперсія, волоконний світловод, компенсація диспер-сії, компенсатори дисперсії, волокна з від’ємною дисперсією, волоконні брегговські ґратки.

Атестаційна робота складається: з 74 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Інтерфейс системи «Розумний дім»

Автор: Чеботар Дмитро Юрійович

Група: РВ-21

Керівник: асистент Адаменко Володимир Олексійович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Дипломна робота присвячена розробці програмного забезпечення з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом керування системною «Розумний дім», а саме: світлом, температурою, опаленням, автоматичним керуванням вікнами та жалюзі. Також подано ідеї створення web–сервера для подальшого розвитку системи. Тема даної роботи є актуальною у зв’язку із здороженням ціни на енергоносії та складною економічною ситуацією в нашій країні. В роботі проведено аналіз існуючих реалізацій системи «Розумний дім» та операційної системи Windows. Був розроблений власний варіант реалізації та проведено тестування розробленого графічного інтерфейсу. Загальний обсяг роботи — 69 сторінок, 27 рисунків, 3 таблиць,18 бібліографічних найменувань.

Ключові слова: розумний будинок, інтерфейс користувача, web–сервер, qt

Атестаційна робота складається: з 69 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Технологія виготовлення електромагнітокристалічних виробів

Автор: Лузіна Мирослава Євгеніївна

Група: РВ-22

Керівник: Старший викладач Попсуй Володимир Ілліч

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: В даній дипломній роботі розглянуті методи виготовлення електромагнітних кристалів (ЕК), а саме, фрезерування та фотолітографія. Проведено експериментальні дослідження методу фотолітографії та фрезерування, визначення точності отримання топологічного рисунку на високочастотних матеріалах фірми Rogers та ФЛАН. Також в роботі досліджувався вплив геометричного параметру, а саме, ширини провідникової мікросмужки на амплітудно-частотну характеристику (АЧХ). Проведено моделювання АЧХ ЕК – пристроїв в програмному продукті Mathcad. Надані рекомендації по виготовленню ЕК приладів та забезпеченню життєдіяльності людини в умовах виробництва.

Ключові слова: електромагнітні кристали, фрезерування, фотолітографія, математична модель.

Атестаційна робота складається: з 70 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Волоконно-оптичні лінії зв’язку зі спектральним розподіленням каналів

Автор: Ступак Владислав Іванович

Група: РІ-21

Керівник: Дем’яненко Петро Опанасович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Метою роботи є дослідження можливості нейтралізації негативного впливу нелінійних ефектів в волоконно-оптичних лініях зв’язку зі спектральним ущільненням каналів шляхом використання оптичних фільтрів на основі кільцевого оптичного резонатора. Показана можливість застосування таких фільтрів для формування сітки еквідистантних частот, що дозволяє використати режекційні властивості фільтру для поліпшення відношення сигнал/шум на його виході. Проведено розрахунки величини загасання у смузі пропускання оптичних фільтрів залежно від нормованої частоти за різних значень коефіцієнтів зв’язку та інтегральних втрат у резонаторі. У роботі розглянуті питання охорони праці і техніки безпеки. Результати роботи можна застосовувати при проектуванні цифрових мереж зв’язку України. Пояснювальна записка містить 82 сторінок машинописного тексту. У ній використано 7 таблиць, 24 рисунки, 44 формули, 25 джерел науково-технічної літератури, 3 додатки.

Ключові слова: нелінійні явища, світловод, дисперсія, кільцевий резона-тор, оптичний підсилювач, оптичний фільтр, солітон, wdm

Атестаційна робота складається: з 82 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Модифікований симплексний метод

Автор: Максимець Денис Володимирович

Група: РВ-21

Керівник: Тарабаров Сергій Борисович, к.т.н, доцент

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Диплома робота складається із пояснювальної записки обсягом 88 сторінок та включає 29 ілюстрацій, 6 таблиць, 18 посилань, 4 додатки. Метою дипломної роботи є розробка модифікації симплексного методу Нелдера і Міда та дослідження роботи модифікації на наборі функцій різної складності. У роботі проведено аналіз існуючих методів оптимізації нульового порядку. Досліджено метод Нелдера і Міда, знайдено його недоліки та переваги. Описано алгоритм Нелдера і Міда. Розроблено та описано алгоритм модифікованого методу. Розроблено програму для графічного відображення роботи методів з використанням мови програмування C# та технології Windows Forms. Проведено дослідження роботи модифікованого методу на прикладі п’яти функцій різної складності. Отримано результати, що відображають ефективність роботи розробленої модифікації. Розроблену модифікацію симплексного методу рекомендовано використовувати для оптимізації процесів, що описуються функціями багатьох змінних.

Ключові слова: проектування, симплексний метод, оптимізація

Атестаційна робота складається: з 88 стор. пояснювальної записки та 4 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Кулер водяного охолодження для системного блоку комп’ютера

Автор: Сакір Сергій Олександрович

Група: РВ-21

Керівник: к.т.н., доц. Дем’яненко Петро Опанасович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: В дипломному проекті спроектовано систему водяного охолодження для системного блоку комп’ютера, друковану плату автоматичного регулятора обертання швидкості кулера, розроблена конструкторська документація з використанням сучасної елементної бази та розглянуто основні фактори безпеки технологічного процесу і експлуатації, і шляхи їх забезпечення. Метою проекту є розробка конструкції системи водяного охолодження у складі системного блоку комп’ютера. Пояснювальна записка (формат А4) містить 79 сторінок, 10 таблиць, 24 рисунки, 10 бібліографічних найменувань за переліком посилань, 2 додатки та необхідні креслення: схема електрична структурна автоматичного регулятора обертання швидкості кулера (формат А3), схема електрична принципова автоматичного регулятора обертання швидкості кулеру (формат А3), кресленик друкованої плати (формат А2), складальний кресленик друкованого вузла (формат А2), складальний кресленик кулеру водяного охолодження (формат А1), складальний кресленик системи водяного охолодження (формат А1) та специфікації (формат А4) до цих креслень.

Ключові слова: система водяного охолодження, друкована плата, надійність, вібраційна та ударна міцність

Атестаційна робота складається з 81 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 6 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Мікрохвильовий пристрій для визначення вологості зерна та інших сипучих матеріалів

Автор: Рибачук Анна Григорівна

Група: РБ-21

Керівник: доцент Сидорук Юрій Кіндратович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Дипломну роботу викладено на 93 сторінках, які містять 16 ілюстрацій, 1 таблицю, 55 використаних джерел та 2 додатки. Метою даного проекту є підготовка теоретичних даних для створення НВЧ вологоміра зерна та інших сипучих матеріалів. Об’єктом розгляду є пристрій для визначення вологості зерна, що базується на використанні резонаторного методу, з використанням ЕОМ. Предметом роботи є розрахунок параметрів резонатора, та математичних похибок при проведенні вимірювань.

