Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Олімпіадний рух

Студентський олімпіадний рух – це змагання студентів у творчому застосуванні знань й вмінь з дисциплін, що вивчались у вищий школі, а також у професійній компетентності майбутнього фахівця. Цей рух спрямовано на удосконалення навчальної і, особливо, поза аудиторної роботи зі студентами та має на меті підвищення якості підготовки спеціалістів, розвиток творчих здібностей студентів, а також виявлення обдарованої молоді й формування кадрового потенціалу для дослідницької, виробничої, адміністративної і підприємницької діяльності.

Ключовим компонентом системи студентського олімпіадного руху є Всеукраїнська студентська олімпіада, яка включає предметні олімпіади з загально професійних і спеціальних дисциплін, конкурси зі спеціальності, конкурси випускових кваліфікаційних робіт та конференції з наукових робіт. Олімпіадний рух на радіотехнічному факультеті набрав сили у 1980 році, коли команда з двох осіб успішно зарекомендувала себе у другому турі Всесоюзної студентської олімпіади “Студент та науково-технічний прогрес”. З того часу щорічно команди факультету випробовують вдачу у змаганні з однолітками навчальних закладів України та Російської Федерації з напрямів підготовки «Радіоелектронні апарати», «Радіотехніка», «Електроніка». Ця діяльність, яка на початку була сприйнята як тимчасовий захід та суспільно-корисна робота, перетворилась у спрямовану навчальну роботу, що підпорядкована завданням навчального процесу й занесена до індивідуальних планів викладачів і студентів. Першорядним завданням олімпіадного руху для кафедри є підготовка пропозицій до варіантів конкурсних завдань та представництво у конкурсах зі спеціальності другого туру Всеукраїнської студентської олімпіади; участь у конференції наукових робіт носить суттєво персоніфікований характер.

Олімпіадні конкурсні завдання містять вісім-десять завдань й поділені на дві частини. Одна – обов’язкова – має одне-два завдання проблемного характеру, що вимагає узагальнених знань і володіння практичними навичками з декількох навчальних дисциплін професійної підготовки; друга – завдання підвищеної складності з окремих навчальних дисциплін, що орієнтовані на спеціалізацію та вподобання учасника олімпіади. Складання таких завдань є нетривіальною роботою, вимагає обізнаності у сутності навчальних програм модулів навчальних дисциплін, проблем в галузях знань та професійній сфері діяльності випускника кафедри. Тематику цих завдань пропонують авторитетні викладачі кафедри, для вирішення цих справ залучаються наукові співробітники та представники виробничих підрозділів філіалів кафедри.

Формування команди учасників на олімпіадний конкурс відбувається шляхом проведення факультетського відбіркового конкурсу серед слухачів факультативних дисциплін, пропонованих студентам для поглибленого вивчення певних напрямків професійної діяльності. Відібрані учасники проходять додатковий тренінг за матеріалами попередніх конкурсів і отримують уроки психологічної підготовки з участі в інтелектуальних змаганнях.

Проведення другого туру студентської олімпіади покладено на базові (щодо цього роду діяльності) навчальні заклади. В останні роки такими є Харківський національний університет радіоелектроніки з напряму «Електронні апарати», Севастопольський національний технічний університет з напряму «Радіотехніка» і Національний університет “Львівська політехніка” з напряму «Електроніка». Тут повсякчас анонімно студенти-олімпійці вирішують конкурсні завдання; при цьому учаснику наданий у користування персональний комп’ютер та довідники. Журі олімпіади, що складене з викладачів і співробітників відповідних кафедр базового навчального закладу та керівників студентських команд, підсумовує результати розв’язку завдань, попередньо визначає лідерів та тих, хто заслуговує заохочення. Надалі анонімність учасника знімається і він може звернутись до апеляційної комісії для з’ясування бачення особливостей поданого ним рішення та його оцінювання. Тепер розподіл призерів олімпіади виглядає завершеним, відбувається їх нагородження дипломами, грамотами й почесними призами. Ці документи на кафедрі та факультеті надають визнання першості студента з відповідного напрямку, а після підтвердження з МОНУ стають основою для відзначення на рівні університету та міста.

Випускова кафедра радіотехнічного факультету кафедра радіоконструювання і виробництва радіоапаратури вважає участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді і виборювання призових місць як показник рівня підготовки фахівців. В цьому сенсі перемоги її вихованців виглядають обнадійливо, щонайгірше друге командне місце за останні десять років. Призерами олімпіади з напряму «Радіоелектронні апарати» за цей час стали: студенти Березюк Федір, 2005 р., 2-е місце; Гуцул Антон, 2007 р., 1-е місце; Зінченко Максим, 2008 р., 2-е місце; Гордієвич Петро, 2009 р., 1-е місце; Колесник Анатолій, 2010 р., 2-е місце; Сергій Лозовий, 2011 р., 2-е місце. З напряму «Електроніка» Новосад Андрій у 2008 році посів 1-е місце.

Результати участі команд факультету в олімпіадах переконливо свідчать, що наші студенти на рівних змагаються з кращими збірними інших навчальних закладів, що усталена система олімпіад – від університетських до всеукраїнських – забезпечує збереження на факультеті належного рівня роботи з обдарованою студентською молоддю. Не можна не подякувати ентузіастам: викладачам, авторам завдань, методистам, меценатам, – які роблять належне, а іноді, й неможливе, щоб захоплені набуттям знань талановиті молоді люди мали умови, аби проявити свої здібності й успішно виступати на престижних інтелектуальних змаганнях. Що цікаво, призерами та дипломантами олімпіад є переважно випускники шкіл з невеличких міст України, і лише поодинокі – з обласних центрів та столиці. Більшість олімпійців отримують вищу освіту як магістри, деякі закінчують аспірантуру, але усі знаходять своє місце в житті з творчою роботою за фахом. Дехто з них працює за межами України і там стверджує імідж кафедри КіВРА та радіотехнічного факультету нашого Університету.