Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Пристрої обробки сигналів на основі електромагнітнокристалічних неоднорідностей складної форми

Тема семінару: Звіт першого року навчання в аспірантурі НТУУ "КПІ". Тема: Пристрої обробки сигналів на основі електромагнітнокристалічних неоднорідностей складної форми

Дата семінару: 5.11.2014

Доповідач: Біденко Павло Сергійович

Науковий керівник: проф. Нелін Є. А.

Задачі дослідження:  

Зменшення габаритів ЕК-структур шляхом повторного використання хвильових областей.

Реалізація мікросмужкових квазізосереджених реактивностей на основі ЕК-неоднорідностей з суттєво більшими параметрами у порівнянні з традиційними.

Розробка технічних рішень пристроїв обробки сигналів на основі складних ЕК-неоднорідностей.

Основна науково-технічна ідея полягає у створенні мініатюрних пристроїв обробки сигналів на основі ЕК-неоднорідностей складної форми.

Докладніше…