Ключові слова: електромагнітне поле, зерно, опромінення, резонатор, хвилевод, антена, вологість, спрямований відгалужувач

Атестаційна робота складається: з 93 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Алгоритм обробки сигналів волоконно-оптичного давача прискорення

Автор: Мацвейко Марія Дмитрівна

Група: РБ-21

Керівник: к.т.н., доцент Дем’яненко Петро Опанасович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Метою даної роботи є розробка алгоритму обробки сигналів волоконно-оптичного давача прискорення з імпульсною модуляцією інтенсивності оптичного потоку. Робота складається з чотирьох розділів. В першому та другому розділах розглянуто принципи та особливості роботи напівпровідникових і волоконно-оптичних давачів прискорення. Третій розділ присвячений беспосередньо створенню алгоритму та його апробації. Перевірка алгоритму і розрахунок результатів проводились за допомогою середовища Mathcad. Результати розрахунків представлені у вигляді таблиць. Оскільки алгоритмом передбачено 2 форми представлення результатів, то було наведено приклад по кожній з цих форм. В четвертому розділі розглянуто проблеми охорони праці та безпеки під час користування комп’ютером та електричними приладами. Дипломну роботу виконано на 84 сторінках, що містять 19 ілюстрацій, 7 таблиць, 20 використаних джерел та 2 додатки.

Ключові слова: прискорення, волоконно-оптичний давач, імпульс

Атестаційна робота складається: з 84 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Ємнісний акселерометр

Автор: Компель Марина Олександрівна

Група: РВ-22

Керівник: Капелюшний Володимир Данилович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Метою даної роботи є розробка математичної моделі ємнісного акселерометра. Обєкт роботи: ємнісний акселерометр. Предмет: моделювання принципу роботи ємнісного акселерометра. Робота складається з 6 розділів, в яких розглянуто акселерометри різних типів (такі як балочні, п’єзоелектричні, термальні, тензорезистивні), проаналізовано принципи їх роботи, приведено порівняння параметрів акселерометрів провідних виробників. Створено математичні моделі для ємнісних акселерометрів двох типів. Розглянуто проблеми охорони праці та безпеки під час роботи. Дипломну роботу виконано на 60 сторінках, що містять 24 ілюстрацій, 4 таблиці, 13 використаних джерел та 2 додатки.

Ключові слова: мікромеханічні системи, датчик, акселерометр, математична модель, прискорення.

Атестаційна робота складається: з 60 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Імпульсний металошукач

Автор: Мариніч Андрій Григорович

Група: РВ-21

Керівник: Капелюшний Володимир Данилович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Дипломний проект складається із пояснювальної записки обсягом 88 сторінки, включає 17 ілюстрацій, 13 таблиць, 4 креслень, 25 посилань, 2 додатки.

Метою дипломного проекту є розробка плати мікропроцесорного металошукача, що призначений для пошуку металевих предметів: у будівництві або ремонті, в охоронних структурах, в дерево оброблюваній промисловості, при пошуку підозрілих предметів в грунті, археологічних розкопках і т.д.

У проекті проведено аналіз сучасних типів металошукачів та методів за яким працюють такі прилади. Досліджено аналоги, підібрано оптимальну елементну базу та обрано найефективніші технічні рішення. На основі отриманих даних спроектовано друковану плату, обрано необхідні складові частини. Проведено розрахунки що підтверджують працездатність та відповідність усім нормативним документам та стандартам.

Ключові слова: ключові слова: металошукач, пульс індуктивний, мікроконтролер, дп друкована плата, блок керування.

Атестаційна робота складається з 86 стор. пояснювальної записки, 4 дод. та 5 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Алгоритм обробки сигналу безконтактного вимірювача глюкози на базі мікроконтролера Arduino

Автор: Каньшина Гуллєр Палташівна

Група: РБ-21

Керівник: Богомолов Микола Федорович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: В роботі розроблено алгоритм обробки сигналу безконтактного вимірювача рівня глюкози у крові людини. За алгоритмом створено програму ( мова програмування C++, середовище програмування Arduino 1.6.9), яка керує мікроконтролером Arduino, оброблює сигнали та виводить результати на екран персонального комп’ютера або на LCD – дисплей. Наведено розрахунки, що підтверджують працездатність пристрою. Проведено експериментальне порівняння результатів з глюкометром, який базується на електрохімічному методі аналізу. Експериментально доведено, що пристрій є надійним у виявленні глюкози порівняно з загальним інвазивним методом. Розглянуто проблеми охорони праці та безпеки при експлуатації даного пристрою.

Ключові слова: глюкоза, експрес – аналіз, кров, non-invasive.

Атестаційна робота складається: з 85 стор. пояснювальної записки та 6 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Пристрій для підсилення звуку бандури

Автор: Кулик Вікторія Олександрівна

Група: РВ-21

Керівник: Адаменко Юлія Федорівна

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Пояснювальна записка дипломного проекту на тему: «Пристрій для підсилення звуку бандури» обсягом 56 сторінки містить 24 ілюстрацій, 8 таблиць, 2 додатків та 7 бібліографічних найменувань за переліком посилань.

Метою дипломного проекту є розробка портативного пристрою для звукознімання і підсилення звуку бандури, для забезпечення функціонування якого не потрібно втручатися у конструкцію інструменту.

В проекті проаналізовано конструкцію бандури та методи знімання звуку акустичних інструментів, обрано оптимальний звукознімач та схема підсилення з частотною компенсацією, розроблено схему електричну структурну та принципову приладу, спроектовано друковану плату та друкований вузол та проведено розрахунки, що підтверджують працездатність пристрою, а саме: надійність, механічні випробування.

В розділі «Охорона праці» виконано оцінку основних потенційно шкідливих і небезпечних чинників, які мають місце при розробці, виготовленні та експлуатації спроектованого пристрою.

Ключові слова: бандура, звукознімач, п’єзоелектрик, підсилювач, друкована плата.

Атестаційна робота складається з 58 стор. пояснювальної записки, 2 дод. та 5 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Модуль автоматичного керування освітленням виробничих та побутових приміщень

Автор: Шарай Алла Василівна

Група: РІ-21

Керівник: к.т.н. доцент Дюжаєв Леонід Петрович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Дипломний проект складається із пояснювальної записки обсягом 89 сторінок, включає 26 ілюстрацій, 23 таблиці, 3 креслення, 19 посилань, 3 додатки. Метою дипломного проекту є розробка модуля автоматизованого керування освітленням побутових та виробничих приміщень для зменшення витрат електроенергії та збереження природних ресурсів. У проекті приведено аналіз вимог до сучасних засобів економії електроенергії. Досліджено аналоги, підібрано оптимальну елементну базу та обрано найефективніші технічні рішення. На основі досліджених даних спроектовано друковану плату модуля автоматизовано керування освітленням, обрано необхідні складові частини. Проведено розрахунки, що підтверджують працездатність приладу та відповідність усім нормативним документам та стандартам. Розроблений модуль автоматизованого керування освітленням є доступним для використання в будь-яких побутових та виробничих приміщеннях.

Ключові слова: модуль автоматизованого керування освітленням, мікроконтролер, друкована плата, arduino nano, датчик руху, датчик освітлення

Атестаційна робота складається з 89 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Пристрій для вимірювання частоти серцевих скорочень людини

Автор: Санько Олена Константинівна

Група: РБ-21

Керівник: Дем’яненко Петро Опанасович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Метою даного дипломного проекту є розробка вимірювача пульсу, який з високою точністю зможе вимірювати пульс людини. Проект складається з шести розділів. В проекті розглянуті наступні принципи: Вимірювання частоти пульсу за допомогою фотодіода; Обробка отриманих даних за допомогою мікроконтролера. Пристрій має наступні переваги: невелике енергоспоживання, невеликі габарити, низьку ціну та можливість використання безпосередньо при заняттях спортом. Дипломний проект виконано на 84 сторінках, що містять 13 таблиць, 10 рисунків, 20 використаних джерел, 4 додатки, 3 креслення, 3 плакати.

