Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Переддипломна практика студентів 4 курсу 2019

Список розподілу студентів четвертого курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, група РК-51 для проходження переддипломної практики  з 15 квітня 2019 р. по 19 травня 2019 р. за державним замовленням.