Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Функціональна та наноелектроніка

В даній темі викладено методичні рекомендації до  лабораторної роботи з дисципліни "Функціональна та наноелектроніка" №4-2  за темою "Дослідження магнітооптичного візуалізатора"

Мета роботи: вивчити принцип побудови та конструкцію магнітооптичного візуалізатора, виконати дослідження магнітних сигналограм документів.

Методичні рекомендації до лабораторної роботи 4.2