Ключові слова: вимірювач пульсу, мікроконтролер

Атестаційна робота складається з 84 стор. пояснювальної записки, 4 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Десульфататор автомобільних акумуляторів

Автор: Корж Анатолій Олексійович

Група: РВ-22

Керівник: Попсуй Володимир Ілліч

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Дипломний проект на тему „Десульфататор автомобільних акумуляторів” розроблений для практичної перевірки можливості відновлення кислотних автомобільних акумуляторів. В процесі проектування проведений аналіз причин, що викликають сульфатацію, способів її запобігання та відновлення акумуляторів. Обрана схема електрична принципова, спроектований і виготовлений макет пристрою, перевірена його працездатність

Ключові слова: десульфататор, сульфатація, акумулятор

Атестаційна робота складається з 60 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 8 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Сучасні лабораторні методи дослідження характеристик крові

Автор: Лутченко Максим Володимирович

Група: РБ-21

Керівник: Сидорук Юрій Кіндратович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Метою данної роботи є аналіз існуючих методів та вдосконалення їх шляхом комп'ютерної обродки. Робота складається з п'яти розділів. В першому розділі розглянуто особливості скаду крові. Другий присвячений аналізу існуючих методів дослідження характеристик крові. В третьому розділі описаний принцип комп'ютерної обробки зображень. В четвертому розділі розроблений алгоритм підрахунку форменних елементів крові за допомогою середовища MatLab. Результати розрахунків приводились у вигляді зображень. В п'ятому розділі розглянуто проблеми охорони праці та безпеки під час користування комп’ютером та електричними приладами.

Ключові слова: лабораторна діагностика, кров, комп'ютерна обробка зображень

Атестаційна робота складається: з 105 стор. пояснювальної записки та 0 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Дослідження електромагнітних хвиль в біооб’єктах

Автор: Клімук Олександр Олександрович

Група: РБ-21

Керівник: Богомолов Микола Федорович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Метою роботи є розробка комп’ютерної моделі поширення електромагнітного випромінювання в біооб’єкті. Проаналізовано існуючі математичні моделі поширення електромагнітного випромінювання в біооб’єктах. Показано залежність похибки моделювання методом Монте-Карло. Змодельоване поширення лазерного випромінювання в моделі, яка має оптичні властивості епідермісу. Розглянуто проблеми охорони праці та безпеки. Дипломна робота складається з 4 розділів та виконана на 76 сторінках, що містять 18 ілюстрацій, 2 таблиці, 14 використаних джерел та 3 додатки

Ключові слова: випромінювання, комп’ютерна модель, метод монте-карло

Атестаційна робота складається: з 79 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Презентація

Блок керування модулем збору даних лазерної діагностичної системи

Автор: Снісар Антон Віталійович

Група: РБ-21

Керівник: Головня Вікторія Мілентіївна

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Метою проекту є розробка блоку керування модулем збору даних лазерної діагностичної системи. Робота складається з 5 розділів. Проаналізовано існуючі методи та апарати для діагностики параметрів крові. У проекті розроблено структурну та електричну принципову схему блоку керування. Проведено трасування друкованої плати. Наведено аналіз надійності, працездатності та технологічності блоку керування. Розглянуто проблеми охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Дипломну роботу виконано на 67 сторінках, що містять 9 ілюстрацій, 13 таблиць, 11 використаних джерел та 5 додатки

Ключові слова: лазер, двигун, мікроконтролер, atmega8, usb-uart, діагностична система, кров

Атестаційна робота складається з 67 стор. пояснювальної записки, 5 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Магнітолазерний терапевтичний апарат для лікування урологічних захворювань

Автор: Ступаренко Анастасія Валентинівна

Група: РБ-21

Керівник: к.т.н., доц., Богомолов Микола Федорович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Метою роботи є розробка нового магнітолазерного терапевтичного апарату для лікування запалення передміхурової залози у домашніх умовах. Робота складається з 4 розділів. Проаналізовано існуючі методи та апарати для лікування запалення передміхурової залози. Розраховано параметри, розміри та характеристики електромагніту. Розроблено схему подачі лазерного випромінювання безпосередньо на передміхурову залозу. Розраховано тепловий режим нагріву електромагнітного елементу. Розглянуто проблеми охорони праці та безпеки.

Ключові слова: магніт, лазер, терапія, запалення передміхурової залози

Атестаційна робота складається: з 76 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Модуль дистанційного керування механічним пристроєм

Автор: Чеботарський Дмитро Олександрович

Група: РІ-21

Керівник: к.т.н. доцент Дюжаєв Леонід Петрович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Дипломний проект складається із пояснювальної записки обсягом 72 сторінки, включає 14 ілюстрацій, 16 таблиць, 2 креслень, 14 посилань, 2 додатки. Метою дипломного проекту є розробка модуля дистанційного керування механічним пристроєм. У проекті проведено аналіз сучасних технологій дистанційного керування. Досліджено аналоги, підібрано оптимальну елементну базу та обрано найефективніші технічні рішення. На основі досліджених даних спроектовано друковану плату модуля дистанційного керування, обрано необхідні складові частини. Проведено розрахунки, що підтверджують працездатність приладу та відповідність усім нормативним документам та стандартам. Розроблений модуль дистанційного керування рекомендується використовувати в будь-якому механічному пристрої, що потребує дистанційного керування та буде використовуватися в широкої аудиторії.

Ключові слова: модуль дистанційного керування механічним пристроєм, мікроконтролер, друкована плата, передавач, приймач, смартфон на базі операційної системи android.

Атестаційна робота складається з 72 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Модифікований метод пробних кроків

Автор: П’ятов Сергій Валентинович

Група: РВ-21

Керівник: Тарабаров Сергій Борисович, доцент

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Пояснювальна записка обсягом 74 сторінки містить 9 ілюстрацій, 8 таблиць, 5 додатків та 9 бібліографічних найменувань за переліком посилань. У роботі проведено розробку модифікації методу пробних кроків, і створення програми дослідження мовою програмування «С». Наведено результати розрахунків декількох функцій, як класичним так і модифікованим методом пробних кроків. Проведено порівняння цих методів за певними параметрами такими як глибина пошуку, кількість ітерацій та розрахунків. Результатом роботи є програмна реалізація модифікованого методу пробних кроків.

Ключові слова: пошук, екстремум, мінімум, точка, крок

Атестаційна робота складається: з 74 стор. пояснювальної записки та 5 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Симуляція аналогової інтегральної мікросхеми в середовищі microcap – 9

Автор: Озірний Сергій Русланович

Група: РВ-21

Керівник: Прищепа Микола Михайлович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра на тему «Симуляція аналогової інтегральної мікросхеми в середовищі МісгоСар-9» містить: 79 сторінок, 23 рисунки, 16 таблиць та два додатки.

У роботі проведено:

  1. Аналіз схемотехнічних рішень аналогових мікросхем з урахуванням сучасних тенденцій розвитку мікросхемотехніки;
  2. Розроблено принципову схему аналогової мікросхеми на основі проведеного аналізу в першому розділі;
  3. Створено електронні моделі каскадів розроблюваної аналогової мікросхеми та модель всієї аналогової мікросхеми в середовищі MicroCap – 9;
  4. Досліджено функціонування основних каскадів і мікросхеми в цілому та виконана оцінка основних параметрів розроблюваної інтегрованої мікросхеми. Як вихідні у вибраних методах аналізу та розрахунків взято моделі транзисторів Гуммеля-Пуна.

