Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Наукові дослідження аспірантів
Рік навчання Аспірант Керівник Тема дисертації
3 Гіндікіна Марія Анатоліївна д.т.н., проф. Нелін Євгеній Андрійович Метод вхідних імпедансних характеристик для моделювання мікро- та наноструктур, пристроїв обробки сигналів
2 Наконечний Тарас Андрійович с.н.н., доц. Євграфов Дмитро Вікторович

Метод квазікогерентного накопичення сигналів в умовах апріорної невизначеності їх характеристик

1 Шеленгівський Олександр Ігорович д.т.н., проф. Яненко Олексій Пилипович Радіометричний метод визначення складу речовини
1 Рибченко Євген Олександрович к.т.н., доц. Тарабаров Сергій Борисович Контроль  та діагностика електроних модулів та друкованих плат за технологією штучних нейронних мереж
1 Дяченко Радомир Анатолійович к.т.н., доц. Дем'яненко Петро Опанасович Прецезійний волоконно-оптичний давач прискорення