Department of Design and Production of Radio Electronic Equipment

National Technical University of Ukraine
"Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

День відкритих дверей

Шановні школярі та їх батьки!
Радо запрошуємо Вас до нас в гості на Дні відкритих дверей, які відбудуться 25.01.2020, 28.03.2020 та 30.05.2020.

Програма заходу передбачає зустріч з адміністрацією факультету, представниками відбіркової комісії та екскурсію лабораторіями факультету.

Ви зможете докладніше дізнатися про наш факультет, працевлаштування наших випускників, особливості вступу та навчання. Ознайомитеся з навчальними та лабораторними приміщеннями факультету.

Вступай на телекомунікації та радіотехніку

Хочеш займатися конструюванням сучасної радіоелектронної апаратури?

Мрієш створювати системи автоматизації «Розумного дому» та «Інтернету речей»?

Прагнеш вивчити сучасні технології проектування радіоелектронної апаратури?

Тоді обирай освітню програму «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки» спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехнікарадіотехнічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Сертифікати ЗНО: Українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова на вибір!

Приймаються сертифікати 2017-2020 років з української мови та літератури, математики і фізики. Для іноземної мови – сертифікати 2018-2020 року.

Коефіцієнти, для формування рейтингу: 0,5 Математика, 0,23 Українська мова та література, 0,25 Фізика чи  Іноземна мова,  0,02 Бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти. Також наша спеціальність входить до переліку тих спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Тому використовуються ще два коефіцієнти: Галузевий коефікаєнт ГК = 1,02 та Сільський коефіцієнт СК = 1,05. Бал за атестат не враховується.

Для участі у конкурсі абітурієнт повинен мати рейтинговий бал не менше 125. 

Етапи вступної кампанії та розклад роботи відбіркової комісії можна переглянути на сайті Приймальної комісії!

Всі необхідні для вступу документи та правила прийому можна знайти за посиланням!

Форми навчання:

Приклади студентських робіт:

Інтелектуальний прилад контролю спожитої електроенергії

Цифрова обробка вихідного сигналу високочутливої радіометричної системи для медико-біологічних досліджень

Система моніторингу вимірювань сигналів давачів

Аналіз програмних та апаратних інструментів вводу/виводу для середовища LABVIEW

Пристрій моніторингу параметрів мотоцикла

Більше студентських розробок на сайті: kivra.kpi.ua

Спеціальність «Телекомунікації та радіотехніка»

Сучасний світ неможливо уявити без телекомунікацій, що базуються на радіотехніці. Ми будуємо новий інтелектуальний  простір, у якому поруч з нами будуть наші розумні технічні помічники. Все це стає можливим завдяки розвитку інтелектуальних технологій на основі  програмних та апаратних засобів мікросистемної радіоелектронної техніки.

 

Етапи вступної кампанії та розклад роботи відбіркової комісії можна переглянути на сайті Приймальної комісії!

Information for entrants and a graduate portrait

Department of Design and Production of Radio Electronic Equipment holds the training of bachelors, masters and doctors of philosophy in the specialty 172  "Telecommunications and Radio Engineering" and educational program:

«Intelligent Technologies of Microsystem Radioelectronic Equipment»

Educational program «Intelligent Technologies of Microsystem Radioelectronic Equipment» aimed at training specialists in the field of automated design and technology of microprocessor, microsystem and nanosystem electronic equipment, mathematical methods and software tools of information, technical and technological systems of higher (intellectual) level. The educational program "Intelligent Technologies of Microsystem Electronics Technology" corresponds to the "Electronics Engineering Technology" program of Europe and the USA universities, based on modern concepts of smart (intelligent) electronic technologies, including the global concept of Internet of Things.

Directions of the educational program:

Bachelor:

Master:

PhD:

Curriculums at all levels provide for the deep integration of computer technologies into the learning process: C ++ programming languages, assembler, Verilog (specialized language hardware description – HDL), universal software packages: MathCAD, MatLAB, AutoCAD, SolidWorks; specialized software packages for simulation of electronic circuits, computer-aided design and virtual devices: MicroCAP, LTSpice, Altium Designer, LabView; specialized software packages for 3D modeling of microelectromagnetic and microelectromechanical structures and systems: CST Microwave Studio, HFSS, COMSOL Multiphysics, ANSYS, etc.