Ключові слова: аналогова інтегрована мікросхема, модель гуммеля-пуна, диференційний підсилювач

Атестаційна робота складається: з 80 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Оптимізація методу Ньютона для пошуку коренів схемних функцій

Автор: Зубко Олексій Олександрович

Група: РВ-21

Керівник: Тарабаров Сергій Борисович, доцент, к.т.н

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра на тему «Оптимізація методу Ньютона для пошуку коренів схемних функцій» містіть: 94 сторінки, 11 рисунків, 10 таблиць та два додатки.

В роботі проведено:

  1.  Аналіз існуючіх методів пошуку коренів степеневих функцій;
  2.  Розроблено модіфікованій алгоритм розрахунку коренів на основі класичного методу Ньютона;
  3.  Створено веб-сайт, який реалізує в програмному вигляді розроблений алгоритм;
  4.  Досліджено результати роботи класичного і модифікованого методу.

За основу створення веб-сайту взято технологію HTML5 та платформу системи управління вмістом WordPress.

Ключові слова: оптимізація, ньютон, корені, схемні функції, пошук

Атестаційна робота складається: з 94 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Розрахунок основних параметрів одномодових волоконних світловодів

Автор: Денисенко Роман Олегович

Група: РВ-21

Керівник: Дем’яненко Петро Опанасович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Робота присвячена дослідженню основних параметрів одномодових волоконних світловодів, зокрема, розрахунку хроматичної дисперсії для різних концентрацій домішок в матеріалах осердя та оболонки. Робота складається з чотирьох розділів. Проаналізовано основні електродинамічні характеристики волоконних світловодів як фізичного середовища передачі інформації. Реалізовано розрахунок ключових параметрів одномодових волоконних світловодів, зокрема, розрахунок хроматичної дисперсії для різної концентрації домішок в матеріалах осердя та оболонки; результати порівняно. Розглянуто питання охорони праці та безпеки життєдіяльності під час користування персональним комп’ютером.

Ключові слова: одномодовий волоконний світловод, профіль показника заломлення, числова апертура, нормована частота, дисперсія, загасання.

Атестаційна робота складається: з 87 стор. пояснювальної записки та 4 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Система захисту від корозії

Автор: Скляренко Євгеній Олексадрович

Група: РВ-21

Керівник: Старший викладач Новосад Андрій Анотолійович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: У даному дипломному проекті було розроблено систему захисту від корозії. Була розроблена схема електрична принципова та конструкція пристрою, підібрана елементна база. Наведено розрахунки, що підтверджують працездатність пристрою. Розглянуто проблеми охорони праці та безпеки під час створення та експлуатації пристрою. Дипломний проект виконано на 50 сторінках, складається з семи розділів, що містять 8 ілюстрацій, 6 таблиць, 16 використаних джерел та додатки.

Ключові слова: корозія, корозиметр, система захисту від корозії

Атестаційна робота складається з 50 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 5 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Адаптер охоронної сигналізації з gsm каналом зв’язку

Автор: Хлобистін Сергій Олександрович

Група: РВ-22

Керівник: Євграфов Дмитро Вікторович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Дипломний проект складається із пояснювальної записки обсягом 55 сторінок, включає 18 ілюстрацій, 11 таблиць, 4 креслення, 17 посилань, 2 додатки. Метою даного проекту є розробка адаптеру охоронної сигналізації з GSM каналом зв’язку. Основним призначенням даного приладу є формування сигналу тривоги для стільникового телефону. Проект містить графічну документацію, яка включає креслення схеми електричної принципової, креслення друкованого вузла, креслення друкованої плати, креслення корпуса. Розроблений пристрій рекомендовано використовувати в домашніх умовах.

Ключові слова: gsm, сигналізація, адаптер охоронної системи, безпека.

Атестаційна робота складається з 56 стор. пояснювальної записки, 2 дод. та 5 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Портативний зарядний пристрій

Автор: Тупіцин Микола Володимирович

Група: РВ-22

Керівник: Попсуй Володимир Ілліч

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: В даному дипломному проекті було розроблено портативний зарядний пристрій для мобільних телефонів та інших пристроїв. Спроектовано схему електричну принципову. Проведено модулювання схеми електричної принципової в середовищі Multi-Sim. Наведено розрахунки по проектуванню друкованої плати, розрахунок на вібростійкість, надійність; розроблені рекомендації з охорони праці. Виготовлений макет портативного зарядного пристрою і перевірена його працездатність. Дипломний проект включає __ сторінок пояснювальної записки, __ ілюстрацій , __ таблиць, __ креслень, __ бібліографічних найменувань.

Ключові слова: dc-dc, перетворювач напруги, плата, друкована плата, елементи.

Атестаційна робота складається з 65 стор. пояснювальної записки, 9 дод. та 6 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Розробка іскрового генератора для технології електрохірургії

Автор: Яременко Андрій Миколайович

Група: РВ-22

Керівник: д.т.н., професор Яненко Олексій Пилипович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: В дипломному проекті проведено розробку іскрового генератора для технології електрохірургії, спроектовано друковану плату іскрового генератора, та розроблена конструкторська документація з використанням сучасної елементної бази. Обрано конструкторське рішення стосовно внутрішньої та зовнішньої компоновок. Також проведені розрахунки друкованої плати на ударну та вібраційну міцність та розрахунок надійності приладу відповідно до технічних вимог.Розроблений оригінальний вузол іскрового генератора формування радіоімпульсів. Створено комплект основних креслень, які дають загальне та вичерпне уявлення про влаштування та функціонування пристрою. Дипломний проект виконано на 66 сторінках, що містять 9 таблиць, 8 рисунків, 11 використаних джерел, 3 додатки.

Ключові слова: іскровий генератор, електрохірургія, скважність, високочастотні імпульси

Атестаційна робота складається з 66 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 5 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Автомат керування вуличним освітленням

Автор: Бабич Олександр Вікторович

Група: РВ-22

Керівник: Доцент Сидорук Юрій Кіндратович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Даний дипломний проект складається з пояснювальної записки обсягом 65 сторінки, включає 5 ілюстрацій, 14 таблиць, 4 креслення, 23 посилання, 2 додатки. Метою даного дипломного проекту є створення автомату управління вуличним освітленням, який здатен вмикати і вимикати світло в залежності від навколишнього освітлення. В результаті дипломного проекту було досліджено різні схемотехнічні рішення для цих автоматів, вибрано схему електричну принципову та підібрано необхідну елементну базу для даного виробу. Також було вибрано метод виготовлення плати, проведено розрахунок друкованого монтажу та спроектовано друковану плату. Було проведено розрахунки, що підтверджують працездатність приладу. Даний пристрій рекомендовано використовувати для освітлення дачних ділянок, вулиць, парків або ландшафтник композицій.

Ключові слова: ключові слова: автомат управління, освітлення, друкована плата, фоторезистор, реле.

