Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

РТПСАС-2013

З 11 до 15 березня 2013 року за підтримки радіотехнічного факультету було проведено Міжнародну науково-технічну конференцію «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи», що проводиться в режимі on-line з розміщенням дискусійного поля на сайті конференції.

В рамках проведення конференції було представлено 108 доповідей від 180 авторів зі всіх куточків України.

Секція 1. Радіотехнічні кола та сигнали. Обчислювальні методи в радіоелектроніці

Керівник секції: д.т.н., проф. Жук С. Я., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: Неуймін Олександр Станіславович

 1. Євграфов Д. В., Баланчук І. А. Синтез цифрового фільтру адаптивного шумового генератору мережі живлення комп’ютерів
 2. Соколов Д. Ю., Дюжаєв Л. П. Дворівневий аналіз мовної команди
 3. Єрохін В. Ф., Пелешок Є. В. Процедура когерентно-некогерентної демодуляції взаємнозаважаючих цифрових сигналів з двійковою частотною модуляцією
 4. Федоров Е. Е. Метод дискретизации аналогового сигнала на основе понижающих размерность нерасширяющих компактных равномерно непрерывных отображений
 5. Мартинюк В. В., Федула М. В. Виявлення слабких періодичних сигналів із застосуванням модифікованої системи Дуффінга-Холмса дробового порядку
 6. Неуймин А. С., Жук С. Я. Обнаружение цели в импульсно-доплеровской РЛС на основе многообзорного накоплении сигналов
 7. Нікітенко В. Г., Дюжаєв Л. П. Застосування паралельних обчислень на центральному процесорі та графічному адаптері ЕОМ для прискорення розрахунку параметрів електричних ланцюгів
 8. Рибін О. І., Іванюк Н. О. Формування оберненої матриці деградації образу в області трансформант Адамара
 9. Шаповалов Ю. І., Мандзій Б. А., Бачик Д. Р. Оптимізація лінійних параметричних кіл за умови контролю їх стійкості
 10. Воргуль А. В., Сулейман Ю. Х. Формирование импульсов и согласованная фильтрация сигнала в цифровой системе передачи информации
 11. Сушко І. О., Рибін О. І. Алгоритм візуалізації неоднорідностей в імпедансній томографії
 12. Вишневый С. В., Жук С. Я., Павлюченкова А. Н. Некаузальная двухэтапная фильтрация изображений при наличии наблюдений с аномальными ошибками

Секція 2. Проектування, технологія та експлуатація радіоелектронної техніки. Ультразвукова техніка.

Керівник секції: д.т.н., проф. Зіньковський Ю. Ф., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: Новосад Андрій Анатолійович

 1. Волочій Б. Ю., Озірковський Л. Д., Панський Т. І., Муляк О. В. Методика визначення показників надійності відмовостійких програмно-апаратних радіоелектронних систем
 2. Мандзій Б. А., Волочій Б. Ю., Озірковський Л. Д., Гнатів С. І., Кулик І. В. Математична модель для оцінки економічної ефективності технічного обслуговування та ремонту систем регіональних радіоелектронних комплексів
 3. Коцержинський Б. О. Способи підвищення частоти вихідних коливань інтегрованих синтезаторів прямого цифрового синтезу
 4. Волочій Б. Ю., Кузнєцов Д. С. Порівняння стратегій профілактичного та аварійного відновлення джерела безперебійного електроживлення апаратури довготривалого і безперервного використання
 5. Коваль В. Ю., Дюжаєв Л. П. Проектування системи домашньої автоматики «Розумний дім»
 6. Смолянінов В. Г., Капелюшний В. Д., Сухопара О. М. Застосування технології віртуальних приладів для моніторингу і управління радіоелектронними засобами
 7. Тарадаха П. В., Недоступ Л. А., Надобко О. В. Модифікований метод оптимізації процесів забезпечення якості РЕА на стадії виготовлення
 8. Левандовський В. Г. Оптимізація передавальних характеристик різко несиметричних хвилеводів
 9. Левандовський В. Г. Оптимізація характеристик хвилеводів круглого поперечного перерізу для заданого розподілу потужності
 10. Баховський П. Ф., Євсюк М. М. Ймовірний підхід до захисту базових станцій мобільного зв’язку від впливів коротких замикань, що виникають на високовольтних ЛЕП
 11. Гліненко Л. К., Фаст В. М. Моделювання задач на графах при проектуванні РЕА
 12. Мандзій Б. А., Озірковський  Л. Д., Мельник В. М., Тиндик О. І. Оцінка показників надійності базової станції коміркового зв’язку при врахуванні її простою під час ремонту
 13. Нікітчук А. В., Уваров Б. М. Автоматизація розрахунку показників надійності радіоелектронних засобів
 14. Олійник С. М., Мовчанюк А. В. Структурна схема перетворювача напруги для живлення бортової апаратури
 15. Клепіковський А. В. Термостатування частоти кварцового резонатора із передбаченням температурних режимів
 16. Гришко И. А., Новосад А. А., Луговской А. Ф. Фокусирующие возможности ультразвуковых колебательных систем
 17. Васильев В. И. Разработка аппаратуры для управления электромеханической системой с распределенными параметрами
 18. Луговський О. Ф., Ляшок А. В., Новосад А. А. Ультразвукове дрібнодисперсне розпилення в технології нанесення просвітлюючого шару на кремнієві пластини сонячних батарей

