Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Архів! Навчальні плани

Увага! Інформація не актуальна! Нова інформація тут!

Напрям підготовки Спеціальність Форма навчання Освітньо-кваліфікаційний рівень

6.050902

Радіоелектронні апарати

8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби Денна Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
Без відриву від виробництва Бакалавр
Спеціаліст
8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Денна Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
Без відриву від виробництва Бакалавр
Спеціаліст
8.05090203 Біотехнічні та медичні апарати і системи Денна Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
Без відриву від виробництва Бакалавр
Спеціаліст