Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Програма конференції “Радіоелектроніка у ХХІ столітті”

27 квітня 2015 р., 14:30

1. ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК НАПІВПРОВІДНИКОВИХ КОМПОНЕНТІВ
Грицевич І. Р. (Науковий керівник Піддубний В. О., к.т.н., доцент)
2. ОСОБЕННОСТИ ЗОНДИРОВАНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ РАССЕИВАТЕЛЕЙ БИГАРМОНИЧЕСКИМ СИГНАЛОМ
Во Зуй Фук, Зинченко М. В. (Научный руководитель Зиньковский Ю. Ф., проф., д.т.н.)
3. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАВАДОСТІЙКИХ ІМІТАТОРІВ ЗАКЛАДНИХ ПРИСТРОЇВ У НЕЛІНІЙНІЙ РАДІОЛОКАЦІЇ
 Галицький О. П. (Науковий керівник Зінченко М. В., к.т.н.)
4. АНАЛІЗ СПЕКТРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ЛЕЖАНДРА
 Макаєв О.Г.  (Науковий керівник Мрачковський О.Д., к.т.н, доц.)
5. АНАЛІЗ СИГНАЛУ ГЕОЛОКАТОРА
Фурманчук В. Ю. (Науковий керівник, к.т.н., доц. Мрачковський О. Д.)
6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИЯВЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВ У НЕЛІНІЙНІЙ РАДІОЛОКАЦІЇ
Балицький В.І. (Науковий керівник Зіньковський Ю. Ф. , д.т.н., проф.)
7. ПОБУДОВА МЕРЕЖІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ САЙТІВ  ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ «ПОЛІДАР»
 Товкач  І. О. (Науковий керівник Піддубний В. О., к.т.н., доцент)
8. ВИКОРИСТАННЯ ЛІНІЙНОГО КОНГРУЕНТНОГО ГЕНЕРАТОРА ДЛЯ ПОДІЛУ ЧАСТОТИ НЕНАЦІЛО В ЦИФРОВИХ СХЕМАХ
Ходнєв Т.А. (Науковий керівник Варфоломєєв А.Ю., кандидат технічних наук)
9. РЕЦИРКУЛЯЦІЙНА СУШКА ЗЕРНА АКТИВНОЮ ВЕНТИЛЯЦІЄЮ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛЯ НВЧ
 Васьковець В. М. (Науковий керівник Сидорук Ю.К., доц.)
10. ЗАСТОСУВАННЯ SDR–СИСТЕМ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ Адаменко В. О., Онищенко Д.Ю.
11. МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ АЛГОРИТМОВ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ В ПЛОСКИХ ЦИФРОВЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТКАХ
 Неуймин С.С.; (Науковий керівник Жук С. Я., д.т.н., професор)
12. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ЯВИЩА ПЕРЕДАЧІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ПО ОДНОМУ ДРОТУ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ
Бурковський Я. Ю. (Науковий керівник Руденко Н. М, к.т.н.,  доц.)
13. АЛГОРИТМ ПОЛУКАУЗАЛЬНОЙ ДВУХЭТАПНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ПОЛУТОНОВЫХ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Ляшук А.Н. (Научный руководитель  Жук С.Я. , д.т.н., проф.)
14. АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ В ПЛОСКИХ ЦИФРОВЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТКАХ
Неуймин С.С. (Научный руководитель Жук С. Я., д.т.н., проф.)

28 квітня 2015 р., 14:30

1. ВОКОДЕРИ З ТЕХНОЛОГІЄЮ TWELP
Стефанишина Ю. І. (Науковий керівник Бичков В. Є.)
2. ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ АУДИТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
Коваленко С. А., (Науковий керівник Дюжаєв Л.П., к.т.н. доц.)
3.    МЕТОДЫ АДАПТАЦИИ В РАДИОСЕТЯХ
Разумейко Т.К. (Научный руководитель  Головин В.А., к.т.н., доц.)
4. FSK ДЕМОДУЛЯТОР
Касьянов М. С. (Научный руководитель  Антипенко Р. В., к.т.н., доц.)
5. ОПТИМІЗАЦІЯ  ПРИЙОМУ ТА ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ У БЕЗДРОТОВИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
Бурячинський М.О. (Науковий керівник Левандовський В.Г. к.ф-м.н., доц.)
6. ІНТЕРФЕЙС СТРУМОВОЇ ПЕТЛІ ДЛЯ РАДІОМЕТРИЧНИХ СИСТЕМ
Буза Є. Д. (Науковий керівник Перегудов С. М., к.т.н, доц.)
7. НЕИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ КРОВИ
Зинченко А. Д. (Научный руководитель Богомолов Н. Ф., к.т.н., доц.)
8. ЛАЗЕРНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК БІООБ’ЭКТІВ
Гальма Ю. В. (Науковий керівник Богомолов М. Ф., к.т.н., доц.)
9. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ЦИТОФЛУОРИМЕТРОВ
Гришко И. В. (Научный руководитель Богомолов Н. Ф., к.т.н., доц.)
10. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ, ОСНОВАНЫЕ НА ИНФОРМАТИВНОСТИ СПЕКЛ-СТРУКТУР
Кустовский А. Е. (Научный руководитель Богомолов Н. Ф., к.т.н., доц.)
11. СОВРЕМЕННЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ СПЕКТРОФОТОМЕТРЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ КРОВИ
Силенко Е. Е. (Научный руководитель Богомолов Н. Ф., к.т.н., доц.)
12. ВИКОРИСТАННЯ МАС-СПЕКТРОМЕТРІЇ В МЕДИЦИНІ
Саленко М. О. (Науковий керівник Богомолов М. Ф., к.т.н., доц.)

29 квітня 2015 р., 14:30

1.  ОГЛЯД ДРОТЯНИХ АНТЕН ТА ЇХ ІНТЕГРАЛЬНОГО РІВНЯННЯ
 Махно К. М. (Науковий керівник Найденко В. І., д.т.н., проф.)
2. ПРОБЛЕМИ ПРЕКТУВАННЯ ЗАХИСТУ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ ВІД ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ РАДІАЦІЙНИХ ПОЯСІВ ЗЕМЛІ
 Іванов С. Л.  (Науковий керівник Уваров Борис Михайлович, д.т.н., проф.)
3. ВПЛИВ ФОРМИ ЗОВНІШНЬОГО ПРОФІЛЮ АНТЕНИ ВІВАЛЬДІ НА ЇЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЗГОДЖЕННЯ І ВИПРОМІНЮВАННЯ
Щербина Н.Ю., Василенко Д.О., к.т.н
4. ОГЛЯД МЕТОДІВ РЕСТАВРАЦІЇ ОБРАЗІВ
Фатєєва М.Ю. (Науковий керівник Іванюк Н.О., ст. викладач)
5. ОГЛЯД МЕТОДІВ НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРЕНОГО СКАНУВАННЯ
Герасименко А.О. (Науковий керівник Сушко І.О, к.т.н., ст. викладач