Секція 3. Теорія та практика радіовимірювань.

Керівник секції: д.т.н., проф. Яненко О. П., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: Головня Вікторія Мілентіївна

 1. Яненко О. П., Перегудов С. М., Вінокуров В. С. Тепловий генератор з реверсним регулюванням температури
 2. Яненко О. П., Горшков А. В. Вплив неточності формування фазового зсуву на вихідну частоту дискретного фазообертача при зміщенні частоти
 3. Горященко К. Л. Гула І. В. Вимірювач кута фазових зсувів за методом коінциденції
 4. Головня В. М., Демчук В. О. Розрахунок параметрів давача для лазерної інтерференційної термометрії
 5. Піддубний В. О., Іванов А. С., Піддубний В. В. Методика оцінки паразитної синхронізації генераторів перетворювача механічних величин на поверхневих акустичних хвилях
 6. Узунов О. В., Ночніченко І. В., Галецький О. С. Особливості вимірювань статичних характеристик біметалевого приводу для регульованого гідравлічного дроселю
 7. Узунов О. В., Ночніченко І. В., Галецький О. С., Новосад А. А. Експериментальне дослідження роботи пневмогідравлічного дозатора з контролерним керуванням
 8. Ющенко О. І., Михайленко С. В. Електронне моделювання схеми виділення вищих гармонік НВЧ-сигналів
 9. Яненко О. П., Куценко В. П., Михайленко С. В. Електромагнітне дослідження параметрів сіталової та цинкової кераміки

Секція 4. Електродинаміка. Пристрої НВЧ діапазону та антенна техніка

Керівник секції: д.т.н., проф. Дубровка Ф. Ф., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: Овсяник Ю. А.

 1. Раифов Л. Э. Расчет антенны вращающейся поляризации для телекоммуникационных систем
 2. Савин К. Г., Прокопенко Ю. В., Поплавко Ю. М. Расчет резонансных частот составного металло-диэлектрического резонатора методом частичных областей
 3. Дубровка Ф. Ф., Видалко О. Є. Чисельне дослідження характеристик ФАР на основі друкованих квазі-Ягі випромінювальних елементів
 4. Овсяников В. В., Кашуба И. В. Радиотехнические характеристики петлевых плазменных и металлических антенн для мобильных объектов
 5. Нудьга А. А., Савочкин А. А. Треугольная антенна линейной поляризации
 6. Piltyay S. Enhanced C–band antiphase power combiner / divider
 7. Штука В. Я., Зінченко М. В. Дослідження рівня максимальної потужності в геолокації
 8. Сидорук Ю. К., Туровський А. О. Аналіз поляризаційного фільтра з тонких круглих паралельних проводів
 9. Абрамович А. О. Вибрані аспекти математичної обробки сигналів георадарів
 10. Дубровка Ф. Ф., Овсяник Ю. А., Дубровка Р. Ф. Дводіапазонний коаксіально-рупорний опромінювач дзеркальних антен
 11. Ковальчук Д. А. Широкополосная антенна с полем излучения круговой поляризации

Секція 5. Телекомунікація, радіолокація, навігація

Керівник секції: к.т.н., проф. Правда В.І., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: Кожухар Павло Вікторович

