Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Пристрої НВЧ діапазону для промисловості та сільського господарства

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Науковий керівник: доц. Сидорук Юрій Кіндратович

Використання електромагнітного поля і електромагнітних хвиль не за традиційним призначенням (радіозв’язок і радіолокація) набуває в останні роки досить широких масштабів. Ведуться дослідження впливу електромагнітного поля на біологічні процеси, процеси горіння і хімічні реакції. Елде6ктромагнітне поле використовується для сушіння сільськогосподарської продукції, знезараження та знищення комах-шкідників в продукції що зберігається та в передпосівній підготовці насіння, при виробництві олії та біодизеля, а також в інших сільськогосподарських технологічних процесах та в промисловості.

Приклад тематик магістерських дисертацій минулих років

  1. Оптимізація основних параметрів установок для передпосівної обробки насіння електромагнітним полем  надвисоких частот ( 2014 рік захисту).
  2. Система  концентрації  енергії електромагнітного поля НВЧ  діапазону від N джерел в одному об’ємі  ( 2015 рік захисту ).
  3. Дослідження взаємодії електромагнітного поля з сипучим органічним матеріалом  (зерном та іншими) ( 2016 рік захисту ).

Теми магістерських дисертацій

  1. Пристрої  знезараження сільськогосподарської продукції в тому числі насіння.
  2. Пристрої сушіння зерна та інших діелектричних сипучих матеріалів;
  3. Пристрої розморожування сільськогосподарської продукції та  лікарських препаратів.
  4. НВЧ печі різного призначення.
  5. Вимірювання вологості, температури та інших параметрів діелектричних матеріалів  НВЧ методом.
  6. Пристрої активації процесів горіння в електромагнітному полі.
  7. Плазмове горіння, плазмові розпалювачі.