Graduates work:

More information:

Вступ до магістратури

Шановні вступники!

Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури оголошує набір на навчання за освітньою програмою “Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки” на здобуття вищої освіти за ступенем “Магістр”. Вступ відбувається на основі здобутого раніше першого ступеня вищої освіти “Бакалавр”.

Форми навчання:

Термін навчання!

Для вступу до магістратури необхідно здати комплексне фахове випробування та випробування з іноземної мови у форматі ЗНО. Для складання випробування з іноземнох мови необхідно пройти реєстрацію:

Процедура реєстрації на ЄВІ для випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 2020!

Процедура реєстрації на ЄВІ випускників інших ВНЗ або випускників інших років.

З правилами прийому до магіструри можна ознайомитися за посиланням:

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2020 році

 

Етапи вступної кампанії та розклад роботи відбіркової комісії можна переглянути на сайті Приймальної комісії!

Програма комплексного фахового випробування, методика оцінювання та приклад екзаменаційного білету.

До складу Програми входять такі дисципліни: Електронна компонентна база, Основи теорії кіл, Конструювання радіоелектронної апаратури (РЕА), Цифрова схемотехніка.

Випробування проводиться у вигляді письмового екзамену. Загальна кількість екзаменаційних білетів: 2 комплекти по 50 білетів. Кожний білет складається з чотирьох питань (два теоретичних питання та дві задачі), які стосуються різних дисциплін. Завдання оцінюються однаково. Час, відведений на виконання всіх завдань – 2 години.

Освітні програми та навчальні плани підготовки!

Офіційні документи

Актуальна інформація на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2020 році

Додатки до правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2020 році:

Положення про випускників системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського, які досягли особливих успіхів у навчанні

Положення про вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про порядок подання та розгляду апеляцій вступників до КПІ ім. Ігоря Сікорського

Інформаційні матеріали приймальної комісії

Умови прийому до закладів вищої оствіти в 2020 році
Додаток 2 до Умов прийому до закладів вищої освіти в 2020 році
Додаток 4 до Умов прийому до закладів вищої освіти в 2020 році

Порядок організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти

Максимальні обсяги державного замовлення в 2020 році

Вартість навчання у 2020/2021 навчальному році

Перелік захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО — спільний наказ МОЗ/МОН України

Аналітична інформація

Збірник матеріалів IІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вступна кампанія до закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи»

Збірник матеріалів I Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вступна кампанія до закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи» 

АНАЛІЗ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2016 РОКУ ДО НТУУ «КПІ». ДИПЛОМИ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД 

АНАЛІЗ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2016 РОКУ ДО НТУУ «КПІ». ВИПУСКНИКИ СИСТЕМИ ДО ВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Відбіркова комісія

Контактна інформація

м. Київ, вул. Політехнічна, 12 (17 корпус)

З будь-якими питаннями стосовно вступу на РТФ можна звернутися за телефонами (телеграм/вайбер):

+38097-429-24-22 (Оксана Степанівна Захарченко)

+38068-330-39-60 (Чмельов Вячеслав Орійович) 

та адресами mail: vstup@rtf.kpi.ua, rtf@kpi.ua, kivra@kpi.ua

Сайт факультету: rtf.kpi.ua

Сайт приймальної комісії:pk.kpi.ua

Сторінка FB: www.facebook.com/rtf.kpi.ua

Група в телеграм: https://t.me/rtf_abit

Етапи вступної кампанії та графік роботи відбіркової комісії!

В період прийому оригіналів документів Радіотехнічний факультет чекає на Вас в 92 кабінеті 15 корпусу (м. Київ, вул. Політехнічна 14).