 1. Безгин А. А., Савочкин А. А., Слободенюк А. А. Расчет энергетики Wi-Fi сигнала в железнодорожном вагоне
 2. Авдеенко Г. Л., Якорнов Е. А. Расчёт показателей эффективности оптимальной пространственной обработки сигналов для радиолинии стационарной беспроводной телекоммуникационной системы
 3. Белас О. М. Методика прогнозуючого контролю авіаційних інфокомунікаційних мереж
 4. Березянський Б. М., Чекаль Д. І. Захист сигналу в мережах на основі технології PLC
 5. Бичковський В. О., Реутська Ю. Ю. Прогнозування ефективності систем радіокерування
 6. Гузь В. И., Марков В. И., Волошин А. П., Остапенко Д. А. Применение математического моделирования при разработке ФАР
 7. Афонин И. Л., Жмур А. А. Разработка RFID-системы контроля погрузочно-разгрузочных операций на судах типа RO-RO
 8. Зінченко А. К., Бондаренко Г. І. Аналіз методів контролю якості сигналів в цифрових радіорелейних та тропосферних станціях зв’язку.
 9. Камінчук К. В. Моделювання мережевої взаємодії в середовищі LabView
 10. Кожухар П. В. Оцінка чутливості і роздільної здатності контролю магнітного захисту документів магнітооптичною телевізійною системою
 11. Кочмарук А. В. Забезпечення ефективного моніторингу радіосигналів у широкому діапазоні частот
 12. Гурман І. В., Лисий М. І., Орлов В. В. Розробка методу зменшення неоднозначності визначення координат наземних об’єктів трипозиційною пасивною системою радіотехнічного контролю
 13. Шинкарук О. М., Любчик В. Р., Лантвойт М. О. Аналітичний багаточастотний фазовий метод вимірювання дальностей
 14. Березянський Б. М., Маслюк А. В. Порівняння параметрів систем зв’язку PLC G3 та PRIME
 15. Волочій Б. Ю., Муляк О. В., Озірковський Л. Д., Змисний М. М., Панський Т. І. Надійнісна модель відмовостійкої багатопроцесорної системи з відновленням працездатності програмного забезпечення
 16. Ничипоренко С. В. Передача прихованих повідомлень в мережах мобільного зв’язку
 17. Мрачковський О. Д., Реутська Ю. Ю. Порівняльний аналіз потенційних характеристик зондувальних сигналів з внутрішньоімпульсною частотною модуляцією другого, третього та четвертого степеня
 18. Родін О. С., Макаренко О. С. Чутливий приймач звукового підводного зв’язку
 19. Савочкин Д. А. Классификация методов локализации объектов в двумерном пространстве внутри помещений с помощью RFID-систем
 20. Турко С. І. Адаптивне виявлення малорозмірних малорухомих цілей морськими РЛС на фоні інтенсивного морського клатера
 21. Чесановський І. І., Іванов А. В., Гурман І. В. Підвищення завадостійкості обробки сигналів в некогерентних радіолокаційних системах
 22. Швець В. А. Синтез пласкої антенної решітки супутникових аеронавігаційних систем GPS
 23. Волочій Б. Ю., Озірковський Л. Д., Мащак А. В., Шкілюк О. П., Кулик І. В. Розрахунок мінімальних січень для відмовостійких систем на основі структурно-автоматної моделі

Секція 6. Радіоелектроніка біомедичних технологій.

Керівник секції: д.т.н., проф. Шарпан О. Б., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: Мосійчук Віталій Сергійович