Атестаційна робота складається з 65 стор. пояснювальної записки, 4 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Діагностика захворювання легень методами комп’ютерної томографії

Автор: Сачік Катерина Олександрівна

Група: РБ-21

Керівник: Головня Вікторія Мілентіївна

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Метою роботи є надання теоретичних даних для проведення томографічних досліджень захворювання легень та томографічної реконструкції зображень. Робота складається з чотирьох розділів. Проаналізовано методи комп’ютерної томографії та розглянуто характеристики комп’ютерно-томографічних зображень, математичну реконструкцію образів та їх обробку за допомогою програмної реалізації (мова програмування C). Розраховано розміри досліджуваного об’єкта та дозові навантаження при комп’ютерно-томографічних дослідженнях легенів. Розглянуто проблеми охорони праці та безпеки під час користування комп’ютерним томографом. Дипломну роботу виконано на 97 сторінках, що містять 43 ілюстрацій, 12 таблиць, 15 використаних джерел та 2 додатки.

Ключові слова: комп’ютерна томографія, діагностика, легені.

Атестаційна робота складається: з 97 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Цифровий радіомаяк

Автор: Луценко Микита Андрійович

Група: РІ-11

Керівник: Дюжаєв Леонід Петрович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Дипломна робота викладена на 53 сторінок яка містить 13 ілюстрацій, 1 таблиць, 4 додатки. Мета цього проекту полягає у створенні програмного забезпечення для приладу який буде працювати як відправний пункт для визначення певного місця в якому він буде встановлений. А саме, цей прилад передає цифровий код у ефір на обмежену відстань. Код буде містити інформацію стосовно місця в якому він знаходиться. Ці маяки можуть бути встановлені на міських зупинках транспорту і відправлятимуть дані що до інформації про зупинку (Цифровий код який потім буде прийнятий безпосередньо приймачем у певному транспорті що дасть йому можливість зафіксувати з 100

Атестаційна робота складається з 63 стор. пояснювальної записки, 1 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Лазерний лабораторний стенд для дослідження біооб’єктів

Автор: Панфілов Нікіта Ігорович

Група: РБ-11

Керівник: Головня Вікторія Мілентіївна

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: В дипломній роботі розроблено лабораторний стенд для досліджень біологічних об’єктів. Дипломна робота присвячена актуальному питанню експрес аналізу великих масивів з патологічними відхиленнями від норми при широкому роз-повсюдженні наднебезпечних вірусних та інфекційних захворювань. У роботі проаналізовано існуючі методи та прилади в яких реалізовано визначення параметрів біологічних об’єктів за допомогою взаємодії з ними лазерного випромінювання. Приведені конструктивні та оптичні розрахунки і розроблена конструкція лабораторного стенду. Робота складається з чотирьох розділів, переліку посилань та додатків. У першому розділі проведено огляд об’єктів дослідження, які використовуються для встановлення діагнозу. Другий розділ присвячений аналізу існуючих методів лазерної діагностики, розглянуто взаємодію лазерного випромінювання з біооб’єктами. У третьому розділі розроблено експериментальний стенд для лабораторних досліджень крові. В останньому розділі розглянуті питання охорона праці. Роботу виконано на 68 сторінках, приведено 17 ілюстрацій та 8 таблиць.

Ключові слова: спекл-інтерферометрія, лазер, спекл-картина, діагностика.

Атестаційна робота складається: з 71 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Виявлювач закладних пристроїв замаскованих під елементи РЕА

Автор: Федорчук Тарас Васильович

Група: РІ – 11

Керівник: Євграфов Дмитро Вікторович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.090502 Радіоелектронні апарати

Анотація: Виявлювач закладних пристроїв замаскованих під елементи РЕА. В даному дипломному проекті розробляється виявлювач закладних пристроїв, з AVR мікроконтроллером. Дипломний проект Федорчука Т.В. НТУУ "КПІ", факультет радіотехніки, кафедра конструювання і виробництва радіоелектронної апаратури, група РІ-11. КПІ, 2015. – Сторінок – 74, рисунків – 28, таблиць – 10, креслень – 3. У даному проекті розроблений виявлювач закладних пристроїв, з AVR мікроконтроллером. Основним призначенням даного приладу є розпізнавання закладних пристроїв або окремих елементів РЕА, таких як: резистори, конденсатори, діоди, індуктивності. Пристрій має можливість підключення до комп'ютера через інтерфейс USB. Проект містить графічну документацію, яка включає: креслення схеми електричної структурної, креслення схеми електричної принципової, У проекті містяться результати вимірювання пристрою

Ключові слова: виявлювач, закладний пристрій, мікроконтроллер, вимірювання

Атестаційна робота складається з 78 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Електронна база атестаційних дипломних робіт

Автор: Жураховський Дмитро Вадимович

Група: РІ-11

Керівник: к.т.н., доц. Адаменко Юлія Федорівна

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Дипломну роботу на тему «Електронна база атестаційних дипломних робіт» виконано на 74 сторінках, що включають 29 ілюстрацій, 3 таблиці, 1 додаток та 21 бібліографічних посилань. Метою даної роботи є розробка електронної бази атестаційних дипломних робіт інтегрованої з сайтом кафедри радіоконструювання та виробництва радіоапаратури (КіВРА) для оприлюднення, публічного ознайомлення зі змістом атестаційних робіт та запобігання академічного плагіату. Для вирішення поставленої мети в роботі проаналізовано особливості побудови баз даних, проведена порівняльна характеристика систем керування вмістом,спроектована повна концепція ресурсу (у тому числі наповнення, оформлення, компоновка і темізація), обґрунтовано вибір модулів для забезпечення поставлених задач ресурсу і побудована електронна база даних у вигляді сайту.

Ключові слова: електронна база даних, атестаційна дипломна робота, нтуу «кпі», кафедра ківра, «антиплагіат»-програми, drupal.

Атестаційна робота складається з 74 стор. пояснювальної записки, 1 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Аварійний освітлювальний прилад

Автор: Халаїм Василь Павлович

Група: РІ-11

Керівник: Водолазька Мар’яна Володимирівна

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Метою дипломного проекту було проектування аварійного освітлювального приладу. Розроблена принципова схема з якісно новим функціоналом та розраховано конструкційні параметри приладу. Пояснювальна записка складається зі вступу, восьми розділів, висновку, переліку джерел та додатків, що містять технічне завдання, специфікації та перелік елементів до креслень. Пояснювальна записка містить 6 таблиць та 25 рисунків. Графічний матеріал складається зі структурної схеми(А3), принципової схеми(А1), складального кресленика(А3) та друкованої плати(А2) блоку керування, складального кресленика(А2) та друкованої плати(А2) світлодіодного світильника. Результати даної роботи можна використати для вдосконалення уже існуючих аварійних освітлювальних приладів або впровадження у виробництво нового приладу з додатковим доопрацюванням конструкції та функціоналу.

Ключові слова: аварійне освітлення, друкована плата, світлодіодна лампа, блок керування, мікроконтролер, датчик освітлення, акумуляторне живлення

Атестаційна робота складається з 58 стор. пояснювальної записки, 5 дод. та 6 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Розробка блоку термоохолодження високочутливого підсилювача радіометричної системи для вимірювання слабких біосигналів

Автор: Шульга Віталій Анатолійович

Група: РБ-11

Керівник: д.т.н., проф. Яненко Олексій Пилипович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: У дипломному проекті було проведено розробку блоку термоохоло-дження високочутливого підсилювача радіометричної системи для вимірю-вання слабких біосигналів; була розроблена схема електрична принципова блоку, конструкція розроблена з обґрунтуванням прийнятих конструкторських рішень. Наведено розрахунки та результати досліджень, що підтверджують працездатність приладу. Дипломний проект містить 47 сторінок пояснювальної записки, 13 ілюстрацій, 7 таблиць, 4 креслень, 2 додатків, 12 бібліографічних найменувань.

