Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

РТПСАС-2015

З 16 до 22 березня 2015 року за підтримки радіотехнічного факультету було проведено Міжнародну науково-технічну конференцію «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи», що проводиться в режимі on-line з розміщенням дискусійного поля на сайті конференції.

В рамках проведення конференції було представлено 86 доповідей від 120 авторів зі всіх куточків України.

Секція 1. Радіотехнічні кола та сигнали. Обчислювальні методи в радіоелектроніці
Керівник секції: д.т.н., проф. Жук С. Я., НТУУ “КПІ”, Україна
Секретар секції: Ляшук Олексій Миколайович

 1. Неуймин А. С., Жук С. Я. Адаптивный алгоритм многоальтернативного последовательного обнаружения траектории цели с отбрасыванием неудачных гипотез
 2. Іванюк Н. О., Рибін О. І. Порівняння методів умовної деконволюції в базисах перетворення Фур’є та Адамара для реставрації образів
 3. Артеменко М. Ю. Декомпозиція струмів та потужностей трифазного четирипроводного кола в несиметричному несинусоїдному режимі
 4. Шаповалов Ю. І., Мандзій Б. А., Бачик Д. Р. Про точність оцінки стійкості лінійних параметричних кіл частотним символьним методом
 5. Коцержинський Б. О. Дискретизація складних періодичних сигналів при їх прямому цифровому синтезу
 6. Кривенко Е. В., Луценко В. И., Попов И. В., Лю Яо (Liu Yao). Восстановление изображения объекта при наблюдении через мутную среду с использованием априорной информации о распределении интенсивности
 7. Ляшук А. Н., Жук С. Я. Алгоритм объединения результатов одномерной оптимальной фильтрации при полукаузальной обработке изображений
 8. Маринін М. М., Шпилька О. О. Аналіз моделей утворення штучних ревербераційних ефектів
 9. Дюжаєв Л. П., Мельник О. В. Генетичний алгоритм як метод обробки технічної інформації
 10. Неуймин С. С., Жук С. Я. Программный комплекс моделирования адаптивной обработки сигналов в плоских цифровых антенных решетках произвольной формы
 11. Осадчук О. В., Савицький А. Ю., Звягін О. С. Обробка вимірювального сигналу сенсора за допомогою параболічної інтерполяції
 12. Семібаламут К. М., Жук С. Я. Порівняльний аналіз ефективності цифрового адаптивного фільтру з паралельним ваговим підсумовуванням сигналів при використанні алгоритмів Уідроу і Калмана

Секція 2. Проектування, технологія та експлуатація радіоелектронної техніки. Ультразвукова техніка.
Керівник секції: д.т.н., проф. Зіньковський Ю. Ф., НТУУ “КПІ”, Україна
Секретар секції: Новосад Андрій Анатолійович

 1. Фурса С. Є., Зінько Л. О., Лавров М. В. Оптоімітансний напівсуматор
 2. Туровський А. О., Зіньковський Ю. Ф., Сидорук Ю. К. Методи підвищення ефективності опромінення діелектричних матеріалів електромагнітним полем
 3. Мовчанюк А. В., Вистизенко Е. В. Оценка потерь mosfet транзисторов в ключевых ультразвуковых генераторах
 4. Дідух О. І., Тищенко В. В. Порівняльний аналіз швидкодії Java на мікрокомп’ютері Raspberry Pi
 5. Нікітчук А. В., Уваров Б. М. Програмне забезпечення визначення температур та показників надійності елементів електронної структури РЕА
 6. Гліненко Л. К., Фаст В. М. Інтелектуальні системи підтримки інноваційної діяльності
 7. Ліщинська Л. Б., Ткачук Я. С., Бондарюк Д. В. Математична модель багатопараметричного багатокаскадного узагальненого перетворювача імітансу
 8. Мовчанюк А. В., Федоренко И. В. Многочастотный метод измерения скорости звука
 9. Адаменко В. О., Чеботар Д. Ю. Схемотехнічна реалізація штучного нейрону

Секція 3. Теорія та практика радіовимірювань.
Керівник секції: д.т.н., проф. Яненко О. П., НТУУ “КПІ”, Україна
Секретар секції: Головня Вікторія Мілентіївна

 1. Яненко О. П., Горшков А. П., Чубенко В. Ю. Фазометрична НВЧ система
 2. Бичковський В. О., Реутська Ю. Ю. Формалізація задачі корекції радіотехнічних вимірювачів
 3. Кононов С. П., Борсолюк Р. В. Підвищення точності вимірювання частоти СВІП-генератора
 4. Яненко О. П., Кальнюк В. О. Електрофульгуратор
 5. Карлов В. А. Измерение комплексного коэффициента отражения методом многоплечей Е-плоскостной отсчетной неоднородности
 6. Коцержинський Б. О. Керування генераторами складних періодичних сигналів при їх прямому цифровому синтезу
 7. Кривенко Е. В., Луценко В. И., Попов И. В., Лю Яо (Liu Yao). Многоволновый сенсор контроля прозрачности воды в оптическом диапазоне
 8. Яненко О. П., Михайленко С. В., Кальнюк В. О. Дослідження проходження світла через біотканину
 9. Осадчук В. С., Осадчук А. В., Осадчук Я. А. Радиоизмерительный сенсор давления с частотным выходом
 10. Реуцький Є. А. Вдосконалення методу контролю метрологічних характеристик ультразвукових витратомірів на стадії експлуатації
 11. Осадчук О. В., Притула М. О., Коваль К. О. Аналіз надчутливих пристроїв та їх сенсорів до магнітного поля на ефекті Джозефсона
 12. Філинюк М. А., Лазарєв О. О., Бондарюк Д. В., Козін Д. О. Автогенераторні сенсори на L- та С-негатронах
 13. Філинюк М. А., Чехместрук Р. Ю., Стахов В. П. Визначення параметрів конвеєру струму через вимірювання його y-параметрів
 14. Яненко О. П., Яворський Б. І., Ткачук Р. А., Русинчук В. П. Дослідження електромагнітних випромінювань природних фізіотерапевтичних об’єктів

Секція 4. Електродинаміка. Пристрої НВЧ діапазону та антенна техніка
Керівник секції: д.т.н., проф. Дубровка Ф. Ф., НТУУ “КПІ”, Україна
Секретар секції: Захарченко Оксана Степанівна

 1. Рибачук І. Г., Васьковець В. М. Залежність основних електромагнітних параметрів сільськогосподарських продуктів від вологості
 2. Макаренко В. В., Федоров А. О. Вплив конструкції двохелементної антени системи MIMO на її Ефективність
 3. Овсяников В. В., Филинский Л. А. Электрически уменьшенные вибраторные антенны
 4. Макаренко В. В., Вишко В. В. Вплив матеріалу рефлектору на ефективність безпроводової передачі енергії
 5. Ткач Л. О., Зінченко М. В. Застосування функціонального поділу в моделюванні антенно-фідерного пристрою

Секція 5. Телекомунікація, радіолокація, навігація
Керівник секції: к.т.н., проф. Правда В.І., НТУУ “КПІ”, Україна
Секретар секції: Кожухар Павло Вікторович

 1. Абрамович А. О. Класифікаційна ознака у сигналі георадара, що дозволяє розрізняти конкретний тип металу
 2. Адаскаліца В. А., Трапезон К. О., Гумен Т. Ф. Особливості впровадження технології PoE в системах зв’язку
 3. Албул А. С., Бабаков М. Ф. Разработка модели навигационно-баллистической структуры многоспутниковых низкоорбитальных систем связи
 4. Баховський П. Ф., Євсюк М. М. Кількісний опис виграшу за рахунок м’якого автоматичного перемикання секторів у висхідній радіолінії систем мобільного зв’язку
 5. Бєлов В. С., Бєлов А. С. Адаптивний алгоритм декодування фазоманіпульованих сигналів при ортогональному частотному мультиплексуванні
 6. Бичковський В. О., Реутська Ю. Ю. Оцінка точності та ефективності систем радіокерування
 7. Василенко С. В., Рома О. М., Белас О. М. Оцінка необхідної пропускної спроможності уніфікованого радіоканалу управління безпілотного літального апарату
 8. Воловик Ю. М., Шутило М. А., Червак О. П., Воловик А. Ю. Оцінка функціональної надійності фазового каналу синхронізації у системі посадки сантиметрового діапазону
 9. Зіньковський Ю. Ф., Гаташов О. О. Нелінійна радіолокація у сфері технічного захисту інформації
 10. Гімпілевич Ю. Б., Савочкін Д. О. Розробка критерію оптимальності розміщення антен при реалізації комбінованого методу просторової двовимірної RFID-локалізації
 11. Дзюра Э. В. Сравнение параметров систем мобильной связи стандарта GSM и CDMA
 12. Трапезон К. А., Голуб Е. С., Зеленин А. Ю., Гордиенко Е. Я. Концептуальные особенности планирования беспроводной радиосети
 13. Павленко Н. П. Полифазный подход построения Digital Down Converter (DDC) под реализацию на FPGA
 14. Правда В. І., Бичков В. Є. Порівняльні характеристики сигналів сформованих за законом кодів френка
 15. Реутська Ю. Ю. Моделювання цифрової обробки радіолокаційного сигналу імпульсно-доплерівського радару, який працює в завадовій обстановці
 16. Швец В. А. Определение обратной корреляционной матрицы помехи по импульсной характеристике формирующего фильтра в адаптивной антенной решетке навигационных систем GPS, ГЛОНАСС, GALILEO
 17. Мрачковський О. Д., Шмаков О. М. Аналіз спектральних характеристик кодів касамі

Секція 6. Радіоелектроніка біомедичних технологій.
Керівник секції: д.т.н., проф. Шарпан О. Б., НТУУ “КПІ”, Україна
Секретар секції: Сушко Ірина Олександрівна

 1. Кісельов Є. М., Верьовкін Л. Л., Світанько М. В. Дослідження впливу зміни частоти пульсу на ефективність функціонування блоку цифрової фільтрації системи моніторингу передінфарктних станів
 2. Сікорський М. В., Масюк В. П., Мосійчук В. С. Макет вимірювача артеріального тиску на основі осцилометричного і тахоосцилографічного методу
 3. Шайко-Шайковский А. Г., Белов М. Е., Олексюк И. С., Василов В. В., Леник Д. К., Шваб Н. Н. Аппаратура и методика дистанционного бесконтактного измерения радиационных тепловых потоков
 4. Велигоцький Д. В., Мисюра А. Г., Мамілов С. О., Есьман С. С. Електронне медичне діагностування стану отруєних чадним газом і шкідливими випарами при рятувальних діях
 5. Гусева Е. В., Костенко А. В. Выделение медленной составляющей пульсового сигнала
 6. Зінгер Я. Л., Нелін Є. А. Фетальний добовий моніторинг на основі сліпого розділення сигналів
 7. Паталаха К. С., Кісельов Є. М. Розробка та дослідження бездротового датчика тиску
 8. Олійник В. П., Куліш С. М., Литвин В. В. Дослідження сенсорної реакції біологічно активних точок на випромінювання імпульсного газорозрядного генератора для інформаційно-хвильової терапії
 9. Рибін О. І., Сушко І. О., Чекерис І. О., Літвінцев С. М. Класифікація біологічних сигналів з використанням сімейства нормальних перетворень
 10. Бачинський М. В. Забезпечення низької інтенсивності опромінення світлом для стимулювання профілактичних, терапевтичних та реабілітаційних процедур
 11. Цуприк Г. Б. Використання перетворення гільберта при симетризації ансамблю вибірок біосигналу для статистичного оцінювання його характеристик
 12. Щербина Д. А., Яворська Є. Б. Блок-схема удосконаленої системи тривалого моніторингу рівня глюкози в крові людини

Секція 7. Мікроелектронна техніка. Функціональна та наноелектроніка
Керівник секції: д.т.н., проф. Нелін Є. А., НТУУ “КПІ”, Україна
Секретар секції: к.т.н. Назарько Анатолій Іванович

 1. Водолазька М. В., Нелін Є. А. Моделі двоямної структури
 2. Горбенко О. А., Кузьмичєв А. І. Електромагнітне моделювання плазмоного сенсору водню
 3. Дружинін А. О., Островський І. П., Ховерко Ю. М., Корецький Р. М. Низькотемпературні ємнісні елементи на основі ниткоподібних кристалів кремнію
 4. Корнійчук М. В., Назарько А. І. Метаматеріали та структури на їх основі
 5. Левандовський В. Г., Непочатих Ю. В., Руденко С. О. Дослідження загасання в світловодах з Нанонеоднорідностями
 6. Піддубний В. О. Пристрій на поверхневих акустичних хвилях для систем адаптивної фільтрації
 7. Синявський Б. О., Яременко Р. І., Адаменко Ю. Ф. Порівняльний аналіз програмних засобів вирішення теплових задач в мікросистемній техніці
 8. Левандовський В. Г., Мукойда Є. О. Відгалужування та модуляція зв’язаних мод у напівпровідникових шарах з квантовими ямами

Секція 8. Захист інформації
Керівник секції: д.ф.-м.н., проф. Найденко В. І., НТУУ “КПІ”, Україна
Секретар секції: к.т.н. Зінченко Максим В’ячеславович

 1. Галицький О. П., Зінченко М. В. Вибір конструкцій нелінійних розсіювачів в якості фізичних моделей закладних пристроїв
 2. Голубничий В .О., Прогонов Д. О., Кущ С. М. Виявлення демаскуючих ознак стеганограм, сформованих на основі сингулярного розкладу матриць цифрових зображень
 3. Зінченко В. В., Зінченко М. В. Виявлення DDoS-атак прикладного рівня
 4. Корнієнко О. О., Кущ С. М. Адаптивний алгоритм визначення голосової активності
 5. Трапезон К. О., Панічева Н. О., Гумен Т. Ф. Вибір політики безпеки в комп’ютерних інформаційних мережах. Використання vpn-тунелів та мержевого екрану
 6. Ткач Л. О., Зінченко М. В. Оцінка мінімальної напруженості поля в задачах технічного захисту інформації
 7. Товкач І. О., Піддубний В. О. Захист конфіденційних даних при передачі їх по відкритому каналу зв’язку в on-line документоведенні
 8. Во Зуй Фук, Зинченко М. В. Исследованние нелинейного преобразования полигармонического сигнала рядами вольтерра
 9. Швец В. А., Цигвинцев Р. Д., Стеценко О. В. Адаптивные системы активного гашения и защиты акустической информации