Rules for admission of foreigners and non-residents for study

Admission is based on the results of placement testing on the basis of the Contract signed by the University administration with the applicant or other higher education institution with physical or juridical persons; admission is possible on the basis of international agreements by letters of Ministry of Education and Science of Ukraine and in frames of government order.

Full-time and extramural (distance) training are available for foreigners.

For more information, refer to the pages:

– to Preparatory Department;

– for the 1st year;

– for the 5th year;

– Ph.D. & D.Sc.

More on the site istudent.kpi.ua

Вступ випускників за дипломом молодшого спеціаліста

Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури оголошує набір на перший курс зі скороченим терміном навчання (2 роки 10 місяців) на основі здобутого раніше ОКР "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка» та освітньою програмою "Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки". Вступники мають право вступати склавши вступні випробування з фізики та математики або зарахувавши оцінки ЗНО з відповідних предметів. Для вступу обов'язково повинен бути сертифікат ЗНО з української мови (можна використати сертифікати за 2017-2020 рік).

Форми навчання:

Після закінчення скороченої програми підготовки студенти отримують ступінь бакалавра та мають право приймати участь в конкурсі на вступ для здобуття освітніх рівнів магістр та доктор філософії.

Етапи вступної кампанії та розклад роботи відбіркової комісії можна переглянути на сайті Приймальної комісії!

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2020 році

Нормативні документи та додаткова інформація розміщена на сайті приймальної комісії!

 

Employment of the Graduates

The Graduates of KiVRA Department work in research institutes and design bureaus, enterprises of various types of ownership, in state budget institutions. All it proves ability of the Department to deliver highly qualified specialists of wide scope of knowledge. This scope permits our graduates to work not only in companies of radioengineering specialty.

Department of design and production of radio equipment delivers both bachelors and masters by speciality 172 “Telecommunication and radioengineering”.

Most known consumers of our graduates are Design Bureau of “Arsenal” plant, “ARTEM” plant, JSC “Meridian”, research institute “Orion”, Research Institute of Radioequipment, Design Bureau “Luch”, Antonov Plant, Research Institute of Ministry of Internal Affairs, Research Institute  “Buran”, “Huawei” Ukraine company and others. However, many graduates find themselves a job in academic and applied research institutions.

Our students do field experience in manufacturing enterprises of Ukraine to provide better adaptation for future employment. If the graduate wishes to get a job in the company where he carried out field experience, the Department always assists him for employment. Usually intern get a position of an engineer within a company, further career growth depends upon his capabilities and desire. Some of our graduates are executives of trust-worthy companies.
Positive estimate of our graduates concerning their level of training confirms by large flow of requests from enterprises for our graduates.

Regional demands in the graduates are studied by means of companies requests, systematic meetings with industry representatives, analyzing of results of graduates’ probation etc. That is done to provide more efficient professional career guidance for the graduates and studying the requirements of companies. In accordance with the companies’ requests our interns answer their obligations successfully.

The mechanism of interaction between companies and University concerning changing the curricula and programs of study has a large value. The feedback with the companies is provided by implicit participation of industry representatives in examination board for presentation of bachelor’s and Master’s thesis.
The graduates’ employment system proves its high efficiency during many years and provides radioengineering companies claims settlement.

The list of companies for employment  can be found by following link work.rtf.kpi.ua.

 

Заочний деканат

Радіотехнічний факультет проводить набір студентів для здобуття вищої освіти за ступенями бакалавра та  магістра заочної форми навчання за спеціальністю 172 "Телекомунікації та радіотехніка" та спеціалізаціями "Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки", "Радіотехнічні інформаційні технології", "Радіосистемна інженерія", "Радіозв'язок і оброблення сигналів"

Більше інформації можна отримати в деканаті

Розміщення: КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 17, кімната 423

Дні роботи: понеділок-п’ятниця, кожна 2-га субота місяця

Телефон: +380-44-204-91-53

Заступник декана із заочної форми навчання: Адаменко Володимир Олексійович

Прийом у будні дні з 11:00 по 16:00 год.

Обідня перерва з 13:00 по 14:00 год.