 1. Богомолов М. Ф., Каньшин І. О. Современные методы исследований заболеваний крови человека, базирующиеся на теории Ми
 2. Богомолов М. Ф., Антипенко Р. В., Киричок О. В. Математичне моделювання секторних фазованих перетворювачів
 3. Кісельов Є. М., Ярошенко О. О. Дослідження цифрових фільтрів системи віддаленого моніторингу передінфарктних станів
 4. Скицюк В. І., Клочко Т. Р. Загальні засади побудови інтегрованих систем терапії та діагностики
 5. Назарчук Л. Ю. Зв’язок коефіцієнта відбиття з параметрами вимірювальної лінії при ближньопольовій діагностиці біологічних об’єктів
 6. Олійник В. П., Куліш С. М., Степанова К. О. Дослідження біосенсорної реакції клітинних субстанцій на випромінювання імпульсного газорозрядного генератора для інформаційно-хвильової терапії
 7. Притула А. О. Використання багаторівневого дискретного вейвлет-перетворення пульсових сигналів для визначення функціонального стану людини
 8. Савенко Я. В., Сичов О. В. Одноканальний вимірювач потужності для реєстрації міліметрового випромінювання людини
 9. Тертышный В. А., Тертышный А. М. Усовершенствование седиментометра Вигнера
 10. Тертышный В. А., Тертышный А. М. Сравнение методов седиментации высокодисперсных систем
 11. Гайдаєнко Є. В., Мовчанюк А. В., Рибін О. І. Аналіз джерел струму на операційних підсилювачах, згідно вимог їх прецизійності в широкій смузі робочих частот для задач електроімпедансної томографії
 12. Зінгер Я. Л. Фетальний моніторинг. ЕКГ плоду
 13. Богомолов М. Ф., Шатило О. О., Соловьева В. С. Лазерний лабораторний стенд для дослідження біологічних об’єктів за допомогою методів оберненої оптики фур’є

Секція 7. Мікроелектронна техніка. Функціональна та наноелектроніка

Керівник секції: д.т.н., проф. Нелін Є. А., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: к.т.н. Назарько Анатолій Іванович

 1. Дружинін А. О., Островський І. П., Ховерко Ю. М., Вуйцик А. М. Нитчасті кристали кремнію-германію як чутливі елементи сенсорів деформації, працездатні в складних умовах експлуатації
 2. Дружинін А. О., Островський І. П., Ховерко Ю. М., Корецький Р. М. Імпедансна спектроскопія ниткоподібних кристалів Sі в області переходу метал-діелектрик
 3. Бібик В. В., Грищук О. С., Зимовець В. І. Вплив магнітного поля на коефіцієнт тензочутливості одношарових плівок нікелю
 4. Біденко П. С., Назарько А. І., Нелін Є. А., Попсуй В. І. Мініатюрні пристрої на основі електромагнітних кристалів
 5. Гричановська Т. М., Шешеня Л. А., Гриценко С. В. Електро– і магніторезистивні властивості тонкоплівкових систем на основі Ni і Fe
 6. Клим Г. І. Еволюція поруватої структури оптимізованої волого-чутливої кераміки MgO-Al2O3
 7. Кузенков Д. С. Моделювання та розроблення інтегрованої мікросхеми низькочастотного операційного підсилювача
 8. Лисняк Н. А. Графен как перспективная замена кремнию
 9. Оксанич А. П., Притчин С. Э., Тербан В. А. Разработка устройств и систем выращивания слитков арсенида галлия для изделий микро, нано электроники и фотовольтаики
 10. Перчевский А. А., Демъяненко П. А. Компьютерное моделирование процессов смешения-распределения излучения в биконических областях сплавленных волоконно-оптических распределителей-сумматоров
 11. Спичак В. В. Моделювання та розроблення інтегрованої мікросхеми операційного підсилювача

Секція 8. Захист інформації

Керівник секції: д.ф.-м.н., проф. Найденко В. І., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: к.т.н. Шумаков Д. С.

 1. Захарків Т. І., Кухарська Н. П. Комбінування LSB-методу та криптографічної системи Хілла для прихованого пересилання зашифрованих повідомлень
 2. Дичка І. А., Онай М. В. Організація системи команд співпроцесора Галуа
 3. Кузьменко І. С., Грицюк Ю. І. Проблеми захисту ІР-телефонії від посягань зловмисників
 4. Лаврівська О. З., Грицюк Ю. І. Проблеми захисту мережевої інфраструктури від посягань зловмисників
 5. Лозинський О. І., Грицюк Ю. І. Особливості використання програми Skype у пожежно-рятувальних підрозділах
 6. Ляшук О. М. MHED — високоефективний метод захисту даних на основі багатошарового гібридного шифрування
 7. Наталенко П. П., Шолудько В. Г. Захист інформації в корпоративних мережах
 8. Пепа Ю. В., Харечко І. С. Оптимальне вимірювання та оцінка параметрів прийнятого радіосигналу
 9. Сташевський З. П., Грицюк Ю. І. Показник якості функціонування системи захисту інформації
 10. Сулятицький П. Р., Грицюк Ю. І. Захист інформації в державних структурах України
 11. Цибуляк Б. З. Захист інформації у каналах телефонного зв’язку