Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Розподіл студентів на практику в 2020 році

Розподілу студентів другого курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти, для проходження переддипломної практики з 01 вересня 2020 р. по 26 жовтня 2020 р.:

За державним замовленням

За кошти фізичних та юридичних осіб