Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Перелік технічних дисциплін, які вивчають студенти кафедри

Зверніть увагу! Список не остаточний та постійно оновлюється. Також більшість з наведених дисциплін відноситься до навчальних планів студетнів, які зараз навчаються. Абітурієнти, які оберуть нас в 2016 році будуть навчатися за новими навчальними планами згідно з новим переліком спеціальностей та спеціалізацій.

Дисципліни для спеціальності Радіоелектронні апарати та засоби (РВ)

 1. Технологія виробництва електронних засобів
 2. Методи та апаратура захисту інформації
 3. Автоматизація виробництва електронних засобів
 4. Компютерне моделювання електронних схем, конструкцій та технологій
 5. Мікрохвильова техніка
 6. Оптоелектронні пристрої та систем
 7. Компютерне проектування електронної апаратури
 8. Компютерні мережі та засоби телекомунікацій
 9. Системне та програмне забезпечення компютерного проектування
 10. Моделювання електронних схем, конструкції та технології електронної апаратури
 11. Мікроконтролерне керування радіоелектронної апаратури
 12. Проектування баз даних
 13. Технології та конструювання мікро- та наноелектронної техніки
 14. Функціональна та наноелектроніка
 15. Техніко-економічне обгрунтування інженерних рішень

Дисципліни для спеціальності Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки (РІ)

 1. Конструкції та технології мікросистемної техніки
 2. Физико-технічні основи мікросистемної техніки
 3. Технологія виробництва електронних засобів
 4. Методи та апаратура захисту інформації
 5. Інтелектнуальні технології виробництва радіоелектронної апаратури
 6. Проектування мікросистемної техніки
 7. Технологія віртуальних приладів
 8. Мікро та нанооптика
 9. Мікро та нанороботи
 10. Технології віртуальних приладів
 11. Моделювання мікро- і наноструктур
 12. Системи автоматизованного проектування мікро- і наносистем
 13. Матеріали мікросистемної техніки та наноелектроніки
 14. Інтелектуальні інформаційні технології
 15. Мікро- і наносенсори
 16. Мікроконтролерне керування радіоелектронної апаратури
 17. Проектування баз даних
 18. Технології та конструювання мікро- та наноелектронної техніки
 19. Функціональна та наноелектроніка

Дисципліни для спеціальності Біотехнічні та медичні апарати та системи (РБ)

 1. Автоматизація обробки біоінформації
 2. Електронні діагностичні апарати та системи
 3. Основи діагностики в біології та медицині
 4. Взаємодія фізичних полів з біооб'єктами
 5. Біофізика та біофотоніка
 6. Апаратура реабілітації
 7. Дизайн біомедичної апаратури
 8. Биіосенсори та ивмірювальні перетворювачі
 9. Інтроскопія біообектів та методи відображ біоінформації
 10. Методи та апаратура біомедичних досліджень
 11. Оптоелектронні пристрої та системи
 12. Основи гістології
 13. Основи нормальної та патологічної фізіології
 14. Методи та апаратура біомедичних досліджень
 15. Електронна апаратура лікувальних технологій
 16. Експлуатація біомедичної апаратури
 17. Метрологія біомедичної апаратури

Дисципліни спільні для РВ, РБ та РІ спецільностей

 1. Пристрої захисту інфомрації в електронні апаратурі
 2. Конструювання електронних засобів
 3. Механіка та основи мехатроніки
 4. Забезпечення якості РЕА
 5. Оптоелектронні пристрої та системи
 6. Статистичні основи технології радіоелектронної апаратури
 7. Проектування радіоелектронної апаратури
 8. Основи систем автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури
 9. Електронна компонентна база
 10. Електронні прилади
 11. Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл 1
 12. Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл 2
 13. Мікропроцесори в електронних апаратах
 14. Мікроелектроніка
 15. Алгоритмізація та програмування
 16. Інтелектуальна радіоелектронна апаратура
 17. Інформаційні технології
 18. Комп’ютерна інженерна графіка
 19. Матеріалознавство радіоелектронної апаратури
 20. Метрологія радіоелектронної апаратури
 21. Мікропроцесори в радіоелектронних апаратах
 22. Прикладна електродинаміка
 23. Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл
 24. Схемотехніка аналогової та цифрової радіоелектронної апаратури
 25. Фізико-теоретичні основи конструювання радіоелектронної апаратури
 26. Математичне моделювання систем і процесів
 27. Математичні методи оптимізації
 28. Основи наукових досліджень
 29. Наукові дослідження за темою магістерської дисертації
 30. Пристрої захисту інформації в електронній апаратурі
 31. Автоматизація обробки технічної інформації