Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

X науково-технічна конференція студентів та аспірантів «РАДІОЕЛЕКТРОНІКА В ХХІ СТОЛІТТІ»

Дата проведення: 12-13 травня 2016 року

Матеріали конференції приймаються до 30 квітня 2016 року, на електронні

адреси відповідальних по кафедрах:

– ТОР, РОС, РТПС: Овсяник Ю. А., ovsianyk@ukr.net

– КіВРА: Савенко Я. В., savenko@rtf.kpi.ua