Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Богомолов Микола Федорович, к.т.н., доц.

bogomolov

 

Посада: доцент, координатор РБ-спеціальності

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 1979 р.

Робоче місце: 310 кімн.

Лекційні курси: «Методи та апаратура біодосліджень»,«Основи діагностики в біології та медицині»,«Біофізика та біофотоніка»,«Апаратура реабілітації»

Публікації: 7 патентів, більше 80 статей

Наукові інтереси:

 • Лазерні медичні системи для діагностики і терапії, їх використання у сучасних метрологічних вимірювальних пристроях.
 • Моделювання процесів взаємодії лазерного випромінювання з біооб’єктами.
 • Сучасні оптоелектронні пристрої.

Статті:

 1. Зінковський Ю.Ф. Математичне моделювання процессів взаємодії лазерного випромінювання з біологічними об`єктами / Ю.Ф. Зінковський, М.Ф. Богомолов // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2006. – № 33. – с. 129-135.
 2. Шупта О. О. Оптимальна фільтрація радіосигналів малої тривалості в частотно-часовому методі вимірювань несучої частоти / О.О. Шупта, М.Ф. Богомолов // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2011. – № 46. – с. 140-145.
 3. Шупта О. О. Пристрій для збільшення тривалості радіосигналів / О.О. Шупта, М.Ф. Богомолов // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2010. – № 42. – с. 107-111.
 4. Кириченко В.В. Математичне моделювання процесів розсіювання випромінювання від біологічних об’єктів / В.В. Кириченко, М.Ф. Богомолов // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2010. – № 42. – с. 136-138.

Конференції:

 1. Богомолов М. Ф. Аналіз спекл-інтерферограм при експериментальних дослідженнях біофізичних характеристик мікрооб`єкті / М. Ф. Богомолов, Г. П. Каньшина // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 14-20 березня 2016 — К. : НТУУ «КПІ», 2016. — С. 169-171.
 2. Богомолов М. Ф. Застосування математичного апарату рівнянь максвела при дослідженні розсіяного лазерного випромінювання / М. Ф. Богомолов, Н. В. Дзюбенко // МНТК Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи (теорія, практика, історія, освіта). Київ, 2012 — К. : НТУУ «КПІ», 2012. — С. 84-85.
 3. Богомолов М. Ф. Лазерний лабораторний стенд для дослідження біологічних об’єктів за допомогою методів оберненої оптики Фур’є / М. Ф. Богомолов, А. А. Шатило, В. С. Соловйова // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 11-15 березня 2013 — К. : НТУУ «КПІ», 2013. — С. 186-187.
 4. Русинчук В. П. Математична модель взаємодії електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону з біологічними структурами / В. П. Русинчук, М. Ф. Богомолов // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 14-20 березня 2016 — К. : НТУУ «КПІ», 2016. — С. 184-186.
 5. Каньшин І. О. Математична модель впливу характеристик формених елементів крові на процес розсіювання лазерного випромінювання / І. О. Каньшин, М. Ф. Богомолов // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 10-16 березня 2014 — К. : НТУУ «КПІ», 2014. — С. 216-218.
 6. Богомолов М. Ф. Математичне моделювання секторних фазованих перетворювачів / М. Ф. Богомолов, Р. В. Антипенко, О. В. Киричок // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 11-15 березня 2013 — К. : НТУУ «КПІ», 2013. — С. 164-165.
 7. Богомолов М. Ф. Особливості комп’ютерних розрахунків електромагнітного розсіювання Т-матричним методом / М. Ф. Богомолов, О. О. Шатило // МНТК Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи (теорія, практика, історія, освіта). Київ, 2012 — К. : НТУУ «КПІ», 2012. — С. 108-109.
 8. Троц А. А. Паливний елемент на основі низькотемпературного електролізу води / А. А. Троц, М. Ф. Богомолов, Ю. Ю. Реутська // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 14-20 березня 2016 — К. : НТУУ «КПІ», 2016. — С. 121-123.
 9. Богомолов М. Ф. Современные методы исследований заболеваний крови человека, базирующиеся на теории Ми / М. Ф. Богомолов, И. А. Каньшин // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 11-15 березня 2013 — К. : НТУУ «КПІ», 2013. — С. 162-163.

Профіль на сайті Інтелект