Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Проектування мікросистемної техніки

Лектор: Туровський Анатолій Олександрович

Кількість кредитів: 2.5

Навчальна дисципліна присвячена навчанню студентів принципів проектування пристроїв (мікрозбірок), виконання закладених функцій якими забезпечується поєднанням в одному корпусі елементів різної природи, таких як мікроелектронні, мікромеханічні, оптичні, акустичні елементи та ін. У процесі навчання студенти оволодівають навиками використання комп'ютерних засобів для проектування компонентів мікросистемної техніки (МСТ) з метою аналізу та синтезу, методами розрахунку основних типів механічних мікроелектронних елементів та методів контролю і вимірювань у мікромасштабах, теорією електромеханічних аналогій та іншими суміжними питаннями.

PDF-варіант анотації!