Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Мікропроцесори в електронних апаратах

Лектор: Дюжаєв Леонід Петрович

Кількість кредитів: 6

Навчальна дисципліна присвячена навчанню студентів базовим принципам розробки програмного та апаратного забезпечення для мікропроцесорних систем різного рівня, виконання закладених функцій якими забезпечується поєднанням апаратних та програмних заходів для реалізації функцій як обробки даних, так і функцій управління зовнішніми пристроями (вводу та виводу інформації). У процесі навчання студенти оволодівають навиками використання системного програмного забезпечення персональних комп'ютерів та кросових систем для розробки програм для вбудованих мікроконтролерів. За основу береться мова програмування Асемблер, що потребує детального вивчення систем команд мікропроцесорів, які вивчаються.

PDF-варіант анотації!