Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Інтелектуальна обробка даних

Лектор: Адаменко Володимир Олексійович

Кількість кредитів: 4 (120 годин)

Курс присвячено вивченню основних алгоритмів машинного навчання, які можна застосувати для вирішення прикладних задач, пов’язаних з обробкою даних, отриманих від різних електронних пристроїв.

Студенти ознайомляться з основними парадигмами машинного навчання (навчання з вчителем, без вчителя та з підкріпленням), алгоритмами для класифікації, кластеризації, регресії тощо. Вивчать основні типи нейронних мереж, їх архітектуру та застосування.

За допомогою мови програмування Python студенти самостійно реалізовують різноманітні алгоритми, створюють та навчають нейронні мережі для розпізнавання зображень, розробляють програми для оброблення даних в реальному часі.

Курсом передбачено 8 комп'ютерних практикумів. Основна мова – Python, проте для реалізації поставлених задач можна використовувати і будь-яку іншу, більш зручну для студента, мову програмування. Також для деяких занять потрібні лабораторні макети на основі Atmega328 для збирання та передавання даних від давачів на комп'ютер.