Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

РАДІОЕЛЕКТРОНІКА В ХХІ СТОЛІТТІ

ІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів та аспірантів «РАДІОЕЛЕКТРОНІКА В ХХІ СТОЛІТТІ»


14-16 травня 2019 року

  1. Матеріали конференції приймаються до 30 квітня 2019 року, на електронну адресу r.electronik@kpi.ua
  2. В темі листа вказати прізвище автора та номер секції (наприклад, «Крутивус_секція_1»)) надіслати, оформлені відповідним чином тези доповіді (загальний обсяг 2 повні сторінки) та заявку щодо участі у конференції (обов’язково).
  3.  Вимоги до оформлення тез, приклад оформлення бібліографії та приклад заявки можна знайти на сайті факультету за посиланням: https://rtf.kpi.ua/stud_conf_2019/
  4. Тези, оформленні з порушенням визначених вимог та правил, до опублікування не приймаються.
  5. До 30 квітня подати електронний варіант тез до розгляду, а після прийняття тез, до 13 травня – паперовий варіант з підписом наукового керівника (для студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського).
  6. Аудиторія в навчальному корпусі №17 та час проведення засідань конференції буде повідомлено окремим оголошенням перед датою початку роботи конференції.
  7.  Для виступу підготовити презентацію максимум на 12 слайдів на 5 хвилин доповіді.
  8. Організаційний внесок за участь у конференції: для студентів та співробітників радіотехнічного факультету – 80 грн. (готівкою); для сторонніх осіб – 150 грн. (реквізити буде надано після затвердження тез) за одні тези.
  9.  Для іногородніх планується поселення.