Ключові слова: термоелектричний охолоджувач; охолодження; підсилювач; коефіцієнт підсилення, проектування, блок, кд.

Атестаційна робота складається з 47 стор. пояснювальної записки, 2 дод. та 5 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Підсилювач низьких частот

Автор: Нільський Богдан Олександрович

Група: РВ-11

Керівник: Старший викладач Попсуй Володимир Ілліч

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: В даному дипломному проекті був реалізований підсилювач низьких частот; виконано допрацювання схеми електричної принципової підсилювача, виготовлення друкованої плати. Наведені розрахунки по проектуванню друкованої плати і розрахунок на вібростійкість. В кінцевому результаті проекту був отриманий з мінімальними матеріальними витратами працездатний пристрій.

Ключові слова: підсилювач , плата , елементи, частот, дп, ере.

Атестаційна робота складається з 49 стор. пояснювальної записки, 7 дод. та 5 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Погодна метеостанція на базі мікроконтролера

Автор: Матіюк Максим Андрійович

Група: РВ-11

Керівник: к.т.н., доц. Дюжаєв Леонід Петрович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Метою даного дипломного проекту є розробка домашньої погодної метеостанції на базі мікроконтролера. У проекті розроблено принципову схему з використанням мікроконтролеру ATMEGA32-16PU, на основі схеми проведено вибір елементної бази. Розроблено друкований вузол та проведено вибір варіанту конструкції. Проведені необхідні розрахунки для підтвердження працездатності приладу та відповідності стандартам та регламентуючим документам. Даний пристрій можна використовувати в житлових приміщеннях для контролю температури та вологості, а також для моніторингу атмосферного тиску.

Ключові слова: погодна метеостанція, atmega32, конструкторська документація

Атестаційна робота складається з 60 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Комп’ютерне моделювання картин спекл-інтерферометрії біооб’єктів

Автор: Чмих Антон Сергійович

Група: РБ-11

Керівник: Богомолов Микола Федорович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: В процесі роботи було розроблено алгоритм аналізу картин спекл-інтерференції біооб’єктів, та реалізована програма в середовищі MatLab 2014a для аналізу кореляційних залежностей спекл-картини для нормального та патологічно станів об’єктів. Робота складається зі вступу чотирьох розділів, висновку, списку використаної літератури та джерел, та додатку, що містить лістинг програми. Робота містить 1 таблицю та 40 рисунків. Результати даної роботи можна використати подальшої розробки програмного забезпечення для швидкого аналізу біооб’єктів.

Ключові слова: спекл-інтерферометрія, аналіз крові, лазерне випромінювання, крос-кореляція.

Атестаційна робота складається: з 91 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Вимірювач світло пропускання скла

Автор: Кругаль Антон Сергійович

Група: РВ-11

Керівник: к.т.н., доц. Зінченко Максим В’ячеславович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Дипломний проект складається з пояснювальної записки обсягом 72 сторінок (16 ілюстрацій, 12 таблиць і 24 посилань) та 4 креслень. Проект присвячений розробці тауметра — пристрою вимірювання світлопропускання скла. Проаналізовано сучасні нормативні вимоги до розглянутого пристрою. Проведений аналіз аналогів, результатом чого було обрання прототипу та найвдаліших технічних рішень. Акцент під час проектування зроблений на мінімізацію елементів схеми електричної принципової зі збереженням техніко-метрологічних характеристик розробки, що суттєво зменшило енергоспоживання та собівартість виробу. Представлена розробка відповідає відповідним нормативним документам та стандартам стосовно вимірювання світлопропускання скла. Першочергове впровадження пристрою стосується органів ДАІ, станцій технічного обслуговування транспортних засобів тощо.

Ключові слова: тауметр, світлопропускання скла, обробка цифрового сигналу

Атестаційна робота складається з 90 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Генератор на основі прямого цифрового синтезу

Автор: Карлик Роман Олексійович

Група: РВ-11

Керівник: Новосад Андрій Анатолійович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Метою даного дипломного проекту є розробка генератора на основі прямого цифрового синтезу. У проекті розроблено принципову схему генератору з використанням інтегральної схеми DDS, на основі схеми проведено вибір елементної бази. Розроблено друкований вузол та проведено вибір варіанту конструкції. Проведені необхідні розрахунки для підтвердження працездатності приладу та відповідності стандартам і регламентуючім документам. Даний генератор можливо використовувати у науково-дослідницьких лабораторіях, сервісних центрах, як джерело стабільного аналогового сигналу.

Ключові слова: генератор, мікроконтролер, цифровий синтез, аналоговий сигнал

Атестаційна робота складається з 68 стор. пояснювальної записки, 2 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Зондуючий пристрій ехолоту

Автор: Кірієнко Сергій Олександрович

Група: РВ-11

Керівник: к.т.н., доц. Коваль А. В.

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: В дипломному проекті була поставлена ціль розробити пристрій формування зондуючих імпульсів ехолота. При його розробці необхідно врахувати ряд факторів. Прилад має відповідати параметрам замовника, бути економічним в плані живлення, мати мінімальні розміри та вагу, бути простим у використанні та бути доступним за ціною. Разом з цим прилад має бути простим у виробництві та надійним у використанні. Під час виконання проекту було розроблено друковану плату, використовувалися сучасні компонентна база, а також був проведений розрахунок надійності пристрою. В результаті було отримано комплект документації, придатний для впровадження приладу до виробництва. У розділі «Охорона праці» був проведений аналіз безпеки виробництва даного виробу

Ключові слова: ехолот, зондуючий пристрій, розрахунки трансформатора

Атестаційна робота складається з 121 стор. пояснювальної записки, 12 дод. та 6 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Терморегулятор

Автор: Пухтер Вадим Моонисович

Група: РБ-11

Керівник: асистент Головня Вікторія Мілентіївна

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: В наведеній дослідно-конструкторській роботі розроблено широкодоступний прилад для контролю температури приміщення, що дозволить раціоналізувати витрати енергоносіїв в зимовий період. В ході виконання поставленого завдання були розглянуті існуючі аналоги терморегуляторів на ринку України та проаналізовані подібні прототипи минулих років. В процесі ознайомлення із запропонованими раніше схемотехнічними рішеннями симісторних регуляторів, глибоко опрацьовані всі важливі етапи розробки, виробництва дослідного зразка, практичного тестування на працездатність, а також простих функціональних трансформацій на схемному рівні. Також був відслідкований процес вдосконалення та функціонального покращення властивостей пристрою на підставі еволюції елементної бази радіоелектронної апаратури. Можливості такого вдосконалення в проекті використані задля підвищення ергономічності й універсальності приладу та закріплені відповідними розрахунками. В процесі були застосовані системи автоматизованого проектування згідно з рекомендаціями відповідного учбового курсу. Наведено результати роботи в програмах P-CAD, MathCad, AutoCad, MS Excel. Загальний обсяг роботи складає 73 сторінки, кількість ілюстрацій — 34, таблиць — 4, бібліографічних найменувань — 16.

Ключові слова: терморегулятор, семісторний регулятор

Атестаційна робота складається з 73 стор. пояснювальної записки, 9 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Діагностика захворювання ока людини методами томографії

Автор: Стариненко Ольга Андріївна

Група: РБ-11

Керівник: ас. Головня В.М.

