Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Графік представлення атестаційних робіт спеціалістів!

Дати представлення дипломних проектів (робіт) спеціалістів на підпис завідувачу кафедри для допуску до захисту!

 

08.02.2016 р.

гр. РВ-41с

1.  Беженцев О.О.

2.  Велигорський В.Ю.

3.  Загородний Є.В.

4.  Конопаткін Д.А.

5.  Могир О.С.

6.  Попрядухін Д.О.

7.  Тихомиров А.С.

8.  Шліханов В.С.

 

09.02.2016р.

гр.РІ-41с,РБ-41с

1. Дидюк Р.В.    

2. Журба О.В.

3. Ростанець Я.В.

4. Павлюк Я.Г.

5. Теслюк О.В.

6. Тичина В.В.

 

10.02.2016р.

РВ-з41с

1. Камінський Р.Б.

2. Шульга Д.Г.

3. Терещенко Д.С.

4. Підлуцький Г.А.

5. Ляхов О.Ю.

6. Йовенко І.О.