Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Розподіл студентів на практику

Розподілу студентів другого курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти, група РІ-81мп для проходження переддипломної практики з 02 вересня 2019 р. по 27 жовтня 2019 р. за державним замовленням.

Список студентів!