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: В дипломній роботі оптимізовано роботу приладу спектральної когерентної томографії. Робота складається з п’яти розділів. В першому розділі проведено аналіз неінвазивних оптичних та лазерних методів діагностики захворювань ока людини. В другому та третьому розділах розглянуто та проаналізовано принципи роботи спектральних приладів та математичну обробку сигналів відповідно. В четвертому розділі запропоновано альтернативні широкосмугові джерела оптичного випромінювання та наведені їх характеристики. В п’ятому розділі розглянуто проблеми охорони праці та безпеки під час користування приладом. Список літератури складається з 14 джерел.

Ключові слова: спектральна оптична когерентна томографія

Атестаційна робота складається: з 94 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Пристрій керування сервоприводом

Автор: Рудов Олег Михайлович

Група: РІ-11

Керівник: Новосад Андрій Анатолійович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: В даному дипломному проекті було розроблено блок дистанційного керування сервоприводом по радіоканалу. В проекті представлений детальний опис схеми, розраховані деякі елементи схеми і проведений розрахунок дальності зв’язку, розроблено конструкцію. Було обрано елементну базу з характеристиками кожного елементу. В ході розробки було проведено розрахунок розмірів друкованої плати, елементів друкованого монтажу, трасування плати, розрахунок вібростійкості конструкції. Також було розраховано надійність конструкції, розрахонок інерційної сили та згинальних моментів, напружень. Виходячи з результатів розрахунку, було обрано корпус конструкції.

Ключові слова: елементи монтажу, друкована плата, схема електрична принципова

Атестаційна робота складається з 50 стор. пояснювальної записки, 2 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Модуль управління та індикації електроопалювальних котлом

Автор: Казбан Микола Олександрович

Група: РІ-11

Керівник: Тарабаров Сергій Борисович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Метою даного дипломного проекту є розробка модулю управління електроопалювальним котлом. У проекті розроблено принципову схему модулю з використанням регістрів та індикаторів, на основі схеми проведено вибір елементної бази та конструкційних матеріалів. Розроблено друкований вузол та проведено вибір варіанту конструкції. Проведені необхідні розрахунки для підтвердження працездатності приладу та відповідності стандартам і регламентуючим документам. Відомості про обсяг пояснювальної записки: обсяг пояснювальної записки 57; кількість ілюстрацій 12; кулькість таблиць 7; кількість креслень 3; кількість посилань 9. Даний модуль можливо використовувати для блоків управління електроопалювальними котлами для регулювання та відображення температури нагрівання води в системі.

Ключові слова: опалювальний котел, модуль, компоненти, надійність, друкований вузол, вібрація, індикатори.

Атестаційна робота складається з 55 стор. пояснювальної записки, 1 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Матричний світлодіодний дисплей

Автор: Дейнека Олександр Іванович

Група: РВ-11

Керівник: к.т.н., проф. Погребняк В. П.

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Дипломний проект складається із пояснювальної записки обсягом 70 сторінки, включає 18 ілюстрацій, 21 таблиць, 7 креслень, 13 посилань, 2 додатки. Метою дипломного проекту є розробка управляючої плати матричного світлодіодного дисплею. У проекті проведено аналіз вимог до сучасних біжучих рядків. Досліджено аналоги, підібрано оптимальну елементну базу та обрано найефективніші технічні рішення. На основі досліджених даних спроектовано друковану плату, обрано необхідні складові частини. Проведено розрахунки, що підтверджують працездатність приладу та відповідність усім нормативним документам та стандартам. Розроблений пристрій рекомендовано використовувати в закритих приміщенях та приміщенях під навісом.

Ключові слова: матричний світодіодний дисплей, мікроконтролер, друкована плата, блок керування

Атестаційна робота складається з 80 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 6 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Пристрій сушки зерна з двостороннім опроміненням

Автор: Васьковець Вадим Миколайович

Група: РБ-11

Керівник: Сидорук Юрій Кіндратович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Дипломну роботу викладено на 86 сторінках, що містять 38 ілюстрацій, 4 таблиці, 18 використаних джерел та 1 додаток. Метою роботи є наведення теоретичних відомостей для створення сушарки, принцип роботи якої заснований на використанні електромагнітного поля НВЧ. Розглядається оптимізований варіант НВЧ сушарки з використанням кількох магнетронів малої та середньої потужності (генераторів НВЧ енергії), а також окремих блоків, з яких складається пристрій. Предметом роботи є розрахунок розподілу напруженості електромагнітного поля з урахуванням поглинання і фази відбитої хвилі при двохсторонньому опроміненні електромагнітним полем НВЧ.

Ключові слова: електромагнітне поле, генератор, зерно, магнетрон, нвч сушарка, опромінення, оптимізація, поглинання, поширення, сушіння.

Атестаційна робота складається: з 86 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Блок стабілізації попереднього підсилювача потужності

Автор: Батрак Євген Анатолійович

Група: РВ-11

Керівник: к.т.н., проф. Погребняк В. П.

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: У даному дипломному проекті була проведена розробка блоку стабілізаторів попереднього підсилювача потужності. В роботі розроблена принципова схема приладу, проведена розробка конструкції приладу з обґрунтуванням доцільності конструкторських прийнятих конструкторських рішень. Наведено аналіз надійності, працездатності та технологічності блок стабілізаторів. Результатом роботи є набір конструкторської документації, необхідний для виготовлення пристрою на практиці. У розділі «Охорона праці» була проведена оцінка найбільш шкідливих і небезпечних факторів при розробці та виготовленні блоку стабілізаторів.

Ключові слова: стабілізатор, підсилювач потужності, САПР

Атестаційна робота складається з 47 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 5 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Експериментальний стенд для дослідження сушіння діелектричних сипучих матеріалів у електромагнітному нвч-полі

Автор: Яблунівський Антон Валерійович

Група: РІ-11

Керівник: Туровський Анатолій Олександрович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Дипломний проект викладено на 49 сторінках і містить 16 рисунків, 2 таблиці, 24 посилання на джерела та 3 додатки. Метою проекту є розробка експериментального стенду для дослідження сушіння діелектричних сипучих матеріалів у електромагнітному НВЧ-полі та оптимізація основних параметрів камери обробки. Виконано розрахунок та оптимізацію таких параметрів як товщина камери обробки, в якій відбувається опромінення зерноподібних матеріалі, та відстаней від камери обробки до прилеглих поляризаційних дзеркал, за яких буде забезпечення максимальне значення рівномірності розподілу поля. Розроблена конструкторська документація, що включає у себе складальне креслення на випромінювач та окремі деталі: хвилевід, плита зі щілинами та кріпильна пластина, схема електрична принципова на плату живлення магнетронів із забезпеченням регулювання їх потужності.

Ключові слова: діелектричні сипучі матеріали, електромагнітна хвиля, зерно, опромінення, поляризаційне дзеркало, камера обробки, хвилевід, нвч-поле, оптимізація, магнетрон.

