Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Математичні моделі фізичних процесів у радіоелектронних апаратах

Повна назва: Математичні моделі фізичних процесів у радіоелектронних апаратах (РЕА) як системи стохастичних диференціальних рівнянь, що відображають основні форми процесів перетворення енергії

Науковий керівник:

Мета, призначення, актуальність:

Cтворення конструкцій РЕА з функціональними характеристиками, оптимальними в умовах застосування

Основна науково-технічна ідея:

Функціональні характеристики РЕА повинні розглядатись як імовірнісні величини, а у процесі проектування їх одержують як множину імовірнісних функцій, з якої необхідно обрати варіант, параметри якого найкращим чином відповідають заданим.