Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Електронна компонентна база

Лектор: Коваль Анатолій Васильович

Кількість кредитів: 7

Дисципліна «Електронна компонентна база» передбачає вивчення основних конструкцій, характеристик, параметрів та особливостей застосування радіодеталей, таких як резистори, конденсатори, а також вивчення основ функціонування та проектування інших вузлів радіоелектронних апаратів: котушок індуктивності, коливальних контурів, кварцевих резонаторів, фільтрів, різного виду трансформаторів і дроселів з магнітним колом, ліній затримки, електромеханічних реле, комутуючих контактів роз’ємів та перемикачів. На цій основі базується проектування і розрахунок за заданими технічними характеристиками різних вузлів электронных аппаратів з застосуванням разноманітних конструкційних матеріалів і технології виготовлення з врахуванням режимів експлуатації електронних апаратів.

PDF-варіант анотації!