Атестаційна робота складається з 49 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 5 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Підсилювач потужності ультразвукових коливань

Автор: Бойко Олександр Анатолійович

Група: РВ-11

Керівник: Новосад Андрій Анатолійович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Метою розробки є створення конструкції підсилювача потужності сигналів призначених для збудження ультразвукових п’єзоелектричних випромінювачів. У проекті виконано аналіз та цифрове моделювання принципової схеми підсилювача, на основі схеми проведено вибір елементної бази, розроблено трансформатор для узгодження вихідного опору підсилювача та опору п’єзоелектричного випромінювача , який є навантаженням підсилювача. Розроблено друкований вузол та проведено вибір варіанту конструкції. Проведені необхідні розрахунки для підтвердження працездатності приладу в відповідності стандартам і регламентуючим документам. Оцінені потенційно небезпечні і шкідливі виробничі фактори, які можуть мати місце при розробці, виготовлені та експлуатації спроектованого пристрою.

Ключові слова: підсилювач, випромінювач, трансформатор, ультразвукові коливання , аналоговий сигнал.

Атестаційна робота складається з 70 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Пристрій опромінення електромагнітним полем рідких і напіврідких середовищ

Автор: Наконечний Тарас Андрійович

Група: РВ-11

Керівник: доцен Сидорук Юрій Кіндратович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: В дипломній роботі розроблюється пристрій опромінення рідких, напіврідких середовищ за допомогою електромагнітного поля. В роботі міститься 15 ілюстрацій, 4 таблиці. Метою є створення пристрою, який зможе знезаразити рідкі і напіврідкі середовища за допомогою НВЧ опромінення. Створюваний пристрій буде споживати енергії в декілька разів менше чим термічний спосіб знезараження і більш придатний для подальшого використання за вапнування. В роботі досліджено два варіанти пристрою: перший варіант для опромінення рідкого середовища, другий для опромінення густого середовища. В обох пристроях середовище, що знезаражується подається в пристрій безперервно пристрої можна безперервно подавати матеріал для знезараження і використовувати в якості промислового обладнання для знезараження середовища. Запропоноване обладнання може використовуватися для знезараження мулів, побутових стоків та інших подібних випадках.

Ключові слова: знезараження, НВЧ, опромінювання, мул

Атестаційна робота складається з 85 стор. пояснювальної записки, 1 дод. та 7 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Вимірювання цукру в крові кулонометричним методом

Автор: Балахтар Ганна Сергіївна

Група: РБ-11

Керівник: Головня Вікторія Мілентіївна

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902Радіоелектронні апарати

Анотація: Розглянуто причини виникнення хвороб, діагностика яких відбувається кулонометричним методом, вплив цих хвороб на працездатність людини. Проаналізовано принципи роботи кулонометричного методу та амперметричного методу, та застосування їх в приладах Розроблено структурні одиниці пристрою для визначення рівня цукру в крові кулонометричним методом. Робота викладена на 85 сторінках містить 9 таблиць та 20 малюнків 2 додатка і 18 бібліографічних найменувань за переліком посилань.

Ключові слова: кулонометричний метод, амперметричний метод, цукор крові

Атестаційна робота складається: з 85 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Синтез мікросмужкового смугового фільтру на основі електромагнітних кристалів

Автор: Іваницький Антон Андрійович

Група: РВ-11

Керівник: к.т.н., доц. Адаменко Юлія Федорівна

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902Радіоелектронні апарати

Анотація: Дипломну роботу на тему «Синтез мікросмужкового смугового фільтру на основі електромагнітних кристалів» виконано на 52 сторінках, що включає 27 ілюстрацій, 2 таблиці, 1 додаток та 22 бібліографічних посилання. Метою даної роботи є розробка алгоритму синтезу мікросмужкового смугового фільтру на основі електромагнітних кристалів (ЕК). Для вирішення поставленої мети в роботі проаналізовано особливості електромагнітних кристалів та неоднорідностей, які їх утворюють. Розглянуто особливості побудови фільтрів з різним типом характеристик на основі ЕК. Проведені дослідження особливостей синтезу структур надвисоких частот (НВЧ), в тому числі і мікросмужкових. Розглянуті особливості імпедансного підходу до проектування ЕК, зокрема визначення та розрахунок параметрів неоднорідностей ЕК. Проведена адаптація методики синтезу НВЧ структур під ЕК, враховуючи особливості ЕК-неоднорідностей. Проведений синтез ЕК для створення смугового фільтру за заданими частотними характеристиками. Результати синтезу порівняні з уже існуючим частото – вибірним пристроєм на основі ЕК.

Ключові слова: електромагнітний кристал, ек- неоднорідність, ebg, dgs, синтез, ачх, смуговий фільтр

Атестаційна робота складається з 61 стор. пояснювальної записки, 1 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Пристрій контролю параметрів мехатронної системи

Автор: Гунько Ігор Яковлевич

Група: РВ-11

Керівник: асистент Новосад Андрій Анатолійович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: Радіоелектронні апарати

Анотація: Дипломний проект викладено на 60 сторінках, які містять 17 ілюстрацій 14 таблиць 4 додатки і 12 літературних джерел. Метою проекту є розробка пристрою контролю параметрів мехатронної системи, який призначений для вимірювання тиску в гідравлічних системах і передачу даних на персональний комп`ютер. Проведено розрахунки, що підтверджують працездатність приладу та відповідність усім нормативним документам та стандартам. Розроблений пристрій контролю рекомендовано використовувати в лабораторіях або в домашніх умовах.

Ключові слова: пристрій контролю тиску, керування мехатронною системою, структурна схема мехатронного модуля.

Атестаційна робота складається з 71 стор. пояснювальної записки, 4 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Бортовий комп’ютер на базі мікроконтролера

Автор: Артеменко Дмитро Сергійович

Група: РВ-11

Керівник: Погребняк Віталій Петрович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Дипломний проект складається із пояснювальної записки обсягом 93 сторінки, включає 20 ілюстрацій, 20 таблиць, 5 креслень, 16 посилань, 2 додатки. Метою дипломного проекту є розробка управляючої плати графічного дисплею для відображення поточного стану вузлів та агрегатів транспортного засобу. У проекті проведено аналіз вимог до сучасних бортових комп‘ютерів. Досліджено аналоги, підібрано оптимальну елементну базу та обрано найефективніші технічні рішення. На основі досліджених даних спроектовано друковану плату бортового комп‘ютера, обрано необхідні складові частини. Проведено розрахунки, що підтверджують працездатність приладу та відповідність усім нормативним документам та стандартам. Розроблений бортовий комп‘ютер рекомендовано використовувати на транспортних засобах середнього та бюджетного класу.

Ключові слова: бортовий комп‘ютер, мікроконтролер, друкована плата, блок керування.

Атестаційна робота складається з 93 сторінок пояснювальної записки, 2 додатків та 5 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Макет для дослідження характеристик осцилографічних гальванометрів

Автор: Клекотюк Віталій Олегович

Група: РВ-11

Керівник: Старший викладач Попсуй Володимир Ілліч

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: У дипломному проекті було проведено розробку макета для дослідження характеристик осцилографічних гальванометрів; була розроблена схема електрична принципова макету, конструкція розроблена з обгрунтуванням прийнятих конструкторських рішень. Наведено розрахунки, що підтверджують працездатність приладу та точність проведення вимірів. Розроблена інструкція з користування макетом. В результаті проведеної роботи виготовлений макет за комплектом розробленої конструкторської документації, що підтверджується актом впровадження.

Ключові слова: осцилографічний гальванометр, проектування, макет, КД.

Атестаційна робота складається з 50 сторінок пояснювальної записки, 3 додатків та 6 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення: