Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Автоматизація оброблення технічної інформації

Приклад завдань для трерього питання заліку з АОТІ

Інформацію про теоретичні питання можна отримати тут!

Всього можливі 5 варіантів завдань:

1. Згенерувати сигнал, як суму n гармонійних коливань з амплітудами U та частотами f. Побудувати на графіку два періоди отриманого сигналу та підписати правильно осі. За допомогою функції stem на тому ж графіку побудувати дискретні відліки взяті з інтервалом в 25 точок.

2. Зчитати дані з файлу *.txt та відобразити їх на графіку у вигляді зірочок. Провести інтерполяцію (назва методу), в якості нового вектора х використати діапазон 1e-6:1e-6:1e-3 Побудувати інтерпольовані дані на тому ж графіку.

3. Зчитати дані з файлу *.txt та відобразити їх на графіку у вигляді зірочок. Провести апроксимацію поліномом n степеню. Побудувати апроксимуючу криву на тому ж графіку. Розрахувати суму квадратів абсолютного відхилення табличних даних від апроксимованих.

4. Розрахувати параметри ФНЧ при таких значеннях коридору АЧХ: fp, fs, Rp, Rs. Побудувати АЧХ розрахованого фільтру та промаштабувати осі так, щоб було видно її особливості.

5. Згенерувати сигнал, як суму n гармонійних коливань з амплітудами U та частотами f. Побудувати на графіку два періоди отриманого сигналу та підписати правильно осі. Провести амплітудну модуляцію, в якості опорної частоти обрати гармонійне коливання з частотою в 5 разів більшою, ніж максимальна частотна складова згенерованого сигналу. Побудувати графік модульованого сигналу.

Під час перевірки можливі додаткові завдання по незначній корекції написаної Вами програми.