Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Конструювання РЕА ч. 2

Шановні студенти РТ-потоку 4 курс!

Надаємо матеріали, які необхідні для успішного проходження курсу "Конструювання РЕА, частина 2".

 1. Поточний рейтинговий список
 2. Теми курсових робіт
 3. Оцінювання курсових робіт
 4. Бланк завдання на курсову роботу    Друкувати на одному листі з двох боків!
 5. Журнали "Радіо"
 6. Журнал "Радіоконструкор" (РК)
 7. ДСТУ 3008:2015 Оформлення пояснювальної записки
 8. ДСТУ 3974-2000 Розробка технічного завдання
 9. Рейтингова ситема оцінювання курсової роботи
 10. Рейтингова система оцінювання за курсом
 11. Практичні роботи 1-6
 12. Аналіз ТЗ
 13. Класифікатор ЕСКД для вибору децимального номеру
 14. Лекції (в тому числі розрахунок параметрів друкованого монтажу, оформлення креслення тощо)
 15. Зміст курсової роботи! УВАГА, є певні зміни!
 16. Надійність та Механіка. Розрахунки для курсової роботи! Консультант: Новосад А. А.
 17. Коротенька інструкція по DipTrace – для проектування друкованої плати!